Lavaens beskaffenhed

Lavaens beskaffenhed varierer alt efter magmaets kemiske sammensætning, gasindhold og temperatur. Hvis lavaen er sur(altså stort kiselsyreindhold)er den sejtflydende, mens de basiske lavaer er letflydende. Et stort gasindhold forøger lavaens letflydelighed. Høj temperatur gør ligeledes lavaen letflydende, lav temperatur gør den sejtflydende.

Sejtflydende lava størkner almindeligvis som bloklava, tyndtflydende lava som pladelava. Bloklavaens overflade er opfyldt af løse, slaggeagtige blokke, der er sprængt fra under størkningen. Magmaet har været rigt på gas, der har frigjort sig eksplosivt. Pladelava er jævn eller rynket, som ved sit frembrud har haft en højere temperatur og et mindre gasindhold, hvorfor størkningen er foregået forholdsvis roligt.

2606_full

 

2606_2_full

image_print