Sulawesi – Celebes – og Sangiheøernes vulkaner i Indonesien

Her ligger 11 virksomme vulkaner , 2 med solfataravirksomhed(se minileksikon) og 5 solfataramarker.

Navnene på de kendteste er bl.a. Soputan – Ruang – Api Siau – Awu.

Se de enkelte vulkaners navne og tekst i Verdens vulkaner.

Disse vulkaner tilhører Subduktionsvulkantypen. Se ordet subduktion i minileksikon.