Campi Flegrei vulkanen ved Napoli rører på sig. Den faligste vulkan er den man ikke kan se men som man lever inden i”.

Kilde: Henning Andersen

www.vulkaneksperten.dk

Tlf. 20764247 Vulkanforsker

Seneste opdatering her:  560 jordskælv de sidste 30 dage er tegn på måske nært forestående vulkanudbrud i det sydlige Italien vest for Napoli. Der er et sted imellem 24 og 36 kratere, da mange af dem ligger under havoverfladen. Området hører til verdens tættest beboede egn i verden.

Det italienske Civilforsvar arbejder på en evakueringsplan for denne tætte beboede egn omkring Napoli. Planen går ud på at evakuere 1,3 millioner mennesker inden for 3 døgn i det truede vulkanske land ved Napoli. Hæren og militæret bliver sat ind med tog – bus og bil.

Det begyndte kl. 22.08. Huse slog revner, Skræmte mennesker løb ud i gaderne. Det var nogle få sekunder, men ingen kom til skade. Borgmesteren indkaldte til pressemøde. Man taler i øjeblikket om et truende vulkanudbrud i Italien, fordi man ved, at mange svage jordskælv ofte er forvarsel til vulkanudbrud. Den britiske professor Christopher Kilburn fra London udgav sammen med tre italienske kolleger en videnskabelig artikel om et lurende udbrud fra Campi Flegrei. Små ting kan bevirke, at vulkanen kommer i udbrud. Den dansk geolog, Nina Søager nævnte en artikel fra “Nature”, at de hårde klippelag, der omgav den smeltede magma(lava) under Napoli og Vesuv, som spærrede magaen inde, var svækket og de seneste 70 år blevet svækket, hvilket har fået jordens overflade til at hæve sig som et varmt brød i en bageovn. Jorden bliver fyldt med vulkanske gasarter som en badesvamp, der fyldes op med vand. Jo mere, der kommer ind- jo højere er risikoen er, at skorpen revner. 

Noget tyder på, at et  udbrud er på vej, men der er ikke garanti for et udbrud. Magma kan godt presse sig op og så gå i stå og så afgasse ved størkningen. Christopher Kilburn siger, at de sidste store Superudbrud for 40.000 år siden i Campi Flegrei spredte aske udover det meste af den nordlige jordklode.

“Det der sker i Campi Flegrei er helt et bekymrende fænomen, fordi vi ved, at der er tale om magmabevægelse i dybet, men det er ikke umiddelbart forestående, men myndighedernes ambition er, at det vil tage ca. 72 timer” udtaler han til avisen “Republicca”. Pozzuolis borgmester sendte følgende bulletin ud: “Jeg beder alle om at forholde sig roligt. I nabobyen Bacoli sagde borgmesteren: “Vi må lære ikke at give efter for frygten. Ellers vil vi opleve værre skader jordskælvene.”

Den nærmeste supervulkan i forhold til Danmark, er Campi Flegrei eller “De brændende marker”, som navnet betyder på oldgræsk. Den ligger vest for Napoli i Italien, ikke langt fra den langt mere berygtede vulkan Vesuv.

Navnet “De brændende marker” er er opkaldt efter de mange vulkankratere og varme kilder, som befinder sig indenfor den store calderarand. Caldera betyder kraterindsynkning eller fordybning i jordens overflade). Byen Pozzuoli ligger lige oven i calderaen midt imellem 36 vulkankratere, sydende og boblende kilder og mudderpotter, og midt i det hele bor der nu i dag halv million mennesker.

Campi Flegrei Calderaen er en såkaldt  supervulkan, og hvis den går i et kan det få klimakonsekvenser for hele Europa. Under Napolibugten befinder sig et kæmpemæssigt magmakammer, der har en omkreds af ca. 440 km2 lidt større end Gardasøen, som føder både vulkanerne Vesuv, samt Ischias vulkan, der sidst var i udbrud i 1362 og så Campi Flegrei, hvor det seneste udbrud  fandt sted i 1538, som dog ikke var så kraftigt. En supervulkan er en fællesbetegnelse for vulkaner, hvis udslyngede materiale under et enkelt vulkanudbrud overstiger tusind kubikkilometer. Den magma – udbrudsmateriale – i  den type udbrud er sejtflydende og kiselsyrerigt – d.v.s. SiO2 og gasrigt – og i sig selv eksplosivt, når udbruddet kommer. Syditaliens vulkaner dannes ved, at den afrikanske kontinentalplade fra sydøst presses ned og ind under en europæiske med nogle ganske få cm om året. Herved opstår de spændinger, der udløses i form af jordskælv og får magma til at stige til vejrs,

Til forskel fra almindelige vulkaner danner supervulkaner intet bjerg. Ved de gigantiske udbrud trænger enorme mængder af gasmættet eksplosiv magma igennem jordskorpen og pumpes op i atmosfæren i form af pimpsten, aske og gas, som senere spredes over et meget stort område. Den hastige udtømning af store mængder magma forårsager, at den oven over beliggende jordoverflade kollapser, hvorved et vældigt kraterlignende landskab – en såkaldt caldera – dannes. Nogle gange benævnes disse enorme fordybninger supercalderaer, og de kan dække tusindvis af kvadratkilometer. 

