Jordskælv vækker vulkanerne

Et jordskælv eller rystelse i jordens skorpe forplanter sig og forstærker den vulkanske aktivitet i et vulkansk område. Det er bekræftet oftere og oftere i disse år, der giver os mere ny viden om jordens indre.

Det er forskere på Hawaiis Universitet, som fremkom med denne konklusion.

En vulkans rør – eller rodsystem kan ændres og give mere plads for den opstigende magma i fundamentet af en vulkan.

Jordskælsbølgerne pumper magma(lava) ind i revner og sprækker i vulkanen og forøger dens aktivitet, og hvis det er en gammel vulkan kan det vække den til live igen, hvilket vi så et så tydeligt eksempel på med Pinatubo på Filippinerne i 1991, hvor et kraftigt jordskælv i regionen et år i forvejen, banede vej for magma i vulkanens fundament.

image_print