NordVulk

Nordic Volcanological Center Institute of Earth Sciences

 • Sturlugata 7 – Askja
 • 101 Reykjavík

  Rikke Pedersen er vulkanolog og leder af NordVulk på Islands vulkanologiske Institut i Reykjavik og har skrevet bogen “Vulkaner” fra Gyldendals forlag.

  Vulkanforskeren og forfatteren Henning Andersen har skrevet bogen: “Hekla Islands dronning” og været vulkanguide i Island i masser af år og skrevet 14 bøger om vulkaner.

  www.vulkaneksperten.dk

  Kilde:

  Nordic Volcanological Center Institute of Earth Sciences

  • Sturlugata 7 – Askja
  • 101 Reykjavík
  • Tel: +354 525 4492
  • Fax: +354 562 9767

  Information om NordVulk

  Nordisk Vulkanologisk Center (NordVulk) er et nordisk forskningscenter med speciale i vulkanologi og beslægtede områder. Centret er samfinansieret af Nordisk Ministerråd og den islandske regering. Det er beliggende i centrum af Reykjavík, ved Institute of Earth Sciences, University of Iceland, et institut med mere end 60 ansatte. Institut for Geovidenskab er førende inden for de nordiske lande inden for discipliner som vulkanologi og pladetektonik og har desuden særlig ekspertise inden for klimatologi, glaciologi, bæredygtige miljøer og geotermiske processer.

  NordVulk blev etableret for at styrke nordisk forsknings- og uddannelsessamarbejde inden for dynamisk geologi med fokus på vulkanologi og pladetektonik. Nordiske geologer og geofysikere studerer ofte metamorfoserede og deformerede bjergarter. Processerne involveret i dannelsen af ​​sådanne klipper er ofte af vulkansk eller tektonisk oprindelse. NordVulk-stipendierne for unge forskere giver nordiske geoforskere mulighed for at deltage i undersøgelser af sådanne aktive processer.

  De muligheder, som de ekstraordinære geologiske forhold i Island giver, har været grundlaget for et nordisk samarbejdsprogram inden for vulkanologi i de sidste tre årtier. En del af grundfjeldet i de andre nordiske lande er dannet af lignende processer som i dag på Island. Ved at arbejde i Island kan geoforskere fra andre lande opnå erfaring og forståelse for igangværende vulkanologiske processer. Når de vender hjem, kan de bruge denne erfaring til bedre at forstå klippeformationer i deres hjemland. Dette har været en af ​​tankerne bag NordVulk (Nordisk Vulkanologisk Institut – Nordisk Vulkanologisk Institut) siden etableringen i 1974. Det har fungeret som et nordisk center for forskning og træning i vulkanologi. Organisatoriske ændringer af det nordiske samarbejde inden for vulkanologi blev gennemført i 2004, da NordVulk fusionerede med andre geovidenskabelige aktiviteter på Islands Universitet. Et nyt institut for geovidenskab ved Islands Universitet blev etableret, inklusive alle akademiske forskere og undervisere i geovidenskab, såvel som kandidatstuderende. 

  Instituttet, med en stab på over 60 personer, er beliggende i Askja, den nye naturvidenskabelige bygning på universitetets campus (Askja er også navnet på en stor vulkan i vulkanen Island – Askja-calderaen i Nordisland). NordVulk drives nu inden for Institut for Geovidenskab som Nordisk Vulkanologisk Center , og fortsætter de samme nordiske aktiviteter som tidligere. Forskergruppen NordVulk består i dag af omkring 20 personer.

  NordVulks aktiviteter omfatter både et grundforskningsprogram samt et uddannelsesprogram for unge forskere. Aktuelle temaer i forskningen på NordVulk omfatter fokus på generering af magma i kappen og dens transport mod jordens overflade, samt miljøeffekter af vulkanske processer og udbrud. Geokemi bliver brugt til at forstå processerne for magmagenerering, der begynder på omkring 100 km dybde i kappen. Magmabevægelser i jordskorpen over 15 km dybde kan så udledes ved at studere skorpedeformation og jordskælv.

