Caldera

Caldera er et spansk ord for en stor kedel – ringformet kraterindsynkning eller kratergryde. Det stammer fra Taburiente Caldera på øen La Palma, en af De Canariske Øer. I dag er navnet den almindelige betegnelse for en kraterindsynkning, der er større end de almindelige vulkankratere.

En caldera dannes oftest efter et eksplosivt vulkanudbrud, hvor magmakammeret under vulkanen og selve krateret er blevet fuldstændigt eller delvist tømt for udbrudsmateriale. Dermed bliver vægten af den overliggende vulkan tungere end undergrunden kan bære, og vulkanen – eller resterne af den – synker ned og danner en kedelformet dal oven i det udtømte magmakammer. Sådanne calderaer er ofte fyldte med vand (kratersøer) eller havet er trængt ind i uddybningen. Den vulkanske cyklus (udbrudsperiode) er som regel tilbagevendende og opbygger igennem årtusinder – alt afhængig af ny magmatilførsel nedefra – en ny vulkankegle indenfor calderaens område. En caldera kan også dannes ved udbrud i skjoldvulkaner, men altid efter at udtømningen af magmakammeret har fundet sted og det efterfølgende masseunderskud får magmakammerets tag til at kollapse og give efter.

En caldera fortæller, at den vulkanske aktivitet er blevet efterfulgt af en senere indsynkning, hvis form minder om et almindeligt vulkankrater, men som regel større i omkreds.

2366_full

A. Vulkanudbrud. Magmaet slynges ud som pimpsten.
B. Magmakammeret tømmes næsten ved udbruddet.
C. Vulkantoppen bryder sammen og falder ned i det halvtomme mamgakammer. Herved opstår der en cirkelrund kraterindsynkning.

2366_2_full

En caldera er faktisk fra 1 til over 250 kilometer i diameter. Mindre end 1 kilometer kalder man det en “maar”(se minileksikon).

2366_3_full

Jo længere tid, der går imellem vulkanens udbrud – jo mere stiger gas – og damptrykket i den smeltede lava under vulkanen og jo mere voldsommere bliver udbruddet, når vulkanens prop eller tag ikke længere kan modstå trykket nede fra. Studierne af afsætningerne i vulkanens kegle viser, at afslutningsfasen af en længere udbrudscyklus årrække eller udbrudsperiode bliver eksplosiv, og vulkanen synker sammen og danner en caldera(se caldera i minileksikon).

image_print