Lavaudbrud er i gang igen på Reykjaneshalvøen i Island.

Copyright og Kilde: Iceland Met Office.

 

Udbrud startede ved Sundhnúkur

29.5.2024

Opdateret 29. maj kl. 14:50 UTC

 • Et vulkanudbrud startede ved Sundhnúkur-kraterrækken kl. 12:46 UTC i dag

 • Lavaen flyder over Grindavík vej

 • Eruptivspalten er nu omkring 3,4 km lang

 • Ekstruderingshastigheden er groft estimeret til 1.500-2.000 m 3 /s

 • Seismisk aktivitet er faldet hurtigt

 

Det ser ud til, at det meste af kraften i udbruddet nu er i den sydlige ende af sprækken, der åbnede tidligere i dag. Ifølge oplysninger fra kystvagtens overvågningsflyvning er der en ret intens lavastrøm omkring Hagafell mod øst og derefter sydpå mod Melhólsnáma.

Den sydligste åbning af sprækken er nu mindre end en kilometer væk fra lavabarriererne nord for Grindavík.

Det første skøn fra videnskabsmænd er, at starten på dette udbrud er kraftigere end ved tidligere udbrud i området, men ekstruderingshastigheden er groft estimeret til 1.500-2.000 m 3 /s.

Opdateret 29. maj kl. 14:15 UTC

Lavaen er strømmet omkring 1 km mod vest, og der er en betydelig strøm syd for Stóra-Skógfell mod Grindavík-vejen. Klokken lidt over 14 nåede vulkanfanen omkring 3,4 km til luften. En anden vulkansk sprække åbnede sig vest for det største krater, der blev dannet i udbruddet, der startede den 16. marts 2024. Ekstruderingshastigheden er groft estimeret til at være 1.000 m 3 /s.

Gasforurening vil være mod sydøst og senere i dag mod øst og kan derfor mærkes i Selvogur og Ölfus. Vindretningen skifter i nat mod sydvest og dermed føres gasforurening mod nordøst og vil kunne mærkes i hovedstadsområdet i nat og i morgen (torsdag).

Gasdreifing29052024


 

Opdateret 29. maj kl. 11:40 UTC

 

Intens seismisk aktivitet er i gang på Sundhnúkur-kraterrækken. En magma- udbredelse kan være i gang eller er startet, og et vulkanudbrud kan følge.  


 

Opdateret 24. maj kl. 16:00 UTC

 • Stærk vind ind i natten kan påvirke følsomheden af ​​seismiske sensorer.

 • Deformationsdata viser, at landhævningen ved Svartsengi fortsætter

 • Omkring 18 millioner kubikmeter magma er blevet tilført magmareservoiret siden 16. marts.

 • Stadig øget sandsynlighed for endnu en digeudbredelse og et udbrud

 • Sundhnúkur-kraterrækken er stadig det mest sandsynlige sted for et vulkanudbrud

 • Tiden for udbrudsforstadiet kan være meget kort

 

Omkring 140 jordskælv er blevet registreret i urolighedsområdet de seneste to dage, alle målte under M2,0. De fleste af jordskælvene er lokaliseret enten i området mellem bjerget Stóra-Skógfell og bjerget Hagafell eller syd for bjerget Þorbjörn. I dag er der fundet færre jordskælv i området sammenlignet med tidligere dage. Det skyldes kraftige vinde, der påvirker de seismiske sensorers følsomhed til at måle de allermindste jordskælv. Vejret forventes fortsat at påvirke de seismiske sensorers følsomhed ind i natten, men det påvirker ikke andre sensorer, der bruges til at overvåge området.

Deformationsdata viser en stabil og fortsat stigning i Svartsengi-regionen, hvilket indikerer, at magma fortsætter med at akkumulere der i dybden. Modelberegninger anslår, at ~18 millioner kubikmeter har samlet sig der siden den 16. marts, hvor det sidste udbrud begyndte. Det samlede volumen af ​​akkumuleret magma er mere nu end i de seneste tidligere begivenheder. Det betyder, at trykket i systemet fortsætter med at stige, og derfor kan det konkluderes, at der stadig er betydelige odds for en ny digeudbredelse efterfulgt af et udbrud. Tidspunktet for, hvornår dette vil ske, er dog ret usikkert, men forløberen kan være meget kort.

Graph_inflation_mogi_is24052024

Grafen viser den estimerede mængde magma, der er akkumuleret under Svartsengi mellem vulkanudbrud eller magma-indtrængninger, der har fundet sted siden november 2023. De små ændringer, der er synlige på grafen, er inden for fejlmarginen og er blevet observeret før under magma-akkumuleringsprocessen , hvilket indikerer, at magmaproduktionen er forblevet stabil, og at der ikke er sket væsentlige ændringer i magmastrømmen under Svartsengi siden november 2023.

 

Opdateret 21. maj kl. 17:30 UTC

 • Magmaakkumulering under Svartsengi fortsætter med en stabil hastighed

 • Omkring 17 millioner m3 er blevet genopladet i magma-akkumuleringszonen siden begyndelsen af ​​det sidste udbrud (16. marts)

 • Stadig øget sandsynlighed for endnu en digeudbredelse og et udbrud

 • Den forudgående tid før et udbrud kan være kort

 

Omkring 200 jordskælv blev registreret i urolighedsområdet i løbet af sidste weekend, de fleste af dem under M1,0. Det er ligesom seismiciteten i sidste uge, hvor der blev målt omkring 40 til 80 jordskælv hver dag. De fleste af jordskælvene er lokaliseret enten i området mellem bjerget Stóra-Skógfell og bjerget Hagafell eller syd for bjerget Þorbjörn.

Magma-akkumulering fortsætter under Svartsengi-regionen, og hævningen fortsætter også med en jævn hastighed der. Mindre ændringer i hastigheden kan ses mellem dage på de følgende grafer, men generelt fortsætter tendensen med en konstant hastighed. På dette tidspunkt antages det stadig, at der er øget sandsynlighed for en digeudbredelse og/eller et udbrud ved Sundhnúksgígar-kraterrækken.

Graph_inflation_mogi_is_21052024

Sidste nyhedsopdatering rapporterede øget mikroseismicitet i løbet af de sidste uger i området syd for Mt. Þorbjörn og vest for Grindavík. Det blev også nævnt, at det ville være muligt, at magma kunne finde vej gennem svagheder i skorpen der. På dette tidspunkt anses dette scenarie for meget usandsynligt. Den fortolkning er baseret på ny geodætisk modellering og andre data diskuteret på et videnskabeligt møde i går, 21. maj.

Denne gradvise stigning i seismicitet er sandsynligvis et tegn på spændingsfrigivelse i og omkring digets indtrængning ved Sundhnúksgígar-kraterrækken på grund af øget tryk i magma-akkumuleringszonen under Svartsengi.

Det mest sandsynlige scenarie anses stadig for at være en digeudbredelse og/eller et udbrud ved Sundhnúksgígar-kraterrækken.

HS Orka overvåger trykændringer i boringer i Svartsengi-regionen. Pludselige trykændringer har været et af de foreløbige signaler, der er set før sidste digeudbredelse og udbrud. Det er tidligere blevet rapporteret, at tegnene på en ny digeudbredelse ville være lokaliseret seismisk sværm, ændringer i deformationshastigheden og trykændringer i boringer. Mindre tryksvingninger blev observeret i går i et borehul i Svartsengi-regionen, men der var ingen signifikant stigning i seismicitet eller deformation på samme tid. Derfor blev det ikke vurderet, at tryksvingningerne var tegn på en digeudbredelse.


 

Opdateret 17. maj kl. 17:00 UTC

 • Magmaakkumulering under Svartsengi forbliver stabil.

 • Omkring 16 millioner kubikmeter magma er blevet tilført magmareservoiret siden 16. marts.

 • Fortsat øget sandsynlighed for endnu en digeudbredelse og endnu et vulkanudbrud.

 • Sundhnúkur-kraterrækken er stadig det mest sandsynlige sted for et vulkanudbrud.

 • Varsel om et udbrud kan være meget kort.

 • Nødvendig at være forberedt på andre scenarier end et vulkanudbrud på Sundhnúkur-kraterrækken.

 

Omkring 50 jordskælv blev registreret i området omkring diget i går den 16. maj, de fleste under M1,0. Dette svarer til den seismiske aktivitet, der er blevet opdaget i de seneste dage, men omkring 50 til 80 jordskælv er blevet målt om dagen, de fleste af dem forekommer i to hovedområder, mellem Stóra-Skógfell og Hagafell og syd for Þorbjörn.

Magma-akkumulering fortsætter under Svartsengi, og landhævningen fortsætter i samme hastighed som før. Derfor er der stadig en øget sandsynlighed for, at der i de kommende dage kan ske et nyt digeindbrud og endnu et vulkanudbrud i Sundhnúkur-kraterrækken.

Det sidste udbrud i Sundhnúkur-kraterrækken startede den 16. marts. I de 62 dage, der er gået siden da, er omkring 16 millioner kubikmeter magma blevet tilført magmareservoiret under Svartsengi. Dette er den længste periode med magma-akkumulering siden dette scenarie begyndte i slutningen af ​​oktober 2023.

 

Opdateret farevurdering og mulige scenarier.

 

Det islandske meteorologiske kontor har offentliggjort et opdateret farevurderingskort, der er gyldigt indtil den 21. maj med forbehold for enhver udvikling. Faren for gasforurening i forbindelse med en øget sandsynlighed for endnu et vulkanudbrud anses nu for at være høj i område 7, men var tidligere betydelig. På grund af ændringen er den samlede fare i området nu vurderet som betydelig (organge), men var tidligere moderat (gul). Fare på grund af gasforurening i andre områder er uændret i forhold til sidste uge og vurderes som betydelig. På grund af øget mikroseismicitet i område 4 er risikoen for jordskælv blevet øget.

Hazard_map_IMO_17.maj_2024

IMO har også opdateret de scenarier, der anses for mest sandsynlige.

Scenarie 1 Vulkanudbrud mellem Sýlingarfell og Stóra-Skógfell (Central del af zone 3 på farevurderingskort). Lignende sted som hvor udbruddene startede den 18. december 2023, den 8. februar og den 16. marts 2024.

 

 • Sandsynlige forstadier er lokaliserede, lille seismisk sværm mellem Stóra-Skógfell og Sýlingarfell, acceleration af deformation og trykændringer i boringer i området.

 • Meget kort varsel (mindre end 30 minutter), selv ingen varsel på grund af, at skorpen allerede er brækket.

 • Lava kunne nå Grindavíkurvegur på 2 til 4 timer.

 

 

Scenarie 2 – Vulkanudbrud syd eller sydvest for Hagafell (den sydligste del af zone 3 på farevurderingskortet). Lignende sted som hvor udbruddet startede den 14. januar 2024.

 

 •  Sandsynlige forstadier er en lille seismisk sværm, der starter nær Stóra-Skógfell eller Sýlingarfell og bevæger sig mod syd, acceleration af deformation og trykændringer i boringer i området.

 • Varslet om et udbrud i denne zone vil sandsynligvis være længere end i scenario 1, men det er usikkert hvor meget længere.

 • Lava kunne nå barriererne ved Grindavík på omkring 1 time.

 • Et digeindbrud, der strækker sig syd for Hagafell, vil sandsynligvis forårsage betydelige sprækkebevægelser i Grindavík.

 

 

Den samlede mængde magma i magma-reservoiret under Svartsengi har aldrig været større end før 10. november 2023. Andre scenarier skal overvejes, hvis magma-akkumulering fortsætter uden magma-udbredelse eller vulkanudbrud.

Hidtil har man overvejet mængden af ​​magma, der er blevet tilføjet til magmareservoiret mellem magmaudbredelse eller -udbrud. I forbindelse med stigende magmatryk i magmareservoiret under Svartsengi, er det nødvendigt at overveje den samlede mængde magma, der skønnes at være til stede. 

Mellem 25. oktober og 10. november 2023 akkumulerede mere end 10 millioner m 3 magma under Svartsengi. Det anslås, at omkring 80 millioner m 3 magma forplantede sig fra magmareservoiret under dannelsen af ​​et 15 km langt digeindbrud den 10. november. Det kan derfor antages, at omkring 70 millioner m 3 magma var til stede i magmareservoiret under Svartsengi på det tidspunkt. Magma-akkumulering er fortsat uafbrudt siden da, og magma er strømmet ud mindst fem gange fra Svartsengi til Sundhnúksgígar-kraterrækken. Fire af disse fem gange har resulteret i et udbrud.

Hver magmaudbredelse eller vulkanudbrud har ikke udtømt magmaakkumuleringsområdet, og derfor har den indledende status for magmaakkumulering under Svartsengi varieret i hver cyklus efter november 2023, som vist i figuren nedenfor.

Vincent_Likan_Timeseries_Lagfaert_Mynd1

Billedtekst: Graf, der viser udviklingen af ​​magma-akkumulering og den estimerede samlede mængde af magma i magma-reservoiret under Svartsengi siden 25. oktober. Hver magma-udbredelse udtømte ikke reservoiret, og derfor vil startstatus for akkumulering under Svartsengi variere i hver cyklus efter november 2023. Grafen viser, at den samlede mængde magma aldrig har været højere siden dannelsen af ​​det 15 km lange dige den 10. november.

Der er nogle ligheder mellem denne sekvens af begivenheder i Sundhnúkur-kraterrækken og den, der fandt sted i Krafla-brandene, der startede i 1975. Over en 10-årig periode var der 20 magmaudbredelser, hvoraf 9 endte i et udbrud. Under Kraflabrandene brød udbredelsen alle ind i den samme digeindtrængning, men varierede i størrelse. Erfaringer fra Krafla-brandene tyder på, at efterhånden som antallet af magma-udbredelser stiger, er der behov for mere tryk for at udløse dem. Derfor må det anses for sandsynligt, at magma igen vil strømme fra magma-reservoiret under Svartsengi ind i Sundhnúkur-kraterrækken.

Billedtekst: Figurer, der viser sammenhængen mellem dannelsen af ​​et digeindbrud og landhøjden midt i Krafla-calderaen. Den nederste figur viser højden af ​​målepunktet inden for calderaen, mens den øverste figur viser afstanden (km) af begivenheder fra Krafla-calderaen i hver begivenhed, med rød farve, der repræsenterer et vulkanudbrud (Páll Einarsson og Bryndís Brandsdóttir, 2021) .

Den samlede mængde magma i reservoiret under Svartsengi har aldrig været højere siden den 15 km lange digeindsats dannet den 10. november. Efterhånden som der går mere tid uden en ny magma-udbredelse ind i Sundhnúkur-kraterrækken, øges sandsynligheden for, at magma finder vej til andre områder, hvor der er svaghed i jordskorpen.

Mikroseismisk aktivitet har været i gang i de sidste par uger i området syd for Þorbjörn, i den store sprækkedal ved Grindavík. I dette område er der svagheder i jordskorpen og dermed kan magma nå overfladen der. Det faktum, at magma strømmer fra magmareservoiret til området syd for Þorbjörn, er på dette tidspunkt et mindre sandsynligt scenarie end de ovenfor nævnte. Derfor er dette scenarie ikke taget i betragtning i den opdaterede farevurdering. Det islandske meteorologiske kontor vil indsamle og behandle data i løbet af de næste par dage for at kaste et bedre lys over denne mulighed.

Jardskjalftavirkni_10052024

Kortet viser jordskælv fra 10.-16. maj. Den øverste graf viser størrelsen af ​​jordskælvene, og den nederste graf viser antallet af jordskælv hver dag i samme periode.


 

Opdateret 16. maj kl. 13:00 UTC

 • Magma-akkumulering under Svarstengi fortsætter med en jævn hastighed.

 • Omkring 16 millioner kubikmeter magma er blevet tilføjet til magmareservoiret.

 • Øget sandsynlighed for endnu en digeudbredelse og/eller et vulkanudbrud i de kommende dage.

 • Sundhnúkur-kraterrækken er det mest sandsynlige sted for et andet udbrud.

 • Et udbrud kan starte med meget kort (eller ingen) advarselstid

 

Omkring 80 jordskælv blev registreret i området omkring diget i går den 15. maj, de fleste under M1,0. Dette svarer til den seismiske aktivitet, der er blevet opdaget i de seneste dage, men omkring 50 til 80 jordskælv er blevet målt om dagen, de fleste af dem forekommer i to hovedområder, mellem Stóra-Skógfell og Hagafell og syd for Þorbjörn. Tegn på ny magmavandring fra Svartsengi reservoiret til det tidligere digeområde kan omfatte lokale små seismiske sværme i og omkring intrusionen, hurtige ændringer i deformation og trykændringer i boringer i området.

Magmaophobning fortsætter under Svartsengi, og landhævningen foregår i samme hastighed som den, der er observeret siden begyndelsen af ​​april 2024. Derfor er der stadig en øget sandsynlighed for, at der i de kommende dage kan forekomme et nyt digeindbrud og endnu et vulkanudbrud i Sundhnúkur-kraterrækken .

Forud for tidligere digeindbrud og vulkanudbrud var omkring 8 til 13 millioner kubikmeter blevet tilføjet til magmareservoiret, før reservoiret svigtede, og magma strømmede fra dette til Sundhnúkur-kraterrækken. Nu er mængden af ​​magma, der er tilført, mere end den øvre grænse, da der i alt er blevet tilføjet ~16 millioner kubikmeter til reservoiret siden 16. marts, hvor det sidste udbrud startede.

Lektionen fra Krafla-brandene var, at efterhånden som antallet af digeudbredelser stiger, er der behov for mere pres for at udløse dem. Derfor må det anses for sandsynligt, at der igen vil strømme magma fra Svartsengi-magma-reservoiret til Sundhnúkur-kraterrækken, men der er usikkerhed om, hvornår der opnås tilstrækkeligt tryk til at udløse en ny digeudbredelse og/eller -udbrud.

Graph_inflation_mogi_eng_16052024

 

 

The graph shows the estimated amount of magma that has been recharged to the  Svartsengi magma reservoir between the eruptions or dyke propagations that have occurred since November 2023. In previous dyking events and eruptions, about 8 to 13 million cubic meters has been added to the magma reservoir before the reservoir failed and magma flowed into the Sundhnúkur crater row. Now the magma amount has surpassed the upper limit, as ~16 million cubic meters have been added to the reservoir since 16 March, when the last eruption began.


 

Updated 13 May at 15:00 UTC

 • There is an increased likelihood of a new dike intrusion and another eruption in the coming days.

 • The most likely location for a new eruption is the Sundhnúk crater row.

 • Warning signs preceding an eruption could be very short.

 

Ground uplift continues in the Svartsengi area at the same rate as previously observed. Since March 16th, when the last volcanic eruption began, ground uplift has reached approximately 20 cm at the GNSS station in Svartsengi. Magma accumulation continues in the reservoir, and the likelihood of a new dike intrusion and a new eruption continues to increase.

In the previous dike intrusions and eruptions over the past several months, approximately 8 to 13 million cubic meters of magma were recharged to the reservoir beneath Svartsengi between events before the magma migrated to the surface towards the Sundhnúk crater row. Now, the volume of magma added since March 16th has exceeded the previously observed upper limit.

Seismic activity is relatively stable between days. In the last week, approximately 50 to 80 earthquakes were recorded per day, mostly occurring in the areas between Stóra-Skógfell and Hagafell and south of Þorbjörn. Most of the earthquakes have magnitudes below 1.0, but isolated earthquakes with magnitudes close to 2.0 have been recorded. Signs of a new dike intrusion are expected to be similar to those previously observed, such as localized seismic activity in and around the dike, fast ground deformation, and pressure changes in nearby boreholes.

The Icelandic Meteorological Office continues its 24-hour surveillance of the area. New eruptive fissures could open in the area between Stóra-Skógfell and Hagafell, and signs of magma migrating towards the surface would likely resemble the initial phases of other recent eruptions in the area. This could occur with little to no warning.

Sill13052024

The graph shows the estimated volume of magma that has recharged beneath the Svartsengi area between the series of volcanic eruptions and dike intrusions that began in November 2023. Note that a geomagnetic storm over the weekend disturbed the measurements. (See discussion below.)

Disturbance in GNSS measurements due to the geomagnetic storm

Landhævning beregnes ved at måle ændringen i den tid, det tager for et signal at rejse fra satellitter, der kredser om jorden, til GNSS-modtagere på jorden. Hvis varigheden for signalet til at rejse mellem satellitten og modtageren aftager, indikerer det, at landet har hævet sig.

I weekenden opstod en af ​​de kraftigste geomagnetiske storme i de senere år, da solvinde fra store solpletter på Solen ramte Jorden. Den sidste geomagnetiske storm af samme størrelsesorden fandt sted den 30. oktober 2003.

Stærke solvinde sender ladede partikler ind i Jordens magnetfelt, hvilket påvirker signaltransmissioner mellem GNSS-modtagere på jorden og satellitter. Denne interferens påvirker signalets rejsetid, hvilket forårsager deformationsmålinger, der kunne fortolkes som en afmatning i magmaakkumuleringshastigheden. Dette er dog ikke tilfældet, da et nyt datapunkt beregnet her til morgen ligger på et “normalt” sted i forhold til tidligere målinger. (Se grafen ovenfor).

Forstyrrelser på grund af geomagnetiske storme påvirker ikke det islandske meteorologiske kontors mulighed for at give advarsler om forestående digeindbrud eller udbrud.


 

Opdateret 10. maj kl. 18:00 UTC

 • Der er øget sandsynlighed for et nyt digeindbrud og endnu et udbrud i de kommende dage.

 • Det mest sandsynlige sted for et nyt udbrud er Sundhnúk-kraterrækken.

 • Advarselsskilte forud for et udbrud kan være meget korte.

 • Der er udstedt et opdateret farevurderingskort.

 

Tendensen med landstigning ved Svartsengi har forblevet relativt stabil, siden det seneste vulkanudbrud sluttede, med magma-akkumulering fortsatte med en lignende hastighed. Fra i dag anslås det, at der er tilføjet cirka 14 millioner kubikmeter magma til magmakammeret siden udbruddet begyndte den 16. marts.

I digets indtrængninger og udbrud i løbet af de sidste par måneder blev der tilføjet cirka 8 til 13 millioner kubikmeter magma til kammeret under Svartsengi, før det forlod kammeret og rejste mod Sundhnúk-kraterrækken. Nu har mængden af ​​tilført magma overskredet den tidligere observerede øvre grænse. Observationer fra Krafla-udbruddene kan tilføje kontekst til denne adfærd og afsløre, at efterhånden som flere digeindtrængninger forekommer, kræves der mere pres for at igangsætte dem. Derfor er det sandsynligt, at magmakammeret under Svartsengi i sidste ende vil føde endnu en indtrængen i Sundhnúk-kraterrækken. Der er dog usikkerhed om, hvornår der opnås tilstrækkeligt tryk til at igangsætte et nyt digeindbrud og potentielt et udbrud, hvis magma når overfladen.

Graph_inflation_sill_en-10052024

Graf, der viser den estimerede mængde magma, der har ophobet sig under Svartsengi mellem de udbrud og digeindtrængninger, der har fundet sted på Reykjanes siden november 2023.

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter sin 24-timers overvågning af området for nøje at overvåge aktiviteten. Nye eruptive sprækker kan åbne sig i området mellem Stóra-Skógfell og Hagafell og kan ligne de indledende faser af andre nylige udbrud i området. Dette kunne ske med lidt eller ingen advarsel. Tegn på en ny digeindtrængen vil ligne dem, der tidligere er observeret: Lokaliserede jordskælv i og omkring diget, accelereret deformation og trykændringer i nærliggende boringer.

Øget seismisk aktivitet er blevet registreret ved Sundhnúk-kraterrækken i de seneste dage. Denne stigning i seismisk aktivitet er sandsynligvis et tegn på, at stress frigives i og omkring det nylige udbrudssted på Sundhnúk-kraterrækken på grund af øget tryk i magmakammeret under Svartsengi.

I aftes opdagede det islandske meteorologiske kontors 24-timers overvågningshold en stigning i lokaliseret seismisk aktivitet syd for Stóra-Skógfell, på et lignende sted som hvor tidligere udbrud er startet. Deformations- og trykmålinger, som skulle indikere et digeindbrud, viste ikke væsentlige ændringer. Aktiviteten varede i relativt kort varighed, men det kan ikke udelukkes, at der kan være injiceret en lille mængde magma der.

Farligt at færdes i nærheden af ​​Sundhnúk-kraterrækken

Det islandske meteorologiske kontor har udsendt en opdateret farevurdering. Afslutningen af ​​det sidste udbrud har medført opdateringer i flere områder, men den nuværende farevurdering afspejler øgede chancer for et nyt digeindbrud og muligt udbrud.

Da skorpen mellem Stóra-Skógfell og Hagafell er kraftigt sprækket, vil magma sandsynligvis finde en klar vej til overfladen uden væsentlig modstand, og derfor vil betydelig seismisk aktivitet muligvis ikke ledsage magmavandring gennem skorpen. Derfor kan varslingstider før et nyt udbrud være meget korte eller ikke-eksisterende, så det er vigtigt at udvise ekstrem forsigtighed, når man rejser til område 3, defineret på det islandske meteorologiske kontors farekort. Den nye risikovurdering er gældende indtil 14. maj, medmindre situationen ændrer sig.

Hazard_map_IMO_10maj_2024


 

Opdateret 7. maj kl. 17:45 UTC

 • Landstigningen fortsætter i Svartsengi

 • Hastigheden af ​​magmaakkumulering forbliver den samme som den, der er observeret i de seneste uger

 • Den synlige aktivitet i det aktive krater er faldet de seneste dage

 • Der er en stigende sandsynlighed for, at det aktuelle udbrud kan stige i intensitet, eller at en ny eruptiv sprække kan åbne

 • Advarsel om øget vulkansk aktivitet eller et nyt udbrud kan være meget kortvarigt

 • Gasspredningsprognosen kan følges her

 • Farevurderingen forbliver uændret

 

Udbruddet ved Sundhnúk-kraterrækken fortsætter. Lava fortsætter med at strømme et kort stykke fra den aktive udluftning, men aktiviteten i dette krater er aftagende. I løbet af den seneste uge er der kun blevet observeret ringe eller ingen ændringer i den sydlige del af lavafeltet nær defensive barrierer øst for Grindavík.

Magmaophobning og landstigning fortsætter i Svartsengi. Kursen har været konstant i de seneste uger (se figuren nedenfor). Disse målinger indikerer, at trykket fortsætter med at stige i magmakammeret. Derfor er en ny digeindtrængning fra magmakammeret under Svartsengi mod Sundhnúk-kraterrækken fortsat mulig.

Seismisk aktivitet er steget støt i og omkring udbrudsområdet den seneste uge. De fleste af jordskælvene, som generelt er mindre end størrelsesordenen 1, er placeret nord for det nuværende udbrudssted, mellem Sundhnúk og Stóra Skógfell, syd for Þorbjarnar i den store dal nær Grindavík, og mellem Grindavík og det nuværende udbrudssted. Denne gradvise stigning i seismisk aktivitet er sandsynligvis et tegn på, at der frigives stress omkring udbrudsstedet på Sundhnúk-kraterrækken på grund af øget tryk i magmakammeret under Svartsengi.

Mynd07052024

Denne figur viser et kort med placeringen af ​​jordskælv siden den 15. april ( venstre), sammen med automatiske størrelser (øverst til højre) og antallet af jordskælv pr. dag (nederst til højre).

Dette er de mest sandsynlige to scenarier vedrørende fortsættelsen af ​​aktiviteten ved Sundhnúkur-kraterrækken:

 

 • Nye eruptive sprækker kan åbne sig i området mellem Stóra-Skógafell og Hagafell, og/eller det nuværende udbrudssted kan udvides på grund af en pludselig stigning i lavastrømmen, som kan sammenlignes med de indledende faser af det sidste vulkanudbrud i området. Dette kan ske med meget lidt eller ingen advarsel.
 • Det er også muligt, at strømmen af ​​magma fra magmakammeret under Svartsengi ind i den aktive udluftning ved Sundhnúkur-kraterrækken kan stige støt, indtil der er ligevægt mellem indstrømningen af ​​magma ind i kammeret og udstrømningen til overfladen.

 

Tegn på et nyt vulkanudbrud vil sandsynligvis omfatte en pludselig stigning i jordskælv i og omkring udbrudsområdet, en acceleration i deformation og trykændringer i nærliggende boringer. Det er vigtigt at forstå, at advarselstider kan være ikke-eksisterende eller meget korte, muligvis mindre end en halv time.

Farevurderingen er uændret siden sidste opdatering. I den seneste uge er risikoen for mulige aktive lavastrømme i område 4 (Grindavík) steget fra betydelig til høj, baseret på de scenarier, der nu anses for mest sandsynlige.

Hazard_map_IMO_7may_2024

(Klik på kortet for at se en større version)

Det er svært at forudsige, hvornår der kan være en ende på den igangværende sekvens af uroligheder, der begyndte i slutningen af ​​oktober

Som tidligere nævnt er der stadig usikkerhed om forløbet af denne episode, nu hvor vulkanudbruddet har været i gang i over en måned, mens magma fortsætter med at ophobes i magmakammeret under Svartsengi. Selvom scenarierne skitseret ovenfor anses for at være mest sandsynlige, er tæt overvågning i gang for at afgøre, om magma søger andre veje end mod Sundhnúk-kraterrækken. Områder nord for Stóra-Skógfell og syd for Hagafell og Þorbjarnar overvåges nøje.

Hvis magma bevæger sig mod overfladen uden for de områder, hvor de seneste udbrud allerede har fundet sted, forventes advarselssignalerne at være mere signifikante og manifestere sig med stærkere og mere intens seismicitet end observeret i optakten til de seneste udbrud.

 

 

Opdateret 2. maj kl. 18:00 UTC

 • Landstigningen fortsætter ved Svartsengi. Tryk fortsætter med at bygge op i magmakammeret.

 • Lavastrømmen fra krateret, som har været aftagende de seneste dage, fortsætter.

 • Målinger og simuleringer indikerer, at der er betydelig usikkerhed om fremtiden. Sandsynligheden for et nyt vulkanudbrud og/eller en stigning i intensiteten af ​​udbruddet ved Sundhnúkur-kraterrækken vokser.

 • Der er risiko for, at lava kan bryde Grindavíks østlige forsvarsværk, hvis udbruddets styrke igen øges.

 • Farevurderingen forbliver uændret.

 

Landdeformation bliver fortsat målt ved Svartsengi, og hævningshastigheden har været stabil i de seneste uger (se billedet nedenfor). Tidligere på ugen var der indikationer på, at stigningstakten for landstigninger kunne være aftaget i de foregående dage. Målinger siden afslører dog, at kursen har været stabil i de seneste par uger. Trykket fortsætter med at stige i magmakammeret, og der er risiko for, at magmakammeret under Svartsengi vil føde et nyt vulkanudbrud.

Skjamynd-2024-05-02-104618_Aflogun_SKHS_02052024

Grafen viser jordens bevægelse i den lodrette komponent ved GPS-stationen SKSH i Svartsengi. Målingerne indikerer, at hastigheden af ​​jorddeformation har været stabil siden begyndelsen af ​​april. Den blå linje repræsenterer tidspunktet for magma-indtrængningen, som ikke kulminerede i et udbrud, mens de røde linjer repræsenterer digebegivenheder, der resulterede i et udbrud. Den anden røde linje viser begyndelsen af ​​det igangværende vulkanudbrud.

