Gråhvid vulkan

En populær betegnelse for den mere eksplosive vulkantype, som har voldsomme udbrud med generelt askeudbrud i form af askestrømme, men også lavastrømme af den mere sure type, hovedsageligt andesit, dacit og trakyt – altså et højere indhold af kiselsyre i selve smelten, hvorved de opløste gasser i smelten har sværere ved at undvige. En vulkan kan sagtens være både rød og gråhvid som f.eks. Vesuv, men begge typer udbrud forekommer ikke samtidig. Jo længere hvileperiode en vulkan befinder sig i, jo voldsommere bliver det næste udbrud, da smelten i magmakammeret ændrer karakter imellem udbruddene. Gastrykket stiger til vulkanrørets prop eller tag ikke længere kan modstå trykket.

2373_full

image_print