Tiltmeter / Klinometer

For det første er det ikke hvem som helst, som frivillig klatrer op på en buldrende vulkantop for at måle om krateret eller kuppelen udvider sig, og for det andet så kræves der bedre udstyr for at få mere sikre observasioner.

Man begyndte tidligt på Hawaii at opstille måleinstrumenter med vand, men i løbet af dagen fordampede vandet i solvarmen. Det gik bedre om natten, men det var for anstrengende at køre rundt hele natten for at aflæse disse instrumenter.

2431_full

Ofte er forskellen på bevægelsen af en vulkantop meget lille. Det dreier sig ofte om brøkdele af en millimeter. Geologerne måler faktisk ændringer i milliondele (ppm). 1 ppm tilsvarer en hæving af 1 mm pr 1 kilometer! Et ‘water’ som var 1 km langt ville blive tungt at rejse rundt med.I dag bruges forholdsvis enkle vandmålere, men de er så avanserede,at de kan måle ændringer på bare en hundredels millimeter.

Mens en vulkan sover, måler man diameteren på krateråbningen (kronen), højden på toppen, og aflæser tiltmeteret der, hvor det er placeret, eller registrerer aflæsning ved hjælp af laser. Der er på dette tidspunkt balance mellem trykket nedefra og trykket ovenfra.

2431_2_full

Inden et udbrud vil følgende faktorer ændre sig: antal jordskælv, hældningsgraden på vulkanskråningen øverst, højden på toppen/kuppelen, mængden af gasudslip, størrelsen på jordskælvene og distancen mellem punkter på begge sider af krateråbningen. Dybden på jordskælvene formindskes derimod eftersom jordrystelserne skyldes ændringer inde i vulkanen. Denne aktivitet flytter sig stadig opefter efterhånden som lavaen/magmaen stiger.

2431_3_full

Nu nærmer vi os det vigtige med ‘displacement’ eller forflytningen. Måske er krateråbningen over 100 meter bred. Måske er toppen idag 2.457 m.o.h. Hvis der kommer et jordskælv og noget af gassen slipper ud gennem en sprække, vil kuppelen/toppen synke ganske lidt ned igen, måske nogle få cm. Det at toppen synker, betyder altså da forhåbentllig, at vulkanen lader ud. Havde toppen nu hævet sig istedet ville det betyde, at mere magma bevægede sig til vejrs inde i vulkanen. Da er det vigtigt at kunne holde øje med den mindste ændring af vulkanflankerne og toppen af vulkanen.

2431_4_full

Et nyt instrument, kaldet Global Position System eller GPS, er taget i brug i stor udstrækning. GPS bruger et system af cirklende satelliter, modtagere på vulkanere og datamaskiner. Satellittenes posision kender man med nogle meters nøjagtighed. De sender signaler som inkluder tidspunktet, hvor de er afsendt
fra satellitten. Modtageren noterer klokkeslættet, hvor den modtager signalerne Dermed kan tiden det tager fra satellitten til modtageren måles, og samtidig afstanden imellem dem. GPS kan måle både vertikale og horisontale ændringer mellem forskellige GPS motdtagere ned til 1 cm. Ved at besøge samme lokalitet flere gange om året, kan vulkanologer bestemme hvor og hvor meget en vulkan ændrer i højde og størrelse.

Billedet her viser en GPS modtager på sydsiden af Kilauea-vulkanen på Hawaii.

2431_gal_6_max

image_print