Lava

Italiensk ord for smeltet stenmasse (væske), der er trængt op til jordoverfladen og har afgivet sit gasindhold. Optrængningen af lavaen skyldes afgivelse af vulkanske gasser. Lava kan sammenlignes med en gryde mælk, som koger over.

I det store hele er al form for vulkanisme intet andet end en afgasningsproces fra jordens indre. Det er værd at huske, at gasserne befinder sig i jordskorpen i fast form, men opløses ved temperaturstigning i varmeopstrømningerne nede fra. Grundstoffer sammensætter mineraler, og mineraler opbygger bjergarterne. Ved trykfaldet, på grund af varmeopstigningerne i jordens kappe og derved kontinentalpladernes bevægelser, vil visse af grundstofferne automatisk omdannes til gasser, der som bobler vil stige til vejrs i den smeltede magma.

Lava kan være meget tyndtflydende (som tjæreagtig asfalt). Den tyndtflydende lava kan bevæge sig med en fart af op mod 10 meter pr. sekund eller 35 kilometer i timen. Ved store udbrud kan der dannes enorme lavaplateauer såsom Deccanplateuet i Indien – Bombay eller Columbia og i U.S.A. for at nævne nogle af de kendteste. Tyndtflydende lava strømmer ofte ud gennem mange kilometer lange sprækker i jorden. Den mere tyktflydende eller seje, trægtflydende lava har et højere indhold af SiO2 – kiselsyre – og flyder derfor langsommere. Etna har tyktflydende lava, mens f.eks. Hawaii-vulkanerne har mere tyndtflydende lava, der køler af og størkner hurtigt eller langsomt alt afhængit af temperatur og indhold af gasser. Stenmassen kaldes “magma” eller “smelten” så længe den befinder sig inde i jorden, men lava, når den strømmer ud igennem en vulkans krater. Der er faktisk tale om en blanding af væske og faste, ikke smeltede mineralkorn. Kiselsyreindholdet eller SiO2-indholdet i smelten bestemmer flydetrægheden sammen med de opløste gasser.

Almindeligvis er lava mange dage om at køle af og størkne, men der er en lavaart, der egentlig størkner så hurtigt, så den danner formationer i luften. Den indeholder natrium og kaliumcarbonater og ligner vaskesæbe. Disse minaraler er årsag til, at smeltepunktet er 500 – 600 grader, hvilket faktisk er det halve af andre lavatyper.Denne lava flyder meget hurtigt og minder også lidt om olivenolie. Da den størkner inden den rammer jorden, dannes der ofte små vulkankegler, og for tiden findes den kun et sted på jorden, nemlig i vulkanen Ol Doinyo Lengai i Tanzania.

Lavastrømme er de mest almindelige vulkanske udbrudsprodukter på jorden og dækker 70% procent af jordens overflade.

2389_full

 

2389_2_full

image_print