Seismisk aktivitet er steget langs Sundhnúkur-kraterrækken i de seneste dage. Disse jordskælv er små, hvilket sandsynligvis repræsenterer en frigivelse af stress i og omkring det stadigt mere tryksatte magmakammer under Svartsengi.

Lavastrømmen fra det aktive krater er væsentligt lavere end for tre uger siden, og den nuværende strømningshastighed er målt til at være relativt lille. En eventuel stigning i strømningshastigheden skal dog overvejes på trods af den i øjeblikket minimale lavastrøm.

Lava_time_series_april_15_25_30_compare

Det medfølgende kort viser ændringer i lavastrømmens tykkelse mellem 15. april, 25. april og 30. april.

Lava fra krateret har samlet sig nær Grindavíks østlige forsvarsmur i de seneste uger (L12 på billedet ovenfor). Hvis intensiteten af ​​udbruddet stiger eller nye sprækker åbner sig syd for det nuværende udbrudssted, forventes det, at lavastrømmen vil rykke frem mod det østlige forsvar af Grindavík. Lørdag den 27. april krydsede små lavastrømme forsvaret øst for Grindavík. Hvis udbruddets kraft øges igen, er der risiko for, at sådanne hændelser bliver hyppigere.

These are the most likely two scenarios regarding the continuation of activity at the Sundhnúkur crater row:

 • New volcanic fissures could open in the area between Stóra-Skógafell and Hagafell, and/or the current eruption site could expand due to a sudden increase in lava flow, which may be comparable to the initial phases of the last volcanic eruption in the area. This could occur with very little or no warning.

 • It is also possible that the flow of magma from the magma chamber beneath Svartsengi into the active vent at the Sundhnúkur crater row may increase steadily until there is equilibrium between the inflow of magma into the chamber and the outflow onto the surface.

Precursory signals of a new volcanic eruption would resemble previous events, with sudden and intense seismic activity within and around the magma chamber and land deformation in Svartsengi.

The hazard assessment by the Icelandic Meteorological Office remains unchanged and is valid until May 7th, unless the situation changes.

Follow the meteorologist’s forecast for gas emissions here.


 

Updated 26. April at 17:30 UTC

 • Part of the lava field near the barriers east of Grindavík continues to thicken slowly.

 • Ground uplift in the Svartsengi area continues at constant rate.

 • As long as the magma continues accumulating in the Svartsengi reservoir, the likelihood for a significant escalation in the eruptive activity in Sundhnúk crater row increases.

 • Continued hazard due to gas emissions in the area.

 

The eruption at Sundhnúkur continues with one crater, just east of Sundhnúkur, remaining active as of 5 April. Lava flows travel a short distance to the south of the crater in an open lava channel but progress further in closed channels. Part of the lava field near the barrier east of Grindavík continues to thicken slowly.

Overlitsmynd26042024

Image from the Icelandic Meteorological Office‘s web-camera taken at 4:30 this morning, shortly before sunrise. The camera is located on top of Þorbjörn and looks northeast towards the crater.

Ground uplift in the Svartsengi area continues at constant rate. Analytical models suggest that the amount of magma recharged within the reservoir beneath Svartsengi, since the eruption began on 16 March, is now approaching 10 million m3, as is shown in the graph below.  In previous events, magma started propagating as dike intrusions from the reservoir at 4-5 km depth towards the surface when a threshold of about 8-13 million m3 of recharged magma was reached.

Graph_inflation_mogi_en

The graph shows the estimated amount of magma that has been recharged beneath the Svartsengi area between volcanic eruptions or magma propagations that have occurred since November 2023.

As long as the magma continues accumulating in the Svartsengi reservoir, the likelihood for a significant escalation in the eruptive activity in Sundhnúk crater row increases.

 

 • Nye eruptive sprækker kan åbne sig i området mellem Stóra-Skógfell og Hagafell og/eller den nuværende eruptive sprække kan forstørre sig på grund af en pludselig stigning i lavastrømmen, som kan ligne den indledende fase af de sidste udbrud i området. Dette kan ske med meget korte, hvis nogen, forstadier.
 • Det er også muligt, at hvis mere magma begynder at udbrede sig fra Svartsengi-reservoiret til Sundhnúks-kraterrækken, kan dette ske gradvist, indtil en balance mellem indstrømningshastigheden i dybden og ekstruderingshastigheden ved overfladen er nået.

 

Der er også mulighed for et nyt digeindbrud, der resulterer i, at en ny vulkansk sprække åbner sig andre steder end i området mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Dette scenario anses for at være mindre sandsynligt end de andre, og længere og mere intense forstadier forventes at forekomme.

Onsdag den 24. april foretog eksperter fra det islandske meteorologiske kontor målinger af gasudslip fra udbruddet. Det blev estimeret til at være 6-9 kg/s SO 2 , hvorimod ved den sidste måling, der blev foretaget for to uger siden den 12. april, blev gasudledningen estimeret til 10-18 kg/s. Dette er ikke en bekræftelse af, at tendensen i gasudledning fra udbruddet er aftagende. Faktisk, mens udbruddet fortsætter, kan emissionerne af SO 2 variere meget mellem dage (som det blev observeret under udbruddene ved Fagradalsfjall). Der er fortsat en fare på grund af gasudledning i området omkring krateret samt i bosættelser på Reykjanes-halvøen, og vi råder folk i området til at overvåge luftkvaliteten og sætte sig ind i reaktionen på luftforurening fra udbruddet.

 
Gasmengun26042024

Vulkangasforurening (SO 2 ) i atmosfæren var tydeligt synlig på et satellitbillede (Sentinel 5p) taget i går, 25. april kl. 14:27 UTC.

Vejrudsigten forudser nordlige vinde på 5-10 m/s i dag, fredag, og gasforurening vil blive spredt syd for udbrudsstedet og kunne mærkes i Grindavík. Vejrudsigten for gasspredning er her .

 

Opdateret 23. april kl. 18:00 UTC

 

Udbruddet fortsætter fra den enkelte udluftning, som er dannet lige øst for Sundhnúkur, på lignende måde siden 5. april. Lava fortsætter med at ekstrudere og forplante sig mod syd langs åbne kanaler, som er tydeligt synlige fra kameraerne. Lavaen rejser også længere afstande fra krateret gennem et netværk af lukkede rør, som forhindrer lavaen i at afkøle ved direkte kontakt med atmosfæren. Sektoren af ​​lavafeltet, som har forplantet sig mod syd og nået de beskyttende barrierer, der er bygget øst for Grindavík by, er blevet tykkere i de seneste par dage, som vist på billederne nedenfor. Billederne viser forskellene i lavamarkens profil mellem 18. og 23. april. Billedet øverst er taget fra kameraet ejet af den islandske civilbeskyttelse, som er placeret ved barrieren øst for Grindavík og ser ud mod den del af lavafeltet, som forplantede sig mod Suðurstandavegur i begyndelsen af ​​udbruddet. Billedet nederst er også fra et kamera ejet af den islandske civilbeskyttelse, og det er placeret på toppen af ​​Hagafell-bakken og er orienteret mod syd. 

Estimater af lavaekstruderingshastigheden viser værdier mellem 3-4 m3/s siden begyndelsen af ​​april. De sidste målinger blev foretaget den 15. april, så vi afventer nu nye opkøb, som vil være tilgængelige i næste uge, for at belyse niveauet af den aktuelle aktivitet og for at forstå, om der er sket væsentlige ændringer.

8c6cfe1b-c87b-4501-bd10-41e7c2079707

Billede fra kameraet, ejet af den islandske civilbeskyttelse, som er placeret ved den beskyttende barriere øst for Grindavík by. Kameraet er orienteret til at følge lava-tungen, som forplantede sig mod Suðurstrandavegur i begyndelsen af ​​udbruddet. Den gule boks angiver, hvor lavafeltet har tyknet mest de seneste dage.

57f4a945-2487-4adc-af84-b11fcc474350

Billede fra kameraet, ejet af den islandske civilbeskyttelse, som ligger på toppen af ​​Hagafell-bakken og er orienteret mod syd. Den gule boks angiver, hvor lavafeltet tæt på den potentielle barriere har tyknet mest i løbet af de seneste par dage.

Jordhævningen målt omkring Svartsengi-regionen fortsætter, hvilket indikerer, at magma akkumuleres i dybden med en stabil hastighed, og den samlede tilstrømning til reservoiret er større end den udstrømning, der føder udbruddet. Ved at bruge analytiske modeller, begrænset af både GNSS- og InSAR-data, vurderes det, at mellem 7-8 millioner m3 magma er blevet genopladet til Svartsengi-reservoiret siden udbruddet startede den 16. marts. I tidligere hændelser begyndte magma at udbrede sig som digeindtrængninger fra reservoiret i 4-5 km dybde mod overfladen, da en tærskel på omkring 8-13 millioner m3 genopladet magma blev nået.

Så længe magmaen fortsætter med at akkumulere i Svartsengi-reservoiret, øges sandsynligheden for en betydelig eskalering af den eruptive aktivitet i Sundhnúk-kraterrækken. 

 

 • New eruptive fissures may open in the area between Stóra-Skógfells and Hagafells and/or the current eruptive vent may enlarge because of a sudden increase in magma flow rate, which might reach levels comparable to those observed at the beginning of the past four eruptions which occurred in the area. If this happens, very short precursors, if any, are expected. 
 • It is also possible that if more magma starts propagating from the Svartsengi reservoir to the Sundhnúks crater row, this could happen gradually until a balance between the inflow rate at depth and the extrusion rate at the surface is reached.

 

There is also the possibility that a new dike intrusion will result in the opening of additional eruptive fissures in areas other than between Stóra-Skógfells and Hagafells. This scenario is, however, considered less likely than those previously stated, and if this happens, longer and more intense precursors are expected to occur. 

Updated hazard map

During the scientific meeting this morning, the hazard assessment for the ongoing activity was reviewed. The likelihood of opening of eruptive fissures within Zone 1 (Svartsengi), Zone 4 (Grindavík) and Zone 7 has been reduced from being considerable to low. 

On Friday last week, due to the continued inflation of the Svartsengi reservoir, and the high uncertainty regarding this new situation and possible outcomes, the decision was made to temporarily increase the likelihood for eruptive openings within these areas. However, following the meeting today, it has been agreed that there is currently no evidence for an increased probability of eruptive openings in these areas. 

Hazard_map_IMO_23.april_2024

While the eruption continues, it is assessed that if increased magma flow occurs, the magma will most likely follow the open pathways feeding the current eruption and/or new eruptive fissures may form nearby. For this reason, the likelihood of eruptive openings without warning is still assessed to be very high within Zone 3 (Sundhnúks crater row), which remains unchanged.


 

Updated 19. April at 15:30 UTC

 • Ground uplift in Svartsengi continues at a steady rate.

 • Since 5 April, only one crater has erupted and lava flow from it has remained relatively stable since then, just over 3 m3/s.

 • Continued hazard due to gas emissions. People are advised to monitor air quality.

 • The weather forecast for gas dispersion is here

 • Continued magma accumulation beneath Svartsengi at current rate increases likelihood of another magma propagation in the coming days or weeks, despite the ongoing eruption.

 

When the eruption started on the 16 March, ground uplift at Svartsengi slowed down considerably and almost stopped. This indicated an equilibrium between magma inflow into the magma reservoir below Svartsengi, and to the surface at the Sundhnúkur crater row (Figure 1).

At the beginning of April, ground uplift began to increase anew, and a similar volume of magma is now being erupted at Sundhnúkur as is accumulated in the reservoir beneath Svartsengi, causing increased magma pressure (Figure 2).  

The current development is new, which is an ongoing volcanic eruption with a relatively stable lava flow at Sundhnúkur crater row at the same time as ground is uplifting in Svartsengi. Therefore, there is more uncertainty now than before about the possible development of the event.
Magmachambernr2

(Image 1)

 

Magmachamber

(Image 2)

 

Model calculations indicate that over 6 million m3 of magma has now been added to the magma reservoir beneath Svartsengi since 16 March. In previous events, magma has propagated from Svartsengi when between 8 and 13 million m3 has been added to the reservoir since last event.

Graph_inflation_sill_da_19042024

The graph shows the estimated amount of magma that has been added beneath Svartsengi between the volcanic eruptions and magma propagations that have occurred since November 2023.

More uncertainty concerning the development of the activity in the next days or weeks.

Hitherto, the general trend in Sundhnúkur area has been increased likelihood of magma propagation and even a subsequent eruption. Now however, a new situation seems to be at hand when a magma propagation could occur during an ongoing eruption. Let’s recall that magma propagation is a sudden and large flow of magma propagating out of a magma reservoir and can culminate with magma reaching the surface. After the magma propagation on 2 March, which did not end in an eruption, marked a change in the activity that had since December been somewhat cyclical.

If magma accumulation continues at a similar rate, the likelihood of another magma propagation increases in the coming days or weeks, even though an eruption is still ongoing. Magma propagation from the reservoir during an ongoing eruption has thus far not been seen before in the area. Therefore, more uncertainty is on the development of the activity in the next days or weeks.

Probable scenario if magma propagation coincides with the current eruption:

 

 • Magma propagates from the magma reservoir beneath Svartsengi to the Sundhnúkur crater row, as has happened in the last six times.
 • Following the magma propagation, new eruptive fissures could open in the area between Stóra-Skógfell and Hagafell and/or the current eruptive crater could be enlarged due to a sudden increase of lava flow. This could occur at very short or no notice.
 • If magma propagation results in new volcanic fissures opening up elsewhere above the magma dike which formed on 10 November, much longer notice is expected, most likely intense seismic activity, deformation and pressure changes in boreholes.
 • It is also possible that magma propagation will not occur, but that the flow of the current eruption will stop decreasing and begin to increase steadily until a new equilibrium between the inflow of magma from below and flow to the surface from the crater is reached.
 • However, if magma propagation results in a new eruptive fissure opening elsewhere than in the area between Stóra-Skógfell and Hagafell, such a scenario would very likely be accompanied by intense seismicity and deformation with considerably more notice than previous eruptions.

Updated hazard assessment

In view of the uncertainty caused by increasing pressure in the magma reservoir beneath Svartsengi, the Icelandic Meteorological Office has increased the hazard due to possible opening of eruptive fissures in Zones 1, 4 and 7 from “low” to “considerable”

However, the overall hazard (color) in the affected Zones does not change.

Hazard_map_IMO_19. april_2024

(click on the image to see it larger)

 

Updated 18. April at 16:00 UTC

 • The lava field now covers 6.15km2 and the volume is 33.2 ± 0.8 million m3.

 • Avegage lava flow from the crater over the period 8-15 April is estimated at 3.2 ± 0.2 m3/s.

 • Ground uplift in Svartsengi continues at a steady rate.

 • Continued hazard due to gas pollution. People in the area are advised to check the air quality.

 • The weather forecast for gas distribution today (Thursday) is northwesterly wind, 3-8 m/s, carrying gas emissions to the southeast. Follow the gas dispersion forecast here.

 

The eruption at the Sundhnúkur crater row continues and one crater just east of Sundhnúkur remains erupting. The lava field continues to build up nead the craters. The lava also flows in closed channels about 1 km to the southeast and there are active areas in the lava field north of Hagafell.

On Monday 15 April, scientists from the Icelandic Institute of Natural History (IINH) and the National Land Survey of Iceland (NLSI) carried out a surrveillance flight over the eruptive area to aquire images for lava mapping by photo-grammetry. The results from the surrveilance flight show that the area of the lava field on the 15 April measured 6.15 km2 and the volume 33.2 ± 0.8 million m3. The lava flow field and the thickness of it is shown on the map below.

Korthraunbreida18042024

Map showing the lava flow area and the thickness of the lava formed in the ongoing eruption. Purple colors show lava formed in the area since December 2023.

The average lava flow from the crater during the period 8-15 April is estimated at 3.2 ± 0.2 m3/s. This is a small change in relation to the average lava flow during the period 3-8 April, which was estimated at 3.6 ± 0.7 m3/s. The result of previous measurement by the IINH and NLSI photogrammetry team can be seen in the table below.

From To Gennemsnitlig lavastrøm i perioden (m 3 /s) Areal
  (km 2 )

Bind

(millioner m 3 )

Gennemsnitlig tykkelse af lavafeltet (m)
16. mar.2024 17. mar.2024 234 ± 9 5,72 18,1 ± 0,8 3,2 ± 0,1
17. mar.2024 20. mar.2024 14,5 ± 0,6 5,58 20,9 ± 0,5 3,7 ± 0,1
20. mar.2024 27. mar.2024 7,8 ± 0,7 5,99 25,7 ± 1,9 4,3 ± 0,3
27. mar.2024 3. apr. 2024 6,6 ± 0,3 6,13 29,7 ± 1,7 4,8 ± 0,3
3. apr. 2024 8. apr. 2024 3,6 ± 0,7 6,14 31,3 ± 2,4  5,1 ± 0,4
8. apr. 2024 15. apr. 2024 3,2 ± 0,2 6,15 33,2 ± 0,8 5,4 ± 0,1

 

 

Jordløftet i Svartsengi fortsætter i et jævnt tempo. Dette indikerer, at omkring halvdelen af ​​magmaen, der stiger op fra dybden, akkumuleres i magmareservoiret, mens den anden halvdel bryder ud til overfladen ved Sundhnúkur-kraterrækken.

SENG-plade_siden-20231112
Forskydninger på GPS-stationen SENG i Svartsengi siden 11. november 2024 mod nord, øst og lodret (top, midt, bund). Den nederste kurve viser jordløft i millimeter, og gårsdagens (17. april) måling er vist med en grøn prik. De røde lodrette linjer er tidspunktet for de sidste fire udbrud (18. december 2023, 14. januar, 8. februar og 16. marts 2024), og de blå linjer viser indtrængen af ​​magmadiget, der er sket i Sundhnúkur kraterrækkeområdet uden at resultere i et udbrud (10. november 2023 og 2. marts 2024).

 

Der er fortsat en fare på grund af gasemissioner fra udbruddet, som kan forårsage forurening i bosættelser på Reykjanes-halvøen, og vi råder folk i området til at overvåge luftkvaliteten og sætte sig ind i reaktionen på luftforurening fra udbrud.

Vejrudsigten for gasdistribution i dag (torsdag) er nordvestlig vind, 3-8 m/s, med gasudledning mod sydøst. I morgen (fredag) blæser der sydøst 8-13 m/s med regn. Mere sydlig vind om aftenen. Gasforureningen vil gå mod nordvest i løbet af dagen og senere mod nord. Følg gasspredningsprognosen her .

Gasdreifing18042024


 

Opdateret 16. april kl. 18:00 UTC

 • Farevurderingen er blevet opdateret. Den samlede fare for Grindavík (Zone 4) skønnes at være betydelig (orange).
 • Landhævningen ved Svartsengi fortsætter, og hævningshastigheden har været konstant siden begyndelsen af ​​april.
 • Fortsat fare på grund af gasforurening. Folk i området rådes til at tjekke luftkvaliteten .
 • Gasspredningsprognosen kan findes her .
 • Et krater, der ligger øst for Sundhnúkur, er fortsat aktivt.

 

Udbruddet ved Sundhnúkur- kraterrækken fortsætter og har nu varet i en måned, hvilket var emnet for en nyhedsrapport offentliggjort tidligere i dag. Et krater, som ligger lige øst for Sundhnúkur, fortsætter med at bryde ud. Lava flyder stadig syd for krateret, men strækker sig ikke langt, så lavafeltet fortsætter med at bygge op nær krateret. Der er et aktivt lavafelt nær Hagafell, som det kan ses på et billede fra det islandske meteorologiske kontors webkamera placeret ved Þorbjörn.

Eldgos16042024

Billede fra det islandske meteorologiske kontors webcam, taget kl. 05.10 den 16. april. Webkameraet er placeret på toppen af ​​Þorbjörn og ser mod øst mod udbrudsstedet. Krateret er i midten af ​​billedet, og lava strømmer ud fra det. Foran krateret er Sundhnúkur, og på højre side af billedet er Hagafell og lavastrømsfronter.

Seismisk aktivitet har været forholdsvis rolig nær udbrudsstedet siden begyndelsen af ​​udbruddet, indtil en lille jordskælvssværm begyndte ved Lágafell efter middag den 14. april. Den seismiske sværm varede over 4 timer og har været forbundet med spændingsændringer i skorpen på grund af land. løft i Svartsengi. Seismisk aktivitet fortsætter i de vestlige skråninger af Fagradalsfjall i 6-8 km dybde og har været i gang siden urolighederne i Sundhnúkur-området i løbet af de sidste 4 måneder.

Landhævningen fortsætter og har været i et stabilt tempo siden begyndelsen af ​​april. Modelberegninger baseret på GPS-data indikerer, at tilstrømningen af ​​magma til magma-reservoiret er omkring halvdelen af, hvad den var før begyndelsen af ​​udbruddet den 16. marts. Dette indikerer, at omkring halvdelen af ​​magmaen, der kommer fra dybden, ophobes i magmaen. reservoir, mens den anden halvdel er udbrudt til overfladen.

Magmachambernr1

I begyndelsen af ​​april begyndte landhævningshastigheden at stige. I øjeblikket bryder en lignende mængde magma ud på overfladen og akkumuleres også i magmakammeret under Svartsengi, hvilket forårsager en trykstigning i magmakammeret.

Der er fortsat risiko for gasemissioner fra udbruddet, som kan forårsage luftforurening i bosættelser på Reykjanes-halvøen, og vi råder folk i området til at overvåge luftkvaliteten og sætte sig ind i symptomer og reaktioner relateret til luftforurening fra udbruddet. .

Vejrudsigten i dag (tirsdag) er en langsom vind, variabel retning. Der kan således samle sig gas i nærheden af ​​udbrudsstedet. I nat vil der vinde sydøstlig 10-15 m/s, med gasudledning nordvest mod Reykjanesbær. Vest- og nordvestlig vind ventes at blive 3-10 m/s i morgen tidlig, og sprede gas øst og sydøst mod Þorlákshöfn. Følg gasspredningsprognosen her .

Farevurdering

The hazards assessment has been updated and is valid from 15:00 today until 23 April barring any developments. The hazards assessment has changed so that the hazard due to lava flows has been lowered in all areas except in Zone 3 (Sundhnúkur crater row) and Zone 6. This change is being made because there has not been an active lava flow in the other areas in the last two weeks. Based on current activity in the eruption, it is estimated that lava is unlikely to flow far from the crater and into other hazard Zones. This change means that the overall hazard in Zone 4 (Grindavík) is now assessed as considerable (orange) instead of high (red). The overall hazard in other areas remains unchanged. The hazard from gas emissions continues to be assessed as high in all areas except at the Sundhnúkur crater row area (Zone 3) where it is assessed to be very high. The hazard in Zone 4 (Grindavík) and Zone 6 continues to be assessed as high due to sinkholes and fault movements.

Hazard_map_IMO_16.april_2024

(Click on the image to see it larger)

 

Updated April 15 at 17:30 UTC

 • The volcanic eruption that began on March 16 is still ongoing.

 • Uplift continues at a similar rate since the start of April.

 • The hazard assessment is valid until April 16, unless the situation changes.

 • The risk of gas emissions remains significant. People in the area are reminded to monitor air quality.

 • The gas dispersion forecast can be found here

 

Just after noon yesterday, a small earthquake swarm began near Lágafell, just northwest of Grindavík. It concluded around half past three in the afternoon. The swarm consisted of approximately 90 earthquakes, with the most intense period of activity being 35 earthquakes between 1 and 2 pm. All earthquakes were under magnitude 1, and most were at depths of approximately 2-4 km. This small earthquake swarm likely resulted from stress changes in the Earth’s crust due to ongoing land rise in Svartengi, as discussed in yesterday’s news update.

Attached is a figure showing the location of the earthquakes on a map, and below that is a graph showing their depth. The panel in the top right displays earthquake magnitudes in the region from noon until evening yesterday. The panel in the middle right shows the cumulative number of earthquakes, while the bottom panel displays the number of earthquakes per hour. As the graph shows, several small earthquakes were recorded in the area yesterday afternoon, but there hasn’t been any seismic activity in the region since midnight today.

Photograph taken on Wednesday, April 10, showing the active vent as seen from Sundhnúkur. (Photograph: Jón Bjarni Friðriksson/Icelandic Meteorological Office). Click on the image to see it larger.


 

Updated April 14 at 18:00 UTC

 • The volcanic eruption that began on March 16 is still ongoing.

 • Uplift continues at a similar rate since the start of April.

 • The hazard assessment is valid until April 16, unless the situation changes.

 • The risk of gas emissions remains significant. People in the area are reminded to monitor air quality.

 • The gas dispersion forecast can be found here.

 

Several small earthquakes (below magnitude 1) have been detected northwest of Grindavík in the last few hours. (See figures below.) This seismic activity is focused near the dike that formed on November 10 and is likely related to the ground deformation in Svartsengi, which affects the region’s pressure regime.

Today’s seismic activity is comparable to the activity measured in this area in mid-March last year. Therefore, the seismic activity does not indicate any changes in the ongoing volcanic eruption, which has remained relatively stable over the weekend. The seismic activity northwest of Grindavík is also not indicative of magma moving beneath that area.

At the time of writing, the seismic activity northwest of Grindavík has slightly decreased. It is unlikely that large earthquakes will accompany this current activity.

Should magma deviate from its current route that surfaces at the Sundhnúkur crater row, opting instead for an alternate path, such as heading west towards Eldvörp or south of Þorbirnir, the precursor to a possible eruption in that area would involve very intense seismic activity and ground deformation that is clearly visible on instruments and satellite imagery. Currently, there are no such signs at this time.

The Icelandic Meteorological Office continues its 24-hour surveillance of the area to monitor the eruption site.

Hrina_14042024_Sigdalur

This figure displays seismic activity from March 9 until today, April 14. The black lines represent the outer boundaries of the grabens formed in connection with the significant dike intrusion on November 10, 2023, and the eruption on January 14 of this year. Most of the earthquakes today have been smaller than magnitude 1. Blue circles represent earthquakes that occurred from March 9 to 14, while red circles represent earthquakes that occurred today, April 14. The earthquakes are located on the western edge of the depression formed on November 10.

Hrina_14042024_Sprungur

In the area northwest of Grindavík, there is a series of known faults with a north-south orientation that formed when the dike intrusion occurred on November 10. Therefore, today’s earthquakes are also indicative of stress release along these faults due to the land uplift in Svartsengi.


 

Updated April 12 at 14:15 UTC

 • The volcanic eruption that began on March 16 is still ongoing.
 • Land rise continues at a similar rate since the start of April.
 • The hazard assessment is valid until April 16, unless the situation changes.
 • The risk of gas emissions remains significant. People in the area are reminded to monitor air quality.
 • The gas dispersion forecast can be found here .

The eruption that started at the Sundhnúkur crater row on the evening of March 16 is still ongoing. One vent remains active, as it has been since April 5. Lava continues to flow southward from the vent but does not travel far, so the lava field continues to build up near the crater. There are no apparent signs of lava advancing towards the protective barriers north of Grindavík, Suðurstrandarvegur, or Melhólsnáma.

Land rise in Svartsengi continues at a similar rate, which increased at the beginning of April. This is a faster rate than that observed from the start of the eruption on March 16 until the end of March. This indicates that the majority of the magma flowing into the reservoir beneath Svartsengi is accumulating there, causing an increase in pressure and ground uplift. While the eruption continues, there remains an open connection between the magma accumulation area in Svartsengi and the Sundhnúkur crater row, and a portion of the magma continues to flow to the surface there. Minor changes in the lava field can be observed between days, but the overall rate has been steady since the beginning of April.

The hazard assessment remains unchanged and valid until 15:00 on April 16. See more details here.

There is still a risk of gas emissions from the volcano, which could cause pollution on the Reykjanes Peninsula. People in the area are advised to monitor air quality and familiarize themselves with symptoms of exposure to volcanic gas pollution.

A photograph taken on Wednesday, April 10th, showing the active crater as seen from Sundhnúkur. (Photo: Jón Bjarni Friðriksson)


Updated 9. April at 17:30 UTC

 • Despite a decrease in the intensity of the volcanic eruption, there are no signs that the overall magma flow from the depth is decreasing.

 • The average flow rate of the lava flow from the vents between April 3rd and 8th is estimated to be 3.6 ± 0.7 m3/s.

 • Tomorrow, easterly and southeasterly winds are expected, carrying gas emissions westward and northwestward from the eruption sites. Follow the gas dispersion forecast here.

 • Periodically high levels of SO2 continue to be measured around the volcano and in settlements on the Reykjanes Peninsula. Residents are advised to monitor air quality in the area.

Experts from the Icelandic Meteorological Office and the National Land Survey conducted aerial measurements over the eruption site yesterday, April 8th. Using the data collected during the flight, it is possible to assess the size of the lava field and the flow rate of lava from the eruption. The results indicate a steady and substantial decrease in the intensity of the volcanic eruption.

The average lava flow from the vents between April 3rd and 8th is estimated to be 3.6 ± 0.7 m3/s. Based on data collected by the engineering firm Efla on April 3rd during a drone flight, the average lava flow was estimated to be 6.6 ± 0.3 m3/s from March 27th to April 3rd. The lava field has reached an area of 6.14 km2 with a volume of 31.3 million m3. Previously, the lava primarily flowed south from the vents, but briefly shifted northward on Sunday evening (April 7th) when a vent wall collapsed, as mentioned in the last update. As shown on the accompanying map, the lava has thickened significantly near the vents and just south of them, where the most activity is in the lava field. There are no apparent signs of lava advancement toward protective barriers north of Grindavík, Suðurstrandarvegur, or Melhólsnáma.

Grindavik_Svartsengi_lava_thickness_map_8april2024

Map showing the extent and thickness of the lava formed in the current eruption. Purple areas show lava that has flowed in the area since December 2023.

Ground deformation has increased over the past week

Ground deformation in Svartsengi continues to increase, coinciding with a decrease in the intensity of the volcanic eruption. This indicates that the majority of the magma flowing into the reservoir beneath Svartsengi is accumulating there, causing an increase in pressure and ground uplift. While the eruption continues, there remains an open connection between the magma accumulation area in Svartsengi and the Sundhnúkur crater row, and a portion of the magma continues to flow to the surface there.

Seismic activity in the dike near Grindavík has remained very low and is focused between Sýlingarfell and Stóra-Skógafell, with slight seismicity in western Grindavík. Seismic activity near Fagradalsfjall, which has been persistent for the past month, is ongoing and remains localized at depths of about 6-7 km.

Gas measurements conducted yesterday, April 8th, estimate a sulfur dioxide (SO2) emission rate of 10-18 kg/s from the vents. Periodically high levels of SO2 continue to be measured around the volcano and in settlements on the Reykjanes Peninsula. Gas emissions from the eruption will likely cause pollution on the Reykjanes Peninsula, and residents are advised to monitor air quality and familiarize themselves with symptoms related to air pollution from the eruption.

According to the weather forecast, northerly winds are expected today, carrying gas emissions southward. Slow variable winds in the afternoon may result in gas pollution near the eruption sites. Easterly and southeasterly winds are expected tomorrow, carrying gas emissions westward and northwestward. Follow the gas dispersion forecast here.

