Rhingraven

Rhingraven, ca. 300 km lang SSV-NNØ forløbende gravsænkning i Centraleuropa, der strækker sig fra Basel til Frankfurt am Main. Rhindalen udgør gulvet i gravsænkningen, der er brudt op i en mosaik af forkastningsbegrænsede blokke. Rhingraven påbegyndte indsynkningen for ca. 45 mio. år siden. Inden for gravsænkningen er indsynkningen resultatet af en ca. 5 km strækning (udvidelse) af jordskorpen. Samtidig med indsynkningen er der foregået en hævning af gravsænkningens flanker; mest markant er hævningen i Schwarzwald og Vogeserne. Dannelsen af gravsænkningen var ledsaget af vulkansk aktivitet, som bl.a. førte til talrige vulkaner nord for Frankfurt; den største af disse er Vogelsberg.

image_print