Bezymianny

Bezymianny-vulkanen(navnet betyder den ikke navngivne) på Kamchatka i Rusland. Khamchatkahalvøens ca. 60 vulkaner er næsten alle er typiske stratovulkaner(lagdelte) og opbygget over den neddykkende Stillehavsbundplades subduktion(d.v.s. underskydning). Dette giver for det meste andesitisk magma, der gang på gang giver eksplosive vulkanudbrud, og det første i historisk tid observerede udbrud fandt sted i 1955 den 29. september. Den 30. september fandt en enorm eksplosion sted, idet en ca. 100 meter høj dome, d.v.s. størknet lavaprop, der blev presset i vejret grundet det underliggende opadstigende gasrige magma, og resultatet blev en eksplosion lig Mt. Saint Helens den 18. maj i 1980. Nu er Kamchatkahalvøen heldigvis kun tyndt befolket af mennesker, så eksplosionen kostede ingen menneskeliv.
24 miles høj var askeskyen og i op til 40 kilometers omkreds brændte træerne efter de hede askelaviners afsvedning af plantevæksten.
Året efter – 1956 – begyndte en ny ”dome” eller lavaprop langsomt at presse sig op igennem vulkanens kraterrør, hvorved mange askelaviner fejede ned over de omkringliggende dale og landskaber. 36 gange siden 1956 har denne vulkan været i udbrud. Det seneste i 1997.

3080_full

Bezymianny er en af de mest kendte og omtalte vulkaner på Kamchatkahalvøen. Den er 2869 meter høj og havde i 1955 et meget kraftigt udbrud med glødende askeskyer – efter en hvileperiode på over 1000 år. 200 meter brede mudderfloder strømmede i maj 2007 ned igennem vulkanens kløfter og dale på skråningerne. Den 5. november strømmede nyt materiale ned gennem kløfterne – ca. 200.000 kubikmeter flød tre kilometer ned i oplandet.

Denne vulkan har de seneste år været i udbrud med fem til seks måneders mellemrum. Det sidste udbrud var i oktober 2007.

3080_2_full

Denne vulkan tilhører Subduktionsvulkantypen. Se ordet subduktion i minileksikon.

3080_3_full
Bezymianny-vulkanen(navnet betyder den ikke navngivne) på Kamchatka i Rusland 2882 meter over havet 55.98N og 160E. er en af Kamchatkahalvøens ca. 60 vulkaner, der næsten alle er typiske stratovulkaner(lagdelte) og opbygget over den neddykkende Stillehavsbundplades subduktion(d.v.s. underskydning). Dette giver for det meste andesitisk magma, der gang på gang giver eksplosive vulkanudbrud, og det første i historisk tid observerede udbrud fandt sted i 1955 den 29. september. Den 30. september fandt en enorm eksplosion sted, idet en ca. 100 meter høj dome, d.v.s. størknet lavaprop, der blev presset i vejret grundet det underliggende opadstigende gasrige magma, og resultatet blev en eksplosion lig Mt. Saint Helens den 18. maj i 1980. Nu er Kamchatkahalvøen heldigvis kun tyndt befolket af mennesker, så eksplosionen kostede ingen menneskeliv. 24 miles høj var askeskyen og i op til 40 kilometers omkreds brændte træerne efter de hede askelaviners afsvedning af plantevæksten.

Året efter – 1956 – begyndte en ny ”dome” eller lavaprop langsomt at presse sig op igennem vulkanens kraterrør, hvorved mange askelaviner fejede ned over de omkringliggende dale og landskaber. 36 gange siden 1956 har denne vulkan været i udbrud.

image_print