Unchanged risk assessment

The hazard assessment has been updated and is valid from 15:00 today until April 16th, unless the situation changes. There are no changes in the hazard assessment, and the risk of gas pollution remains high in all areas except around the Sundhnúkur crater row (Zone 3), where it is assessed to be very high. The risk in Zone 4 (Grindavík) and Zone 6 remains high due to earthquakes, ground deformation, lava flows, and gas pollution.

Hazard_map_IMO_9.april_2024

(Click on the image to see it larger)

Despite the decrease in the intensity of the volcanic eruption, there are no signs that the overall magma flow from depth into the Svartsengi reservoir is decreasing. This refers to the total volume of magma accumulating under Svartsengi, in addition to the magma flowing towards the surface in the current eruption at the Sundhnúkur crater row. It is difficult to predict when this eruption will end; it could continue for a longer period with steady flow or cease in the near future. As magma continues to accumulate under Svartsengi and pressure rises, a possibility remains that the eruption’s intensity may increase again, similar to the events at Fagradalsfjall in 2021. If the eruption ceases soon, magma accumulation will likely continue under Svartsengi, and a sequence of events similar to that observed in the past month may repeat.


Updated 8. April at 16:30 UTC

 • The volcanic eruption continues. One vent is active.
 • The land has risen in Svartsengi approximately 2-3 cm between April 2nd and 7th.
 • Minimal gas emissions were measured over the weekend, but periodically high levels of sulfur dioxide can still be detected around the volcano and in settlements on the Reykjanes Peninsula. Residents are advised to monitor air quality in the area.
 • Today’s weather forecast indicates a northeasterly wind direction, causing gas emissions to drift southwestward over areas including Grindavík. Easterly winds are expected tomorrow, April 9th, and gas emissions are anticipated to travel west from the eruption sites. Follow the gas dispersion forecast here.

The eruption at the Sundhnúkur crater row continues, with one vent now active. Yesterday, lava from the vent flowed southward in a constrained stream, resulting in a magnificent river of lava. Meanwhile, the surface level of lava in the crater gradually increased until it was nearly filled. The northern wall of the vent collapsed around 21:30 yesterday evening, causing the lava to flow northward. Today, April 8th, the lava flow has mostly resumed its southward direction. The lava advancing towards the north, as observed yesterday evening and overnight, appears to have halted on the hillside. The crater continues to fill up.

Seismiske målinger nær udbrudsstedet viser vulkansk tremor, der udviser stærke frekvenser mellem 1 og 2 Hz (grøn kurve på grafen); en stigning i styrken af ​​denne tremor svarer til lavaens maksimale strøm fra udluftningen. Efter sammenbruddet af udluftningsvæggen ser den seismiske aktivitet ud til at falde igen. Lignende seismisk aktivitet blev observeret under det nylige vulkanudbrud i Geldingadalur, hvor den seismiske aktivitet steg, efterhånden som udledningen af ​​lava blev intensiveret.

Grv08042024oroi

Hævningen er steget en smule i Svartsengi, og baseret på GPS-målinger og syntetiske blænderadarbilleder er landet steget med 2-3 cm fra 2. til 7. april. Det er dog mindre end jorddeformationen målt efter det forrige udbrud i sidste måned. Øget stigning kunne tyde på, at magma, der strømmer ind i Svartsengi, er steget, eller at der har været en opbremsning i strømmen af ​​magma mod det nuværende udbrudssted.

Minimale gasemissioner er blevet opdaget på gasmonitorer, der drives af Miljøstyrelsen i Island (UST) og det islandske meteorologiske kontor i weekenden, men periodisk kan der stadig detekteres høje niveauer af svovldioxid omkring vulkanen og i bebyggelser på Reykjanes-halvøen. Beboerne bliver mindet om at overvåge luftkvaliteten på USTs luftkvalitetshjemmeside loftgæði.is

Dagens vejrudsigt indikerer en nordøstlig vindretning, hvilket får gasudledningen til at drive sydvestover over områder inklusive Grindavík. Der forventes østlige vinde i morgen den 9. april , så gasudslip kan forventes at drive vestpå fra udbrudsstederne. Den seneste gasspredningsprognose kan følges her.Opdateret 4. april kl. 17:00 UTC

Udbruddet ved Sundhnúkur-kraterrækken fortsætter, og to kratere er stadig aktive som de seneste dage. Det nordlige krater er større, og det meste af lavastrømmen ser ud til at være udbrudt fra det, som det kan ses på billedet nedenfor, som blev taget i nat, den 3. april. Lava fortsætter med at strømme sydpå fra kraterne på toppen af ​​lavafeltet dannet i de første par dage af dette udbrud. I aftes var der ingen tydelige tegn på lavastrømning langs lavabarriererne nord for Grindavík, Southcoast road eller Melhólsnáma-minen.

Dronamynd04042024

Luftbillede fra en droneflyvning opereret af Civil Protection i aftes den 3. april. Billedet viser de to kratere og lavaen, der strømmer fra dem mod syd.

Et interferogram, der dækker perioden 18. marts – 3. april, viser, at landet har hævet sig omkring 3 cm i Svartsengi i den tid. Dette er en betydeligt langsommere deformation, der blev målt forud for de udbrud og digeudbredelser, der har fundet sted i de sidste måneder. Data fra GPS-målinger i samme periode tyder på, at hastigheden af ​​landhævningen har varieret, men det er vanskeligt at estimere dag-til-dag deformation baseret på disse data. I betragtning af GPS-dataene for samme tidsperiode som interferogrammet (18. marts – 3. april), er de to datasæt konsistente. Landhævning påvises i Svartsengi under udbruddet, hvilket ikke er set i de begivenheder, der tidligere har fundet sted på Sundhnúkur-kraterrækken. Dette indikerer, at systemet er åbent, og magma fortsætter med at strømme fra betydelig dybde under Svartsengi til overfladen i Sundhnúkur-kraterrækken. 

Csk_reykjanes_A33-krysuvik_20240318-20240403_unw

Interferogram (InSAR) viser deformation fra 18. marts – 3. april. Gule og orange farver viser områder omkring Svartsengi, hvor landhævning registreres.

Gasmålinger gennemført sidste tirsdag den 2. april anslår, at ca. 37-41 kg/s SO 2 udsendes fra kraterne. Midlertidigt høje svovldioxidniveauer bliver fortsat målt omkring udbrudsstedet og i kommuner på Reykjanes-halvøen. Gas fra udbruddet vil sandsynligvis forårsage forurening på Reykjanes-halvøen, og vi råder folk i området til at overvåge luftkvaliteten på loftgaedi.is og sætte sig ind i reaktionen på luftforurening fra vulkanudbrud.

Vejrudsigten i dag (torsdag) er sydøstlige og sydlige vinde på 8-13 m/s på udbrudsstedet, hvilket medfører, at gas spredes mod nordvest og nord, hvilket betyder, at der kunne detekteres gas i Vogar, Reykjanesbær og Suðurnesjabær. Østlig vind 5-10 m/s i morgen (fredag), hvilket forårsager gasspredning mod vest, for eksempel til Svartsengi. Nordvestlig vind, 5-10 m/s sent i morgen forårsager gasforurening i sydvest og muligvis i Grindavík.

Gasdistributionsprognose er her .

Gasdreifing04042024

Farevurdering offentliggjort den 2. april forbliver uændret og er gyldig indtil 9. april med forbehold for udvikling.


Opdateret 2. april kl. 17:30 UTC

 • Udbruddet fortsætter, og to kratere er nu aktive. Inflation er ikke blevet opdaget i de sidste par dage.

 • På det seneste er der opstået vegetationsbrande omkring lavafeltet, og det er en løbende risiko, mens vejret er tørt.

 • Gasforurening er spredt mod sydvest og senere mod vest og vil sandsynligvis blive opdaget lejlighedsvis i Grindavík og muligvis i Hafnir. Gasdistributionsprognose og luftkvalitet kan overvåges.

 • Lavakanterne har nået betydelige højder og kan være ustabile.

 • Farevurdering uændret.

 

Udbruddet ved Sundhnúkur-kraterrækken fortsætter, og to kratere er nu aktive. Det tredje krater, som var meget mindre end de to andre, blev slukket i påsken. Vulkansk tremor forbliver stabil.

Inflation in Svartsengi has not been detected in recent days, indicating that less magma accumulates in the magma reservoir beneath Svartsengi, and flows instead towards the craters where it erupts. A balance may be reached between the influx of magma into the Svartsengi reservoir and the eruptive craters, but geochemical surveys might confirm this in the future.

Experts from the National Land Survey of Iceland have processed satellite data from 27 March showing that the lava field was then 5.99 km2 and the volume of lava since the beginning of the eruption was 25.7 ± 1.9 million m3. The average extrusive rate of lava from the craters was estimated at 7.8 ± 0.7 m3/s, which is very comparable to the extrusion rate during the first phase of the Geldingadalir eruption in 2021. The aim is to take aerial photographs of the area in the coming days to get updated extrusion rates since 27 March, which will give further insights into the development of the eruptive activity. The following map shows the lava flow field and its thickness as it was on 27 March.

Kort02042024

Map showing the flow field and thickness of the lava formed during the ongoing eruption. Purple layers show lavas that have formed in the area since December 2023.

Vegetation fires around the lava field

Lately, vegetation fires have started around the lava field, and is an ongoing risk while the weather is dry.

Lava margins have reached considerable heights and can be unstable, sudden and rapid lava outbursts can occur if new lobes of lava break out from the edge of a lava margin.

In recent days, high levels of hydrogen sulfide have occasionally been detected in Grindavík. The weather forecast today (Tuesday) is northeasterly and later easterly winds 5-13 m/s at the eruption site. Gas pollution is therefore dispersed to the southwest and later to the west, and is likely to be detected occasionally in Grindavík and possibly in Hafnir. Easterly and southeasterly winds 3-10 m/s tomorrow (Wednesday) causing gas pollution to travel to the west and northwest, and thus could be detected in many parts of the western Reykjanes area, including Reykjanesbær. Gas distribution forecast is here.

Hazard assessment unchanged

The hazard assessment has been updated and is valid from 15:00 today until 9 April, barring any significant developments. There are no changes to the hazard assessment and the hazard from gas pollution continues to be assessed high in all areas except at the Sundhnúkur crater row area (zone 3) where it is assessed as very high. The hazard in zone 4 (Grindavík) and zone 6 continues to be assessed as high due to sinkholes, fault movements, lava flow and gas pollution.

Hazard_map_IMO_2.april_2024


 

Updated 27. March at 14:00 UTC

 

 • High levels of SO(Sulfur Dioxide) were measured over the weekend. Gas dispersion forecast can be followed here .
 • Denne koncentration af SO 2 anses for at være meget usund. Det er vigtigt at være meget opmærksom på udviklingen i luftkvaliteten.
 • Vulkanudbruddet har været stabilt siden mandag den 25. marts.

 

 

Vulkanudbruddet har været stabilt siden mandag den 25. marts. Udbrudsrysten har været konstant siden da, ligesom aktiviteten i de tre kratere. Lava fortsætter med at strømme sydpå fra kraterne, for det meste oven på lavafeltet, der blev dannet i løbet af de første dage af udbruddet. Det følgende billede viser udvidelsen af ​​lavafeltet som ekstrapoleret fra satellitbilleder (ICEYE). Den seneste anskaffelse var den 26. marts, og den viser udvidelsen af ​​lavafeltet mod vest, syd for Hagafell, samt yderligere lavafremrykning mod øst og syd for de aktive åbninger.

Kort27032024

Stribede områder angiver områder, hvor der skete ændringer i lavafeltet mellem den 20. og 26. marts. Den rødstribede del af området betegner et område, hvor lava ikke havde strømmet tidligere i dette udbrud. Lyslilla områder betegner områder, hvor lava strømmede fra udbrud i februar og januar.

Hævningen fortsætter i Svartsengi, men i et langsommere tempo end før tidligere udbrud eller digeindtrængninger i de seneste måneder. Dette tyder på, at magma stadig ophobes under Svartsengi på trods af igangværende udbrud. Lidt eller ingen seismisk aktivitet er blevet påvist i området.

 

Høje niveauer af SO2 målt de sidste par dage

 

Siden fredag ​​(22. marts) er der blevet installeret to yderligere stationer til at overvåge koncentrationerne af SO2 ved jorden. VÍ har i samarbejde med Almannavarnir lokaliseret dem ved Blue Lagoon og i havneområdet i Grindavík. Begge stationer streamer data til USTs hjemmeside, loftgæði.is.

Tidligt i går morges omkring klokken 03:00 afslørede stationen i BL niveauer af SO2 op til 7000 mikrogram/m3, og i morges omkring klokken 04:00 målte stationen i Grindavík (Nesvegur) koncentrationer op til 9000 mikrogram/m3. Sådanne koncentrationer betragtes som óholl, og folk anbefales at følge instruktionerne fra UST og Embætti landlæknis (link). Den 26. marts viste stationen i Hafnir også høje koncentrationer af SO2 op til omkring 2000 mikrogarm/m3 omkring middagstid. Mængden af ​​SO2 frigivet ved udbruddet og meteorologien i området skaber stadig betingelser for alvorlig gasforurening på halvøen.

Gas27032024

Foto siden i morges (27. marts) fra IMO’s webcam placeret ved Hópsnes SE for Grindavík. I midten af ​​billedet er bjerget Þorbjörn og udbrudsstedet øst for det, hvor gasfanen stiger og bevæger sig mod vest på grund af østenvind.

 

Opdateret 25. marts kl. 16:30 UTC

 • Høje niveauer af SO 2 (Svovldioxid) blev målt i weekenden. Gasspredningsprognose kan følges her .
 • Denne koncentration af SO 2 anses for at være meget usund. Det er vigtigt at være meget opmærksom på udviklingen i luftkvaliteten.
 • Vulkanaktiviteten ser ud til at være faldet ved Sundhnúksgíga.
 • Farevurderingen forbliver uændret. Øgede farer fortsætter på grund af gasemissioner

 

Den vulkanske aktivitet ved Sundhnúksgíga ser ud til at være faldet i løbet af de sidste par dage. Aktiviteten i åbningerne er faldet og muligvis ophørt i de mindste kratere. Derudover er vulkansk tremor gradvist aftaget i løbet af de sidste par dage. Hovedlavastrømmen løber sydpå fra åbningerne og bøjer derefter mod vest. I weekenden fortsatte lava med at strømme ind i Melhólsnáma og har nu fyldt den. Lavaen fortsætter dog også med at blive tykkere nær kraterne.

GPS-målinger i de seneste dage indikerer en igangværende landstigning i Svartsengi, men den udviser en langsommere hastighed end før. Dette tyder på, at magma fortsætter med at akkumulere i reservoiret under Svartsengi på trods af det igangværende udbrud.

Høje niveauer af SO2 målt de sidste par dage

Høje niveauer af SO 2 er blevet målt i Höfn og Grindavík de seneste par dage. Denne koncentration anses for at være meget usund, og folk vil sandsynligvis opleve luftvejssymptomer, hvis de udsættes. Det er vigtigt at blive indendørs, lukke vinduer og slukke for aircondition. Dette er især vigtigt, hvor der udføres udendørs arbejde, som oplyst af arbejdssikkerhedsmyndighederne; virksomheder og institutioner i den sydvestlige region af landet skal være meget opmærksomme på den videre udvikling i luftkvaliteten på grund af den potentielle risiko for gasforurening. Folk i området rådes til at overvåge luftkvaliteten og gøre sig bekendt med symptomer på luftforurening fra vulkanske gasser.

Vejrudsigten for i dag (mandag) forudser nordøstlige vinde på 3-8 m/s ved udbrudsstederne, hvor forureningen driver mod sydvest (over Grindavík og Svartsengi); gas kan samle sig i nærheden af ​​udbrudsstederne på grund af langsomme vindhastigheder. Om aftenen, natten og de tidlige morgentimer forventes der at komme vind fra øst med 8-13 m/s ved udbrudsstederne, hvilket får forureningen til at drive vestpå mod områder inklusive Hafnir. I denne periode er det også muligt, at vinden til tider kan blive sydøstlig, hvilket potentielt kan forårsage forurening i Njarðvík, Keflavík og Sandgerði. Senest på eftermiddagen i morgen (tirsdag) vil vinden skifte til nordøst med 3-8 m/s, hvilket får gasforureningen til at drive sydvest (over Grindavík og Svartsengi) og muligvis samle sig nær udbrudsstederne på grund af svag vind. Gasspredningsprognosen kan findes her .

Ingen ændringer i farevurderingen

Farevurderingen er blevet opdateret og gælder fra kl. 15:00 i dag til den 2. april, med forbehold for væsentlige udviklinger. Der er ingen ændringer i farevurderingen, og risikoen for gasforurening er fortsat høj i alle områder bortset fra Sundhnúksgíga kraterrækken (område 3), hvor den vurderes at være meget høj. Faren i område 4 (Grindavík) er fortsat høj på grund af forkastningsbevægelser, synkehuller over sprækker, lavastrømme og gasforurening.

Hazard_map_IMO_25. marts_2024

(Klik på kortet for at se det større)

 

Opdateret 22. marts kl. 17:20 UTC

 • Opdateret farevurdering.
 • Øget risiko på grund af gasudledning. Gasspredningsprognose her
 • Volcanis aktivitet på udbrudsstedet stabil

 

Vulkanaktiviteten på udbrudsstederne nær Sundhnúkur er fortsat stabil. Der er ringe eller ingen jordskælvsaktivitet i diget eller dets nærhed. Landhævningen i området omkring Svartsengi har været meget lille siden digets indtrængning og det efterfølgende udbrud begyndte den 16. marts. Dette tyder på, at mindre magma ophobes under Svartsengi og i stedet strømmer mere direkte ud af reservoiret gennem de eruptive sprækker. Der kan dog være tegn på, at stigningen er steget i Svartsengi siden da, men det kan ikke bekræftes på nuværende tidspunkt. Målinger i de kommende dage vil kaste mere lys over denne udvikling.

Dagens (fredagens) vejrudsigt inkluderer nord til nordvestlig vind omkring 8-15 m/s, skiftende til en mere nordøstlig retning om aftenen med noget lavere hastigheder, og svagere nordøstlig vind i morgen tidlig. Gasemissioner vil for det meste blive rettet syd for udbrudsstederne mod Grindavík. Gasspredningsprognoser kan findes her .

Øgede farer på grund af gasemissioner

Farevurderingen er blevet opdateret og gælder fra kl. 15.00 i dag fredag ​​den 22. marts til mandag den 25. marts kl. 15. Risikoen på grund af gasudledning vurderes at være højere inden for alle regioner sammenlignet med de foregående dage. Det skyldes den ugunstige vejrudsigt for de næste dage og højere målte værdier af svovldioxid (SO2)-emissioner fra udbrudsstederne og lavafeltet end tidligere. I område 1 og 5 (nordvest for udbrudsstederne) er risikoen for lavastrømme lavere, end den var i de seneste tre dage. Denne risiko er faldet, fordi lavastrømmen nord for udbrudsstederne er stabiliseret, og lava flyder nu fortrinsvis mod syd. Lavafeltet forbliver dog farligt, fordi det er dannet for ganske nylig.

Hazard_map_IMO_22.marts_2024

(Klik på kortet for at se det større)

 

Opdateret 21. marts kl. 11:40 UTC

 • Gennemsnitlig udledningshastighed for 17. – 20. marts er 14,5 m 3 /s   

 • Den nye lava dækker nu et areal på 5,58 km 2 og har et volumen på 20,9 millioner kubikmeter.

 • Ophobning af magma under Svartsengi ser ud til at være stoppet, og i stedet strømmer magma direkte til overfladen og føder udbruddet.  

 • Der er målt mindre deformationer i Svartsengi-området og i nærheden af ​​digets indbrud.

 

Den eruptive aktivitet ser ud til at have været relativt stabil de sidste 24 timer. De samme åbninger ser ud til at være aktive, og kratere fortsætter med at bygge sig op omkring åbningerne. Lava strømmer mod syd fra kraterne i en aktiv lavastrøm, både på overfladen og under lavaens størknede overflade.

Kort21022024

Oversigt over udbrudsstedet taget på et fly i går morges den 20. marts kl. 9.00. Det viser alle de aktive vulkanske åbninger.

I går morges gennemførte eksperter fra National Land Survey of Iceland og Naturhistorisk Institut luftfotoflyvninger over udbrudsstedet. Ud fra disse billeder er det estimeret, at den gennemsnitlige udledningshastighed for udbruddet i perioden 17.-20. marts er 14,5 m3/s. Dette er den samme udledningshastighed som observeret under udbruddene i Fagradalsfjall 2021-2023. Udledningshastigheden i de første 24 timer af udbruddet var dog væsentligt højere. Arealet af det nye lavafelt blev målt til 5,58 km2 og rumfanget 20,9 millioner kubikmeter. Kortet nedenfor viser omfanget og tykkelsen af ​​den nye lava målt i går morges den 20. marts. Lavaen er 16 m tyk, hvor den er tykkest ved kraterne.

Hraun21032024

Kort, der viser omfanget af den nyligt udbrudte lava. Violet lag viser den ældre lava, der brød ud i december 2023, januar 2024 og februar 2024.

Der er målt meget lidt deformation i Svartsengi-området og i nærheden af ​​digeformationen. Enhver målt deformation er så lille, at variationen mellem dage er ubetydelig. Der er behov for adskillige flere datapunkter for at udlede, om en stigning fortsætter i området. Det kan dog fastslås, at magma nu strømmer direkte til overfladen og fodrer udbruddet.

Vejrudsigten i dag for området er nord- og nordvestlig vind, 8-15 m/s, gasforurening er spredt mod øst og sydøst og kunne mærkes i Sydisland, for eksempel i Þorlákshöfn og i Vestmannaeyjar. En mere nordlig vind i morgen (fredag), der får gasforurening til at spredes mod syd og sydøst og kunne mærkes i og omkring Grindavík.


 

Opdateret 20. marts kl. 13:45 UTC

 

Eruptivaktiviteten ser ud til at være relativt stabil, og udbrudsåbninger forbliver de samme steder som i går. Lava flyder fra kraterne mod syd, oven på lava, der flød i de første dage af udbruddet. Lidt eller ingen bevægelse er blevet opdaget på lavastrømsfronterne nær South Coast Road og Svartsengi. Seismisk aktivitet siden udbruddet startede lørdag aften har været mindre.

Vejrudsigten er stigende sydøstlig vind i dag, 13-20 m/s om eftermiddagen, men aftager om aftenen. Gasforurening spredes således mod nordvest og kunne påvises i Reykjanesbær og nærliggende områder. Gasfordelingsprognose kan findes her . Den 17. marts blev SO 2 -gasudledningen fra udbruddet målt op til 50 kg/s, men foreløbige resultater fra nye målinger tyder på, at udledningen af ​​gas er faldet betydeligt siden da.  

Et InSAR-billede offentliggjort i går viste tydelige tegn på jordinflation i Svartsengi fra 17. til 18. marts. GPS-data fra 18. marts tyder på, at inflationen muligvis er faldende. Dette kan skyldes, at magma nu strømmer mod overfladen i Sundhnúkur-kraterrækken og derfor ikke akkumuleres under Svartsengi. Udviklingen af ​​udbruds- og deformationssignalerne i løbet af de næste par dage vil afsløre, om der vil blive opnået en ligevægt mellem magma-tilstrømningen under Svartsengi og lavastrømmen på overfladen i Sundhnúkur-kraterrækken.

Her til morgen foretog eksperter fra National Land Survey of Iceland og Naturhistorisk Institut luftfotoflyvninger over udbrudsstedet. Ud fra disse billeder er det muligt at estimere størrelsen af ​​lavafeltet og den gennemsnitlige lavastrøm fra udbruddet. Der vil blive offentliggjort estimater, så snart dataene er blevet behandlet.

Eldgos20032024

Billedtekst: Oversigt over udbrudsstedet taget på en flyvning i morges. Det viser alle de aktive vulkanske åbninger og flavastrømme fra dem mod syd. I baggrunden til venstre ses Grindavík og til højre er Svartsengi. (Billede: Birgir V. Óskarsson – Naturhistorisk Institut).

 

Opdateret farekort

Det islandske meteorologiske kontor har opdateret sin farevurdering i lyset af de seneste data. Den nye farevurdering træder i kraft i dag onsdag den 20. marts og gælder indtil den 22. marts, medmindre situationen ændrer sig. Zone 3 (Sundhnúkur-kraterrækken), hvor udbruddet stadig er i gang, forbliver uændret, og faren anses for meget høj. Faren i zone 1 (Svartsengi) anses nu for at være betydelig, mens den tidligere blev anset for høj. Faren i zone 4 (Grindavík) er fortsat høj, da risikoen på grund af synkehuller, fejlbevægelser og lavastrøm anses for høj. I zone 3 (Sundhnúkur-kraterrækken) vurderes risikoen på grund af gasforurening som meget høj, men i alle andre områder vurderes risikoen for gasforurening nu at være betydelig, hvorimod den tidligere var høj. Denne ændring skyldes lavere gasemissioner fra udbruddet end ved begyndelsen. Faren på grund af gasforurening og aske vurderes også ud fra vejr- og spredningsprognosen for de næste dage, hvilket påvirker spredningen.

Hazard_map_IMO_20.marts_2024

(Klik på kortet for at se det større)
Opdateret 19. marts kl. 17:30 UTC

 • Udbruddet fortsætter og har været i gang siden 16. marts kl. 20:23 UTC.
 • Vulkansk tremor er detekteret og har været relativt stabil de seneste to dage, hvilket indikerer, at udbruddets kraft ikke er aftaget.
 • Inflationen fortsætter i Svartsengi, hvilket tyder på, at magma stadig stiger fra dybden ind i magma-reservoiret under Svartsengi såvel som strømmer mod udbrudsstedet.
 • Farevurderingskortet, som blev opdateret i går (18. marts) er uændret.

Udbruddet fortsætter og har nu varet i over to et halvt døgn, hvilket er længere end de tidligere tre udbrud, der har fundet sted i området siden december 2023. Udbrudsaktiviteten er de samme steder som i går eftermiddags, på den sydlige del af den vulkanske sprække. Kraterkanter fortsætter med at bygge op, og lavaspringvandet er stadig betydeligt. Lavastrømsfronten, som lå cirka 300 m fra Sydkystvejen i går, ser ikke ud til at have bevæget sig fremad. Lavastrømmen fra kraterne forbliver for det meste mod syd, med aktive lavastrømsfronter på toppen af ​​lavaen, der flød i begyndelsen af ​​udbruddet.

Seismisk aktivitet har været ubetydelig ved digeområdet siden udbruddet startede, men vulkansk rystelse er registreret og har været relativt stabil de seneste to dage, hvilket tyder på, at udbruddets kraft ikke er aftaget.

Da magma forplantede sig fra Svartsengi mod Sundhnúkur-kraterrækken om aftenen den 16. marts, blev der påvist landsynkning i Svartsengi, som da tidligere magmadige blev dannet. GPS-data og satellitbilleder modtaget efter magma-udbredelsen viser, at overfladeinflationen fortsætter i Svartsengi, hvilket tyder på, at magma stadig stiger op fra dybden ind i magma-reservoiret under Svartsengi, samt fodrer udbruddet.

Det skal bemærkes, at der stadig er opnået relativt få datapunkter i den korte tid siden udbruddet begyndte, og at dataene altid er behæftet med usikkerhed. Deformationsdata, som vil være tilgængelige i løbet af de næste par dage, vil give eksperter mulighed for yderligere at estimere ved hjælp af modelberegninger mængden af ​​magma, der strømmer ind under Svartsengi.

Bylgjuvixlmynd19032024

InSAR-billede, der viser målt inflation (røde områder) mellem 17. og 18. marts efter udbruddet begyndte. Billedet er baseret på data fra ICEYE-satellitten

Ifølge målinger foretaget i nat er udstrømningen af ​​gas fra udbruddet faldet i forhold til, hvad den var i begyndelsen af ​​udbruddet. Det er dog stadig sandsynligt, at der vil blive opdaget gasforurening, og vejrudsigten indikerer tiltagende sydvestlig vind, omkring 13-20 m/s på udbrudsstedet i dag, men vinden vil aftage i aften. Gasforureningen er således rettet mod nordøst. Se gasfordelingsprognose her .

Farevurderingskortet, der blev opdateret i går, forbliver uændret indtil kl. 15:00 i morgen den 20. marts, med forbehold for ændringer i situationen.


Opdateret 18. marts kl. 18:30 UTC

 

The Icelandic Meteorological Office has updated the hazard assessment to account for the latest data. The new hazard assessment takes effect today, Monday, March 18, and is valid until March 20, unless the situation changes. Zone 3 (the Sundhnúkur crater row), where the volcanic eruption is still ongoing, remains unchanged, with the hazard level remaining very high. The hazard level is assessed to remain high in Zone 1 (Svartsengi) due to gas emissions and lava flows. The same applies to Zone 4 (Grindavík), where the danger due to sinkholes above fissures, fault movements, lava flows, and gas emissions is considered high. Zone 5 has been downgraded to considerable risk (orange) and Zone 7 is now downgraded to some risk.

The reason for assessing the danger as greater in Zone 1 than in Zone 5 is the closer distance to the active end of the eruptive fissure. The weather forecast and gas dispersion forecast for the next few days will affect the assessment of gas pollution and ash in the hazard assessment.

Hazard_map_IMO_18. marts_2024


 

Updated 18. March at 16:50 UTC

 • The volcanic eruption’s activity has been relatively stable since late yesterday.
 • There is a very slow movement of the lava flow towards the road Suðurstrandarvegur.
 • This morning, the lava flow was approximately 330 meters from the road. The margin has not advanced significantly since yesterday evening.

 

Eruptive activity has been relatively stable since yesterday afternoon. The eruption is focused at two locations along the eruptive fissure, but the northernmost craters that were active yesterday are not active now. The most active areas are near the southern end of eruptive fissure that opened on Saturday evening, with lava flowing from these locations southward towards the road Suðurstrandarvegur. This morning, the lava flow was approximately 330 meters from the road, with minor movement of the margin since yesterday evening. Observations of the area yesterday evening indicate that there is not significant activity or movement of the lava flow that crossed the road Grindavíkurvegur few hours after the eruption started.

Husafell_PTZ_2024_03_18_08_48_29

 

The extent of the new lava is estimated to be 5.85 square kilometers, based on satellite imagery acquired at 14:56 yesterday, March 17. See the accompanying map. This area estimation, based on satellite data, contains greater uncertainty than calculations based on aerial photographs. If weather conditions allow, an aerial survey of the eruption site will be conducted later today, providing more accurate calculations of the area and volume of lava.

Grindavik_Svartsengi_lavas_oversigt_20240318

 

The outlines of the lava flow are drawn from satellite images from Iceye. The first image was taken on March 17 at 01:55 (orange color), which is about five and a half hours after the eruption began. The second image was taken at 14:56 on March 17, showing the outlines of the lava, as it was then, shown in red. Purple colors indicate lava flows from previous eruptions.

The weather forecast for later today brings wind from the southeast and east with a speed of 8-13 m/s at the eruption site, followed by decreasing winds from the south and southwest. Gas emissions will therefore drift northwest and west, with a shift to the north later today. Significant uncertainty exists in the strength of gas emissions. Wind from the southwest with a speed of 10-18 m/s is expected tomorrow morning, so the gas emissions will then travel to the northeast. It is unlikely that gas emissions will reach the Capital Region due to strong winds. The gas dispersion forecast can be monitored here.

