Kliuchevskoi

Kliuchevskoi er den højeste – 4835 meter høj – og mest virksomme af Kamchatkahalvøens ca. 120 vulkaner, og den havde i 1990 et kraftigt udbrud. Siden Kamchatkahalvøen blev beboet i slutningen af 1600 – tallet, har man observeret udbrud med få års mellemrum i denne vulkan.

Imellem 1700 til 1966 er der observeret 72 udbrud fra denne vulkan af eksplosiv karakter med tyktflydende slaggeagtige lavastrømme.

Denne vulkan tilhører Subduktionsvulkantypen. Se ordet subduktion i minileksikon.

image_print