Vulkaner i Japan og øyene i sydøst

Spor etter bebyggelse i Japan fører oss tilbake noen årtusen, og en ubrutt linje av keisere kan framvises helt tilbake fra år 660 f.v.t. Japans første dokumenterte historiske utbrudd kom fra

Aso-vulkanen i 553 e.v.t. Den første hovedstaden ble utropt i 710, og fram til det største utbrudd vi kjenner til i Japan i år 915 fra vulkanen Towada, hadde 17 vulkaner vært i aktivitet. Det er mere enn i hele resten av verden tilsammen (inkludert 10 i Europa). Det var ikke før år 1626 at man fikk det første historiske utbrudd på Hokkaido, og denne øya ble først en del av Japan i 1868.

Sydøst for Japan ligger Mariana-øyene, som vi vet har vært bebodd siden år 1500 f.v.t, og 3000 år senere funnet av spanjolene, som underla seg dem senere i 1668. Det første historisk kjente utbrudd fulgte året etter. De nordlige vulkanske øyene ble solgt til Tyskland i 1898, og ble i 1947 underlagt FNs administrasjon, for deretter å bli en selvstendig stat innenfor De Forente Stater. Hele denne regionens flateinnhold (inkludert Japan) er omtrent som Californias, men befolkningen 4 ganger større, men Marianene utgjør kun 0,1% av arealet og befolkningen. Japan’s lange og detaljerte historie har gitt oss et godt innblikk i den vulkanske aktiviteten der. Et resultat av dette er at hele regionen nå leder på verdensbasis i antall daterte utbrudd (1274) og antall vulkaner som har hatt utbrudd (94). Se liste over nyere utbrudd her!

Flere andre regioner, f.eks. New Zealand og Middelhavet, viser en stor andel av kraftige eksplosjoner (VEI >= 4) for over 2.000 år siden. I motsetning til dem, har regioner som Latin Amerika, Indonesia, og Philippinene, sine store utbrudd konsentrert til de siste 200 år. Japan derimot (sammen med Alaska, Kamchatcka og Island), viser en jevn liste med utbrudd, både i antall og styrke.

Vulkanene i denne regionen er usedvanlig eksplosive, og inkluderer Kikai, som produserte en av jordens mest eksplosive utbrudd for omkring 6.000 år siden. Ingen andre regioner har dokumentert flere store eksplosjoner (VEI >= 4) av en slik styrke og omfang. Pyroklastiske flommer har ledsaget utbruddene i 28% av tilfellene, inkludert Unzen-utbruddet nylig.

Man antar at de fleste vulkaner i området har oppstått som følge av subduksjonen av en vestlig-bevegende osean-plate under den Asiatiske fastlandsplaten. I Izu-Mariana-kjeden, er det derimot to oseanplater som kolliderer, og former øygrupper hvor vulkanene hovedsakelig er basaltiske, men adskillig mer eksplosiver enn hot-spot vulkaner i havområdene. Regionen har også det største antall av undersjøiske vulkaner, de fleste nedover Izu-Mariana-øygruppen, og dermed også det største antall undersjøiske utbrudd. Gang på gang møter man her havområder som er misfarget av undersjøiske utbrudd på havbunnen under.

stoffet er hentet og oversatt fra Simkin and Siebert, 1994.

image_print