Ildens land Island

Engang havde naturen noget at skulle af med. Det blev til vulkanøen Island.

Island – en ø i havet – en ildø, hvis stræbsomme vulkaner tårnede deres basaltmasser, størknede i lag på lag, så højt til vejrs, at der til sidst lagde sig sne på dem. En ø, som i vikingetiden, da Nordboerne mere og mere vandt herredømme over havene, nu og da er bleven set af søfarende, måske engang imellem med ilden, men oftest med isen øverst. Eller begge dele. På een gang. Og en ø, som i hvert fald længe forinden bebyggelsen havde fået navn i folkemunde og de lærdes kamre: Tyli – Ultima Thule blev det til i datidens latinske klosterlitteratur og blev regnet for det yderste nord….

image_print