Svovldioxid

Svovldioxid eller SO 2 er en farveløs, stærk og stikkende lugtende gas og giftig for mennesker, dyr og planter. Personer med atsma og vejrtrækningsproblemer bliver ofte syge af svovldioxidgas.

Støv og tåge forstærker virkningerne af svovldioxid og danner sur nedbør og indvirker på atmosfæren og ændringer af klimaet. I fast form danner den hvide krystaller.

image_print