Vulkansk jord er frugtbar

Hvorfor bor folk ofte tæt på vulkanerne?

Til trods for den latente fare ved at have en aktiv vulkan som nabo lever verden over 350 mio. mennesker på eller tæt på en sådan vulkan. Eksempelvis har 30 mio. mennesker i Mexico vulkanen Popocatépetl inden for synsvidde, og i Italien bor 1.5 mio. mennesker på skråningerne op ad Vesuv. Begge disse vulkaner er yderst aktive.

Baggrunden skal findes i den omstændighed, at jorden omkring vulkanerne er meget frugtbar. Gennem årtusinder er den udspyede lave blevet nedbrudt og omdannet til frodig jord, der er velegnet til landbrug. På samme måde frigør den vulkanske aske med årene vigtige næringsstoffer, der højner jordens bonitet. Nogle af Indonesiens mest udbytterige risdyrkningsområder ligger i vulkanske landskaber, og omkring Vesuv kan der med stort udbytte dyrkes oliven, vin, nødder og frugt i modsætning til den golde jord længere borte.

Denne artikel er skrevet af bibliotekar Richard Juhre, Silkeborg.

image_print