Beskrivelse om vulkaner i “Geografi og Atlas” fra 1923.

”En vulkan opstår ved, at de glødende masser i jordens indre udvikler dampe, der løfter hele jordskorpen i vejret og til sidst gennembryder den. Den således dannede åbning kaldes krateret. Den glødende masse og de vanddampe, den indeholder, frembringer ved deres tryk vulkaner og gejsere.

Enkelte vulkaner, f.eks. Stromboli i Italien på en ø nord for Sicilien, er i uafbrudt virksomhed. De fleste vulkaner er derimod i regelen i ro, så at man i det højeste kun ser en stærkere eller svagere røgsky over bjergets top, men undertiden kommer de i udbrud, og da udsendes gennem krateret en regn af aske, dels ophedede stene, dels en smeltet glødende stenart, lava, der vælter ned ad bjergets sider. Disse udbrud er en stor fare for omegnen.

I året 79 efter Kristi fødsel begravedes ved et heftigt udbrud af Vesuv de tre byer Herculaneum, Pompeji og Stabiæ. Vesuvs udbrud har i de følgende århundreder været mindre heftige; de hørte i lang tid op, men er i nyere tid igen hyppige. Dog er ikke blot omegnen, men også bjergets sider beboede og beplantede med vinmarker.

Ætna er langt højere og voldsommere end Vesuv. For omtrent 200 år siden ødelagde den ved et udbrud 40 byer, hvorved 90.000 mennesker mistede livet.”

Nu er dette her fra 1920 – erne, og det rigtige er bl.a., at vanddampene er den vigtigste vulkanske gasart. At hver vulkan er unik og kan opføre sig forskelligt ved vi i dag er afhængigt af ny lavatilførsel nedefra og ændringeringer i temperaturer og tryk i magmakammeret under vulkanen, altsammen en reaktion på kontinentalpladernes bevægelser og forskydninger.

At Etna, der i dag staves med stort E foran, er voldsommere end Vesuv og har udslettet 40 byer og dræbt 90.000 mennesker er forkert, da det var et tektonisk jordskælv på Sicilien, men ikke selve vulkanens udbrud. Etna har ikke menneskeliv på samvittigheden, bortset fra turister engang imellem, som har vovet sig for tæt på, og med hensyn til Vesuv, så befinder denne vulkan sig for tiden i en rastløs hvileperiode.

Som vi kan se, så har lærerbøgerne, som blev optrykt i 268.000 eksemplarer i 1923 ikke altid givet korrekte oplysninger, men først og sidst så er vulkanforskningen i stadig fornyelse og udvikling.

image_print