  Det vigtigste aspekt af NordVulks aktiviteter er et nordisk program for unge forskere. NordVulk opslår hvert år fem stillinger for unge forskere i vulkanologi, bevilget for et år ad gangen. Disse stillinger giver studerende og post-docs fra de andre nordiske lande mulighed for at komme og blive i Island og deltage i forskningsprojekter inden for vulkanologi og beslægtede områder. Ansøgerne forventes at have afsluttet mindst en kandidatgrad i geovidenskab, og kan bruge deres ophold på NordVulk som en del af en ph.d. studere ved Islands Universitet eller andre steder. I 2004 blev tre ph.d. studerende med tilknytning til NordVulk afsluttede deres studie på henholdsvis Islands Universitet, Helsinki Universitet og fra Stockholm Universitet. Siden etableringen af ​​NordVulk i 1974 har over 100 unge forskere opholdt sig på NordVulk, cirka ligeligt fordelt mellem de nordiske lande. Unge forskere fra andre lande har også opholdt sig på NordVulk, men der er så behov for ekstern finansiering gennem projekter eller andre kilder. Som en del af uddannelsesprogrammet har NordVulk også organiseret sommerskoler for at skabe et forum for et større antal yngre forskere til at mødes og lære om vulkanologi. Hver sommerskole har været fokuseret på et særligt emne inden for geovidenskab. I 2003 blev der afholdt en sommerskole om samspil mellem magmatiske bevægelser og tektonisk skorpedeformation i samarbejde med NorFa, Nordisk Forskningsakademi og National Science Foundation, USA. Sommerskolen varede 10 dage, ofte med omkring 50 forskere, hvoraf halvdelen fra de nordiske lande. Unge forskere fra andre lande har også opholdt sig på NordVulk, men der er så behov for ekstern finansiering gennem projekter eller andre kilder. Som en del af uddannelsesprogrammet har NordVulk også organiseret sommerskoler for at skabe et forum for et større antal yngre forskere til at mødes og lære om vulkanologi. Hver sommerskole har været fokuseret på et særligt emne inden for geovidenskab. I 2003 blev der afholdt en sommerskole om samspil mellem magmatiske bevægelser og tektonisk skorpedeformation i samarbejde med NorFa, Nordisk Forskningsakademi og National Science Foundation, USA. Sommerskolen varede 10 dage, ofte med omkring 50 forskere, hvoraf halvdelen fra de nordiske lande. Unge forskere fra andre lande har også opholdt sig på NordVulk, men der er så behov for ekstern finansiering gennem projekter eller andre kilder. Som en del af uddannelsesprogrammet har NordVulk også organiseret sommerskoler for at skabe et forum for et større antal yngre forskere til at mødes og lære om vulkanologi. Hver sommerskole har været fokuseret på et særligt emne inden for geovidenskab. I 2003 blev der afholdt en sommerskole om samspil mellem magmatiske bevægelser og tektonisk skorpedeformation i samarbejde med NorFa, Nordisk Forskningsakademi og National Science Foundation, USA. Sommerskolen varede 10 dage, ofte med omkring 50 forskere, hvoraf halvdelen fra de nordiske lande. NordVulk har også organiseret sommerskoler for at give et større antal yngre forskere mulighed for at mødes og lære om vulkanologi. Hver sommerskole har været fokuseret på et særligt emne inden for geovidenskab. I 2003 blev der afholdt en sommerskole om samspil mellem magmatiske bevægelser og tektonisk skorpedeformation i samarbejde med NorFa, Nordisk Forskningsakademi og National Science Foundation, USA. Sommerskolen varede 10 dage, ofte med omkring 50 forskere, hvoraf halvdelen fra de nordiske lande. NordVulk har også organiseret sommerskoler for at give et større antal yngre forskere mulighed for at mødes og lære om vulkanologi. Hver sommerskole har været fokuseret på et særligt emne inden for geovidenskab. I 2003 blev der afholdt en sommerskole om samspil mellem magmatiske bevægelser og tektonisk skorpedeformation i samarbejde med NorFa, Nordisk Forskningsakademi og National Science Foundation, USA. Sommerskolen varede 10 dage, ofte med omkring 50 forskere, hvoraf halvdelen fra de nordiske lande. det nordiske forskningsakademi, og National Science Foundation, USA. Sommerskolen varede 10 dage, ofte med omkring 50 forskere, hvoraf halvdelen fra de nordiske lande. det nordiske forskningsakademi, og National Science Foundation, USA. Sommerskolen varede 10 dage, ofte med omkring 50 forskere, hvoraf halvdelen fra de nordiske lande.

  NordVulk er hovedsageligt blevet finansieret af Nordisk Ministerråd og nu også af islandske kilder. Aktiviteterne vil være ens de næste par år, men en evaluering i 2007 vil påvirke aktiviteterne herefter.

  Nordisk Vulkanologisk Institut 1974 – 2004

  Nordisk Vulkanologisk Institut blev etableret i 1974. Initiativet, som i sidste ende førte til den internordiske politiske beslutning, kom fra en gruppe nordiske geovidenskabsmænd, herunder prof. Gunnar Hoppe og prof. Franz Eric Wickman i Sverige, prof. Tom Barth i Norge, prof. Arne Noe Nygaard i Danmark og prof. Sigurður Þórarinsson i Island. Grundtanken bag forslaget var at styrke det allerede veletablerede jordvidenskabelige samfund i de nordiske lande ved i fællesskab at udnytte de forskningsmuligheder, der er tydelige i Islands aktive vulkanisme og tektonik.

   

 • Tel: +354 525 4492
 • Fax: +354 562 9767
image_print