Gasdreifing-18032024

There is minor seismic activity near the eruption site and throughout the Reykjanes Peninsula. Only a handful of small earthquakes have been observed. The risk assessment will be updated later today.


 

Updated 17. March at 18:40 UTC

 

Since 04:00 UTC today, the propagation of lava has slowed substantially. However, the eruption has not ended, and lava continues to be extruded from a 0.5-km-long fissure, as confirmed by web camera and drone imagery. A lava front extends to the west from Sundhnúkur crater row. This front inundated Grindavíkurvegur in the early hours of Sunday morning at around 00:30 UTC, making the road impassable.

Lava also travelled southwards, and it is now less than 250 m from Suðurstrandarvegur – the main road on the southern coast of the Reykjanes Peninsula. Between 10:15 and 16:30 UTC today, this lava front moved at an average speed of 12 m per hour. Assuming the same speed of movement, it will take the front an additional ~20 hours to reach the main road. In the event of the lava reaching the road, an additional 350 m of propagation would be needed before lava could enter the sea.

Below is a map showing the impact area if the lava were to reach the sea. This scenario and response plans related to it have been discussed at status meetings of the Meteorological Office and Civil Protection yesterday and today.

Grindavik_lava_seawater_interaction_info

In the event of lava interacting with seawater, there would be a range of volcanic hazards due to the sudden cooling of lava. Initially, these hazards would comprise localised tephra deposition (solid volcanic particles) and the formation of volcanic gases, principally hydrogen chloride (HCl). Within a radius of 0.5 km from the entry point into the sea, there would be potentially lethal health hazards. With increasing distance, the severity of the volcanic hazards decreases over a radius of 3 km. Beyond that distance, health hazards due to gas pollution would be minor in nature.

Based on the development of the eruption today, our assessment is that lava flow into the sea is an unlikely scenario. However, until the eruption ends, and lava propagation stops entirely, it remains an outcome to consider for hazard assessment purposes. Assuming the same speed of movement (12 m per hour), it would take the southern lava front two days to reach the coastline.


 

Updated 17. March at 13:00 UTC

Vulkanudbruddet, der begyndte klokken 20:23 i nat, fortsætter, men i løbet af natten faldt intensiteten af ​​udbruddet, og nu er der tre aktive åbninger på udbrudsspalten. Seismisk aktivitet faldt også signifikant natten over, med meget få jordskælv målt efter 3:00, hvilket faldt sammen med et fald i vulkansk rystelse. Denne udvikling minder meget om de tre tidligere udbrud på Sundhnúkur-kraterrækken.

Kort efter midnat flød lava over Grindavík-vejen mod vandfordelingsrøret fra Svartsengi kraftværk. Der har været begrænset fremskridt i denne lavastrømsfront siden i morges, og den er nu omkring 200 meter fra røret. En anden lavastrømsfront løber langs de beskyttende barrierer øst for Grindavík og mod Suðurstrandarvegur-vejen. Reaktionsarbejdere i området overvåger lavaens fremrykningshastighed, som har været langsom og stabil siden i morges.

Eldgos17032024

Udbrudsspalten, som den var kl. 11:00 i dag. Til højre for billedet er bjerget Stóra-Skógafell, og til venstre er bjerget Sýlingarfell. Den mest aktive del af sprækken er øst for Sýlingarfell, med mindre åbninger mod nord.

Dagens vejrudsigt er nordøstlige vinde på 8-13 m/s med periodisk regn, men vinden vil gradvist aftage. Gasemissioner vil hovedsageligt drive mod sydvest fra udbrudsstedet. I morgen ventes der sydøstlig vind på 8-13 m/s med byger, og gasudslippet vil sandsynligvis drive nordvest. Temperaturer varierer generelt fra 1 til 5 grader Celsius nær udbrudsstederne. Der er betydelig usikkerhed om intensiteten af ​​gasudledninger. Se gasspredningsprognosen her .

Gasdreifing17032024

 

Opdateret 17. marts kl. 01:25 UTC

 

Det islandske Met Office har opdateret farekortet for området. Lavastrømmen fortsætter mod syd og sydøst. Lavafrontens hastighed anslås til 1 km/t.

Hvis udbruddet fortsætter i samme hastighed, skal scenariet med lava, der når havet, overvejes.

Nu, omkring fem timer inde i udbruddet, har aktiviteten været nogenlunde konstant i hele sprækkens længde.

Hazard_map_IMO_17. marts_2024_0000UTC

 

Opdateret 16. marts kl. 23:50 UTC

 

Et vulkanudbrud er begyndt mellem bjerget Hagafell og bjerget Stóra Skógfell. Udbruddet begyndte kl. 20:23 UTC den 16. marts, hvor der hurtigt dannedes en 2,9 km lang sprække. Længden og placeringen af ​​sprækken svarer til udbruddet den 8. februar 2024.

Den præ-eruptive advarselsfase var meget kort. Den første advarsel til Department of Civil Protection and Emergency Management var klokken 19:43 UTC, og udbruddet blev bekræftet på webkameraer kun 40 minutter senere. Udbruddet er oversvømmet af natur, så udbrudsfanen består hovedsageligt af damp og gas.

LHG_BO_2140_2

Billede der viser status for udbruddet kl. 21:40. (Foto: DCPEM/Björn Oddsson)

The Icelandic Coast Guard performed a helicopter flight over the eruption area. The flight had experts from IMO, the University of Iceland, the Department of Civil Protection and Emergency Management. Lava is flowing westwards from the eruption fissure in the direction of Grindavíkurvegur (road) and the protection barriers for the Svartsengi region. Additionally, a large lobe of lava is flowing southeast, towards the protection barriers for Grindavík.

EstimatedFissureLocation20240316_2330

The map shows the fissure opening in red. Orange lines shows lava barriers.

From initial assessments of web camera imagery and aerial photographs from the helicopter flight, the eruption is thought to be the largest (in terms of magma discharge) of the three previous fissure eruptions from the Sundhnúkur crater row. This estimate applies to the first hour of eruptive activity.

At 22:10 UTC, the southern lava front was just 200 m from the barriers on the eastern side of Grindavík and moving at a rate of about 1 km per hour. At 22:20 UTC, lava was 700 to 800 m away from Grindavíkurvegur, nothwest of Grindavík, moving at a rate of approximately 1 km in 1.5 hours.

Updated 15. March at 14:30 UTC

 

Higher uncertainty than before about the timing of the next dike intrusion and possible eruption.

GNSS displacements and recent interferograms show continued inflation of the Svartsengi magma reservoir – at a similar rate to that observed prior to the diking event on 2 March 2024. Geodetic modelling using these datasets confirms the inflation source is also at a similar location and depth as that observed during previous inflation episodes.

The models inditate a recharge volume of approx. 4 million cubic meters to the Svartsengi reservoir since 3 March.

For the diking events that occurred between 14 January to 2 March, the failure limit calculated to trigger these dike intrusions and/or eruptions was consistently estimated at around 10 million cubic meters. This enabled longer-term forecasts to be made based on the volume loss from the magma reservoir during the diking events and then estimating the time window when this amount would be fully recharged, hence triggering the next event.

Graph_mogi_da_14032024

However, on 2 March it is estimated that a much smaller volume was lost from the magma reservoir during this event (approx. 1.3 million m3) which triggered a small dike intrusion that did not result in an eruption.

A larger volume, compared to the amount lost from the Svartsengi reservoir on the 2 March, has now been recharged, yet a new dike intrusion/eruption has not yet occurred. This indicates a possible change in the magma plumbing system and greater uncertainty in the new failure limit that now needs to be reached, and thus the timing, of the next dike intrusion and/or eruption.

When this new limit is reached, the most likely scenario is another dike intrusion within the existing diking area – between Stóra-Skogfell to Grindavík – which may or may not culminate in an eruption.

Seismicitet NW for Grindavík er ikke et tegn på digeindtrængen der

Vi kan ikke udelukke muligheden for et udbrud inden for et tilstødende område eller vulkansystem f.eks. vest for Mt Þorbjörn eller i Eldvörp, men før dette sker, skal et nyt dige først trænges ind i det tilsvarende område.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tegn på digeindbrud indenfor disse områder. En sådan indtrængen i et nyt område forventes at være præget af en stærk jordskælvssekvens og store mængder jorddeformation detekteret på både GNSS-netværket og på interferogrammer – ingen af ​​disse overvågningsdatasæt viser i øjeblikket noget bevis på dette.

Der har været en stigning i seismiciteten (alle jordskælv < M1,5) nordvest for Grindavík. Det er sandsynligt, at den fortsatte oppustning af Svartsengi magma-reservoiret nu udløser små bevægelser på allerede eksisterende forkastninger i dette område, som blev aktiveret under digebegivenheden den 10. november 2023.

Skjalftar_0203_1403_2024_Graben

Kortet viser seismicitet registreret fra 3. marts til 14. marts. Sorte linjer skitserer Grabens, der blev dannet i digebegivenheder den 10. november 2023 og 14. januar 2024.

 

Opdateret 12. marts kl. 17:00 UTC

 • Mængden af ​​magma under Svartsengi fortsætter med at stige, hvilket kan resultere i et nyt digeindbrud og muligvis et udbrud.
 • Et udbrud kan forekomme med meget kort varsel, muligvis mindre end 30 minutter.
 • Det mest sandsynlige udbrudssted er mellem Stóra-Skógafell og Hagafell.

 

Modelberegninger viser, at magmaakkumulering ved Svartsengi fortsætter med en jævn hastighed. I tidligere hændelser er der dannet en magma-indtrængning, når volumenet af akkumuleret magma har nået 8 til 13 millioner kubikmeter. Det samlede akkumulerede volumen har allerede nået denne tærskel. Trykopbygningen fortsætter derfor med at stige i magmakammeret, og sandsynligheden for et nyt digeindtrængen og endda et udbrud i de næste dage øges.

Graph_mogi_en_12032024-

140 jordskælv er blevet opdaget i nærheden af ​​Sundhnúkur-kraterrækken og Grindavík siden fredag. Størstedelen af ​​disse jordskælv har været mindre eller under størrelsesordenen 1,0, mens den største målte hændelse var en M2,8 fredag ​​aften, på omkring 5 km dybde lige SØ for Þorbjörn. Seismisk aktivitet i området er steget en smule de seneste dage i forhold til sidste uge, hvilket muligvis kan kædes sammen med roligere vinde og optimale vejrforhold til jordskælvsdetektering.

IMO har opdateret farevurderingskortet. Fareniveauet forbliver uændret i forhold til det sidste kort. Det nye farevurderingskort trådte i kraft kl. 15.00 i dag, tirsdag den 12. marts og er gyldigt indtil den 19. marts, med forbehold for ændringer i situationen.

Hazard_map_IMO_12. ​​marts_2024

(Klik på billedet for at se det større)

Usædvanligt rytmisk mønster af uro, indtil dette punkt.

Som rapporteret i sidste uge afveg adfærden af ​​digeudbredelsen den 2. marts på nogle måder fra de tidligere digedannelser. Forskere vil fortsætte med at indsamle data og konkludere, om hændelsen den 2. marts indikerer mulige ændringer i det usædvanlige rytmiske mønster af uro med magmaophobning ved Svartsengi og gentagne digeindbrud og udbrud.

Disse uroligheder er tidligere blevet sammenlignet med urolighederne i Krafla, der startede i 1975. I løbet af en periode på 10 år skete der 20 magma-indtrængninger, hvoraf 9 kulminerede med et vulkanudbrud (Se billedet nedenfor). I Krafla trængte urolighederne sig altid ind i det samme dige, men i forskellige størrelsesskalaer. Udbruddene fulgte dog ikke et tilsvarende regelmæssigt mønster som hidtil observeret i Sundhnúkar-kraterrækken og har faktisk været usædvanligt rytmiske.

Kroflueldar-enska

Billedet viser samspillet mellem magma-indtrængninger og jordløft i midten af ​​Krafla-calderaen. Grafen nedenfor viser højden af ​​målepunktet inden for Krafla-calderaen, og grafen ovenfor viser afstanden fra calderaen til digeformationerne.

 

Opdateret 7. marts kl. 17:00 UTC

 

Sandsynlig række af begivenheder i løbet af de næste dage:

 

 • Mængden af ​​magma under Svartsengi fortsætter med at stige, hvilket kan resultere i et nyt digeindbrud og muligvis et udbrud.
 • Et udbrud kan forekomme med meget kort varsel, muligvis mindre end 30 minutter.
 • Det mest sandsynlige udbrudssted er mellem Stóra-Skógafell og Hagafell.

 

Seismisk aktivitet i forbindelse med de vulkanske uroligheder har været faldende siden lørdag, med meget få jordskælv opdaget i de seneste par dage. Imidlertid har ugunstige vejrforhold forstyrret seismisk overvågning ved at dæmpe små begivenheder, så der har sandsynligvis været yderligere mindre jordskælv, som ikke kunne detekteres.

Vejrforholdene i løbet af de næste 24 timer vil sandsynligvis hindre Meteorologisk Kontors jordskælvsovervågningssystem. Prognosen indikerer, at Reykjanes vil opleve kraftig vind fra sydøst ledsaget af regn og begrænset sigtbarhed, især i bjergområder. Nedbøren vil falde tidligt om morgenen, med lejlighedsvise byger, der falder sammen med nedsat sigtbarhed, der forventes i morgen og de følgende dage. Vinden forventes at aftage i løbet af weekenden og kommer fra sydøst eller nordvest søndag.

Inflationen fortsætter ved Svartsengi, og modelberegninger baseret på GNSS-data fra 3. til 6. marts indikerer, at cirka 1,2 millioner kubikmeter magma er blevet sprøjtet ind i magmakammeret i løbet af disse dage. Derfor er der samlet set samlet omkring 10 millioner kubikmeter magma i magmakammeret siden sidste udbrud. Den nuværende situation svarer derfor til, hvad den var før udbruddet den 2. marts.

Opdateret farevurdering

Meteorologisk Kontor har opdateret farevurderingskortet. Fareniveauet forbliver uændret i forhold til det sidste kort. Der er foretaget en ændring af zoneinddelingen; Zone 2 og 3 er slået sammen til én enkelt zone. På baggrund af aktivitetens udvikling er der ikke længere grund til at vurdere risikoen på disse områder særskilt. Det nye farevurderingskort trådte i kraft klokken 15 i dag, torsdag den 7. marts. Denne farevurdering er gyldig indtil den 12. marts, med forbehold for ændringer i situationen.

Hazard_map_IMO_7. marts_2024

 

(Klik på kortet for at se det større)

Opdateret 5. marts kl. 14:20 UTC

 

Sandsynlige scenarier i løbet af de næste par dage:

 • Mængden af ​​magma i  Svartsengi-reservoiret fortsætter med at stige, hvilket kan resultere i en ny digeudbredelse og/eller vulkanudbrud i de kommende dage.  
 • Et vulkanudbrud kan starte med en meget kort advarselstid, endda mindre end 30 minutter.
 • Det er mest sandsynligt, at der vil ske et udbrud i området mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. 

 

 

 

Seismiciteten over diget har været lav, siden magmaudbredelsen sluttede lørdag (2. marts) aften. Der er lidt mere aktivitet ved bjerget Fagradalsfjall, hvor omkring 20 jordskælv er blevet detekteret i løbet af de sidste 24 timer.

Modelberegninger indikerer et volumentab på omkring -1,3 millioner kubikmeter fra Svartsengi magma reservoir i lørdags – som fodrede en 3 km lang diget intrusion mellem bjerget Stóra-Skógfell og bjerget Hagafell. Volumentabet fra Svartsengi reservoiret var meget lavere end det, der skete under tidligere hændelser, hvor der blev beregnet et volumentab på omkring -10 millioner kubikmeter.

Kontinuerlig landhævning er påvist på GNSS-observationer siden lørdagens magmaudbredelse. Magmatilstrømning under Svartsengi fortsætter således, og modelberegninger tyder på en tilstrømning/akkumuleringshastighed på omkring en halv million kubikmeter pr. dag. I alt er omkring 9,5 millioner kubikmeter magma blevet genopladet til reservoiret under Svartsengi siden udbruddet den 8.-9. februar. 

Derfor fortsætter trykket i magmareservoiret med at bygge op, og der er en øget sandsynlighed for endnu en digeudbredelse inden for Sundhnúkur-kraterrækken og/eller et vulkanudbrud i de kommende dage.

 

Graph_mogi_da_05032024

 

Grafen viser en sammenligning af volumenstigning i Svartsengi reservoiret før digeudbredelse og/eller udbrud. Status for volumenændringen pr. 4. marts er angivet med den røde linje. Denne linje viser også, hvilken indflydelse magmaudbredelsen den 2. marts havde på akkumuleringsprocessen i magmareservoiret under Svartsengi. De viste mængder på denne graf er afledt af modelberegninger baseret på GNSS-data alene. Fælles InSAR-GNSS-modellering af digebegivenheden i lørdags indikerer et volumentab på omkring -1,3 millioner kubikmeter fra Svartsengi-reservoiret, som fodrede digets udbredelse inden for Sundhnúkur-kraterrækken, uden at resultere i et udbrud. Værdier afledt af både GNSS alene og de fælles InSAR-GNSS inversioner er behæftet med usikkerhed.

 

Vejrforholdene kan påvirke IMO’s overvågningssystemer.

 

Det islandske meteorologiske kontor har opdateret farevurderingskortet, som er uændret i forhold til den tidligere farevurdering. Den nye farevurdering er gyldig indtil torsdag den 7. marts, medmindre udviklingen i aktiviteten kræver en revurdering.

 

Hazard_map_IMO_5.marts_2024

 

Vejret i de næste par dage vil sandsynligvis påvirke overvågningssystemerne. Udsigten for ugen er sydøstlig og østlig vind, omkring 10-15 m/s. Regnbyger de fleste dage med stigende vindhastigheder og mere rolige vinde imellem byger.

 


 

Opdateret 4. marts kl. 16:00 UTC

 

Sandsynlige scenarier i løbet af de næste par dage:

 • Mængden af ​​magma under Svartsengi fortsætter med at stige, hvilket kan resultere i en magmaudbredelse og endda et vulkanudbrud.
 • Et vulkanudbrud kan starte med en meget kort advarselstid, endda mindre end 30 minutter.
 • Det er mest sandsynligt, at der vil ske et udbrud i området mellem mt. Stóra- Skógfell og mt. Hagafell.

Modelberegninger tyder på, at mængden af ​​magma, der forplantede sig fra Svartsengi til Sundhnúkur-kraterrækken, var omkring 1,3 millioner kubikmeter.

Det var tidligere blevet beregnet, at omkring 0,5 millioner kubikmeter magma akkumuleres under Svartsengi hver dag. I betragtning af dette vil den samlede mængde magma under Svartsengi være omkring 9 millioner kubikmeter ved udgangen af ​​i morgen, tirsdag den 5. marts.

I tidligere begivenheder har magma forplantet sig, når det samlede volumen af ​​magma akkumuleret under Svartsengi når mellem 8-13 millioner kubikmeter. Derfor er der en øget sandsynlighed for ny magmaudbredelse og vulkanudbrud, når disse betingelser er opfyldt.

Det skal dog også bemærkes, at efter gentagne udbrud i mt. Fagradalsfjall var der eksempler på, at magma nåede langsomt til overfladen uden megen seismisk aktivitet. Denne form for udvikling bør også forventes på Sundhnúkur-kraterrækken.


 

Opdateret 3. marts kl. 12:15 UTC

 

Sandsynligt scenarie i løbet af de næste par dage

 

 • Magmavolumen under Svartsengi fortsætter med at stige, hvilket kan føre til endnu en magmaudbredelse og endda et vulkanudbrud.
 • Et vulkanudbrud kan starte med en meget kort advarselstid, begivenhed mindre end 30 minutter.
 • Et vulkanudbrud vil højst sandsynligt forekomme i området mellem mt. Stóra-Skógfell og mt. Hagafell.

 

Det islandske meteorologiske kontor har opdateret farevurderingskortet på grund af faldet i seismisk aktivitet på Reykjanes-halvøen.

I betragtning af udviklingen i aktiviteten siden i går, er fareniveauet blevet sænket i to zoner – Zone 2 og 3. Fareniveauet forbliver uændret i andre områder, så farevurderingen er nu den samme som før gårsdagens begivenhed.

Farevurderingskortet er gyldigt fra kl. 13.00 UTC i dag den 3. marts til kl. 15.00 tirsdag den 5. marts, medmindre udviklingen i aktiviteten kræver en reevaluering.

 

Hazard_map_IMO_3. marts_2024

(Klik på kortet for at se det større)

Opdateret 3. marts kl. 11:50 UTC

 

Seismic activity at mt. Sýlingarfell was due to a magma intrusion. The seismic activity started around 16:00 UTC yesterday (2 March) and subsided steadily after 18:00 and after 20:00 it was mostly over.

Data indicate that yesterday‘s magma intrusion has stopped by mt. Hagafell. The likelihood of magma ascending in relation to this magma intrusion has decreased but the area continues to be closely monitored for this possibility.

Model calculations indicate that the volume of magma that propagated out of Svartsengi yesterday was negligible comparted to previous magma propagations which culminated with an eruption.

Therefore, it can be assumed that magma accumulation beneath Svartsengi is continuing as before and that the volume of magma which has already been accumulated suffices to trigger another magma propagation. It can be expected that another magma propagation can occur in the next few days and there continues to be an increased likelihood of an eruption, as before yesterday‘s event.

This depends on how quickly the pressure caused by magma accumulation under Svartsengi builds up to trigger another magma propagation. 

Considering these developments, The Icelandic Meteorological Office is working on a new hazard assessment map which will be updated in the coming hours.

Likely scenarios over the next few days:

 

 • Magma volume beneath Svartsengi continues to increase, which could lead to another magma propagation and even a volcanic eruption.
 • A volcanic eruption could start with a very short warning time, event less than 30 minutes.
 • A volcanic eruption is most likely to occur in the area between mt. Stóra-Skógfell and mt. Hagafell.

Graph_mogi_da_03032024

The graph shows a comparison of volume of magma accumulated beneath Svartsengi before it propagates towards Sundhnúkur crater row. The status of the magma volume at 2. March after the magma propagation er indicated with red colour. The amount is derived through model calculations based on GPS data and subject to uncertainties. Changes can vary from day to day, from being small to more prominent changes. The purple line shows the magma volume accumulated prior to the large diking event beneath Grindavík formed on the 10th of November 2023. 

Updated 2. March at 19:10 UTC

 

At this point, the seismicity that began just before 16:00 UTC today has ceased. It is thus considered likely that the magma intrusion has stopped temporarily or is significantly diminished. However, minor deformation continues to be measured in the area, so it is too early to assert that the magma intrusion has ended, and that there will not be an eruption at this time. When magma intrusions occur, deformation can be measured for several hours after the seismic activity stops.

The Icelandic Meteorological Office continues to monitor the area to observe whether the activity resumes in the next few hours, or if the magma intrusion has halted completely. It remains possible that magma could ascend to the surface, as has been observed in eruptions near Fagradalsfjall.


 

Updated 2. March at 17:30 UTC

 • An intense swarm of microseismic activity is occurring east of Sýlingarfell on the Reykjanes Peninsula.
 • The seismicity indicates that magma movements have begun, and that a fissure eruption is likely.
 • The seismicity began at the southern end of the fissure that formed on 18 December 2023.
 • As of 17:30 UTC, it is apparent that the seismic activity has moved southwards in the direction of Hagafell.

 • Real-time, GPS-based measurements show much less signs of deformation than before previous eruptions since December 2023. This could signify that less magma is on the move than before the previous three eruptions on Sundhnúkur crater row.
 • At present, the depth of the seismicity does not indicate that magma is propagating to the surface.
 • As of 17:30 UTC, the likely scenario is that the magma intrusion will not necessarily lead to a volcanic eruption. However, while the situation remains uncertain, a imminent fissure eruption cannot be ruled out.

A new hazard assessment map from IMO was published today and is valid until tomorrow (3. March 2024) at 17:00 UTC

Hazard_map_IMO_2.marts_1700

Updated 29. February at 12:30 UTC

 • An eruption could start with very little warning time, even less than 30 minutes.  
 • Eruption location is most likely in the area between Mt. Stóra-Skógfell and Mt. Hagafell.  
 • The hazard assessment does not account for weather conditions or other factors that may affect the risk of being within the hazard zones.
 • It is possible that a dike intrusion occurs without resulting in a volcanic eruption.

 

Model calculations suggest that as of today, about 8.5-9 million cubic metres of magma has accumulated beneath Svartsengi. The rate of the inflation has been fairly constant for the past days. In previous developments, the rate of inflation has decreased shortly before an eruption starts.

According to model calculations, approximately 0.5 million cubic metres of magma is accumulated in the Svartsengi reservoir every 24 hours.

Considering precursors of previous volcanic eruption in the Sundhnúkar crater row, likelihood of a volcanic eruption increases once the volume of magma reaches 8 – 13 million cubic metres. If magma accumulation continues at the same rate, the amount should reach the upper limit next week.

There remains an increased likelihood of a volcanic eruption in the coming days. The most likely scenario is that a volcanic fissure opens in the area between mt. Stóra-Skógfell and Mt. Hagafell which could occur with a very short warning time.

Graph_mogi_da_29022024

Grafen viser en sammenligning af volumen af ​​magma akkumuleret under Svartsengi, før den forplanter sig mod Sundhnúkur-kraterrækken. Magmavolumenets status den 28. februar er angivet med rød farve. Beløbet er udledt gennem modelberegninger baseret på GPS-data og med forbehold for usikkerheder. Ændringer kan variere fra dag til dag, fra at være små til mere fremtrædende ændringer. Den lilla linje viser det magmavolumen, der er akkumuleret før den store digebegivenhed under Grindavík dannet den 10. november 2023. 

Et nyt farevurderingskort fra IMO blev offentliggjort i dag og forbliver uændret i forhold til det forrige. Farevurderingskortet er gyldigt indtil 5. marts , medmindre udviklingen i aktiviteten kræver en revurdering. Sandsynlige scenarier præsenteret tidligere på ugen forbliver også uændrede (se nyheder fra 26. februar ).

Hazard_map_IMO_29feb_2024

Bemærk venligst, at selvom IMO på nuværende tidspunkt ikke har øget fareniveauet på uroområdet, kan udviklingen ske meget hurtigt og uden varsel. Folk, der kommer ind i uroområdet, skal huske på dette. IMO’s farevurdering tager ikke højde for vejrforhold eller andre faktorer, som kan påvirke den involverede risiko, når man befinder sig i et farligt område.


 

Opdateret 27. februar kl. 13:00 UTC

 • Akkumuleret magma under Svartsengi når samme mængde som før tidligere udbrud.
 • Et udbrud kan starte med meget kort advarselstid, endda mindre end 30 minutter.
 • Forhøjede fareniveauer i en opdateret farevurdering på grund af forestående udbrud.
 • Placeringen af ​​udbrud er højst sandsynligt i området mellem bjerget Stóra-Skógfell og bjerget Hagafell.
 • Farevurderingen tager ikke højde for vejrforhold eller andre faktorer, der kan påvirke risikoen for at være inden for farezonerne.
 • Det er muligt, at der sker et digeindbrud, uden at det resulterer i et vulkanudbrud

 

Modelberegninger tyder på, at omkring 7,6 millioner m 3 magma er blevet genopladet i Svartsengi-reservoiret. I betragtning af forstadier til tidligere vulkanudbrud i Sundhnúkar-kraterrækken, øges sandsynligheden for et vulkanudbrud, når volumenet af magma når 8 – 13 millioner m 3 . Hvis magmaophobningen fortsætter i samme hastighed, skulle mængden nå den nedre grænse i morgen (27. februar ).

Graph_mogi_20240226_da--003-

Seismisk aktivitet er steget en smule siden sidste weekend og har været mest fremtrædende lige øst for Mt. Sýlingarfell. Placeringen af ​​den seismiske aktivitet er i et område, der anses for at være den østlige spids af magma-reservoiret, som er centreret under Svartsengi-Þórbjörn-området. Den nuværende seismicitet svarer til den observerede dage før tidligere vulkanudbrud i området.

Kort-26022024

Therefore, IMO has updated the hazard assessment for the unrest area. Increased likelihood of a volcanic eruption and related hazards affects the assessment. Hazard levels have been raised in several zones. Even though the color of Zone 4 – Grindavík – remains unchanged, the hazards there have increased due to the possibility of lava flows. Same goes for Zone 1 – Svartsengi.

Hazard_map_IMO_26feb_2024

No significant deformation within Grindavík has been detected by GNSS or satellite data. It is however likely that new faults will be revealed when snow melts or precipitation causes soil, which might be covering faults, to be washed away.

 

 

Likely scenarios

If an eruption occurs, scientists estimate that magma will most likely propagate from the reservoir beneath the Svartsengi-Þórbjörn region towards Sundhnúkur crater row, resulting in lava fountaining and lava flows in the area between Stóra-Skógfell and Hagafell. The primary signal of ascending magma is a sudden increase in seismic activity with many localized, small magnitude earthquakes. Considering the previous volcanic eruptions in the area, an eruption could start with very little warning (less than 30 minutes), depending on where magma reaches the surface on the Sundhnúkur crater row. 

 

 

At a community meeting held today with residents of Grindavík, IMO presented results from lava flow models, showing scenarios considered to be likely and which were explained before last weekend.

The modelled results presented showed estimated lava flow from two separate eruptive fissures located on the Sundhnúkur crater row. The lava flow models do not forecast the behaviour of the next volcanic eruption. The models are only used to predict possible lava flow pathways from different locations of eruptive fissures.

Many factors affect a lava flow: location and length of the eruptive fissure, volume of erupted material, topography of the land surface and whether craters or lava lobes form.

These modelled scenarios predict lava flowing from an 800 m long eruptive fissure with a constant extrusion rate of 600 m3/s.  The fissures are shown on the maps as black lines.

These modelled results below are therefore only 2 examples for the Sundhnúkar crater row, but the behaviour of the lava flow in the next volcanic eruption can be very different depending on where exactly a fissure opens on the surface and how long it will be. A minor shift in location can significantly alter the lava flow pathway.

 

 

Eruption between Sýlingarfell and Stóra-Skógfell – As occurred on December 18, 2023 and February 8, 2024. 

 • Precursor: Sudden, localized, and intense seismic activity with small magnitude earthquakes. Deformation over the magma dike (if a dike is intruded) and the Svartsengi magma reservoir 
 • Very short warning time (less than 30 minutes) because a new dike propagation may not be required for magma to reach the surface. 
 • Lava reaches Grindavík road within 2 to 4 hours, but possibly less, if the velocity of the advancing lava front is higher than that observed during previous eruptions

LavaFlowMap_20240226_fissure1_6hrs_DA

The modelled results presented showed estimated lava flow from a fissure just south of Stóra-Skógfell. The lava flow models do not forecast the behaviour of the next volcanic eruption. The models are only used to predict possible lava flow pathways from different locations of eruptive fissures. The velocity of the advancing lava front can also be higher than that shown in the model.

 

Eruption by Hagafell – As occurred on January 14, 2024.

