Mt.Pelèe-vulkanen og menneskene

Er vulkaner farlige for mennesker idag?
Burde det ikke være muligt at redde folk med all den teknologi
og de hjælpemidler vi i dag har adgang til, for at opdage et udbrud i tide?
Når det gælder vulkaner og faren for udbrud, er man kommet adskillig længere, når det gælder om at forudsige et vulkanudbrud, end når det gælder mulighederne for at forudsige et større jordskælv.
Hvad kan så årsagen være til, at der stadig omkommer mennesker ved et vulkanudbrud?
Først og fremst ligger årsagen hos mennesker selv. Følgende uddrag er fra bogen ‘Volcano ‘ udgivet i serien ‘Planet Earth’ af ‘Time-Life Books Inc’ i 1982, som forælller lidt om folks holdninger til vulkanudbrud:
Menneskene i byen St.Pierre, på øen Martinique i Vest Indien, havde i mere end 200 år levet i skyggen af en vulkan, og den havde aldrig skadet dem. Rigtignok kom der røg og lidt støv op af vulkanen både i 1792 og i 1851, men den gjorde ellers ingen skade overhovedet, så i 1902 var alt glemt igen. Der var ingenting som tydede på, at de 30.000 innbyggerne havde noget at frygte.
Vulkanen, som var ca 1500 m. høj, havde navnet Mount Pelèe, hvilket betyder ”det skallede bjerg”. Den 8.mai 1902, kl. 7:52 lokal tid skete det som ingen troede på kunne ske. Eller kunne det? Dette var ikke et pludselig vulkanudbrud. Allerede i februar måned kunne man kende lugten af gas fra vulkanen, selv om denne dog hurtig forsvandt igen. Den 2.april kunne dampsøjler sees højt oppe på bjerget. Den 23.april faldt der aske ned over byen og man kunne mærke små jordskælv i løbet af dagen. Ikke at de var stærke men dog nok til, at billeder faldt ned fra væggene i husene.

To dage senere kom der askeskyer op af vulkanens krater blandet med småsten. Tilsvarende udbrud fandt sted dagen efter og dækkede en del af landskabet med et gråhvidt pulver. Myndighederne så imidlertid ikke nogen grund til at foretage sig noget.Der var til og med nogen af de
mest skrappe i byen, som klatrede op på bjerget for at se på, hvad det var, der foregik deroppe. De
fandt en 200 meter bred kogende indsø i krateret, og en søjle af varmt vand, som blev pumpet
op nede fra. De sidste dage i april måned fortsatte vulkanen at udspy aske og udbrudene blev heftigere.

Hustruen til den amerikanske konsul skrev til sin søster i Massachusets: ‘Vi kan se Mt.Pelèe
her fra, og selv om den er næsten 7 km borte, kan vi høre hvordan det rumler. Byen er dækket af aske. Lugten af svovl er så stærk, at hestene i gaderne stopper op og nyser. Mange af byens indbyggere har
våde klude foran ansigtet for at beskytte sig imod den stærke svovllugt. Min mand forsikrer
mig om, at der ikke er nogen umiddelbar fare.’
Avisen på St.Pierre ofrede kun en lille notits om vulkanen. Et politisk valg var fastsat til den 11. maj, og det
synes som om den konservative redaktør ville forsikre sig om, at de konservative vælgerne
skulle blive i byen til de fik afgivet sine stemmer. Uanset hvad årsagen end var, blev der den 2 maj
trykt en artikel i forbindelse med en picnic, som skulle afholdes på bjerget: ”Vi minder vore læsere om udflugten med Gymnastik og Skytteklubben den førstkommende søndag, 4.mai. Hvis vejret er
fint, vil deltagerne kunne opleve en dag de sent vil glemme.’
Den 2.maj var askelagets tykkelse flere flere cm i de områder, som var nærmest vulkanen.
Enkelte landeveje var blokeret af aske og nedfaldende grene, og fuglene døde. Kort før midnat den
dag kom der en serie eksplosioner, som vækkede hele byens befolkning. Da folk løb
ud på gaderne, kunne de se en stor sort sky over vulkenen, mørkere end natten, fyldt af lysende
zik-saklyn Den næste dag synes det som avisen tog mere notis af hvad der skete. Avisen klagede over, at askeregnenen aldrig synes at ville aftage.’”Klokken halv ti er solen næsten borte, og lyden af trafikken bliver væk i den fine askeregn. Aske blæser fra tagene og ind i husene der, hvor vinduerne står åbne”.
I samme udgave blev det annonseret at ‘udflugten til i morgen er aflyst, da krateret er fuldstændig utilgængeligt”
Mens vulkanen fortsatte med at buldre, faldt der kaskader af regn rundt om krateret oppe på bjerget, og flere flodlejer blev fyldte og begyndte at strømme ned over bjergskråningerne. Store trær blev ført med af vandmasserne og ud i havet neden for bjerget sammen med døde gasforgiftede husdyr og fugle.

