Azorernes dannelse

Azorerne er dannet ved gentagne lavaudbrud fra havbunden i forbindelse med tre kontinentalpladers bevægelser – nemlig den Euroasiske – den Nordamerikanske og den Afrikanske, der alle bevæger sig i forhold til hinanden. Der er tale om vulkanudbrud og jordskælv i forbindelse med pladebevægelserne grundet varmeopstrømninger i jordens kappe neden under, og resultatet viser sig med års intervaller i form af udbrud og jordskælv på grund af ny varme- og magma(lava)tilførsel nedefra. Den vulkanske varme viser sig på flere øer i form af varme kilder – og lavalandskaberne med den frodige forvitrede aske grundet klimaforholdene – rigelig regnmængde, bevirker at øerne er yderst frugtbare. Siden de første beboere gik i land på øerne, har man observeret vulkanudbrud og jordskælv mange steder, senest på havbunden ved øen Faiyal i 1957-58, hvor et udbrud tvang mange beboere til at flytte og emigrere. Lavatyperne er oftets basalter ved udbrud fra oceanryggenes vulkaner.

”Navnet basalt blev i år 77 e.Kr. nævnt af Plinius d.æ. om mørke sorte, tætte sten anvendt i skulpturer, søjler m.m. Bjergarten består af mineralerne calciumrig plagioklas og clinopyroxen i nogenlunde lige store dele. Andre vigtige mineraler er olivin, orthopyroxen, jern-titan-oxider og nefelin eller kvarts. Det er en basisk bjergart med 45-52% SiO2(kiselsyreindhold).”Trakyt er oppe på et SiO2 (Kiselsyreindhold)indhold på ca. 60%. Disse to lavatyper er ofte præsenteret på Azorerne.”

Caldera – dette navn optræder ofte på Azorerne.

Efter van Bemmelen (1929) og Williams (1941)
Caldera er et spansk eller portugisisk(man skændes om det indbyredes) ord for en kedelformet kraterindsynkning. En Caldera dannes oftest efter et eksplosivt vulkanudbrud, hvor magmakammeret under vulkanen og selve krateret er blevet fuldstændigt eller delvist tømt for udbrudsmateriale. Dermed bliver vægten af den overliggende vulkan tungere end undergrunden kan bære, og vulkanen – eller resterne af den – synker ned og danner en kedelformet dal oveni det udtømte magmakammer. Sådanne calderaer er ofte fyldte med vand (kratersøer) eller havet er trængt ind i uddybningen. Dette ses tydeligt på Azorerne.Den vulkanske cyklus (udbrudsperiode) er som regel tilbagevendende og opbygger igennem årtusinder – alt afhængig af ny magmatilførsel nedefra – en ny vulkankegle indenfor calderaens område.
A. Vulkanudbrud. Magmaet slynges ud som pimpsten(surt lavaskum).
B. Magmakammeret tømmes næsten ved det pludselige udbrud.
C. Vulkantoppen bryder sammen og falder ned i det halvtomme mamgakammer. Herved opstår der en cirkelrund kraterindsynkning.

image_print