Kan Danmark rammes af vulkanudbrud?

Kan Danmark rammes af vulkanudbrud?

Hvor sikre er vi i grunden over for vulkanudbrud i vores land? Mange spørger – og det er nok værd at se lidt nærmere på. Den danske undergrund fortæller os om lag af magma i den jyske undergrund. Det er ganske vist mange millioner år siden, at vi lå mere udsat ved kontintal – pladernes randzoner, men i Danmark ligger vi mere i sikkerhed også overfor jordskælv, selvom man kan mærke rystelser engang imellem.

Til gengæld kan vulkanudbrud udenfor landets grænser have betydning for Danmark. Man har fundet lag af aske fra ikke så lang tid siden – og det vil sige i geologisk tidsregning – for små 12.000 år siden, der stammer fra eksplosive vulkanudbrud  i det nordvestlige Tyskland – i Eifel, men her i landet  ligger vi ikke direkte i højrisikozonen.

Ved stærkt eksplosive vulkanudbrud kan en søjle af gasser og aske rejse sig op i stratosfæren og med vinden blive ført til Danmark, hvor aerosoldråber og aske kan falde ned. Asken kan dække både jord og genere landbrug og lufttrafik, som vi oplevede ved vulkanudbruddet i Island i år 2010.

Ved vulkanudbrud leder man generelt lufttrafikken udenom askeskyerne. Det værste ved asken er også de giftige gasser som klor – fluor og svovl, der forgifter drikkevand og afgrøder og dermed til fare for mennesker og dyr. Aerosolerne og asken nedsætter solens indstråling til jorden og medfører temperaturfald, der kan være globalt og vare ved i årevis alt afhængigt af hvor kraftigt et vulkanudbrud bliver.

Copyright: Henning Andersen

image_print