Domkirken var fyldt dag og nat af mennesker, som ville bekende sine synder. Det var
imidlertid kan ganske få, som forlod byen. Ca 2000 mennesker tog tilflugt i Fort-de-France, hovedstaden ca
15 km. længere derfra..Samtidig flygtede en ligeså stor menneskemængde ind til St.Pierre fra de omkring-
liggende landområder, så indbyggerantallet steg til ca. 30.000.
En kvinde sendte et brev til sine slægtninge, i Frankrig dateret 4. maj: ‘Det største problem er støvet, det er overalt, selv om dører og vinduer holdes lukkede. Vi er alle rolige. Hvis døden
venter os vil vi i hvert fald ikke være alene om at forlade denne verden. Bliver det som følge af brand eller kvælning af giftige gasser? Det bliver hvad Gud vil.’
Selv om mange af indbyggerne nær vulkanen var rolige, var dyrene det ikke. Ifølge avisen var dyrene rastløse, og havde svært ved at få luft. På en sukkerplantage uden for byen, ved foden af bjerget, oplevede de en mareridtagtig invasion af myrer og 25cm store tusindeben. Skrækslagne heste vrinskede højt,
da myrer og tusindben klatrede over fødderne på dem, mens arbejderne oversprøjtede henstene med vand alt det de kunne, for at holde insekterne væk. Andre arbejdere tømte oliefade ud for at hindre insektinvasionen. Selv om mange mennesker blev bidt, var der dog ingen, som
døde.
I et andet område blev man udsat for en mere dødelig invasion: Horder med giftslanger dukkede
pludselig op i gaderne. Enkelte var over en meter lange, og et bid af dem førte til døden. På sin vej dræbte de både kyllinger, grise, heste og hunde og angreb mænd og kvinder, som ikke flygtede hurtigt nok. Mange børn blev dræbt, og militæret blev udkalt for at knuse invasionen. Rifleskud rungede gennom gaderne i over en time, og flere hundrede slanger blev dræbt. Alligevel døde mere end 50 mennesker og over 200 dyr af slangernes bid.
Dette var den 5. maj, tre dage før udbruddets klimaks. Nu var den kogende sø oppe i krateret i vulkanens top blevet
så stor, at den brød igennem muren af askelag på kraterkanten, som omkransede den, og kaskader af kogende vand væltede ned over vulkanflanken mod havet, næsten 7 km borte, og 1000 meter længere nede. Vandet
kom med en frygtelig hastighed, og uvidede sig hurtigt til et mudderskred 500 meter bredt og 30
meter dypt. Det tog med sig alt, der kom i vejen, også sukkerplantagen, som tidligere blev nævnt. Der er ingen optegnelser over hvor mange som befandt sig på plantagen. Mange var gået
hjem efter kampen mod insektene, men det antages, at ca. 30 var tilbage. Alle omkom og blev begravet
i mudder, som dækkede hele området så kun plantagens højeste skorsten stak op af det varme mudder.
Samme dag modtog guvernøren på Martinique en rapport fra den kommite han havde nedsat
for at undersøge faren for et eventuelt større udbrud fra vulkanen. Komiteen bestod av lojale og samfundsbevidste indbyggere i St.Pierre. En af dem var en respekteret professor i naturvidenskab ved højskolen i St.Pierre. De rapporterede, at ”der er intet i Pelees aktiviteter, der indikerer, at det er nødvendigt at evakuere St. Pierre”. ”Kraternes åbninger og dalenes beliggenhed retfærdiggør den konklusion, at St. Pierres sikkerhed er fuldstænddig garanteret”.’ Efter at have modtaget denne rapport, forberedte guvernøren og hans kone sig selv på at drage til St.Pierre, for derved at overbevise befolkningen om, at der ikke var nogen grund til bekymring.