 

 • Precursor: Seismic activity with small magnitude earthquakes on the Sundhnúkur crater row, starting near Sýlingarfell and migrating south. Deformation over the magma dike and the Svartsengi magma reservoir
 • Likely warning time is approximately 1-3 hours from the detection of the first earthquakes until the start of an eruption.
 • Lava reaches the lava barriers around Grindavík within 1 hour.
 • Magma intrusion, which reaches south of Hagafell, will likely cause significant fault movements in Grindavík

LavaFlowMap_20240226_fissure7_6hrs_DA

The modelled results presented showed estimated lava flow from a fissure west of Hagafell. The lava flow models do not forecast the behaviour of the next volcanic eruption. The models are only used to predict possible lava flow pathways from different locations of eruptive fissures. The velocity of the advancing lava front can also be higher than that shown in the model.

 

Eruption inside of the lava barriers around Grindavík

 

 • Seismic activity with small magnitude earthquakes on the Sundhnúkur crater row, starting near Sýlingarfell and migrating south. Deformation over the magma dike and the Svartsengi magma reservoir
 • Probable warning time is between approximately 1-5 hours from the detection of the first earthquakes until the start of an eruption.
 • It is possible that an eruptive fissure/s will open within Grindavík or the region just north of here (inside the barriers). Similar activity occurred on the 14th of January when a volcanic fissure opened just inside the outer perimeter of the town approximately 4 hours after an onset of the eruption near Hagafell.
 • Magma intrusion, which reaches south of Grindavík, will cause significant fault movements in Grindavík.

The Icelandic Meteorological Office and the University of Iceland have compiled material that describes the Volcano-tectonic reactivation of the Reykjanes Peninsula since 2019. See here .


 

Updated 23. February at 15:00 UTC

 

Model calculations indicate that approximately 5 million cubic meters of magma had recharged to the Svartsengi reservoir as of the 22 February. Considering the trend observed prior to previous volcanic eruptions in the Sundhnúkur crater row, the likelihood of an eruption is very high once the volume reaches between 8-13 million cubic meters (derived from joint InSAR-GNSS models). Based on the results of the model calculations, this could occur early next week if magma accumulation continues at the current rate.

It should be noted that there is a degree of uncertainty in this interpretation, and it cannot be assumed that the behaviour will be identical to the past eruptions here. Also, as the magma plumbing system evolves, we cannot rule out the possibility that the volume of magma required to trigger a new diking event and/or eruption may become reduced.

Additionally, there is a possibility a new dike intrusion occurs within this region without resulting in a volcanic eruption.

 

 

Graf23022024

 

 

 

Figure: The graph displays a comparison of the volume of magma accumulated beneath Svartsengi before the magma flowed towards the Sundhnúkur crater row during the recent dike intrusions and eruptions that occurred between December 2023-February 2024. The volume is calculated by a model based on GNSS data and is subject to uncertainty. Significant variations can also be observed between consecutive days. The current magma accumulation status as of February 22 is marked by the purple line. The red line shows the amount of magma accumulated before the major diking event beneath Grindavík on November 10th.

 

 

 

If an eruption occurs, scientists estimate that magma will most likely propagate from the reservoir beneath Svartsengi towards Sundhnúkur crater row, resulting in lava fountaining and lava flows in the area between Stóra-Skógfell and Hagafell. The primary signal of ascending magma is a sudden increase in seismic activity with many localized, small magnitude earthquakes. Considering the previous volcanic eruptions in the area, an eruption could start with very little warning (less than 30 minutes), depending on where magma reaches the surface on the Sundhnúkur crater row.

 

Likely scenarios

Eruption between Sýlingarfell and Stóra-Skógfell – As occurred on December 18, 2023 and February 8, 2024.

 • Precursor: Sudden, localized, and intense seismic activity with small magnitude earthquakes. Deformation over the magma dike (if a dike is intruded) and the Svartsengi magma reservoir 
 • Very short warning time (less than 30 minutes) because a new dike propagation may not be required for magma to reach the surface. 
 • Lava reaches Grindavík road in less than 4 hours.

Eruption by Hagafell – As occurred on January 14, 2024.

 • Precursor: Seismic activity with small magnitude earthquakes on the Sundhnúkur crater row, starting near Sýlingarfell and migrating south. Deformation over the magma dike and the Svartsengi magma reservoir
 • Likely warning time is approximately 1-3 hours from the detection of the first earthquakes until the start of an eruption.
 • Lava reaches the lava barriers around Grindavík within 1 hour.
 • Magma intrusion, which reaches south of Hagafell, will likely cause significant fault movements in Grindavík

Eruption inside of the lava barriers around Grindavík

 • Seismic activity with small magnitude earthquakes on the Sundhnúkur crater row, starting near Sýlingarfell and migrating south. Deformation over the magma dike and the Svartsengi magma reservoir
 • Probable warning time is between approximately 1-5 hours from the detection of the first earthquakes until the start of an eruption.
 • It is possible that an eruptive fissure/s will open within Grindavík or the region just north of here (inside the barriers). Similar activity occurred on the 14th of January when a volcanic fissure opened just inside the outer perimeter of the town approximately 4 hours after an onset of the eruption near Hagafell.
 • Magma intrusion, which reaches south of Grindavík, will cause significant fault movements in        Grindavík.

 

Although there is clear indication of uplift in the Svartsengi-Þórbjörn area (related to magma recharge of this reservoir) this does not mean that it is the most likely location for an eruption to start. This is because the magma reservoir is currently failing on its northeastern edge feeding dike propagations which are initiated between Stóra-Skógfell- and Sundhnúkur crater row.  In a scenario where magma ascends towards the surface directly from the Svartsengi reservoir, it is estimated that the first signs of magma migration would be detected 4-7 hours before magma reaches the surface.

Please note that these scenarios are based on interpretations of the latest data and the observed development of the previous events at the Sundhnúkur crater row area. Uncertainty must be accounted for in this interpretation, as it is only based on few events.

 


 

Updated 23. February at 9:30 UTC

 

Seismic activity in the unrest area north of Grindavík remains minimal. About 20 small earthquakes have been detected on a 24-hour basis for the past days.

Magma accumulation beneath Svartsengi continues and the pace of the accumulation has been quite steady. This is a similar trend as has been observed prior to the previous volcanic eruptions.

The event which started at the end of October 2023 with an inflation at Svartsengi thus continues. Whilst magma accumulation persists, another volcanic eruption is expected in similar areas as before.

Hvis magmaakkumuleringen fortsætter i det nuværende tempo, vil mængden nå en tærskel, der menes at være nødvendig for at udløse en digeudbredelse og endda et udbrud i næste uge. Mængden af ​​magma akkumuleret under Svartsengi før tidligere udbrud anslås at have været 8-13 millioner m 3 . Nye modelberegninger er i gang for at opnå en bedre forståelse af, hvor meget magma der nu er ophobet.

På nuværende tidspunkt vurderes det ikke at være nødvendigt at hæve fareniveauet i området og dermed forbliver farevurderingen udstedt af IMO uændret.

Farevurderingen vil blive opdateret mandag den 26. februar , og skulle udviklingen fortsætte i samme hastighed som nu, vil fareniveauerne i zoner blive hævet, da der vil blive ophobet mere magma, og dermed er der større sandsynlighed for et udbrud.

Hazard_map_IMO_22feb_2024

(Klik på kortet for at se det større)

 

Opdateret 20. februar kl. 11:00 UTC

 

Det islandske meteorologiske kontor har udsendt et opdateret farevurderingskort efter Rigspolitichefens beslutning om at ophæve påbudet om en midlertidig evakuering fra Grindavík, der træder i kraft den 19. februar, og på grund af politikommissærens afgørelse i Suðurnes vedr. ændringer i adgangsbegrænsninger for både enkeltpersoner såvel som forretningsdrift.

Et opdateret farevurderingskort er gyldigt fra den 20. februar kl.

I den seneste version af IMO’s farevurderingskort er Zone 7 tilføjet i samråd med Civil Protection. Nesvegur-vejen ligger inden for zone 7, som i øjeblikket er mere brugt til at få adgang til Svartsengi og Grindavík. Farer til stede i zone 7 er fejlbevægelser og synkehuller. Farvekoden for andre områder forbliver uændret i forhold til tidligere farekort.

Læs her om politikommissærens afgørelse på Suðurnes . (islandsk).

Kortet viser som tidligere vurderinger af aktuelle farer samt farer, der kan opstå med kort varsel. Der er kun foretaget en vurdering for farer inden for de definerede zoner, men der kan også være farer uden for dem.

Hazard_map_IMO_20feb_2024

 

Opdateret 15. februar kl. 16:00 UTC

 

Landhævningen i Svartsengi-området fortsætter med lignende tendenser og hastigheder, som er blevet påvist efter digeudbredelse derfra.

 Modelberegninger baseret på GPS-data tyder på, at magmaophobningen fra slutningen af ​​udbruddet 9. februar til i går, 14. februar , er omkring 2 millioner m 3 . Det blev anslået, at da udbruddet begyndte den 8. februar , forplantede sig omkring 10 millioner m 3 magma fra Svartsengi mod Sundhnúkur kraterrækken. Hvis magmaophobningen fortsætter i samme hastighed, vil i alt 10 millioner m 3 være akkumuleret i slutningen af ​​februar eller begyndelsen af ​​marts, hvorefter sandsynligheden for digeudbredelse og vulkanudbrud vil stige markant. Disse modelberegninger er baseret på GPS-data, men vil blive opdateret, når nye satellitdata kommer ind.

Seismisk aktivitet i de vestlige dele af mt. Fagradalsfjall fortsætter med omkring 80 små jordskælv i størrelsesordenen 1,5 eller mindre, der er registreret siden den 12. februar . Dybden af ​​jordskælvene under den vestlige del af mt. Fagradalsfjall ligger 6-8 km. Området forbliver nøje overvåget, men i øjeblikket viser deformationsdata ikke tegn på magmaakkumulering.

Et opdateret farekort er blevet offentliggjort. Den er gyldig indtil den 22. februar , medmindre udviklingen kræver en reevaluering. De vigtigste ændringer er, at sandsynligheden for udbrudsåbninger er faldet i alle zoner. Sandsynligheden for synkehuller og forkastningsbevægelser anses stadig for høj i zone 4 (Grindavík). Vær opmærksom på, at farezonerne er aktive, og der kan ske ændringer med kort varsel. Ydermere kan der være farer uden for de angivne farezoner, såsom de forkastninger, der opstod den 10. november 2023 vest for Grindavík (se fejl på kortet).

Hazard_map_IMO_15.feb_2024

(Klik på kortet for at gøre det større)

 

Opdateret 12. februar kl. 16:00 UTC

 

IMO har opdateret farevurderingen i henhold til udviklingen i den eruptive aktivitet. Der er foretaget ændringer i farevurderingen for nogle farer inden for zoner. 

Den samlede farevurdering for området forbliver uændret i forhold til sidste kort. Der vurderes stadig at være synkehuller og forkastningsbevægelser i område 4 (Grindavík).

Hazard_map_IMO_12feb_2024

(Klik på kortet for at gøre det større)

Farevurderingskortet er gyldigt indtil torsdag den 15. februar, medmindre ændringer i aktiviteten kræver en revurdering.   


 

Opdateret 12. februar kl. 14:30 UTC

 

Inflationen er begyndt igen ved Svartsengi efter at have aftaget efter udbruddet, der startede 8. februar. Inflationshastigheden er omkring 0,5-1,0 cm/dag, hvilket svarer til de hastigheder, der blev opdaget før sidste udbrud. Magma fortsætter således med at akkumulere i magma-reservoiret under Svartsengi. Det er derfor højst sandsynligt, at cyklussen fortsætter om et par uger med endnu en digeudbredelse og et vulkanudbrud.

SENG-12022024

Tidsserier fra GPS-stationen Svartsengi (SENG) siden 11. november 2023 i nord-, øst- og lodret retning (hhv. top-, midt- og bundbilleder). Den nederste tidsserie viser landhævningen i millimeter og gårsdagens datapunkt (11. februar ) er vist med en grøn prik. De røde lodrette linjer er tidspunkter for de sidste tre udbrud (18. december 2023, 14. januar 2024 og 8. februar 2024).

Siden middag den 8. februar har den seismiske aktivitet i området nord for Grindavík været mindre, omkring 50 små jordskælv er blevet opdaget, som alle var omkring eller mindre end M1,0. En lille seismisk sværm har været i gang i de vestlige dele af bjerget Fagradalsfjall med omkring 100 jordskælv detekteret, for det meste M1 begivenheder eller mindre. Mindre sværme i Fagradalsfjall-området har forekommet hyppigt de seneste uger, dybden af ​​jordskælvene er på omkring 6-8 km.

 

Opdateret 9. februar kl. 15:30 UTC

 

Der blev ikke observeret nogen udbrudsaktivitet i en droneflyvning over udbrudsstedet udført ved middagstid i dag (9. februar) af Rigspolitichefens Specialenhed. Dette tyder på, at udbruddet er ved at ende. Vulkansk tremor detekteres ikke længere på seismiske sensorer.

IMO har opdateret farevurderingen i henhold til udviklingen i den eruptive aktivitet. Der er foretaget ændringer i farevurderingen for nogle farer inden for zoner. Farer på grund af åbning af vulkanske sprækker er faldet, men farer på grund af gasforurening anses stadig for at være sandsynlige af lavastrømmens front. Farer på grund af lavastrøm er stadig på plads, da lava-lapper kan bryde ud fra lavastrømsfronten. Farer på grund af synkehuller og fejlbevægelser anses stadig for at være høje i Zone 4 (Grindavík).

Hazard_map_IMO_09feb_2024

(Klik på kortet for at se det større)

Farevurderingskortet er gyldigt indtil mandag den 12. februar kl. 15.00, medmindre ændringer i aktiviteten kræver en revurdering.   


 

Opdateret 9. februar kl. 13:00 UTC

 

Vulkansk tremor er faldet betydeligt siden i går (8. februar). Faldet blev opdaget kort efter middag i går sammen med nedsat udbrudsaktivitet på den vulkanske sprække, og aktiviteten blev mere begrænset i separate kratere. Midlertidige stigninger i den vulkanske rystelse blev noteret i går aftes, hvilket faldt sammen med øget vulkansk aktivitet i kraterne. I løbet af natten faldt aktiviteten yderligere og mellem klokken 7 og 8 i morges var to udbrudskratere aktive. I de sidste timer er der ikke observeret lava-springvand på web-kameraer, men aktiviteten i kraterne er muligvis stadig i gang.

Satellitradarbillede taget kl. 14:56 i går viser overfladesænkning på 10 cm i Svartsengi-området, nordvest for mt. Þorbjörn, da magma strømmede derfra mod Sundhnúkur kraterrækken. Modelberegninger baseret på disse data tyder på, at omkring 10 millioner m 3 magma er strømmet fra magma-reservoiret under Svartsengi mod udbrudsstedet ved Sundhnúkur-kraterrækken. 

Bylgjuvixlmynd-09022024

(Klik på Insar-satellitbilledet for at gøre det større)

Seismisk aktivitet på udbrudsstedet har været mindre i løbet af de seneste 24 timer. Omkring 40 jordskælv er blevet opdaget der, rundt omkring eller mindre end M1.

Volumenvurderinger af den udbrudte lava fra udbruddets start kl. 6:02 til kl. 13:00 i går (8. februar ) er omkring 15 millioner m 3 , hvilket svarer til en gennemsnitlig ekstruderingshastighed på 600 m 3 /s i løbet af den første syv timer (data leveret af det islandske naturhistoriske institut og Landmælingar Íslands).

Selvom udbruddet er faldet betydeligt, er det stadig for tidligt at erklære, om det er kommet til en ende. IMO holder 24-timers vagt og holder nøje øje med området. En opdateret farevurdering vil blive offentliggjort senere i dag.


 

Opdateret 8. februar kl. 17:15 UTC

 

Kraften af ​​udbruddet fortsætter med at aftage. Den eruptive aktivitet er i øjeblikket på to eller tre steder på den eruptive fissur. Den eksplosive aktivitet, der begyndte mellem klokken 13 og 14, er nu for det meste overstået, men mindre konvektive skyer rejser sig fra nogle dele af sprækken.

Synkront med udbruddets aftagende kraft aftog de deformationssignaler, der blev detekteret ved digeområdet, hvilket indikerer, at magma ikke længere stiger op under lige så meget tryk som før. Kort efter udbruddets begyndelse faldt den seismiske aktivitet betydeligt og har indtil videre været mindre. Omkring 20 små jordskælv er blevet registreret over diget siden klokken 08.00 i morges.

Kortet viser konturerne af lavastrømmen, som den blev set på et satellitbillede taget kl. 12:31 i dag (torsdag den 8.  februar). Satellitbilledet viser, at lava flød længst omkring 4,5 km mod vest fra udbrudsstedet. Til sammenligning er lavastrømningsfeltet, som blev dannet ved udbruddet den 18. december 2023, også vist på kortet. Dagens lavastrømme delvist over lavastrømmen dannet i december 2023.

20240208_1231_iceye_hraunkort

(Klik på kortet for at gøre det større)

IMO har opdateret farevurderingskortet i betragtning af processen med den eruptive aktivitet. Der er foretaget ændringer i farevurderingen for nogle farer inden for zoner. Disse ændringer har dog ikke indflydelse på den samlede farevurdering for zonerne. Det nye lavastrømsfelt er også blevet tilføjet til kortet. Farevurderingskortet er gyldigt til kl. 19.00 i morgen, fredag ​​den 9. februar 2024, medmindre udviklingen i aktiviteten kræver en revurdering.

Hazard_map_IMO_08feb_2024_KL16

 

(Klik på kortet for at gøre det større)

Opdateret 8. februar kl. 14:25 UTC

 

Udbruddets styrke er aftagende. Aktiviteten er nu hovedsageligt på 3 steder på den eruptive sprække, som åbnede i morges. Dette er ikke ulig den proces, der blev observeret i udbruddet den 18. december 2023, hvor aktiviteten var begrænset til et par kratere få timer efter udbruddets begyndelse.

En iøjnefaldende, mørk fane rejser sig fra den ene del af den eruptive sprække. Dette skyldes sandsynligvis magma-interaktion med grundvand, hvilket resulterer i en let eksplosiv aktivitet, hvor hvid dampfane blandes med mørk vulkansk fan.

Det ser ud til, at tephra ikke rejser langt fra den eruptive sprække i øjeblikket. Vulkanfanen er spredt mod sydvest.

Gosmokkur_Sersveitin_1352

Foto taget mod nordvest. (Foto: Rigspolitikommissærens specialenhed).


 

Opdateret 8. februar kl. 12:20 UTC

 

Geodætiske data tyder på, at deformationen er aftaget betydeligt i digeområdet. Derfor er sandsynligheden for nye eruptive sprækkeåbninger faldet. 

IMO har modtaget anmeldelser om tephrafald i Grindavík. 

Gjall_Sersveitin_Grindavik_08020224Tephra er skummende og vesikulært materiale, som dannes, når lavasprøjt afkøles hurtigt i luften under lavafontæneaktiviteten. Denne proces fandt sted, da en eruptiv sprække åbnede i morges (8. februar 2024). På grund af tephras’ vesikulæritet og lethed kan den transporteres langt inde i vulkanfanen med vind. Den falder i Grindavík nu, 3-5 km fra dannelseskilden på grund af lavafontænernes højde, nordøstlig vindretning, termisk opstrømning fra lavaen og lav lufttemperatur.

Tephra er et synonym for alle luftbårne, faste, eruptive materialer, uanset størrelse og type. Tephra-dannelse er velkendt i Island, såsom i de eksplosive udbrud i Grímsvötn 2011 og 2004, og Eyjafjallajökull 2010. I eksplosive udbrud er lavaen mere fragmenteret i luften og producerer finere kornet tephra, men tephra kan også produceres i effusive udbrud som nu er i gang på Reykjanes-halvøen. I effusive udbrud aflejres størstedelen af ​​tephra tæt på udluftningen og er derfor ikke godt påviselig uden for lavastrømningsfeltet. I maj 2021, da lavaspringvandet var mest aktivt i udbruddet i Fagradalsfjall, faldt store stykker tephra (op til 10 cm i diameter) i omkring 1 km afstand fra udbrudskilden.

Tephra er skarp som glas og bør derfor håndteres forsigtigt. Forrudeviskere bør ikke bruges til at fjerne tephra fra køretøjer, da det vil ridse glasset. Tephra bør hellere blæses eller vaskes af med vand fra vinduer og lignende overflader.

Gasspredning

 

Vejrudsigten for gasspredning fra det vulkanske område er nordøstlig vind, 4-8 m/s i dag (torsdag), således at gas spredes mod sydvest. Aftagende vindhastighed i nat, hvilket kan få gaskoncentrationer til at opbygge sig på vulkanområdet. Østlig og sydøstlig vind, 5-10 m/s efter middag i morgen (fredag), hvilket medfører, at gas spredes mod vest og nordvest, mod Keflavík.

Gasdreifing-08022024

 

Opdateret 8. februar kl. 11:40 UTC

Det islandske Met Office har opdateret farekortet for området. Fareniveauet er steget i alle områder på grund af udbruddet.

Hazard_map_IMO_08feb_2024_up

Opdateret 8. februar kl. 7:50 UTC

 

Klokken 5:30 i morges startede en intens seismisk aktivitet nordøst for mt. Sýlingarfell. Omkring 30 minutter senere startede et vulkanudbrud på stedet.

Den eruptive sprække blev forlænget både mod nord og syd i løbet af de første minutter.

De første billeder fra den islandske kystvagts overvågningsflyvning tyder på, at udbruddet finder sted på et lignende sted som udbruddet den 18. december 2023. Eruptivspalten er cirka 3 km lang, fra mt. Sundhnúkur i syd og strækker sig mod den østlige del af mt. Stóra-Skógfell. Lava strømmer for det meste mod vest i øjeblikket, og strømningen ser ud til at være lidt mindre end ved starten af ​​det 18. december-udbrud.

 

Lavafontænerne når omkring 50-80 m højde, og vulkanfanen rejser sig omkring 3 km over udbrudsspalten. 

 

Midill--2-

Billede fra den islandske kystvagts overvågningsflyvning. Stóra-Skógfell i forgrunden og lysene ved Svartsengi kraftværket til højre. (Foto: Björn Oddsson).

 

Opdateret 5. februar kl. 16:00 UTC

 

Den igangværende magma-akkumulering under Svartsengi-Þorbjörn-området fortsætter, selvom inflationen er faldet en smule de seneste dage. Lignende processer blev observeret før de tidligere digeindbrud og udbrud nord for Grindavík i januar 2024 og december 2023. Ifølge opdaterede geodætiske modeller baseret på satellit- og GNSS-data, der dækker intervallet fra 16. januar til 5. februar, genoplades mængden af ​​magma til Svartsengi reservoir er nu anslået til omkring 9 mio. m 3 . Fra geodætisk modellering af indtrængen og udbruddet i januar 2024 anslås det, at der strømmede omkring 9 til 13 millioner kubikmeter magma fra Svartsengi magma-reservoiret og brødføde det udbrud, der begyndte nær Hagafell den 14. januar. Derfor har den estimerede mængde magma-genladning nu nået den nedre grænse for den mængde, der menes at være blevet tappet i januar. Derfor er der en øget sandsynlighed for et nyt magmatisk digeindtrængen og efterfølgende vulkanudbrud i de kommende dage til uger.

Siden i fredags er der målt knap 200 jordskælv i området nord for Grindavík, de fleste omkring eller under størrelsesordenen 1 på 3-4 km dybde. Det største jordskælv fandt sted søndag morgen den 4. februar nær Sundhnúkur og var et M2.2 i en dybde på cirka 6 km.

IMO fortsætter med at overvåge området nøje, og det nuværende farevurderingskort forbliver gyldigt indtil kl. 15.00 den 8. februar, hvis der ikke er ændringer i aktiviteten.

05022024-insar-

Seneste satellitradarsammenligning, der viser jordoverfladeændringer mellem 23. januar og 4. februar 2024. Rød skygge viser området med maksimal inflation og grå skygge viser område, hvor målinger ikke var mulige på grund af variationer i snedække mellem billederne.

 

Opdateret 1. februar 17:00 UTC

 

Modeller baseret på GPS-data, gennemgået i morges (1. februar) af forskere fra det islandske meteorologiske kontor og Islands Universitet, viser, at der er samlet omkring 6,5 millioner kubikmeter magma under Svartsengi-regionen. Ifølge denne vurdering vil magma snart nå samme volumen som drænet under udbruddet i januar 2024. Derfor kan tidsskalaen for det næste udbrud være inden for to uger eller muligvis dage. Det betyder, at sandsynligheden for et magma-indtrængen og et vulkanudbrud er steget.

Der er ingen absolut sikkerhed for, at varslingstiden forud for næste indbrud eller udbrud vil være den samme som 14. januar, hvilket var cirka fem timers varsel fra jordskælvsværmen begyndte, til udbruddet begyndte lige syd for Hagafell. Varslingsperioden for udbruddet mellem Stóra-Skógfell og Sundhnúkur den 18. december sidste år var omkring 90 minutter, og det udbrud fandt sted cirka midt på den (nu størknede) magma-indtrængning under Sundhnúksgígar-kraterrækken. Med gentagne laterale magma-indtrængninger er det sandsynligt, at vejen for magma-udbredelse til overfladen vil være lettere, hvilket resulterer i mindre seismicitet. Hurtige bevægelser af magma er dog altid ledsaget af øget mikroseismicitet. Vi vurderer, at minimumsvarslingstiden vil være en time før et vulkanudbrud, og at den mest sandsynlige vej vil være langs sprækkerne fra magma-indtrængningen den 10. november sidste år.

Seismisk aktivitet har været den samme i den seneste uge. Næsten 200 jordskælv er blevet målt i området mellem Stóra-Skógfell og syd for Hagafell i de seneste syv dage. De fleste af disse jordskælv var mindre, under 1,0 i styrke i en dybde på 2 til 5 km. Det største jordskælv registrerede en styrke på 1,8, og det var placeret omkring en kilometer syd for Hagafell.

Det islandske meteorologiske kontor har udgivet et opdateret farevurderingskort. De vigtigste ændringer er, at zone 3 (Sýlingarfell – Hagafell) er blevet opgraderet til rød (høj risiko), og zone 2 og 6 er blevet opgraderet til rav (betydelig fare). Grindavík (zone 4) forbliver uændret med et betydeligt fareniveau.

 

The overall assessment for each zone is based on a combined evaluation of seven types of hazards that could occur within individual zones. The list on the map shows hazards within the zones that are rated as “considerable”, “high,” or “very high”. Hazards rated as “high” or “very high” are highlighted in bold.

 

Skjamynd-2024-02-01-164955

 

It should be noted that although the overall hazard assessment for Grindavík remains the same as last week, the lava-flow hazard is now assessed as high. The hazard of sinkholes opening over fissures within Grindavík is still rated as very high.

Updated 25 January 17:30 UTC

 

Inflation continues at Svartsengi. Over the past few days, the land has been rising at a rate of approximately 8 mm per day, slightly exceeding the recorded rate of uplift before the eruption on January 14th.

At this point, it is challenging to determine exactly how much magma has accumulated beneath Svartsengi since the eruption ended on January 16th. Most likely, the timeframe required to reach the same volume of magma as before the last eruption will be on the order of weeks, not days. Computational models are being refined to obtain a clearer assessment of the status of magma accumulation.

Low levels of seismic activity persist and are mostly concentrated around Hagafell. The current seismic activity aligns with that observed in the area following the previous eruption.

The Icelandic Meteorological Office has issued an updated hazard assessment map. The main changes include reducing the overall hazard level for Grindavík to orange (significant hazard).

It should be noted that, although the overall hazard level for Grindavík has been reduced by one level, the hazard associated with fissures remains very high. The current hazard is now referred to as “subsidence into a fissure,” describing the danger that may be present where fissures are hidden beneath unstable surfaces that could collapse and develop sinkholes.

The hazard assessment related to fissure development within Grindavík has decreased. Evaluations are underway to determine if there is a danger of existing fissures expanding or new fissures forming. GPS data have exhibited very little movement within Grindavík the past few days, reducing the assessed hazard compared to before. The hazard due to sinkholes overlying fissures is now considered significant.

Hazard_map_IMO_25jan_2024

(Click on the picture to see it larger). Increased hazard in the area due to the eruption near Hagafell on January 16th and land uplift near Svartsengi. Conditions within and outside the hazard areas can change with little warning. Hazard assessment is focused solely within these areas, but the danger may extend beyond them. The overall hazard assessment for each area is based on a combined evaluation of 7 types of hazards present or possible within the regions. The color of each area reflects the overall hazard within those boundaries.

 

Updated 19 January 16:30 UTC

 

Clear signals of a continued land uplift are still being detected beneath Svartsengi. It is yet too early to assert whether the rate of the land uplift has increased since prior to the eruption on January 14. First measurements suggest that is the case, but as has previously been written measurements can fluctuate from one day to the next and a longer timeline of measurement is needed to be able to interpret the long-term development of the land uplift.

Seismic activity continues to decrease in the area of the magma dyke and deformation signals seen on GPS devices suggest significant slow down of ground movement compared to previous days. This information suggest that magma is no longer flowing into the dyke and the eruption has ended.

GPS measurements also show small deformation within Grindavík. There is still high danger of ground collapse into fissures within the town and thus important to map new fissures and changes to known ones estimated.

The Icelandic Meteorological Office has updated the hazard assessment due to the volcanic and seismic activity. Hazard level has been decreased in all zones.

An overall hazard assessment for zone 1, Svartsengi, is now down to yellow (moderate hazard).

An overall hazard assessment for zone 4, Grindavík, is now down to red (high hazard). Note that the colour of zones represents the overall hazard within those zones. A hazard which is rated greater within a zone is written in bold letters in the list of hazards on the map.

The the hazard assessmept map takes effect at 15:00 today, Friday January 19 and is valid until Thursday, January 25, at 15:00, unless there are significant developments.

Hazard_map_IMO_19jan_2024

 

Updated 18 January 15:30 UTC

 

As reported in the news yesterday, clear signs of land rise persist beneath Svartsengi, but it is still too early to determine the rate of the uplift due to the recent volcanic activity in the area. GNSS measurements are being evaluated to provide a comprehensive assessment of the situation. However, it appears that the deformation remains similar to that observed after the volcanic eruption on December 18.

Around 200 earthquakes have been recorded near the magma conduit since yesterday, with the largest measuring 1.4 in magnitude. Since midnight, approximately 70 small earthquakes have occurred, which is fewer than measured the day before. The weather has impacted the number of earthquakes detected in recent days, but the number of earthquakes seems to have decreased overall.

A significant risk remains in Grindavík due to fissures and the potential for ground collapse into them.

Updated 17 January 18:00 UTC

 

 

Magma accumulation continues under Svartsengi. It is too early to assert the rate of the land uplift shortly after the volcanic eruption. Experts will continue to assess data from GNSS stations in the area to get an overall assessment of the situation. One of the meters, which was located north of Grindavík, went under lava, but over 20 GNSS stations are in the area and are being used.

Seismic activity has been mild over the magma conduit in the last 24 hours. According to computational models, magma lies shallow at the southern end of the conduit, where the land appears to be heavily fractured, making it easier for the magma to reach the surface. Therefore, there is a continued likelihood that new eruptive fissures may open without warning.

