Vulkan i Island fortsætter…

Kilde: © Veðurstofa Íslands | Bústaðavegi 7- 9 | 105 Reykjavík | Phone 522 6000 | Fax: 522 6001
Recording 902 0600 | SSN 630908-0350 Contact us | Employees | Terms and conditions | Site

Aktiviteten af det nuværende udbrud fortsætter på forhøjede niveauer i løbet af de seneste to uger karakteriseret ved episoder af lava springvand til omkring 400-500 meters højde, med nogenlunde regelmæssige intervaller på fra 7 til 10 minutter.
Ifølge de seneste målinger fra Islands Jordvidenskabelige Institut fra 10. maj steg udledningen af lavastrømme betydeligt fra 8 til 13 kubikmeter i sekundet! Det effusive udbrud er nu dobbelt så meget, som det har været i det meste af den aktive periode. Lavastrømme rejser og fortsætter med at fylde ind i Meradalir dalen.

Den nuværende udstrømmende lavas volume – mængde – er cirka 30 millioner kubikmeter og er brudt ud ud igennem ventilationskanaler- spalter og sprækker.

En dannelse af lavastrømme i den nærmeste fremtid indikerer, at vulkanudbruddet ikke viser tegn på ophør og ikke vil ende snart, rapporterer Kristín Jónsdóttir, gruppeleder for det islandske Met office. Der er ingen konklusion eller anelse om dette i øjeblikket eller om udbruddet vil fortsætte med at stige i voldsomhed eller hvor længe det vil vare.

Udbruddet er gået ind i en fase til at være mere volatilt – let bevægelig og mere afgassende, hvilket sandsynligvis skyldes ændringer i trykforholdene i magmakammeret i en dybde fra mellem 15-20 km under jordens overflade.
Hvad der præcist forårsager denne ændring til et mere rytmisk udbrudsmønster er vanskeligt at vide mere præcist om: en model kunne være, at det er forårsaget af nyudviklede blokeringer i (øvre) VVS-system, eller såkaldte “flaskehalse”, og / eller, sandsynligvis i kombination med ankomst og tilførsel af mere gas-rigt magma nedefra i jordens indre i selve udbrudsforløbet.

Kilde: Islandsk Met Office vulkanaktivitetsopdatering 12. maj 2021 og Henning Andersen.

 

image_print