Vesuvs straf over de syndige pompejanere.

Forfatteren Sven Hedin skriver i sin bog: “Fra Pol til Pol” om de syndige mennesker i Pompeji:
”Asken har bevaret alt, ja vi læser endog flygtige indfald, som blev nedridset på hushjørnerne. På et hjørne udbydes der et hus til leje fra 1. juli. Lysthavende lejere kan henvende sig til slaven Primus. På et andet gadehjørne giver en spøgefugl en bekendt det råd: ”Gå hen og hæng dig”. En borger skriver om en ven: ”Jeg har til min bedrøvelse hørt, at du er død, så farvel da”.

En anden væg har følgende påmindelse: ”Her er ikke plads for dagdrivere, skrub af døgenicht”. Og en metalstøber benkendtgør på sit hjørne: ”En kobberkande er forsvundet fra denne butik; finderen får 65 sesterier(12 kr.), den som angiver tyven”, ja hvad han skulle få, ved vi ikke, eftersom sætningens slutning er udvisket.

Underligt er det at læse ordene “Sodoma og Gomorra” tydeligt indriset af en jøde. Lavt nede på nogle af husene har små skoledrenge øvet sig i at skrive det græske alfabet, hvilket viser, at græsk faldt ind under undervisningen.

Ældre drenge har nedkradset vers af de store digtere, og et sted har man ment at kunne læse, skrevet med trækul, odene: ”Glæd dig til ilden, kristne”. En hån imod de martyrer, der indsmurte i tjære brændte som fakler i Neros haver”.

Endelig kan jeg tilføje, at en helt anden indbygger under Vesuvs ildregn over byen har indridset inskriptionen: “Morgendagen er dig uvis”, og hvor har han ret.

2638_full

image_print