There is still danger within Grindavík related to fissures and the potential for ground collapse into them. Significant deformation has occurred in connection with the graben in the eastern part of the town. These movements were mostly along the fissures that formed on November 10 and had already been mapped.

Gas pollution was measured yesterday during work on wells connected to the utility system within Grindavík. The Icelandic Meteorological Office does not monitor localized gas pollution within Grindavík. It needs to be further examined whether or not the gas pollution is related to the magma lying very shallow in the area. It should be noted that dangerous gas pollution is among the issues mentioned in the current hazard assessment for Grindavík.

The IMO has issued an updated hazard assessment map. There are no changes in the overall hazard assessment for the areas compared to what was previously. The map takes effect at 15:00 today and is valid until Friday, January 19, at 15:00, unless there are significant developments.

Hazard_map_IMO_17jan_2024

 

Updated 16 January 18:00 UTC

 

Magma continues to accumulate beneath Svartsengi at a rate similar to that observed before the last two eruptions. This was the consensus reached during a consultation meeting of scientists this morning. During the eruption this past Sunday, similar to the December 18 eruption, magma flowed eastward from the accumulation site beneath Svartsengi, creating a magma conduit extending from Stóra-Skógfell southward beneath Grindavík. Computational models support this observation and indicate that the origin of the magma was slightly further west compared to the previous eruption, leading to variations in recent GPS measurements compared to those recorded on December 18.

Da der dannes en magmakanal tæt på overfladen, forspændes jordskorpen, hvilket får landet over den centrale del af kanalen til at aftage og danne en graben. Derudover er jorden forhøjet på hver side af den. Beregningsmodeller, der blev gennemgået på høringsmødet, viser, at GNSS-stationen i Svartsengi er placeret i kanten af ​​kanalen, hvor jorden hæver sig i takt med, at ledningen dannes. Nu, to dage efter kanalens dannelse, forventes Svartsengi GNSS-stationen at vise nedsynkning, hvis magmaakkumulering er ophørt. Dette er dog ikke observeret, hvilket indikerer, at magmaakkumulering fortsætter som før.

Magmakanalen, der blev genereret i udbruddet, der begyndte i søndags, ligger lidt længere mod øst end kanalen, der strakte sig under Grindavík den 10. november. Data indsamlet og behandlet af Islands Naturhistoriske Institut og National Land Survey of Iceland afslører, at en ny graben har dannet øst for den, der dukkede op den 10. november. Den nydannede graben måler cirka 800-1000 meter i bredden, som vist på kortet nedenfor. Den største nedsynkning i den er cirka 30 cm, men det er værd at bemærke, at regionen stadig oplever nedsynkninger, og dalen udvides gradvist. Til sammenligning havde graben, der udviklede sig i Grindavík den 10. november, en bredde på omkring 2 km, hvor den mest markante indsynkning målte omkring 1,3 meter.

Inde i denne nyligt dannede graben er tidligere kortlagte sprækker, der var synlige på overfladen, udvidet, og yderligere sprækker er opstået. Følgelig er risikoen forbundet med disse sprækker og muligheden for jordkollaps i dem steget i den østlige del af Grindavík sammenlignet med tidligere.

NyrSigdalur

 

Kort, der viser placeringen og bredden af ​​graben dannet den 10. november (“Mörk sigdals 10-11. nóvember”) og den nyeste graben, der for nylig blev dannet mod øst (“Mörk sigdals 14-15. janúar”).

Opdateret 16. januar kl. 11:45 UTC

 

Der er i øjeblikket ingen synlig aktivitet i de eruptive sprækker, med den seneste lava observeret udgået fra den nordlige sprække kort efter kl. 1 i nat. Seismisk aktivitet fortsætter med at falde, hvilket betyder, at området er ved at stabilisere sig. Omkring 200 små jordskælv blev registreret nær magmakanalen siden midnat, hvilket indikerer, at magma stadig migrerer. Den mest seismiske aktivitet er placeret nær Hagafell, tæt på den første eruptive sprække, der åbnede søndag morgen. På dette tidspunkt er det for tidligt at erklære, at udbruddet er forbi.

GPS-sensorer fortsætter med at registrere jorddeformation i og omkring Grindavík, hvilket illustrerer, at magmakanalen under Grindavík stadig forårsager udvidelse i området. Termiske billeder fra en drone i aftes viser, at sprækker, der tidligere er kortlagt sydvest for Grindavík, er blevet betydeligt større. Der er fortsat betydelige farer i området.


 

Opdateret 15. januar kl. 16:40 UTC

 

Baseret på webcam-optagelser er det tydeligt, at lavastrømmen er faldet fra de eruptive sprækker, der åbnede i går. Strømmen fra den sydlige eruptivspalte, som opstod omkring middagstid i går nær byens grænse, ser ud til at være ophørt. Størstedelen af ​​den resterende lavastrøm er nu rettet mod sydvest langs de beskyttende barrierer, og dens bane ser ud til at have stabiliseret sig.

Det er svært at vurdere, hvor længe dette udbrud vil vare. Seismisk aktivitet er faldet, og GPS-målinger indikerer, at deformationshastigheden i området er reduceret. Deformation er dog stadig påvist nær den sydligste del af magmakanalen under Grindavík.

Målinger tyder på, at der har været en forskydning på op til 1,4 meter det seneste døgn, fordelt på talrige sprækker inden for byens grænser. Friske sprækker har udviklet sig, og eksisterende er udvidet. Det er muligt, at yderligere sprækker kan dukke op på overfladen i løbet af de næste par dage.

Som tidligere nævnt er udbrudsstederne ekstremt farlige, og muligheden for, at nye sprækker opstår uden varsel, kan ikke afvises. Dette blev demonstreret af den eruptive sprække, der dukkede op nær grænsen til Grindavík i går, som ikke gav nogen genkendelige advarselsskilte på overvågningsudstyret.

I dag blæser der en mild vind fra nordøst ved udbrudsstederne, men den tager til senere på dagen. Derfor driver gasforurening mod sydvest mod havet. I morgen vil området opleve vind fra nord, der når 10-18 m/s, hvilket får gassen til at drive sydpå. Se vejrtjenestens vejrudsigt for detaljer om gasspredning.

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge området og er i direkte kontakt med civilbeskyttelses- og indsatshold i regionen om begivenhedens forløb.

Forskere mødtes i morges til et konsultationsmøde arrangeret af det islandske meteorologiske kontor. De gennemgik de seneste data relateret til udbruddet.Top of Form

I de kommende dage vil der være løbende målinger og indsamling af yderligere data, efterfulgt af analyser. Disse data bliver blandt andet brugt til at konstruere modeller, der forbedrer forståelsen af ​​de præ-eruptive indikatorer, der førte op til denne begivenhed, og til at evaluere den mest sandsynlige progression af udbruddet. Der foretages også sammenligninger mellem udbruddet den 18. december og udbruddet, der begyndte i går for at øge forståelsen af ​​ændringer i området og for at evaluere de mest sandsynlige scenarier fremover.

Det islandske meteorologiske kontor har udgivet et opdateret farevurderingskort baseret på de seneste data. Det forbliver uændret i forhold til sidste opdatering. Kortet er gyldigt indtil kl. 19.00 onsdag den 17. januar, medmindre der opstår nyt.

Hazard_map_IMO_15jan_2024

 

Kort_Hraundreifin_Maelingar140120224

Kort, der viser lavaens udbredelse baseret på målinger udført af det islandske naturhistoriske institut og Islands Universitets institut for geovidenskab. Der blev gennemført undersøgelser to gange i går. Den mørkelilla form viser udstrækningen af ​​lavaen kl. 13.50 den 14. januar, mens den lyse lilla form viser udstrækningen kl. 16.15, næsten 2,5 timer senere. De eruptive sprækker er markeret med røde linjer, mens barriererne konstrueret for at forhindre lava i at nå Grindavík er repræsenteret med orange stiplede linjer

ThykktHrauns_15012024

Kort, der viser tykkelsen af ​​lavastrømmen baseret på målinger kl. 13:50 i går.

Opdateret 14. januar kl. 15:30 UTC

 

 

Udbruddet nær Hagafell-Grindavík har bevaret samme styrke den seneste time eller deromkring.

Seismiske målinger viser, at ved begyndelsen af ​​urolighederne i morges (~2:30 om morgenen), flyttede den magmafyldte digeindtrængning sig først fra den SE-kant af Stóra-Skógfell og fortsatte derefter mod sydvest til den sydlige ende af Grindavík. Klokken 05.30 havde seismiciteten nået den nordlige ende af Grindavík, og både seismicitet og deformationsmålinger indikerer, at diget siden har forplantet sig under Grindavík by. En ny eruptiv sprække åbnede kl. 12:10 i eftermiddags, lige nord for byen. Lavastrømme ekstruderet fra denne sprække er nu kommet ind i byen.

På grund af digets udbredelse blev eksisterende forkastninger og sprækker reaktiveret, og der er sandsynligvis dannet nye sprækker i Grindavík.

 

Gas distribution

Det islandske meteorologiske kontors vejrudsigt for gasfordeling fra udbruddet ved Hagafell indikerer, at retningen er nord og nordøst, med en hastighed på 3-8 m/s, og vejret er tørt og lyst i dag. Det bliver til tider overskyet med mindre snefald sent i aften og i morgen tidlig. Det vil klare op om eftermiddagen i morgen. Forureningen fra udbruddet breder sig mod syd og sydvest.
GrindavikGas14Jan--002-

 

Nyt farekort udgivet

Det islandske meteorologiske kontor har opdateret farevurderingskortet i lyset af fortolkningen af ​​de seneste data.

Risikoen er steget på alle områder. Farevurderingskortet er gyldigt indtil kl. 19.00, mandag den 15. januar, medmindre andet er angivet.

Hazard_map_IMO_14jan_2024

Opdateret 14. januar kl. 8:20

 

Et udbrud startede klokken 7:57 UTC

Sprækkeåbningen er sydøst for Hagafell-bjerget.

Den sydligste del af sprækken er omkring 900 m fra byen Grindavík.

Åbningen er syd for lavastrømsafbøjningsbarrierer, der bygges nord for Grindavík. Lava strømmer nu mod byen.

Kort_StadsetningGoss2Et billede taget ombord på kystvagtens fly. Sprækkeåbning kan ses med lysene i Grindavík i det fjerne. Et kort, der viser sprækkeåbningen markeret med en rød linje.Kort_StadsetningGoss3

 

Opdateret 14. januar kl. 06:15 UTC

Omkring 03:00 UTC i dag begyndte en intens serie af jordskælv ved Sundhnúksgígar-kraterrækken. 

På tidspunktet for offentliggørelsen er der målt over 200 jordskælv i området, og seismiciteten har bevæget sig mod byen Grindavík. 

So far, the largest recorded earthquake is 3.5 in magnitude, and it was measured at 04:07 UTC at Hagafell. 

Both real-time GPS measurements and borehole pressure readings (from HS Orka) show major changes since the onset of today’s earthquake activity. These observations, in addition to the ongoing seismicity, confirm that magma is moving within the region. 

Our assessment is that the possibility of an eruption is high, and that it could occur imminently.

Skjalftar_1401_Midn

A map showing the latest earthquake activity.

Updated 12 January at 17:45 UTC

 

The Icelandic Meteorological Office has updated the hazard assessment map for the Grindavík – Svartsengi region due to the ongoing unrest on the Reykjanes Peninsula. As before, the map shows an assessment of existing hazards that could occur with little warning within the specified regions. Note that the assessment applies only for hazards within the defined areas, although hazards are possible beyond the confines of the assessed regions.

In terms of colour-coding, the overall assessment for the six zones remains unchanged from the previous map. However, there is a change in the hazard assessment associated with fissures within Grindavík (zone 4). The hazards associated with sudden opening of mapped and unknown fissures within Grindavík is now deemed higher. It should be noted that the hazards associated with fissures is limited to known areas within the municipal boundaries.

Unless otherwise stated, the map is valid until Tuesday, 16 January 2024.

Hazard_map_IMO_12jan_2024

 

Updated 9 January at 13:00 UTC

 

Seismic activity continues to exhibit a pattern similar to that of recent days. The earthquake activity remains relatively low, primarily centered between Hagafell and Stóra Skógfell, where the center of the intrusion is situated. Additionally, there is ongoing seismic activity in Fagradalsfjall, persisting since December 18th.

Land uplift is still being measured in the Svartsengi area, exhibiting a relatively stable trend since the eruption on December 18th. The accompanying image, marked with red dots representing data from the GPS station SENG in Svartsengi, illustrates this trajectory The recent rate of uplift is approximately 5 mm per day, resulting in a current elevation that is about 5 cm higher than before the dike intrusion on November 10th and December 18th last year.

Calculations from models relying on deformation measurements (GPS and satellite images) indicate that the amount of magma accumulated in the reservoir beneath Svartsengi has reached a level comparable to the volume that led to the formation of the magma conduit and the subsequent eruption on December 18th last year. This suggests that there is an increased risk of an eruption in the coming days.

The Icelandic Meteorological Office issued an updated hazard map on January 5th, and it will be reassessed on January 12th.

SENG-9-jan-

 

Relative målinger fra GPS-stationen SENG i Svartsengi fra begyndelsen af ​​oktober 2023 til i dag, viser nord-, øst- og lodrette komponenter (top, midt, bund). Den nederste kurve viser landhævningen i millimeter, med dagens måling angivet med en grøn prik.

Opdateret 5. januar kl. 17:40 UTC

 

Et nyt farekort er udstedt af IMO. Kortet afspejler en farebaseret vurdering af Grindavík – Svartsengi-regionen, foretaget den 5. januar 2024. Farevurderingen er baseret på de seneste overvågningsdata, herunder seismisk aktivitet og jorddeformation, samt geodætiske modelleringsresultater. Vurderingen tager også højde for sandsynligheden for vulkanske farer i hver af de seks zoner, som vist på kortet.

I dagens vurdering påvirker hovedændringen Svartsengi-regionen (zone 1), som nu anses for at være på et moderat fareniveau, hvilket afspejler et fald i forhold til den tidligere version af farekortet. Begrundelsen for denne ændring er, at farevurderingen på grund af dannelsen af ​​større overfladebrud er faldet, da der ikke er dannet nye større brud på det seneste. Derudover gør de seneste geofysiske observationer sammen med vores videnskabelige konsensus Sundhnúksgígar til det bedste sted for et udbrud.

I mellemtiden fortsætter IMO med at overvåge området, og eventuelle ændringer vil blive kommunikeret direkte til civilbeskyttelsen via de sædvanlige kommunikationskanaler.

 

Hazard_map_IMO_5jan_2024

Opdateret 5. januar kl. 14:30 UTC

 

Landhævningshastigheden nær Svartsengi fortsætter med at falde. Eksperter samlet på Meteorologisk Kontor her til morgen bekræftede dette gennem en analyse af GPS-data. Som tidligere rapporteret, signalerer dette en stigning i magmatrykket, hvilket øger sandsynligheden for et nyt digeindtrængen og potentielt udbrud. Det kan dog ikke udelukkes, at dette alternativt kan tyde på et fald i magmatilstrømningen.

Cirka 490 jordskælv har fundet sted nær magmakanalen siden tirsdag den 2. januar. Blandt disse havde 14 en styrke på over 1,0, hvoraf det største målte 1,8 nord for Hagafell. Onsdag den 3. januar indtraf et jordskælv med en styrke på 4,3 nær Trölladyngja, kort efterfulgt af et jordskælv med en styrke på 3,5 og adskillige efterskælv; omkring 900 jordskælv er blevet målt i området.

Den seismiske aktivitet nær Trölladyngja den 3. januar fandt sted langs en anerkendt brudlinje, hvor større jordskælv tidligere er sket flere gange. Der er intet, der tyder på, at disse jordskælv er direkte forbundet med magmabevægelser. Ikke desto mindre er de bemærkelsesværdige ændringer i landskabet i forbindelse med vulkansk aktivitet i Fagradalsfjall, landhævningen nær Svartsengi, magmakanalen nær Sundhnúk den 10. november og udbruddet den 18. december blevet målt på tværs af det vestlige Reykjanes og påvirker seismisk aktivitet i hele regionen .

According to their evaluation, scientists conclude that in the event magma reaches the surface, the most probable site for a subsequent eruption would again be Sundhnúksgígaröðinni, situated between Stóra-Skógfell and Hagafell. However, it is important to remember that dike intrusions do not always culminate in an eruption, as evidenced by the activity at Fagradalsfjall and also during the Krafla fires. 

 

Updated 3 January at 12:30 UTC

At 10:50 AM, an earthquake of magnitude 4.5 occurred near Trölladyngja, followed shortly by another earthquake measuring 3.9 at 10:54 AM and a series of aftershocks. The earthquakes occurred at a depth of approximately 5 km and were likely triggered in response to stress released from earth movement elsewhere on the Reykjanes Peninsula. These earthquakes were widely felt in the southwest region of Iceland.

The location of the earthquakes is about 20 km NNE of Svartsengi, where land rise due to magma accumulation is ongoing. 

The accompanying image shows the location of the earthquake that occurred at 10:50 AM and its impact area.

Gikkskjalftar-trolladyngja-3-jan

Updated 2 January at 14:00 UTC

 

The rate of ground displacement at Svartsengi is decreasing. Experts gathered at the Meteorological Office this morning confirmed this through an analysis of GPS data.

The deceleration of inflation is an indication that magma pressure is rising, increasing the chances of new dike intrusion and also volcanic eruption. This is a similar change in ground displacement that was observed at the end of the day on December 15, which culminated in an eruption three days later. However, it is difficult to assert whether this pattern will repeat.

The first signs of an impending volcanic eruption are a sudden increase in seismic activity, and such signs were observed shortly before the eruption began on December 18.

In recent days, seismic activity in the area has been relatively consistant, with around 200 earthquakes recorded per day. Most of the earthquakes measure below magnitude 1.0, but around 30 earthquakes with magnitudes exceeding 1.0 have been recorded since December 29, with the largest being a magnitude 2.1 located in the northern part of Grindavík.

Continued scientific assessment indicates that, should an eruption occur, the Sundhnúkur crater row, between Stóra-Skógafell and Hagafell, is the most probable location for an eruption. However, it is important to note that magma migration does not always result in an eruption, as demonstrated by the activity at Fagradalsfjall and in the Krafla Fires.

The hazard assessment map issued by the Meteorological Office onDecember 29 remains unchanged and is valid until January 5.

Seismic activity continues to be measured west of Fagradalsfjall, where around 100 small earthquakes have been recorded since December 29. Further analysis of the monitoring data will soon be conducted to obtain a clearer picture of the situation at Fagradalsfjall.

 

Updated 29 December at 15:15 UTC

The ground continues to inflate at Svartsengi. At the GPS station Svartsengi (SENG), the land has now reached a similar height as measured just before the eruption on 18 December. The rate of uplift since 18 December has remained constant, which is different from the situation before the last eruption, where uplift slowed in the days before the eruption. However, it is difficult to assert that the uplift will slow down before the next eruption, though this has been the case in eruptions on the Reykjanes Peninsula in recent years, and it was also noted during the Krafla Fires. Uncertainty remains about how much magma pressure needs to build up before magma starts moving towards the surface.

The current uplift is not accompanied by as much seismic activity as before. The reason for this is that significant stress in the area was released during the events on 10 November and 18 December. Therefore, considerably more magma needs to accumulate before seismic activity increases from its current level. Before the last eruption, there were several earthquakes over magnitude 3 and one over magnitude 4. Similar seismic activity can be expected in connection with the next magma intrusion.

As magma accumulation continues under Svartsengi, the likelihood of another magma intrusion and an eruption increases with each passing day. It is most likely that the next eruption will occur in the Sundhnúkur, between Stóra-Skógfell and Hagafell. It is important to note that magma intrusions do not always lead to an eruption, as shown by the activity at Fagradalsfjall and in the Krafla Fires.

The Icelandic Meteorological Office has issued an updated hazard map, based on the joint interpretation of data at a status meeting held today, 29 December. The overall assessment of hazard levels within the areas remains unchanged from the last update. However, changes have been made to the list of potential hazards within area 4, Grindavík, where risks due to possible lava flow and gas pollution have been added. The changes are due to increased chances of an eruption north of Grindavík. This hazard map will be reviewed on 5 January 2024.

In the meantime, IMO continues to monitor the area and any changes will be communicated directly to civil protection via the usual communication channels.

Haettusvaedi_VI_29des_EN-2

Updated 27 December at 14:20 UTC

Since 22 December, around 730 earthquakes have been recorded in the vicinity of the magma intrusion, of which 40 had a magnitude above M1. The largest earthquake over this period had a magnitude of 2.1 on 26 December, north of Hagafell. Most of the earthquakes are occurring at a depth of 4 km. Additionally, between 22 December and today, around 140 earthquakes have been located on the western side of Fagradalsfjall. Five of these earthquakes were above M1 in size and the overall depth range was 4 to 7 km.

Jorddeformationen fortsætter i Svartsengi-regionen, og deformationshastigheden svarer nu til før udbruddet den 18. december 2023. Det betyder, at magma fortsætter med at akkumulere under Svartsengi. Derfor er det mere og mere sandsynligt, at endnu en magma-indtrængning vil forekomme, hvilket kan føre til et andet vulkanudbrud. Geodætiske modelleringsresultater indikerer, at over 10 millioner m 3 magma blev hentet fra under Svartsengi for at fodre den indtrængning, der dannede sig den 18. december, som førte til udbruddet. Baseret på den igangværende hævningshastighed vil det tage en til to uger for den samme mængde magma at samle sig igen under Svartsengi. Der er stadig betydelig usikkerhed om, hvornår det opbyggede magmatryk vil være tilstrækkeligt til at udløse den næste magmaindtrængning.

Det skal bemærkes, at den oprindelige magma-indtrængning, som blev dannet den 10. november, strakte sig 15 km fra Kálfafellsheiði i nord til sydvest for Grindavík, lige ud for kysten. Det betyder, at magma forplantede sig i dybden under hele området, inklusive byen Grindavík. Det mest sandsynlige kildeområde for det næste udbrud er dog mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Baseret på indsigt fra udbruddet i december 2023, stiger sandsynligheden for den næste begivenhed dag for dag. 

Farevurderingskortet udstedt den 22. december 2023 forbliver gyldigt. Forudsat en uændret situation udsendes et nyt kort den 29. december.

SENG-27-des-2023

Tidsserier af kontinuerlige GPS-løsninger fra station Svartsengi (SENG). Grafen viser jordforskydninger i tre komponenter over de seneste 90 dage. Fra bund til top er de: op, øst og nord, alle målt i millimeter. Den blå, lodrette linje viser tidspunktet for magmaindtrængningen den 10. november, og den røde linje vulkanudbruddet den 18. december 2023. Hvert datapunkt repræsenterer en 24-timers løsning, og den lodrette komponent viser tydeligt den igangværende jordhævning ved Svartsengi.

Opdateret 22. december kl. 17:00 UTC

Som annonceret i går er sprækkeudbruddet ved Sundhnúksgígar afsluttet. Dette indikerer et midlertidigt ophør af eruptiv aktivitet. I de sidste 24 timer blev der registreret næsten 90 jordskælv i Grindavík-, Sundhnúksgígar- og Svartsengi-regionerne. Det største jordskælv var M1,6 vest for Hagafell, lige efter kl. 16:00 UTC i går (21. december). Samlet set er seismicitetsniveauerne lave, men varierende på daglig basis.

Ifølge GPS og satellitbaserede målinger var jordløftning i Svartsengi-regionen tydelig umiddelbart efter udbruddet begyndte om aftenen den 18. december. Indledende målinger viser, at stigningshastigheden er større end før udbruddet fandt sted. Dette betyder, at magma-akkumulering fortsætter uformindsket under Svartsengi. Denne udvikling vil sandsynligvis føre til endnu et digeindbrud og i sidste ende et vulkanudbrud. I tilfælde af et udbrud er den mest sandsynlige kilderegion mellem Stóra-Skógfell og Hagafell.

Kontinuerlige GPS-målinger viser, at hastigheden af ​​den daglige jordhævning ved Svartsengi mellem 10. november, hvor den magmatiske indtrængning dannedes, og 18. december gradvist aftog. Denne proces vil sandsynligvis gentage sig selv, hvilket betyder, at det næste digeindbrud kan begynde med lidt advarsel, når hævningshastigheden falder igen. Derfor stiger sandsynligheden for et udbrud dag for dag.

Efter bekræftelse af slutningen af ​​udbruddet den 18. december har det islandske meteorologiske kontor udsendt en ny farevurdering. Farekortet træder i kraft kl. 16.00 UTC i dag (22. december), og det forbliver gyldigt indtil kl. 18.00 UTC den 29. december. De vigtigste ændringer påvirker zone 2 og 3, hvor fareniveauerne er reduceret fra meget høje (lilla) til høje (røde). Farevurderingen for alle andre zoner er uændret. Navnlig er vurderingen for Grindavík uændret i forhold til det tidligere kort, og fareniveauet er fortsat betydeligt . Vi lægger vægt på, at forholdene kan ændre sig hurtigt, og at vejrforholdene i væsentlig grad kan påvirke følsomheden af ​​vores overvågningsnetværk. Under sådanne forhold kan varslingstiden forkortes betydeligt.

Vejrudsigten for Grindavík den 23. december lyder på nordøst vind 10-15 m/s, periodisk snefald og muligvis drivsne. Temperaturerne bliver lave, mellem 3 og 5°C. Den 24. december vinder fra nord 13-18 m/s med enkelte snebyger, men 10-15 m/s om eftermiddagen med aftagende snebyger. Der kan forventes periodisk drivende sne. Temperaturerne vil ligge fra 0 til 2°C


Haettumatskort-22-desember-2023-enska-

Det seneste farevurderingskort, offentliggjort den 22. december kl. 16:00 UTC. Det er vigtigt at bemærke, at nye farer kan opstå med lidt advarsel inden for de specificerede områder. Derudover gælder vurderingen kun for de specificerede områder, hvorimod farer kan strække sig eller forekomme ud over de identificerede zoner.

Opdateret 21. december kl. 12:55 UTC

Forskere, der fløj over udbrudsstedet i morges, bekræfter, at ingen udbrudsaktivitet er synlig, og at lavastrømmen fra kraterne ser ud til at være ophørt. Glødende er stadig synligt i lavafeltet, muligvis inden for lukkede kanaler. Dette blev også bekræftet af en Elfu-medarbejder i Sýlingarfell. Aktiviteten ser ud til at være aftaget sent i nat eller meget tidligt i morges. Det er dog stadig muligt, at lava flyder i lukkede kanaler, så det er for tidligt at erklære udbruddet for afsluttet.

Jordskælvsaktiviteten er fortsat med at falde, og i løbet af de sidste 24 timer er der målt cirka 70 mindre jordskælv over magmarørene. Det største jordskælv i går skete klokken 14:27 og målte 1,4 i størrelsesordenen, mens det største siden midnat i nat var på 1,9. Deformationsmålinger ved Svartsengi viser lidt bevægelse, men målinger over de næste par dage vil yderligere afklare situationen dér.

Gasspredning, hovedsageligt på grund af afgasningen af ​​lavafeltet, vil i dag være sydøst og ud til havet. I morgen, med en langsommere nordøstlig vind, vil gassen rejse mod sydvest.

På nuværende tidspunkt er det svært at forudsige fortsættelsen af ​​udbruddet, men forskere ved Meteorologisk Kontor vurderer konstant de seneste data og fortsætter med at overvåge området tæt.


Opdateret 20. december kl. 18:50 UTC

Udbruddet, der begyndte i Sundhnúksgígar-kraterrækken den 18. december, startede med betydelig kraft, og varslingsperioden var kort. Der gik omkring 90 minutter fra de første tegn på seismicitet, til udbruddet begyndte. Udbruddet skete på magma-indtrængen, der dannedes den 10. november. Magmaen stammer højst sandsynligt fra under Svartsengi, hvor landet har rejst sig gentagne gange siden 2020.

I det seneste døgn har den højeste aktivitet i udbruddet holdt sig omkring midten af ​​sprækken, der åbnede den 18. december. Seismisk aktivitet har været relativt stabil, og der har været små ændringer i deformation siden udbruddet begyndte. I betragtning af dette vurderer det islandske meteorologiske kontor (IMO), at sandsynligheden for, at et nyt udbrud dannes uden varsel i nærheden af ​​Grindavík, er faldet. Derfor har IMO udsendt et nyt farevurderingskort, der træder i kraft i morgen, torsdag den 21. december kl. 7:00 UTC. Farevurderingskortet er gyldigt indtil 28. december. Det skal bemærkes, at selvom sandsynligheden for udluftningsdannelse inden for område 4 er faldet, anses fareniveauet i dette område alligevel for at være betydeligt. Selvom aktiviteten er faldet siden udbruddet begyndte, er intensiteten af ​​udbruddet stadig betydelig og kan sammenlignes med udbrud ved Fagradalsfjall. Det har også vist sig, at magmaen kan nå overfladen hurtigt, hvilket giver lidt tid til at udsende advarsler.

Hazard_map_VI_20des_DRAFT

På grund af det vulkanudbrud, der begyndte ved Sundhnúksgígar-kraterrækken den 18. december, er der en øget sandsynlighed for yderligere udluftningsåbninger på den oprindelige sprække. Baseret på det pludselige udbrud ved Sundhnúksgígar kan varslingstiden for nye sprækkeåbninger være meget kort.


Opdateret 20. december kl. 17:00 UTC

Kraften fra udbruddet fortsætter med at aftage. Nye billeder af området viser, at i øjeblikket er to kratere i udbrud. Det mest aktive i dag er krateret direkte øst for Sýlingarfell, som er det sydligste af de kratere, der var aktive i går.

Lava fortsætter for det meste med at strømme mod øst fra de vulkanske åbninger, men en lava-tunge er også løbet vest for, nord for Stóra-Skógfell. Den sydligste kant af lavaen ser ikke ud til at være på vej frem. Satellitbilleder taget i aftes viser, at lavafeltet er omkring 3,7 kvadratkilometer stort.

Vinden vil vende nordvest i nat og i morgen, og forureningen vil blive transporteret mod sydøst og ud i havet. Det islandske meteorologiske kontor udsender regelmæssigt gasforureningsprognoser.

Der er sket et markant fald i jordskælvsaktiviteten, og i løbet af de sidste 24 timer er der målt omkring 80 små rystelser over magmakanalerne. Det største jordskælv var 2,2 i størrelsesordenen klokken 10:55 i går morges, og det største siden midnat er 1,2 i størrelsesordenen.

Hraunflaedi-20-des

Opdateret 19. december kl. 18:30 UTC

Udbruddet fortsætter med at svækkes. Nye luftbilleder af området viser, at der nu er tre åbninger, der bryder ud sydøst for Stóra-Skógfell, ned fra de tidligere fem. Lavaen er for det meste strømmet mod øst fra udbrudsstedet, men der er også en lava-tunge, der flyder mod vest fra regionen nord for Stóra-Skógfell.