Den 6. maj tiltog udbruddene i styrke. Mt. Pelèes tordenlignende udbrud kunne nu høres så lange borte som på Guadeloupe, en anden ø over 150 km længere nordpå. I de omkringliggende skove blev bladene på trærne brune og faldt af, og på sukker- og kokosnøddeplantagerne bøjede trær og buske sig på grund af det tykke askelag. Ved 5-tiden om eftermiddagen blev telegraflinjen til øerne syd for Martinique pludselig brudt. Undersøiske skred og bevægelser på havbunden havde ødelagt kablerne. Nu var der kun et kabel igen, som forbandt Martinique med omverdenen.
Den 7. maj blev St. Pierres indbyggere vækket af Mt.Pelèe klokken 4 om morgenen. Da dagslyset kom, så det ud til, at hele Caribien var indhyllet i askeskyer, og havoverfladen var dækket af døde trær, dyr og fugle. Omkring et dusin skibe lå for anker i havnen med forventning om at kunne tage sukker og rom ombord. Kaptajnerne på skibene, dog med undtagelse af een, så ikke ud til at være særlig optaget af vulkanudbruddet. Kaptajnen på en italiensk bark, hvis hjemstavn var Napoli vidste kun lidt om vulkaner, og ikke stort om Vesuv heller. Om morgenen sagde han, at han ville forlade St.Pierre. Han brød sig ikke om, at han bare havde lastet halvparten af den last han skulle afhente. Havnemyndighederne forbød ham at sejle ud og truede med arrest, men han ignorerede dem, idet han sagde: Jeg ved ingenting om Mt.Pelèe, men hvis Vesuv havde set ud som vulkanen her nu ser ud denne morgen, så havde jeg forladt Napoli også. Hans skib var langt ude på havet, da Mt.Pelèe eksploderede dagen efter.
Om eftermiddagen den 7.mai fik man at høre nyheder om, at vulkanen Soufrière på St.Vincent,
140 km længere syd på, havde haft et voldsomt utbrud. Selv om de ikke kendte til antallet af døde der, over 2000 var blevet dræbt, så førte det til en opløftet stemning i St.Pierre. Man antog, at der var
en undervandsforbindelse mellem Soufrière og Mt.Pelèe, og at udbruddet på St.Vincent på en
eller anden måde havde lettet presset under deres egen vulken, Mt.Pelèe. Den sidste udgaven af lokalavisen, dateret den 7 maj, havde afsat meget spalteplads til vulkanudbruddet, selv om
den største overskrift på forsiden fremdeles gjaldt valget den 11. mai.
Nu var der imidlertid flere, som så hvad der var ved at ske.Den amerikanske konsulen
skrev et ekstraordinært brev om situasionen. Istedet for at sende det gennem de aædvanlige diplomatiske kanaler, adresserede han det direkte til presidenten i USA, Theodore Roosevelt.
Det som bekymrede konsulen mest, var udtalelserne i lokalavisen, og forsikringerne fra de lokale politikere – at man ikke havde noget at frygte fra vulkanen. Han gav udtryk for, at dette var det værste slag af politisk manipulering, beregnet på at berolige befolkningen så de blev for at deltage i valget den 11 for enhver pris. Det ikke at deltage i valget ville være utænkeligt, skrev han. Situasionen er et mareridt, hvor ingen synes at være istand til eller villig til at se sandheden i øjnene.
Omkring 7.50 om morgenen den 8.maj eksploderede Mt.Pelèe. En superophedet sky af gas bevægede sig fra krateret og nedover vulkanflanken med en fart av over 150 km/t, og ramte byen i
løbet av to minutter med fuld styrke. De tykke vægge i selv de største bygninger blev blæst omkuld. Skyen satte hele byen i brand, og på kajer og i varehuse eksploderede tusindevis af tønder med tønner med rom, som igen flød ud i gaderne og satte ild på alt, som kom i vejen. Af de 30.000 mennesker, som befandt sig i byen den morgen, var der kun to mænd, som overlevede.
Der var også andre overlevende. Ikke i selve St.Pièrre, men på skibene i havnen. Antal af skibe var flere end før, og der lå nu 18 skibe for anker. Da den ophedede gasskyen traf skibene, satte
den 16 af dem i brand. Mænd, kvinder og børn døde hurtigt, og kun et lille antal på skibene overlevede.
En af følgerne i dette vulkanutbrud blev, at det fik større opmærksomhed fra videnskabens side. Man
begyndte nu at interessere sig i endnu større grad for vulkaner, og vulkanologene begyndte at dukke opp. Senere er man kommet adskilligt længere frem i at kunne forudse og sige, hvad der vil komme til at ske. Det man
imidlertid ikke helt har klaret, er at få mennesker til at forstå, hvornår det er på tide at evakuere.
Mange gange har man måttet bruge både politi og militær for at tvangsevakuere
genstridige indbyggere.
En anden følge av vulkanudbruddet på Martinique, var at Panama-kanalen blev bygget gennom Panama, og ikke gjennom Nicaragua, som flertallet havde ønsket.Man blev plutselig opmærksom på, at i Nicaragua lå der hele 12 vulkaner i nærheden af den ellers planlagte kanal…

image_print