Krystal

Ordet krystal er græsk og betyder is – anvendes til at betegne krystallernes form, når de udvikles efter deres rumgitter. Krystaller opstår, når de atomer en given substans består af, ordner sig i et rumligt gitter karakteristisk for det pågældende stof. Krystalgitterets opbygning afspejler sig i mineralets ydre.
Krystaller dannes ved overgang fra luftformig, opløst eller smeltet tilstand til fast form – f.eks. ved afkøling eller inddampning – denne proces kaldes krystallisering i et magmakammer. Krystalliseringen finder sted som et resultat af ændringer i temperatur og tryk

image_print