Mammout Mountain ånder

Mammoth Mountain, en trakyt – dacit(se minileksikon)agtig lavadome – lavaprop – kompleks, ligger ligger på den sydvestlige rand af Long Valley calderaen. Den 3369 meter høje vulkan har senest været I større udbrud for ca. 57.000 år siden.

Mammoth Mountain – bjergmassivet – består af flere kegler og kratere, bl.a. de ”røde” kegler –og farverige slaggebunker. Der har dog været mindre vulkansk aktivitet for ca. 9000 år siden og mindre dampeksplosioner så sent som for 700 år siden. Det rastløse vulkankompleks udsendte I 1990 – erne Co2 – kuldioxidgasser – og mange træer visnede.

Skiløbere plejede at strømme til det snedækkede bjerg i Calfornien, men sådan var det ikke i 1996. Hvis de vovede sig derop, kunne de risikere at blive kvalt ligesom de dyr, der ikke flygtede i tide. Fra 1989 og adskillige år frem til 1996 lignede store dele af bjerget et dystert biologisg dødssceneri. Amerikanske geologer fandt synderen, nemlig vulkanen. Man konkluderede, at ny mgamatilførsel i vulkanenes undergrund magmakammer og derfri videre op i de sprækker og revner som går op mod jordens overflade trængte der magma op, som videre udsendte gasserne op og ud igennem vulkanens underjordiske rørsystem. Skovbetjente klagede over åndenød, hvis de gik ind i skovhytter, som ikke havde været benyttet i et stykke tid. Den gamle vulkan havde ganske vist ikke været i udbrud i århundreder, men alligevel var dens slumrende aktivitet nok til at tage livet af træer og dyr.

Den lavatilstrømning i vulkanens undergrund var årsag til, at der hver dag udstrømmede ca. 1200 tons Co2 op igennem jorden. Geologerne målte indholdet af Co2 – indholdet i brønde – hytter og i jordlagene i egnen omkring vulkanen. De viste, at der visse steder var op til 90 % Co2 i luften og helt ned til kun 6 % ilt. Sådan en luft er dødelig for mennesker. Normalt er vi vant til at færdes i omgivelser med over 20 % ilt og kun 0,03 % Co2.

Forsøg andre steder i verden har vist, at en mnoderat forøgelse af Co2 i luften får træer og planter til at vokse hurtigere, men Mammoth Mountain – vulkanens ånde var for meget af det gode. Derfor troede vulkanologerne, at der ville komme et udbrud, men gasudstrømningen blev efterhånden i aftagende. Det betyder, at det varme magma- lava – er nok trængt op i vulkanens fundament, men så afkølet og størknet under jordens overflade som diapirer(se minileksikon).

3009_full

Fotografiet viser visne træer på grund af vulkanens Co2 – udslip.

3009_2_full

image_print