Pimpsten

En lys- og glasagtig, blæreagtig, vulkansk, let stenart, der hovedsageligt dannes i siliciumrige (kiselsyrerige) lavaudbrud med mange huller – blærer. Man kan sammenligne pimpsten med lavaskum, der er så let, at det kan flyde oven på vand. Gasbobler som danner hulrum i selve pimstenen. Den er den eneste stenart, der kan flyde oven på vand. Pimpsten dannes i det øjeblik lavaen blæses ud som skumsprøjt af de opløste gasser i den sure lava(kiselsyrerige)i vulkanens udbrud, hvor gasserne har svært ved at undvige. Man bruger pimpsten til at slibe og polere med.

2406_full

På øen Lipari i Italien har de store pimpstensbrud, og igennem århundreder har man handlet og eksporteret pimpsten herfra.

2406_2_full

image_print