Siden udbruddet begyndte, er omkring 320 jordskælv blevet målt over magmakanalerne. Det største jordskælv, med en styrke på 4,1, fandt sted klokken 23:25 mandag. Efter midnat faldt den seismiske aktivitet markant, og siden klokken 12.00 i dag er der kun registreret 10 jordskælv i regionen. Efter udbruddet ved Sundhnúksgíga sænkede landet i Svartsengi sig mere end 5 cm. Tidligere havde landet hævet sig der med omkring 35 cm siden dannelsen af ​​magmakanalen den 10. november. Det er for tidligt at afgøre, om magma vil fortsætte med at samle sig under Svartsengi, og om landet vil begynde at rejse sig igen.

Mens udbruddet fortsætter ved Sundhnúksgíga, er der en øget sandsynlighed for, at flere åbninger kan åbne langs den oprindelige sprække såvel som længere mod nord eller syd. Når man ser tilbage på optakten til udbruddet, afslører det, at der gik cirka 90 minutter mellem de første indikatorer og starten af ​​udbruddet. Derfor kan varslingstiden for nye udluftningsåbninger ved Sundhnúk være meget kort.


Opdateret 19. december kl. 14:30 UTC

Størrelsen af ​​vulkanudbruddet ved Sundhnúksgígar fortsætter med at falde. Lavastrømmen anslås at være omkring en fjerdedel af, hvad den var ved begyndelsen af ​​udbruddet den 18. december, og en tredjedel af den oprindelige sprække er aktiv. Lavafontænerne er også lavere end ved begyndelsen af ​​udbruddet og når omkring 30 meter på deres højeste. Disse tal er baseret på visuelle skøn fra en rekognosceringsflyvning tidligt den 19. december.

Udbruddets udvikling ligner nylige udbrud ved Fagradalsfjall, hvor sprækkerne begynder at trække sig sammen og danne individuelle udbrudsåbninger. I øjeblikket er der omkring fem udbrudsåbninger spredt langs den oprindelige sprække.

Ifølge oplysninger fra videnskabsmænd, der tog på en anden helikopterflyvning med den islandske kystvagt omkring kl. 04:00 UTC i dag, har den samlede længde af sprækkeudbruddet ikke ændret sig meget fra begyndelsen. Der var ringe aktivitet i den sydlige ende af sprækken nær Hagafell, og størstedelen af ​​lavastrømmen er på vej mod øst mod Fagradalsfjall. To vandløb når vest, begge nord for Stóra-Skógfell.

På tidspunktet for offentliggørelsen driver vulkanfanen fra vest og nordvest. Gasforurening kan være mærkbar i Vestmannaeyjar i dag, men ikke andre steder i befolkede områder. Ifølge vejrudsigten kan der blive opdaget gasforurening i hovedstadsområdet sent i aften eller i morgen tidlig.

Et nyt farevurderingskort er under udarbejdelse, og det vil blive offentliggjort senere i dag.

Iceye-19-des-nytt

Amplitudebillede fra en ICEYE-satellit optaget kl. 03:11 i morges (19. december 2023). Foreløbig analyse af dette billede viser den nye eruptive sprække (gul linje) og lavastrøm (farvet område). Bemærk, at dæmningerne bygget omkring Svartsengi er tydeligt synlige.

Opdateret 19. december kl. 3:00

Intensiteten af ​​vulkanudbruddet, der startede for omkring fire timer siden, er aftagende. Dette fremgår af seismiske og GPS-målinger. At aktiviteten allerede er faldende er ikke en indikation af, hvor længe udbruddet vil vare, men derimod at udbruddet er ved at nå en tilstand af ligevægt. Denne udvikling er blevet observeret i begyndelsen af ​​alle udbrud på Reykjanes-halvøen i de senere år.

Den eruptive sprække er omkring 4 km lang, med den nordlige ende lige øst for Stóra-Skógfell og den sydlige ende lige øst for Sundhnúk. Afstanden fra den sydlige ende til kanten af ​​Grindavík er næsten 3 km.

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge aktiviteten og er i direkte kontakt med civilbeskyttelses- og indsatsenheder i området. Et møde med videnskabsmænd vil blive afholdt i morgen formiddag for at evaluere udbruddets udvikling natten over.

Denne nyhed vil blive opdateret kl. 09:00 den 19. december.

Eldgos_19des_stadsetning_0300_DA


Opdateret 19. december kl. 02:10

Ifølge de seneste luftobservationer og seismicitet udvider udbrudsspalten sig mod syd. På tidspunktet for offentliggørelsen var den sydlige ende af sprækken tæt på Sundhnúkur. 

Udbruddet er placeret på digeindtrængningen, der blev dannet i november. Hastigheden af ​​lavaudledning i løbet af de første to timer af udbruddet mentes at være på en skala på hundredvis af kubikmeter i sekundet, med de største lavafontæner i den nordlige ende af sprækkerne. 

Lava spreder sig lateralt fra hver side af de nyligt åbnede sprækker. Fra realtids GPS-målinger har betydelig jorddeformation ledsaget åbningen af ​​udbrudssprækkerne. 

Siden midnat den 19. december er niveauet af seismicitet på udbrudsstedet faldet. Derudover tyder estimater af sprækkeforlængelse på, at udbruddet er faldet i intensitet siden det begyndte kl. 22:17 den 18. december.


Opdateret 18. december kl. 23:00

 

Klokken 22:17 i aften begyndte et vulkanudbrud nord for Grindavík på Reykjanes-halvøen. Udbruddet ligger tæt på Sundhnúkagígar, omkring fire kilometer nordøst for Grindavík, og det kan ses på nærliggende webkameraer. Forud for udbruddet skete et jordskælvsværm, der startede kl. 21.00.

 

En kystvagthelikopter vil snart lette for at bekræfte udbruddets nøjagtige placering og størrelse.

Mere information vil snart være tilgængelig.


Opdateret 16. december kl. 14:00 UTC

På nuværende tidspunkt er det for tidligt at sige, om magmaakkumuleringen ved Svartsengi er stoppet, og inflationen er forbi. Deformationshastigheden er faldet noget de seneste dage, men der er brug for flere data for at fortolke den mulige udvikling af aktiviteten i Svartsengi.

Forskere vil fortsætte med at analysere dataene i de kommende dage. 

Et nyt farekort vil blive frigivet onsdag den 20. december, som vil afspejle fortolkningen af ​​de seneste data.


Opdateret 15. december kl. 13:00 UTC

Generelt fortsætter svag seismicitet i det område, der er påvirket af diget, og er for det meste koncentreret nær Hagafell. Siden tirsdag den 12. december er der målt 460 jordskælv, hvoraf 30 var større end M1,0. Det største jordskælv i denne tid var M2,8 nær Hagafell tirsdag morgen. Data fra GPS-stationer og satellitbilleder viser, at løft som følge af ophobning af magma fortsætter omkring Svartsengi. Mens magma fortsætter med at akkumulere i dette område, er yderligere diger eller et udbrud stadig muligt.

Farekortet offentliggjort den 6. december Islandsk kort her nedenfor fortsætter med at være gyldigt indtil 20. december. Forholdene inden for og uden for de afgrænsede farezoner kan ændre sig med lidt advarsel.

Haettusvaedi-13des-png


Opdateret 13. december kl. 11:15 UTC

Området omkring Svartsengi fortsætter med at blæse op. Inflationstakten er faldet noget siden fredag, men den er stadig større, end den var før dannelsen af ​​diget, der rejste under Grindavík 10. november.

Mens magma fortsætter med at samle sig omkring Svartsengi, er yderligere diger eller et udbrud stadig muligt.

Hvis der dannes et andet dige, anses det for at være mest sandsynligt, at det vil følge samme vej som diget den 10. november. Det mest sandsynlige sted for et potentielt udbrud under disse forhold vurderes at være nord for Grindavík i retning af Hagafell og området omkring Sundhnúkagígar. 

Seismisk aktivitet fortsætter på samme niveau som de foregående dage. Den er generelt svag og mest i området omkring Hagafell.


Opdateret 6. december kl. 18:00 UTC

De seneste geodætiske modelleringsresultater tyder på, at magmatilstrømningen til diget, der blev dannet den 10. november, sandsynligvis er ophørt. Chancerne for et udbrud langs diget på dette tidspunkt er derfor faldet betydeligt. Magmaakkumulering fortsætter dog under Svartsengi.  

Den igangværende aktivitet ved Svartsengi, som begyndte i oktober, er endnu ikke slut, og et nyt kapitel kan være begyndt med en øget chance for en ny magmaudbredelse og efterfølgende øget sandsynlighed for et udbrud. 

Som tidligere nævnt blev diget under Grindavík fodret med magma, der akkumuleredes under Svartsengi. Det er sandsynligt, at denne sekvens af begivenheder vil gentage sig. Når man ser på det overordnede mønster med gentagen magma-akkumulering, kan det estimeres, at den næste magma-udbredelse fra Svartsengi kan være i mindre skala end den, der tidligere blev dannet den 10. november. En magma-udbredelse kan vare i flere timer eller dage med en øget risiko på grund af seismisk aktivitet og deformation i den periode. 

Tegn på en magma-udbredelse omfatter en pludselig stigning i seismisk aktivitet og hurtige ændringer i jordens deformation. Disse tegn kan observeres på instrumenter flere timer før magmaudbredelsen sandsynligvis vil udgøre en trussel mod Svartsengi eller Grindavík. Hvis der opstår en magma-udbredelse, vil det islandske meteorologiske kontor straks aktivere indsatsplaner for offentlig sikkerhed. 

Efter en magma-udbredelse øges sandsynligheden for et udbrud. Som nævnt ovenfor er det mest sandsynligt, at magma vil forplante sig fra Svartsengi ind i det tidligere dannede dige den 10. november. Det gør det til det mest sandsynlige område for et udbrud. 

Det er ikke muligt at estimere, hvornår den næste magmaudbredelse vil finde sted. Usikkerheden er betydelig, og en magma-udbredelse kan ske i løbet af de næste par dage eller muligvis efter flere måneder. 

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge området tæt og fortsætter med at overvåge tegn på magmaudbredelse og andre ændringer, der kan udgøre yderligere fare i området nær Svartsengi og Grindavík.

Sammenligning af Svartsengi og Krafla brande

I den sidste uge er der registreret cirka 300-500 jordskælv i en 24-timers periode omkring digets indbrud. Det største jordskælv var et M2,7 nær Hagafell fredag ​​aften. Siden midnat i dag er omkring 90 jordskælv blevet detekteret langs diget, alle målte under en M2,0. Størstedelen af ​​den seismiske aktivitet er fortsat koncentreret langs midten af ​​diget i omkring 3-4 km dybde. På grund af nedsynkning i Svartsengi har spændingen i jordskorpen ændret sig. Indtil det tidligere stressniveau er nået, kan det forventes, at mindre seismicitet fortsætter i regionen.

På trods af det seneste fald i seismisk aktivitet i de sidste uger, kan yderligere uroligheder forventes på Reykjanes-halvøen. Eksempler på lignende uroligheder kan ses i Krafla-brandene, der startede i 1975. Over en 10-årig periode var der 20 magmaudbredelser, hvoraf 9 resulterede i et udbrud (se forklarende billede nedenfor). I Krafla-brandene fodrede alle magma-udbredelsen det samme dige, men de varierede i størrelse. En lignende gentagelse kan også observeres i aktiviteten omkring Fagradalsfjall.

De seneste geodætiske modelleringsresultater indikerer, at mængden af ​​magma, der i øjeblikket er akkumuleret under Svartsengi, er betydeligt mindre end volumen akkumuleret før digets indtrængning den 10. november. Når man ser på magma-akkumuleringen og magma-udbredelsen i Krafla-brandene, er det tydeligt, at den største mængden af ​​magma havde ophobet sig i Krafla-calderaen før det første vulkanudbrud. En mindre mængde magma akkumulerede i calderaen, før den næste magma-udbredelse fandt sted. Det kan estimeres, at en lignende udvikling vil ske i forhold til magmaophobning under Svartsengi, og der skal ophobes en mindre mængde magma, før den udløser den næste magmaudbredelse ind i diget. Det er sandsynligt, at langsomt stigende seismicitet vil blive opdaget, før en ny magmaudbredelse finder sted, hvilket indikerer øget tryk under Svartsengi.

Kroflueldar-enska

Billedet viser samspillet mellem dannelsen af ​​diger og løft midt i Krafla-krateret. Det nederste billede viser højden af ​​land inden for Krafla-krateret, mens det øverste viser afstanden mellem Krafla-krateret og urolighederne. (Páll Einarsson og Bryndís Brandsdóttir, 2021)

Opdateret 1. december kl. 16:50 UTC

 

Seismiciteten på halvøen fortsætter med at falde. I de sidste par dage har det automatiske jordskælvslokaliseringssystem registreret relativt få jordskælv, for det meste mikrojordskælv under størrelsesordenen 1. Den seneste seismicitet er koncentreret i området mellem Sýlingarfell og Hagafell, hvor diget højst sandsynligt fødes af magma, der ophobes under Svartsengi. Nogle deformationer detekteres stadig på cGPS-stationerne tæt på diget, men signalet tolkes nu hovedsageligt som skorpens reaktion på den igangværende inflation i Svartsengi-området.

Selvom aktiviteten langs diget og dets omegn nu foregår med meget lav intensitet, fortsætter inflationen, som startede i Svartsengi få dage efter digets dannelse, med et nogenlunde stabilt tempo. Nogle cGPS-stationer omkring Svartsengi og Mt. Þorbjörn viser en langsom faldende tendens, men andre stationer viser stadig en konstant tendens, hvilket tyder på, at indstrømningshastigheden af ​​magma i dybden ikke er reduceret væsentligt.

Processen, der begyndte den 25. oktober med en betydelig seismisk sværm og toppede den 10. november med dannelsen af ​​et 15 km langt magmatisk dige, er ikke slut. Med sikkerhed kan det konstateres, at en fase er startet, hvor et lignende hændelsesforløb kan gentage sig med tiden.

På dette stadium er det dog svært at sige, hvornår den næste energiske indtrængen af ​​magma på lavere dybde kan forekomme, og om den vil forekomme i et lignende område eller ej. IMO fortsætter med at opretholde overvågningen af ​​området på et højt niveau.

 

Opdateret 29. november kl. 17:00 UTC

The seismic activity has continued to slowly decrease over the last two days. Yesterday, about 340 earthquakes were measured near the magma intrusion in the area east of Sýlingarfell, and since midnight today, around 150 earthquakes have been recorded. Most of the earthquakes have been smaller than magnitude 1.0.

The rate of uplift near Svartsengi has been decreasing, but it is still ongoing at a rate of about 1 cm per day. The majority of the displacement in the region is currently attributed to inflow under Svartsengi with a smaller portion flowing into the magmatic intrusion. In other words, the deformation measured and modeled at Svartsengi is now much greater than that seen near the magma intrusion, but all deformation signals are slowly diminishing. Observed signs of inflow into the magmatic intrusion is now limited to the area east of Sýlingarfell. Despite the slowing down of seismic activity and deformation, an eruption is still considered to be possible. If an eruption does occur, the location thought to be most likely is east of Sýlingarfell.

Seng-29-nov

Here is a timeline for the GPS station Svartsengi (SENG). It shows movements over the last 90 days in the north, east, and vertical directions. The blue line marks the magma intrusion from November 10th until today.

SENG-29-nov-fra-10-nov

This image depicts the movements from the station since November 10th until today.

Updated 27. November at 16:30 UTC

Seismic activity has been relatively stable for the past few days with a daily rate of about 500 earthquakes in the area of the magmatic dike. Most of the seismicity continues to be nearby Sýlingarfell and Hagafell. Around midnight a short-lived seismic swarm commenced in the vicinity of Sýlingarfell and lasted for roughly one hour. A total of 170 earthquakes were detected in the area at a depth of 3-5 km. The earthquakes were almost all very small with one M3.0.

Data from GPS stations and satellite images show that uplift continues in the area of Svartsengi and deformation is still ongoing along and around the dike. The elevated seismic activity which occurred around midnight isn´t associated with any changes to the ongoing deformation. Both seismic and deformation data suggest that magma continues to accumulate beneath Svartsengi and to flow into the middle portion of the dike which formed on 10 November. The seismic swarm that occurred this night might indicate increasing pressure within the dike.

In light of the available data and the newest analysis, an eruption along the dike is still considered likely as long as the magma inflow continues. It is assessed that the area with the highest likelihood for an eruption is in the middle part of the dike between Hagafell and Sýlingarfell. The hazard map published by the IMO on 22 November remains valid.

Additional geodetical modelling has been performed to reconstruct the evolution of the dike which formed on 10 November. These newest results suggest that the dike at depth could be wider than  initially assessed. The time needed to solidify the magma that intruded into the dike would be therefore estimated to be on the order of a few months.

Yfirfarnir-skjalftar-27-nov

This picture shows reviewed earthquakes since 24. November.

Updated 24. November at 13:30 UTC

Yesterday, around 650 earthquakes were measured near the dike intrusion north of Grindavík, and since midnight today, nearly 300 earthquakes have been detected. Most of the earthquakes are below M1.0, but the largest earthquake in the last two days was M2.7 near Hagafell. The seismic activity continues to decrease.

Data from GPS measurements show that deformation continues near Svartsengi, and deformation is still measured around the dike intrusion. However, there are indications that the rate of deformation has decreased based on data from the past week. Though, the interpretation of deformation data is complex at this stage. This is because other processes, such as fault movements related to earthquakes and the viscoelastic response of the Earth’s crust to unrest in the area, have an impact on the deformation signals.

Considering the latest interpretation of all data, the likelihood of a volcanic eruption at some location along the length of the magma intrusion persists. It is possible that magma could emerge in the area between Hagafell and Sýlingarfell. However, as crustal relaxation continues to occur and seismicity decreases, along with a decrease in magma inflow to the intrusion, the likelihood of an imminent volcanic eruption diminishes with time.

Graf-25.-november

Overview of seismic activity from Friday, November 17th. The upper graph shows the number of earthquakes per hour, and the lower graph shows the number of earthquakes per day. The effects of strong wind and heavy sea swell on the Reykjanes Peninsula on November 21st and 22nd are evident in fewer recorded earthquakes due to reduced sensitivity of the seismic network during that time.


Updated 23. November at 12:30 UTC

On 21 November, approximately 300 earthquakes were detected in the region of the magma intrusion. From midnight on 22 November to 18:00 UTC on the same day, around 100 earthquakes had been recorded in the same region, which is considerably less than in recent days. Additionally, the intensity of earthquakes above magnitude 2.0 has decreased. During the period of severe weather on 21 and 22 November, efforts were made to assess how weather conditions and ocean swell influences IMO’s monitoring systems.

Magma inflow rates and crustal adjustments related to the formation of the intrusion continue to diminish. Additionally, crustal uplift near to Svartsengi continues at a similar pace. Geodetical models based on data from 21 November suggest that the influx into the intrusion is greatest near to the Sundhnúkur crater row, about 4 km northeast of Grindavík. Minor surface displacements have been detected within the graben region in and around Grindavík.

The likelihood of a volcanic eruption at some location along the length of the magma intrusion persists. It is possible that magma could emerge in the area between Hagafell and Sýlingarfell. However, as crustal relaxation continues to occur and seismicity decreases, along with a decrease in magma inflow to the intrusion, the likelihood of an imminent volcanic eruption diminishes with time.

Based on the latest data, and considering the evolution of activity since 10 November, the likelihood of a sudden eruption within the Grindavík urban area is decreasing daily, and it is presently assessed as low. It can be assumed that newly emplaced magma beneath Grindavík has solidified partially, thereby reducing the likelihood that the magma will reach the surface within the city limits. However, we emphasise that the possibility of a volcanic eruption at some point along the length of the intrusion, particularly between Hagafell and Sýlingarfell, remains plausible.

It is apparent that there is a strong connection between crustal uplift in the Svartsengi region and the sudden, initial propagation of the magma intrusion on 10 November. Models indicate that the magma in the reservoir beneath Svartsengi may have flowed eastward towards the Sundhnúkur craters, subsequently forming the 15-km-long volcanic intrusion. While crustal uplift in Svartsengi continues, it is expected that the accumulating magma may flow again eastwards, potentially reactivating the intrusion. It is also feasible that a magma intrusion could form to the west of the magma body accumulating beneath Svartsengi. Precursors to such an event would include pronounced seismicity and rapid ground displacements, both of which are monitored closely by IMO continuously.


Updated 21. November at 15:30 UTC

 

Since midnight today, 165 earthquakes have been recorded due to the ongoing volcanic unrest, all below magnitude 2.0 in size. The level of seismicity today is considerably lower than in the recent days, when 1,500-1,800 earthquakes were recorded each day. It can be expected that the intense weather affecting the country has an impact on the sensitivity of the seismic monitoring system to detect the smallest earthquakes, making it difficult to assess whether the seismic activity is decreasing overall.

The deformation associated with the magma intrusion that formed on November 10 continues. Likewise, crustal uplift continues near Svartsengi. The speed of the uplift at Svartsengi has remained almost the same during the past 24 hours.

In collaboration with specialists from the University of Iceland, IMO continues to monitor the area as effectively as possible, constantly re-evaluating and interpreting the data received.

As mentioned before, IMO has increased surveillance in and around Grindavík and the area around Hagafell. The effectiveness of this surveillance depends on the high sensitivity of earthquake and real-time GPS measurements, which are highly dependent on weather conditions. Given the weather forecast for the next two days, which indicates precipitation and significant wind, it can be expected that both seismic monitoring and real-time GPS observations will be affected. Ocean waves also create microseisms that overwhelm the low-frequency detection capabilities of seismometers on the Reykjanes Peninsula. Fog and hail showers could also affect the visual confirmation of an eruption, adding to the monitoring and assessment uncertainty.

 

Updated 20. November at 13:20 UTC

Since midnight today, over 700 earthquakes have been detected in the region of the magma intrusion, the largest of which was magnitude 2.7 near to Hagafell. 

In recent days, between 1,500 and 1,800 daily earthquakes have been measured in the region, with the largest event registering magnitude 3.0 last Friday (17 November). Based on radar imagery from 18 and 19 November 2023, the latest interferogram of the magma intrusion and the surrounding area shows significant crustal uplift in the vicinity of Svartsengi. The newly processed interferogram was reviewed by experts during the weekend (18 – 19 November) from the Icelandic Meteorological Office, the University of Iceland, and the Department of Civil Protection and Emergency Management. The results were also discussed in today’s status meeting, held at IMO. The rapid, ongoing uplift close to Svartsengi is occurring in the same area where uplift was measured before the magma intrusion formed on November 10. Geodetic models derived from satellite images show that the uplift in Svartsengi area is considerably faster than before. Generally, when a magma intrusion forms, subsidence occurs above the centreline of the intrusion, as seen in Grindavík, with signs of land uplift discernible adjacent to the intrusion. Crustal uplift in the Svartsengi region due to magma accumulating at depth has been measurable since the intrusion began to form on 10 November. Initially, the uplift sign was influenced by the formation of the intrusion, but now the dominance of deep magma recharge is apparent.

The clear sign of crustal uplift in Svartsengi region does not change the likelihood of an eruption from the magma intrusion. This is assessed, amongst other things, on the fact that the Earth’s crust over the magma intrusion is much weaker than the crust over the uplift region close to Svartsengi. As long as there is not significant seismicity in the Svartsengi region, there is not a high likelihood of an eruption at that location. Moreover, an eruption is still deemed more likely from the intrusion, particularly if there is a sudden, large inflow of magma into the intrusion.

Our monitoring and hazard assessment preparations are still based on the assumption that the situation could change suddenly with little warning. The Icelandic Meteorological Office, in close cooperation with experts from the University of Iceland, will continue to monitor the area closely, with the goal of continually interpreting and evaluating all available monitoring observations.

20-nov-vincent

COSMO-Skymed interferogram spanning 24-hours between 18−19 November at 06:41. The broad uplift signal visible in orange/red around Svartsengi is indicative of a deep inflation (>5 km) taking place.

Updated 18 November at 15:00 UTC

Seismicity related to the magma intrusion that formed suddenly a week ago remains high and constant. Approximately 1,700 earthquakes have been recorded in the last 24 hours, 1.000 of those recorded since midnight. The largest earthquake during the last 24 hours had a magnitude of 2.8 and occurred near Hagafell, 3.5 km NNE of Grindavík.


Updated 17 November at 12:00 UTC

Seismicity related to the magma intrusion that formed suddenly a week ago remains high and constant, although the level of activity is substantially lower than 10 – 12 November 2023. Approximately 2,000 earthquakes have been recorded in the last 24 hours, with most activity in an area north of Hagafell, towards the Sundhnúkar craters. Most of the seismicity is micro-earthquake activity comprising earthquakes under M 1. The largest earthquake during the last 24 hours occurred at 06:35 near Hagefell; it had a magnitude of 3.0.

According to GPS measurements, ground deformation continues but at a decreasing rate. The latest geophysical models based on GPS data and satellite imagery indicate that the largest movements in the magma intrusion are occurring north of Grindavík, near Hagafell. If magma manages to reach the surface, Hagafell is thought to be a prime location for an eruption.

Subsidence over the magma intrusion remains active, although measurements show a slight slowdown from day to day. Presently, GPS stations located in and around Grindavík, near the center of the subsidence zone, show about 3–4 cm of subsidence per day.

Based on the interpretation of the latest data and model results, a volcanic eruption remains likely, with the highest likelihood of it starting north of Grindavík near Hagafell.

Grindavik_situation_map_20231116_DA

A map showing the extent of the subsidence over the magma instrusion in and around Grindavík. A GPS station (GRIC) located near the center of the subsidence has recorded a total subsidence of 25 cm since the beginning of the event.

 


Updated 16 November at 17:50 UTC

Over the past few days, seismicity near the magma intrusion has remained relatively stable. As of 17:00 today, about 1,400 earthquakes have been recorded since midnight, the largest being 2.9 in magnitude, sourced near Hagafell just after 13:00. Most of the earthquakes were under magnitude 2, with the highest concentration of activity near Hagafell.

Deformation related to the magma intrusion continues to be measured, although it has slowed slightly since yesterday. The latest models, derived from GPS measurements and satellite data, still suggest that the largest movements of the magma intrusion are north of Grindavík near Hagafell. If magma manages to break through to the surface, it is most likely to happen in the region of Hagafell.

Eartly today, sulphur dioxide (SO2), a type of volcanic gas, was measured from a borehole at Svartsengi, located just north of Þorbjörn. The borehole extends eastward to considerable depth towards the Sundhnúkur crater row. The base of the borehole therefore reaches close to the location in the crust was the magma intrusion is located. Further gas measurements will be conducted tomorrow, 17 November. The detection of volcanic gas from such a borehole is another independent confirmation of the presence of magma north of Hagafell, as indicated by seismic activity and geophysical modelling results.

The likelihood of an eruption remains high. Monitoring continues for signs of shallowing seismicity and sudden crustal movements, which could be precursors to magma breaking its way to the surface. At the time of writing, no such signs had been observed.


Updated 15. November at 11:30 UTC

Since midnight, about 800 earthquakes have been measured, most of them in the middle of the magma dyke at Sundhnúk at a depth of about 3-5 km. Seismic activity has remained constant since 11th of November. The main monitoring focus on seismic activity remains in the area of ​​the dike and Grindavík.

Deformation measurements show continued deformation in the area. They are consistent with magma still flowing into the dyke. Part of the magma dyke seems to be solidifying, especially at the edges, but not at the magma inflow area, which is believed to be near Sundhnúk.

Measurements of sulfur dioxide (SO2) seem to show fluctuating degassing due to the magma dyke, but further measurements are needed for confirmation. Analysis of this data is currently underway in collaboration with the Chalmers University in Sweden.

The fiber optic cable of HS Orka, that runs from Svartsengi west of Þorbjörn to Arfadalsvík is beeing used as a continuous seismic measuring line with high sensitivity. This is a new technology that has developed in recent years and is now used as additional measurements in collaboration with HS Orku and ETH in Switzerland.

Overall, the situation seems to be unchanged since yesterday. The probability of an eruption is still considered high. In the event of an eruption, the most likely location is at the magma dyke.


Updated 14. November at 19:20 UTC

Earlier this week, IMO specialists installed two DOAS remote sensing instruments on Húsafell. These instruments can measure the presence and the amount of SO2 in the atmosphere. One of the DOAS instruments detected SO2 yesterday and today at the newly formed graben, located between Sundhnúkagígar and Grindavík. Because of the low amount of daylight, the measurements can be imprecise, and it took time to review the data and interpret it. In the last two days, eastern winds have been prevalent in the area, so it cannot be ruled out that recent strong seismicity has caused the release of SO2 from beneath Fagardalsfjall, as magma at that location has not solidified yet since the eruption in July 2023.

It is hard to estimate the depth from which the SO2 is being released as the process is influenced by magma pressure. However, it is thought that the magma needs to be in the upper hundred meters of the crust in order for SO2 to be released. This is one of the reasons why the DOAS instruments have been sited close to Grindavík.

DOAS (Differential Optical Absorption Spectrometer) is a tool that can detect sulfur dioxide in the atmosphere. The method relies on visible light, which travels through the atmosphere, hits a sensor in the measuring device, which is then analyzed for certain colors (wavelengths) that are missing from the spectrum. Sulfur dioxide absorbs certain wavelengths of light, which means that light hits the measuring instrument in a different way if SO2 is detected. The probe scans certain sectors of the sky, and it provides information on the concentration of sulfur dioxide within the area scanned. DOAS measurements need daylight to work, so operating such instruments in the wintertime in Iceland can be challenging.


Updated 14. November at 12:40 UTC

Since midnight, 14 November, over 700 earthquakes have been located along the orientation of the magma intrusion, the largest of which was M 3.1 near to Hagafell. Last night, 13 November, stress-triggered seismicity occurred close to Kleifarvatn, with the largest earthquake registering M 3.8 at 21:09 UTC. Today, most earthquakes are occurring along the magma intrusion, with the majority being micro-earthquakes, commonly at focal depths of 3 to 5 km.

Deformation measurements, including high-resolution aerial observations, satellite radar imagery, and ground-based GPS observations reveal continued, ongoing ground movements due to the ongoing formation of the magma intrusion. These results are consistent with continued, albeit much lower magma inflow to the region of the intrusion.

Between 12 and 13 November, the inflow is estimated at 75 m3 / s, and the average depth to the top of the magma intrusion is thought to be around 800 m. The inflow and depth estimates are derived from model-based calculations, and they are subject to uncertainty.

Throughout this period of volcanic unrest, the focus has been continuous monitoring of seismicity and ground deformation in the Grindavík – Svartsengi region. To further our monitoring capabilities, we have installed additional GPS stations in and around Grindavík. The latest measurements from these stations show that the graben-like formation is still forming and mechanically active. Furthermore, to increase our ability to warn of an eruption, we have installed ground-based SO2 detectors that overlook Grindavík and south of Sundhnúkur.

In summary, the likelihood of an eruption remains high. If an eruption occurs, the most likely location with be along the orientation of the magma intrusion, beginning as a fissure eruption.


Updated 13. November at 16:20 UTC

 

Seismicity along the magma intrusion continues, although the size and intensity of the activity is decreasing. Since midnight today, 13 November, around 900 earthquakes have been detected. The seismic activity is concentrated on the region of the intrusion, between Sundhnúkur and Grindavík at a depth of about 2–5 km.

Decreasing rates of ground deformation are seen in GPS data from Grindavík. Satellite radar results show a graben-like formation that cuts through part of Grindavík. This feature was first identified by IMO in satellite radar imagery early on 11 November.

