Island….

 

 

Kilde: Iceland Met Office:

Eventuel magma – ansamling under Mt. Thorbjorn på Reykjanes halvøen Thorbjørn på Reykjanes-halvøen
Der er påvist magmastigning i undergrunden de sidste par dage. Svage jordskælvsværme har pågået i samme periode. Der er erklæret en usikkerhedstilstand i regionen. Luftfarvekoden er hævet til gul for Reykjanes.

26.1.2020.
En opstigning af magma er blevet påvist siden 21. januar og er centreret lige vest for Mt. Thorbjorn på Reykjanes – halvøen. Jorden har hævet sig med ca. 3-4 mm per dag og indtil nu ca. 2 cm. Denne stigning er usædvanligt hurtig og det er registreret både på kontinuerlige GPS-stationer og i In SAR-billeder. Hævningen betragtes som et tegn på magmaophopning i en dybde på kun et par kilometer. Hvis magmaakkumulering forårsager inflationen, er akkumuleringen meget lille, med det volumenestimat på omkring 1 million kubikmeter (0,001 km3). Dette er afslutningen og vurderingen på et møde, der blev afholdt med det videnskabelige råd for civilbeskyttelse ved IMO i morges. Vurderingen er, at  magmaophobningen ikke er i større format.

Nøjagtige målinger af skorpedeformation på Reykjanes-halvøen spænder over ca. tre årtier. I denne periode er der ikke blevet målt tilsvarende og sammenlignelige signaler. Dette er usædvanligt. En sværm af svage jordskælv har fundet sted siden 21. januar ved siden af ​​deformationssignalet – altså området, hvor jorden hæver sig – lige nordøst for Grindavík. De største jordskælv skete den 22. januar og var på 3,7 og 3,6. De føltes over det meste af Reykjanes-halvøen og helt til Borgarnes-regionen. Jordskælvsværmen er i øjeblikket i tilbagegang. Sværme som dette er almindelige og ikke usædvanlige i sig selv i området. Det faktum, at der sker en inflation sammen med jordskælvsværmen, er dog anledning til bekymring og betyder nærmere konstant overvågning.
Inflationen er centreret inden for en aktiv vulkanzone.

Inflationen forekommer på pladegrænser og inden for det vulkanske system af Svartsengi, der enten betragtes som et separat system eller en del af det vulkanske system i Reykjanes. Det sidste kendte udbrud var i årene 1210-1240 e.Kr. I denne periode kom der adskillige udbrud inden for dette system, deraf var der tre udbrud i Svartsengi-systemet. . Udbrudene var dog effusive og det betyder ikke eksplosive såkaldte sprækkeudbrud, der brød ud på 1-10 km lange sprækker. Skete i det 13. århundrede og dannede en mægtig lavastrøm Arnarseturshraun-lava (estimeret 0,3 km3 og 20 km2). Historisk set spænder varigheden af ​​disse udbrud fra et par dage op til flere uger. Seismisk aktivitet er meget almindelig i dette område og er knyttet til pladegrænserne, geotermisk aktivitet og mulig magmaindtrængning. De største jordskælv målt i dette område er omkring 5,5.
For more information Catalogue of Icelandic volcanoes . For mere information Katalog over islandske vulkaner .

Mulige scenarier : 

Aktiviteten har kun været i gang i et par dage, og det er usikkert, om den eskalerer til mere alvorlig aktivitet. Baseret på aktuelle oplysninger betragtes følgende scenarier som mulige uden at angive, hvilke der er mest sandsynligt er eller inden for hvilken tidsramme.
1. Hvis inflationen skyldes magmaakkumulering:
• Magma-akkumulering – magma – ansamling ophører snart uden yderligere aktivitet.
• Magmaakkumulering fortsætter i nogen tid uden yderligere aktivitet.
• Magma-akkumulering vil føre til fortsat stigende magma-indtrængning i skorpen ovenover.
. Magmaakkumulering vil føre til magmaindtrængning og udbrud (effusive sprækkeudbrud). I så fald bliver det et typisk islandsk lavaudbrud uden de kraftige eksplosioner.
• Magmaakkumulering udløser seismisk aktivitet med større jordskælv 6.0.
2. Hvis inflationen ikke er forårsaget af magmaakkumulering:
Inflationen kan muligvis være knyttet til tektonisk aktivitet og føre til større jordskælv (op til 6,0).
Den nationale kommissionær for det islandske politi har i samarbejde med politiets kommissær på Reykjanes erklæret en usikkerhedsstat. Et offentligt samfundsmøde afholdes i Grindavík i morgen, mandag 27. januar, kl. 16.00. Der vil situationen blive drøftet med Institut for Civilbeskyttelse, forskere og de første respondenter. Den 24/7 overvågning af området er blevet øget hos IMO.

An InSAR measurement (InSAR: interferometric analysis of synthetic aperture radar images) based on satellite information showing the inflation during the period from Jan 18-24.En InSAR-måling (InSAR: interferometrisk analyse af syntetiske aperturradarbilleder) baseret på satellitinformation, der viser inflationen i perioden fra 18. til 24. januar. The red colour indicates an inflation of around 15mm during the period.Den røde farve indikerer en inflation på omkring 15 mm i perioden. (Vincent Drouin, ISOR).(Vincent Drouin, ISOR).

Foto af hævningen kan ses på Iceland Met Office.  

 

Henning Andersen

www.vulkaneksperten.dk 

 

 

NB: Til slut bør tilføjes, at sådanne begivenheder er islændingene ikke uvant med. Tværtimod. De ved hvad det vil sige at leve  med vulkaner uden for døren….

image_print