Christianit

Lyst mineral af glas og let spalteligt i tre vinkelrette spalteretninger (60% af jordskorpens mineraler udgøres af feldspat). Et feldspatmineral fra vulkanen Vesuv, som den danske Kong Christian VIII beskrev tilbage i 1820, da han som kronprins opholdt sig ved vulkanen i flere måneder. Han lagde under besøg ved et udbrud i Vesuv på daværende tidspunkt specielt mærke til størkningen og krystaldannelsen ved lavaens afkøling. Udgør også hovedbestanddelen af mineralerne i de fleste eksisterende lavatyper.

2367_full

 

2367_2_full

image_print