Bylgjuvixlm-13-nov-michelle

 

This ascending COSMO-SkyMed (CSK) interferogram covers the time period 3-11 November and shows an extensive deformation field related to the dike intrusion that began on the afternoon of the 10 November within the Reykjanes-Svartsengi volcanic system. This CSK interferogram and the previous (spanning 2-10 November) supported the difficult decision made by Civil Protection to evacuate the town of Grindavík late Friday evening. It also enabled modelling of the dimensions of the dike intrusion (on the 11 November), which provided a median dike length of 15 km and top depth of less than 1 km below the surface. The imagery shows over 1-m of ground displacement in the western part of Grindavík, caused by the propagation of the magma intrusion. From geodetical modelling results, we infer that (as of 12 November) the greatest area of magma upwelling is sourced close to Sundhnúkur, 3.5 km north-northeast of Grindavík.

New geodetic modelling is currently being undertaken, using an ICEYE interferogram and GNSS observations spanning the last 24-hours, to better assess the ongoing activity and provide an estimate of the current magma inflow rates.

According to our latest estimates, the volcanic hazard assessment in and around Grindavík is unchanged from 12 November. All monitoring systems are being monitored closely in real-time, especially near Grindavík, for any indications of sudden change. The natural hazards monitoring team at IMO is operating at maximum surveillance while the Department of Civil Protection and Emergency Management coordinates short-term, temporary access to Grindavík today, 13 November.

13-nov-enska-blar-litur

Estimate of the vertical displacements caused by the dike during its initial propagation from Friday afternoon to Saturday morning. The displacements were estimated by combining ICEYE and COSMO-SkyMed pixel offset tracking results.


Updated 12. November at 12:30 UTC

 

Since the morning of November 11th, seismic activity related to the magma intrusion remains fairly constant. Since midnight November 12th, around 1000 earthquakes have been recorded within the dyke, and all of them have been below M3.0 in magnitude. The most seismic activity has been located in the region north of Grindavík. Most of the earthquakes are at a depth of 3-5 km corresponding to the lower part of the dyke intrusion.

GPS measurements covering the past 24 hours show that deformation associated with the dyke intrusion that formed on Friday, November 10th has slowed. This can be an indication that magma is moving closer to the surface, new models will be run as soon as new data comes in to update the model.

It was a joint assessment from the meeting, based on the latest data, that there is scope for temporary measures under the control of the Department of Civil Protection and Emergency Management to collect necessities for the residents and attend to urgent errands in Grindavík and the surrounding area. During such operations, it is necessary to increase the vigilance of the area through additional monitoring with the aim of improving the detection of magma reaching the surface. It was the opinion of the scientists that it would be advisable to start these operations immediately, as uncertainty about the progress of the event grows as the day progresses. The final decision on whether these actions will be taken, and their implementation is in the hands of public safety and the Police Chief in Suðurnes.

In light of this joint assessment has the Police Chief in Suðurnes decided to allow inhabitant to part of restricted area in Þorkötlustaðahverfi and it is only to retrieve vital items, pets and livestock. This will be organised and controlled operation by the Police. This permission only applies to Þorkötlustaðahverfi. Note, special operation is ongoing to pick up all horses in the area north of Austurver.  

 

 

This news has been updated since the latest information from the Police Chief in Suðurnes.

Updated 11. November at 18:30 UTC

At 18:00 today, 11 November, a status meeting concluded between scientists at the Icelandic Meteorological Office, the University of Iceland, and the Department of Civil Protection and Emergency Management. The purpose of the meeting was to discuss the latest measurements of seismicity and ground deformation in the region of Grindavík, in addition to reviewing the latest geophysical models and hazard assessments. From combined assessments of satellite radar imagery, ground-based GPS measurements, and seismicity, it was concluded that the ongoing dike intrusion represents a serious volcanic hazard. 

From geophysical models of the dike intrusion, it is estimated that the intrusion is propagating upwards slowly, with magma thought to be 800 m beneath the surface. The exact location of a possible eruption site is unknown, but the 15-km length and orientation of the dike gives a good indication of possible sources. The overall assessment from the status meeting was that the likelihood of a volcanic eruption is high, and that an eruption could be possible on a timescale of just days. Based on the extent of the dike, magma could emerge from its southern, just outside of Grindavik. Therefore, the likelihood of a submarine eruption has also increased, so preparations must be made for the possibility of explosive activity. A hazard area has been defined based on the location of the dike, as shown in the map.

Kort-ragnar-enska-11-nov

Status map showing the location of the dike intrusion based on combined satellite radar imagery, GPS measurements, and geophysical modelling.

Updated 11. November at 12:00pm

 

Since midnight, around 800 earthquakes have been measured in the region where the magma intrusion is occurring. The earthquake activity has diminished slightly in the past hours, but it remains high. Most of the recent earthquakes have occurred close to Grindavík, where the southwest end of the magmatic dyke is estimated to be located.

Analysis of the earthquakes from today and yesterday is ongoing. The goal of this work is to better understand the evolution of the magma intrusion. Presently, the data indicates that the magma intrusion extends from Stóra-Skógsfell in the north to Grindavík in the south, where it extends beneath the sea. In accordance with the latest preliminary models, using the most recent satellite data acquired last night, the shallowest depth of the top of the magma intrusion north of Grindavík is 1.5 km. Joint interpretation of the ground and satellite measurements indicate that the size of the magma intrusion and the rate at which it is moving are several times larger than have been measured previously on the Reykjanes Peninsula. Our assessment is that an eruption, if it were to occur, will originate from the northern side of the magma intrusion. This means that there is a greater likelihood of an eruption beginning close to Sundhnjúkagígur.

Scientists are meeting regularly to interpret the data and update the latest models and hazard assessments. A meeting for journalists will be held at 12:00 at the Department of Civil Protection and Emergency Management. The current conditions and future scenarios will be discussed.

The likelihood of a volcanic eruption occurring in the near future is deemed considerable.

 

Skjalftavirkni_1011_1111

Reviewed earthquakes since 9pm last night.

Updated 10. November at 11:30pm

 

Significant changes have occurred in the seismic activity measured near Sundhnjúkagígar north of Grindavík and deformation observed in the Reykjanes Peninsula this afternoon. The seismic activity has moved south towards Grindavík. Based on how the seismic activity has evolved since 6 PM today, along with results from GPS measurements, there is a likelihood that a magma intrusion has extended beneath Grindavík. In light of this outcome, the police chief in Suðurnes, in cooperation with the Civil Protection Authorities, has decided to evacuate Grindavík. An emergency level of civil protection is now in effect. This is not an emergency evacuation. Residents of Grindavík are advised to proceed with caution.

At this stage, it is not possible to determine exactly whether and where magma might reach the surface. There are indications that a considerable amount of magma is moving in an area extending from Sundhnjúkagígum in the north towards Grindavík. The amount of magma involved is significantly more than what was observed in the largest magma intrusions associated with the eruptions at Fagradalsfjall. Further data is being collected to calculate models that provide a more accurate picture of the magma intrusion. It is currently not possible to say when this work will be completed.


 

Updated 10. November at 8pm

 

The seismic activity currently measured at Sundhnjúkagígar occurs within an area about 3 km northeast of Grindavík. The shallowest earthquakes measured now are at a depth of about 3-3.5 km.

The signs that can be seen now at Sundhnjúkagígar are similar to those seen on the eve of the first eruption at Fagradalsfjall in 2021 and are very similar to the seismic activity that was measured about a month before that eruption. The most likely scenario now, taking into account the activity that culminated in the onset of the March 19th 2021, is that it will take several days (rather than hours) for magma to reach the surface.  

Samsett-mynd-10-nov

 

Earthquakes on the 10th of November (until 6:48pm). The Icelandic Meteorological Office’s seismic network is shown with triangles. Four seismic stations surrounding the current seismic activity have been showing a large increase in tremor since 3pm.

Updated 10. November at 6:30pm

 

The National Commissioner of the Icelandic Police, in consultation with the Police Commissioner of Suðurnes, has declared a Civil Protection Alert Phase due to the intense earthquake swarm that commenced 3pm today at Sundhnjúkagígar, north of Grindavík. There is the possibility for larger earthquakes than have been experienced thus far, and this sequence of events could lead to an eruption. The Civil Protection Alert Phase means that the risk is increasing, and measures are being taken to ensure the utmost safety of those who live/stay in the area. This is done by increasing precautions in the relevant area.

The Aviation Color Code has been elevated to orange (heightened unrest with increased likelihood of eruption). IMO is closely monitoring the situation. Residents are encouraged to follow the information provided on Almannavarnir.


 

Updated 10. November at 2pm

 

Earlier today, at 12:44, an earthquake of magnitude 4.1 occurred near Sýlingarfell, west of Sundhnjúkagígar. The craters are about 2-3 km northeast of Grindavík. A dense swarm of earthquakes began around 07:00 this morning in the same area, and nearly 800 quakes have been recorded since midnight, including 9 greater than magnitude 3. The depth of the earthquakes is about 5 km. Such earthquake swarms have previously been recorded in this area. It cannot be ruled out that the seismic activity near Sundhnjúkagígar is due to magma movements at depth.

Magma accumulation continues near Þorbjörn at the same depth and at a similar rate as before. It is accompanied by swarm-like seismic activity, as was noticed yesterday and this morning. While magma accumulation continues, ongoing seismic activity can be expected due to stress release in the area. Earthquakes up to magnitude M5.5 can be expected in such swarms, and the seismic activity may shift between areas. At this stage, there are no indications that magma is forcing its way to the surface.

Yfirfarnir-skjalftar-10-nov

 

Reviewed earthquakes since midnight

Updated 9. November at 12:20pm

 

Around 1400 earthquakes have been recorded in the last 24 hours. Seismic activity increased from midnight, and the SIL seismic network has detected seven earthquakes above M4.0 since then. The largest earthquake measured M4.8 at 12:46am. It was located west of Þorbjörn. It is the largest earthquake since the activity began on October 25th. Seven earthquakes M4.0 or larger in size were measured in the area from Eldvörp to the area east of Sýlingarfell. While the accumulation of magma continues, seismic activity can be expected on the Reykjavík Peninsula because the magma intrusion causes increased tension in the area.

According to GPS data at midnight, uplift continues in the area. The GPS data is being reviewed in relation to the seismic activity tonight. Since the beginning of the inflation until today, the uplift has been fairly even, although an acceleration of the process has been observed between days. The seismic activity last night and this morning is an example of this episodic seismic activity that can be expected while magma accumulation is in progress. The fact that there are now larger earthquakes than before in the area does not necessarily mean an increased rate of magma accumulation.

9-nov-mynd

 

Reviewed earthquakes since midnight last night

Updated 8. November at 2:40pm

 

Approximately 1200 earthquakes have been measured in the last 24 hours, most of them in the area between Þorbjörn and Sýlingafell, similar to the day before. The largest earthquake was M3.4 at 12:31am last night, just south of Þorbjörn. The seismic activity continues at the same depth as before. It is likely that seismic activity will continue, and be episodic in intensity, while magma accumulation is ongoing. 

Uplift continues at a similar rate as before according to Satellite and GNSS data. Interferogram (InSAR) for the period 28th of October – 6th of November showing near-vertical motion confirms this, but it also shows offsets due to fault movements associated with the seismic activity. Updated models based on the same data estimate that magma continues to accumulate in a horizontal sill at a depth of about 5 km and since the beginning of the inflation event (October 27th) the average inflow is estimated about 5 m3/s (uncertainty is ±2 m3/s)

Bylgjuvixlm-8-nov-uppfaerd

 

Interferogram (InSAR) for the period 28th of October – 6th of November shows that deformation in that period is around 7 cm. SW of Mt. Þorbjörn is an offset in the deformation signal caused by fault movements by earthquakes.

Updated 7. November at 1:30pm

 

There have been around 900 earthquakes in the last 24 hours, most of them in the area between Þorbjörn and Sýlingafell. The largest earthquake was M2.9 and occurred around 7 am this morning. The seismic activity remains at the same depth as before.

According to satellite data processed around 5 pm yesterday and covers the period between November 4-6, confirms that uplift continues around Þorbjörn. The same data shows no signs of magma accumulation in Eldvörp or near Sýlingarfell, east of Svartsengi where seismic activity has been measued in recent days.

Magma accumulation continues at a depth of around 5 km in the are NW of Þorbjörn. If October 27th is considered the starting day of the inflation event until today, the rate of uplift has been fairly constant, although an acceleration of the process has been observed between days. It is likely that seismic activity will continue, and be episodic in intensity, while magma accumulation is ongoing.  

Yfirfarnir-skjalftar-7-nov

 

Reviewed earthquake locations since 6th of November and today until noon.

Updated 6. November at 1:15pm

 

In the last 24 hours around 1300 earthquakes have been detected on the Reykjanes peninsula, of which three earthquakes were above M3. The largest earthquake was M3.6 this morning and located 3 km NE of Mt. Þorbjörn.

Deformation data shows that uplift continues in the area and there are indications on GNSS observations of an increase in inflation rates since 3rd of November. Since the start of the inflation, the uplift at the GNSS station at Mt. Þorbjörn has reached 7 cm. The deformation is caused by a sill-type intrusion at around 5 km depth. Modelling, based on data since 27th of October, indicates that the volume change associated with this inflation event has reached almost two times the volume change associated with the four previous inflation events in the same area between 2020-2022. Inflow of magma/magmatic fluids into the sill-type body is estimated at approximately 7 m3/s which is about four times greater than the highest inflow estimated during previous inflation events here.

While the inflation  continues, increased seismicity in the area can be expected from additional stress changes  induced within the crust. 

6-nov-2023

Data from GNSS station at Mt. Þorbjörn. The graph at the bottom shows the uplift.

 

Updated 4. November at 11:30pm

 

After 17:30 yesterday, seismic activity decreased considerably. In the last 12 hours, about 900 earthquakes have been detected, all under M3.0. The activity after midnight as mainly been located at Sundhnjúkagígar – NE of Þorbjörn, as well as west of Eldvörp.

Seismicity has decreased considerably since yesterday, but the development of earthquake magnitudes, number of earthquakes and their location is comparable to the development previously seen related to magma accumulation in the vicinity of Þorbjörn.

The latest deformation data shows that uplift continues in the area. This uplift is thought to be due to magma accumulation NW of Þorbjörn at 4-5 km depth. While that magma accumulation continues, increased seismicity in the area can be expected from increased stresses in the crust. Rockfall can occur following large earthquakes, so caution should be taken by steep slopes.

The Icelandic Meteorological Office continues to monitor the area closely and to meet with the Civil protection agency to discuss the situation. Signs of magma coming towards the surface would appear as increased, shallower seismicity and rapid crustal deformation at the surface as well as volcanic tremor, which is a high rate of many small earthquakes. At the moment no clear signs can be seen of any of this, but the situation can change on short notice.

Virkni_04112023

Earthquakes (circles) with magnitude over 1.5, from midnight on 3 November until 10:45 on the 4 November. The colour bar to the left shows the time of the earthquakes and the size of the circles represents the relative size of the events. Locations of seismic stations (triangles) and GPS deformation stations (squares) are also shown.


 

Updated 3. November at 3pm

An earthquake of magnitude 4.3 was detected at 1:14 pm, today between Þorbjörn and Sýlingarfell. Another earthquake of magnitude 3.5 was detected at 2:01 pm in Þorbjörn. These earthquakes are thought to be due to continuing stress in the crust from magma accumulation undir Þorbjörn mountain. No volcanic tremor has been detected and the area is still being closely monitored.

Updated 3. November at 1:50pm

 

According to measurements from 11:00 am today, the uplift centered northwest of Þorbjörn continues. The uplift is caused by a magma intrusion at a depth of about 4 km. Seismic activity continues on the Reykjanes peninsula due to crustal stress changes caused by the intrusion. An increase in earthquake activity was detected after midnight and into the morning. Since midnight, around 1.000 earthquakes have been recorded in the area, with two being above M3.0 and two above M4.0. The biggest earthquake of the current swarm was measured at 8:06 am and was 4.3 in size. The biggest earthquakes last night seem to line up in a north-south direction west of Þorbjörn. This is happening on previously known fissures, where tension has been accumulating associated with plate tectonics and may curl due to tension from intrusions.

There are currently no clear signs of magma moving closer to the surface. Signs that magma is making its way to the surface would appear in shallower seismic activity and increasing tremor, which is a high frequency of small earthquakes. At the same time, sudden deformation of the surface should be measured with GPS measurements. The development of this event is closely monitored, as the course of events can change with very little notice.   

Model calculations show that the intrusion is located northwest of Þorbjörn, as shown in the accompanying image.  The most recent seismic activity has been over the intrusion itself. The earthquakes measured at Eldvörp and east of Grindavík road are due to tension from the magma intrusion by Þorbjörn, rather than signs of magma movements in those areas.

Ragnar-enska-3-nov

 

 

Approximate center of magma intrusion according to model calculations based on GPS and satellite images together with seismic activity from November 2nd at 8pm to November 3rd at 12pm larger that M1.0 in size. The model assumes a box-shaped intrusion, but its length and width are subject to quite a bit of uncertainty. The model will be frequently updated with the newest data once aquired, and the size and shape of the intrusion might change considerably, so there is quite some uncertainty to the model.


 

Updated 2. November at 3pm

 

GPS data from the last 24 hours indicate that uplift continues at a similar rate in the area northwest of Mt. Þorbjörn. Earthquake activity has been quite stable, but yesterday around 800 earthquakes were recorded in the area around Þorbjörn, and the largest was M3.7 at 12:56 am. Since midnight today, around 400 earthquakes have been recorded in the area, the largest measuring M2.8 at 9:51 am. More detailed analysis of recent GPS data confirms that a magma intrusion is forming at a depth of 4-5 km under the area northwest of Þorbjörn.  

It is important to note that seismic activity is will likely continue northwest of Þorbjörn, and earthquakes over M4.0 could be found in populated areas. Triggered seismic activity can also be expected in the coming days because the magma intrusion causes increased tension in the area. Rockfall can occur following strong earthquakes, so it is important to be cautious on steep slopes.  

2-nov

 

Reviewed earthquakes from midnight November 1st until noon November 2nd.

Updated 1. November at 12:20pm

 

On 25 October, an intense earthquake swarm began near Svartsengi, north of Grindavík on the Reykjanes Peninsula. So far, over 10,500 earthquakes have been detected in the swarm, with over 26 earthquakes exceeding magnitude three, the largest of which was magnitude 4.5 on 25 October at 08:18 UTC.

The latest satellite radar image, acquired late on 31 October, reveals 5 to 6 cm of ground movements over 12 days, centered just northwest of Mt. Þorbjörn. The same displacement signal is seen in continuous GPS measurements from stations in the region, beginning on 27 October. The latest GPS results from 1 November indicate that ground displacements continue in the region. Combining seismic, geodetic, and satellite-based observations, we infer that a volcanic intrusion is located at about 4 km depth just northwest of Mt. Þorbjörn. Presently, there are no indications that the volcanic intrusion is becoming shallower. We expect that seismicity will continue northwest of Mt. Þorbjörn, and this could include felt earthquakes exceeding magnitude four. Triggered earthquake activity is also possible in the coming days due to stress increases caused by the intrusion. This is a likely explanation for the ongoing seismic activity detected west of Þorbjörn in Eldvörp on 1 November. Triggered seismicity is also possible due to the long-term effects of magma accumulation beneath Fagradalsfjall.

Satellitbaseret InSAR-billede af Reykjanes-halvøen, der strækker sig fra 19. til 31. oktober. Dette billede giver et indblik i jordens deformation i løbet af de sidste 12 dage. Det største deformationssignal er centreret nordvest for bjerget Þorbjörn. Fra GPS-målinger er det tydeligt, at størstedelen af ​​centimeterskalaen jordforskydning er sket siden 27. oktober.

 

Opdateret 31. oktober kl. 17.00

 

I morges kl. 8.40 begyndte en jordskælvsværm ved Þorbjörn, som varede i næsten 2 timer og var usædvanlig intens. Det største jordskælv i sværmen målte M3,7. Aktivitetens centrum var lige øst for midten af ​​den stigning, der er observeret de seneste dage. Jordskælvenes dybde blev anslået til mellem 5 og 1,5 km dybde. Jordskælvsværmen er et tydeligt tegn på magmabevægelser i dybden. GPS-målinger understøtter fortolkningen, selvom stigningen, der startede for omkring fire dage siden, er aftaget. Tidligere i dag var der et møde med civilforsvaret og interessenter på Reykjanes-halvøen, hvor de seneste målinger og mulige scenarier og svar på det aktuelle scenarie blev diskuteret.

Situationen overvåges nøje

IMO følger udviklingen nøje og ser på, om mikroseismisk aktivitet stiger tættere på overfladen, hvilket kan være et tegn på, at magma bryder sig vej gennem jordskorpen. I øjeblikket er der ingen tegn på, at jordskælvsaktiviteten bliver mere lavvandet. Situationen kan dog hurtigt ændre sig, og det er ikke muligt at udelukke et scenarie, der involverer et lavaproducerende udbrud i området nordvest for Þorbjörn. Det er vigtigt at påpege, at magmabevægelser, svarende til dem, der observeres tæt på Þorbjörn, ofte forsvinder og ikke fører til et vulkanudbrud. Ikke desto mindre kunne langvarig riftning og øget (udløst) jordskælvsaktivitet i Svartsengi-området have skabt svagheder i skorpen, hvilket gør det lettere for magma at bevæge sig til lavere dybder.

THob_Skjalftavirkni_31102023

 

Gennemgået jordskælv fra midnat i dag.

Opdateret 30. oktober kl. 11.30

 

 

Sentinel-satellitdataene, der forventes at blive modtaget i går, er ikke ankommet endnu, men cGPS-dataene i området omkring Svartensgi og Þorbjörn viser, at deformationen stadig er i gang. Deformationshastigheden siden begyndelsen af ​​denne påtrængende begivenhed har været svagt faldende over tid. Foreløbige resultater fra deformationsmodeller tyder på, at den gennemsnitlige dybde, hvor den magmatiske instruktion finder sted, er omkring 4 km.

I løbet af de sidste 24 timer er omkring 1300 jordskælv automatisk blevet registreret på Reykjanes-halvøen. Det meste af denne seismicitet er placeret i en dybde mellem 2-4 km. Det største jordskælv havde en størrelsesorden M2,7 den 29. oktober kl. 11:40 UTC.

Forskere fra det islandske meteorologiske kontor foretager yderligere overflademålinger i området, herunder geokemiske observationer. Der opretholdes regelmæssig kommunikation mellem IMO, HS-Orka og Civilbeskyttelsen, mens denne uro fortsætter.

THOB_8hrap-30-okt

8-timers løsning til cGNSS THOB-stationen i Þorbjörn, der viser det seneste datapunkt opdateret kl. 08:00 UTC i dag


 

Opdateret 29. oktober kl. 14.00

 

De seneste cGPS-deformationsdata omkring Þorbjörn og Svartengi-området bekræfter, at deformationen, som startede 27. oktober, fortsætter. Som indledningsvis anført, er de igangværende deformationshastigheder højere end i tidligere hændelser, som fandt sted i et lignende område i 2020 og 2022. Samlet set har seismiciteten nord for Grindavík været faldende i løbet af det seneste døgn, og der er ingen væsentlige ændringer i jordskælvsdybderne. Det er dog vigtigt at understrege, at den nuværende deformation kan udløse fornyet seismicitet i området, som kunne mærkes af mennesker.

Nye satellitdata forventes at blive leveret senere i dag, og et nyt interferogram vil blive behandlet, så snart dataene er tilgængelige. Resultaterne vil give os mulighed for at identificere og fortolke de deformationsprocesser, der har fundet sted på halvøen i løbet af de seneste 12 dage. Vi forventede at offentliggøre resultaterne i morgen.

En episode med kompleks vulkan-tektonisk uro påvirker i øjeblikket Reykjanes-halvøen. Det fortolkes som et resultat af flere deformationskilder i dybden, som interagerer og påvirker et bredt område på tværs af halvøen.

THOB_8hrap-29-okt

8-timers løsning til cGNSS THOB-stationen i Þorbjörn, der viser det seneste datapunkt opdateret kl. 08:00 UTC i dag, den 29. oktober.

 

Opdateret 28. oktober kl. 13.30

 

De seneste cGPS-målinger, sammen med et nyligt erhvervet InSAR-billede over Reykjanes-halvøen, afslører et tydeligt tegn på jordløft, centreret omkring Svartsengi. Dette løftesignal begyndte på et tidspunkt den 27. oktober, og det afspejler en trykstigning, der sandsynligvis er forårsaget af en magmatisk indtrængen i dybden. Midten af ​​løftesignalet er omkring 1,5 km nordvest for Þorbjörn, tæt på Den Blå Lagune. I 2020 og 2022 blev lignende opløftningssignaler detekteret i samme område og med lignende geometri. Dette er nu den femte inflationsbegivenhed i området. Fra en indledende vurdering forekommer det igangværende opløftningssignal hurtigere end tidligere. I øjeblikket er der ingen indikationer på, at magma bevæger sig på lavere dybde. Situationen kan dog udvikle sig hurtigt. For eksempel er der sket betydelige fraktureringer i Svartsengi-området på grund af udløst seismicitet i de seneste dage. En sådan frakturering kunne gøre det muligt for magma at finde veje til mindre dybde.

Samlet set viser de seneste deformationsresultater fra Reykjanes-halvøen en kompleks, igangværende proces med magmabevægelser i jordskorpen. Disse processer påvirker et bredt område, herunder Fagradalsfjall (hvor langsigtet inflation fortsætter), øst for Festarfjall (hvor deformationen ser ud til at være stoppet), og – i de sidste 24 timer – viser et område tæt på Svartsengi inflation.

Den seismiske sværm, der begyndte den 25. oktober nord for Grindavík, har resulteret i over 7.000 jordskælv. Niveauet af jordskælv er reduceret betydeligt, selvom sværmen stadig er i gang, hvilket betyder, at der stadig er sandsynlighed for jordskælv.

Geophysical modelling is underway today to determine the depth and size of the uplift source close to Svartsengi. An additional satellite radar image will be available from Reykjanes Peninsula on 29 October. This image should provide an even closer insight into the recent magma movements and deformation pattens on the peninsula.

Insar-28-okt-nr-2

 

 

“Line-of-sight” (LOS) deformation measured by the ICEYE SAR satellite between the 26 October at 05:21 UTC and the 28 October at 05:21 UTC. Satellite data provided in collaboration with ICEYE (https://www.iceye.com/).


 

Updated 27th of October at 2pm

 

The ground-deformation signal detected since yesterday in the area East of Festarfjall is confirmed by the latest cGPS data. The horizontal displacement over the past few days is ~ 2 cm as seen at FEFC station and movement has now also been measured at another cGPS station located in Selatangar. A 1-day interferogram spanning 26 to  27 of October, does not reveal any significant changes in the area, but the signal at FEFC measured during this 24-hr period was smaller than 1 cm, likely too small to be detected by this interferogram.  cGPS stations in Grindavík and north of here show no significant changes.

The seismic swarm north of Grindavík continues with around 1000 earthquakes since midnight. A total of 5800 eqs have been recorded since the beginning of the activity. An earthquakes M4.0 was measured at 04:02 UTC on 27 October around 2 km north of Grindavík. The seismic activity is interpreted as the response of the crust to the stress changes induced by continued magmatic inflow at depth beneath the Fagradalsfjall volcanic system.

Gps-stod-27-okt

 

Displacement at cGNSS station FEFC east of Festarfjall. Blue vertical line marks the onset of a dike intrusion in July 2023 and the red line the start an eruption near Litli-Hrútur 10th of July 2023. Most recent data points show up movement and horizontal movement towards SE.

Kort-27-okt

cGNSS stations at Reykjanes Peninsula. Data from stations FEFC and STAN east of Festarfjall show movement in the last day.

Updated: 26th of October at 5pm

 

The seismic swarm that commenced on 24 October continues. Over 4,000 earthquakes have been recorded on the Reykjanes Peninsula, of which 14 had a magnitude exceeding M3. Most of the activity has occurred between Stóra-Skogafell and North-East of Eldvörp. Seismicity is located between 2 and 6 km depth, with the largest earthquake (M4.5) measured on 25 October at 08:18 UTC. Scientists at the Icelandic Meteorological Office (IMO) interpret the ongoing seismic activity as triggered by stress induced by the ongoing deformation at Fagradalsfjall, which began soon after the summer 2023 eruption. The ongoing seismic swarm is expected to continue for the coming days. In the longer-term, the continued accumulation of magma beneath Fagradalsfjall could cause further seismic swarms on the peninsula.

Jorddeformationsmålinger nær Svartsengi og Grindavík viser ingen ændringer relateret til den igangværende seismiske sværm nord for Grindavík. En enkelt GPS-station (FEFC), øst for Festarfjall, begynder at vise lokaliseret bevægelse i sydøstlig retning. Disse målinger kunne indikere tilstedeværelsen af ​​magma i dybden langs fortsættelsen af ​​digeindtrængninger, der er i nordøstlige retning mod sydvest, som er dannet under Fagradalsfjall siden 2021.

Personale fra IMO fortsætter med at overvåge de seismiske uroligheder nøje. I de kommende dage vil satellitdata blive brugt til bedre at vurdere den rumlige udstrækning af enhver jorddeformation. Målingerne vil også blive brugt til bedre at forstå igangværende geofysiske processer på Reykjanes-halvøen.

Kort-a-ensku-26102023

 

Gennemgået udløste jordskælv fra 20.-26. oktober.

Skrevet 25. oktober: 

I nat startede en intens jordskælvsværm nær Svartsengi, nord for Grindavík. Over 1000 jordskælv er blevet opdaget der siden midnat, og sværmen er stadig i gang. De største jordskælv, der er registreret, er M3.9 kl. 5.35 UTC og M4.5 kl. 8.18 UTC. Begge disse jordskælv opstod på omkring 5 km dybde. Seneste deformationsdata indsamlet fra flere stationer omkring Þorbjörn/Grindavík området viser ikke signifikante ændringer korreleret med den igangværende seismiske aktivitet. I lyset af de data, der i øjeblikket er tilgængelige, fortolkes denne seismicitet til at være sandsynligt udløst af stressændringer relateret til tidligere påtrængende aktivitet på halvøen. Der er i øjeblikket ingen indikationer på magmavandring under Þorbjörn/Grindavík-området, men situationen kan ændre sig når som helst, og den kan udvikle sig over kort tid fra timer til dage. Som rapporteret i september er en magmatisk indtrængen i gang under Fagradalsfjall.

 

Personale fra IMO fortsætter med at overvåge området tæt og fortolke de nyeste data, efterhånden som de bliver tilgængelige.

Usikkerhedsniveauet for Department of Civil Protection er blevet erklæret på grund af denne seismiske sværm.

Gps-mynd-fyrir-frett

 

 

8-timers løsning til cGNSS THOB-stationen i Þorbjörn, der viser det seneste datapunkt opdateret kl. 08:00 UTC i dag.

Mynd-3

Gennemgået jordskælvssteder fra midnat til middag den 25. oktober .

 

SjalfvirktAutomatiske lokaliseringer af jordskælv fra midnat til middag den 25. oktober .


 
image_print