Hvad er en geolog – en geofysiker og en vulkanolog?

En geolog er en person der beskæftiger sig professionelt med geologi. I Danmark består uddannelsen af en bachelor- og en kandidat-grad. Uddannelsen tager generelt 5 år. Man kan tage uddannelsen på enten Aarhus Universitet eller Københavns Universitet.

Geologer har kendskab til fag som mineralogi, petrologi, palæontologi og geoscience. En af de typiske jobmuligheder er efterforskning efter råstoffer, hvilket kan være mange forskellige slags, f.eks. olie.

En geofysiker er en person, der beskæftiger sig med jordens, havets og atmosfærens fysiske forhold.

Geofysik anvendes til kortlægning af undergrunden her på Jorden, men også andre steder i solsystemet; f.eks. er det muligt at studere Solens indre via de forskydninger, som opstår i sollyset, når der er “jordskælv” på Solen. Dette kaldes også for helioseismik og er en slags sidegren af seismik.

Seismik er en geofysisk metode, hvor undergrunden kan kortlægges via udbredelsen af lydbølger. Seismik anvendes bl.a. til at finde olie i undergrunden og til at kortlægge jordens indre. Det er ved hjælp af seismiske målinger, at man har fundet ud af, at jordens ydre kerne er flydende.

Herudover findes der en lang række af andre geofysiske metoder. Blandt andet de elektriske og elektromagnetiske metoder, hvor man enten sætter strøm direkte til jorden eller påtrykker jorden et magnetfelt. Responset fra jorden fortæller os noget om jordens fysiske egenskaber, og man kan herud fra lave en geologisk tolkning af de fysiske resultater.

De elektriske og elektromagnetiske metoder anvendes i Danmark primært til råstofkortlægning samt indenfor miljøgeofysikken til kortlægning af grundvandsbassiner og deres sårbarhed (sårbarhedskortlægning), forurenede områder m.v.

En vulkanolog er en person som forsker i hvordan vulkaner er opstået, og deres nuværende og historiske udbrud. Vulkanologer besøger ofte vulkaner, specielt aktive, for at observere vulkanudbrud, samle materiale fra udbrud, inkluderet vulkansk aske. Et vigtigt fokusområde for forskningen er forudsigelsen af udbrud for at undgå dødsfald i forbindelse med vulkanudbrud.

image_print