Azorerne(Acorerne)

Azorerne er dannet ved gentagne lavaudbrud fra havbunden i forbindelse med tre kontinentalpladers bevægelser – nemlig den Euroasiske – den Nordamerikanske og den Afrikanske, der alle bevæger sig i forhold til hinanden. Der er tale om vulkanudbrud og jordskælv i forbindelse med spændinger opbygget pladebevægelserne imellem grundet varmeopstrømninger i jordens kappe neden under, og resultatet viser sig med års intervaller i form af udbrud og jordskælv på grund af ny varme-og magma(lava)tilførsel nedefra. Somtidig med ligger Azorerne på en såkaldt “hot-spot.

En Hotspot er et varmeområde i Jordens kappe, hvor en varm opstrømning bringer magma (lava) mere konstant til vejrs. Eksempelvis ligger Island, Hawaii-øgruppen og De Kanariske Øer på sådanne hotspots. Man må endvidere sige, at i mange tilfælde bringer en hotspot magma (lava) op fra dybere dele af jordens kappe, og det ser ud til, at hotspotten forbliver på samme sted, mens havbundspladen eller kontinentalpladerne oven over flytter sig. Det er Hawaii-øerne og Island tydelige eksempler på, men også Yellowstone i U.S.A. ligger på en hotspot, og her er der tale om et enormt varmeområde. De højeste lavatemperaturgrader er målt i hotspotvulkanen Kilauea på Hawaii med 1500 graders Celsius.

Den vulkanske varme viser sig på flere øer i form af hede kilder – og lavalandskaberne med den frodige forvitrede aske grundet klimaforholdene – rigelig regnmængde, bevirker igen, at øerne er yderst frugtbare. Siden de første beboere gik i land på øerne, har man observeret vulkanudbrud og jordskælv mange steder, senest på havbunden ved øen Faiyal i 1957-58, hvor et udbrud tvang mange beboere til at flytte og emigrere. Lavatyperne er oftest basalter ved udbrud fra spalter i havbunden. Dog også fra selve vulkanerne inde på øerne. De senere år har havet kogt adskillige steder rundt om flere af øerne uden, at der dog dannedes nye øer.

Navnet basalt blev i år 77 e.Kr. nævnt af Plinius d.æ. om mørke sorte, tætte sten anvendt i skulpturer, søjler m.m. Bjergarten består af mineralerne calciumrig plagioklas og clinopyroxen i nogenlunde lige store dele. Andre vigtige mineraler er olivin, orthopyroxen, jern-titan-oxider og nefelin eller kvarts. Det er en basisk bjergart med 45-52% SiO2(kiselsyreindhold).Trakyt er oppe på et SiO2 (Kiselsyreindhold) indhold på ca. 60%. Disse to lavatyper er ofte præsenteret på Azorerne.

Calderaer er dybe kedelformet kratergryder, som dannes efter et eksplosivt vulkanudbrud, hvor magmakammeret tømmes ud, og vulkankeglen synker sammen og danner en stor kedelformet kraterindsynkning, der oftest fyldes ud af vand og på Azorerne ses alle øerne at være opbygget på denne måde efter eksplosive udbrud i vulkanerne, oftest i tiden før menneskene bosatte sig på øerne for mere end 1000 år siden.

Læs mere om calderadannelse

2483_full

 

2483_2_full

 


image_print