Supervulkanudbrud er typisk medvirkende til at forårsage langtidsændringer i vejret (som for eksempel at udløse en istid), hvilket kan udrydde og true alt levende liv på Jorden. Navnet supervulkan blev første gang anvendt i BBC-programmet Horizon i år 2000 til at referere til disse typer af udbrud. Vulkanologer og geologer refererer generelt ikke til “supervulkaner” eller “megacalderaer” i deres videnskabelige arbejde, men gør det af og til i offentlige præsentationer.

Mindre udbrud.

I året 1198 op stod der et nyt krater med boblende mudder og varme kilder, lidt uden for selve Pozzuoli by. Det er Solfatara, hvis navn kommer af sulfa “svovl” og terra “jord”, varme kilder eller en slags mudderpøl med geotermisk aktivitet. Der er en stærk lugt af rådne æg pga. svovlforbindelserne. Krateret er i dag aktivt i form af varme kilder, boblende mudderpotter og udstrømning af hede gasser.

For det meste er den udstrømmende gas varm og indeholder carbondioxid og vanddampe. Gennem den kemiske reaktion af svovl med ilt dannes svovldioxid, som opløser sig i vand, som igen danner den svovlholdige syre svovlsyrling (H2SO3). De forsurer stenarterne og bevirker, at de sammen med de varme vanddampe opløses i de mineralske bestanddele. Gennem denne opløsning og kondensation (vand, som skifter fase fra damp til væske) fra vanddampene, danner der sig ofte en slamkedel med gas og luftbobler, som Solfatara krateret er et typisk eksempel på. De varme kilder og hede gasser, der siver ud påminder os om, at der er glødende smeltet lava lige under jordens overflade, og derfor overvåges overfladen her med mange forskellige slags måleapparater for i tide at registrere forøget vulkansk aktivitet.

Det seneste vulkanudbrud i calderaen ved Pozzuoli fandt sted i 1538, da Vesuv havde en længere hvileperiode, ligesom i dag, og det har i de seneste 100 år dannet grundlag for den konklusion, at der måtte være en underjordisk forbindelse imellem Vesuv og Campi Flegrei, således at når Vesuv hviler, så rører aktiviteten sig i Campi Flegrei.

Ifølge den italienske vulkanforsker Giuseppe de Natale, på det vulkanologiske institut i Napoli, så kan et udbrud måske være nært forestående i Camoi Flegrei, men om hvor voldsomt, tør ingen på nuværende tidspunkt gisne om.

Han siger: ”Der er altid en mulighed forn et udbrud i vores levetid, men problemnet med befolkningen her er, at de er mere bange for Vesuv end for Campi Flegrei og ikke tænker på, at en langt større fare truer dem fra Campi Flegrei, hvor folk lever og bor inde i selve vulkanens undergrund. Vesuv er efter min mening forholdsvis lille i forhold til Campi Flegrei, der efter min mening udgør en langt større risiko, da Napoli ligger lige på kanten af selve vulkanen”, siger han.

Et farligt sted.

I begyndelsen af 1980-erne begyndte jorden at ryste og samtidig med hæve sig under byen Pozzuoli, og myndighederne evakuerede 100.000 mennesker. Der kom dog ikke noget udbrud, og i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Geophysical Research Letters fra 2007 blev Campi Flegrei vurderet til at være et af verdens mest risikable områder for et superudbrud.

Giuseppe de Natale mener, at napolitanerne direkte lider af dødsforagt.

Han siger: ”Jeg bor selv i Napoli, og de fleste af os i byen ved, at der er ild under vores fødder, men det har vi i det store hele det godt med. Det vidste beboerne i Pompeji til gengæld ikke. Måske er der en form for dødsforagt i Napolitanernes måde at leve på, men også en hyldest til selve livet. Der er mange måder at forholde sig til døden på, og en populær måde er at feje den ind under gulvtæppet og lade som ingenting og håbe, at det går nok alt sammen”, slutter han. holdes Campi Flegrei under konstant opsyn af italienske og internationale myndigheder.

Copyright: Henning Andersen

En slumrende kæmpe

Vi har ikke oplevet et superudbrud i historisk tid, men for ca. 39.000 år siden kom Campi Flegrei lige vest for Napoli i udbrud. Mange mener, at vores europæiske forfædre, neandertalerne, kun lige med nød og næppe overlevede i de ekstremt kolde år, hvor klimaet lå under frysepunktet og mange dyr og plantevæksten forsvandt. Man har analyseret tykke, vulkanske askelag fra dette udbrud i store del af det sydlige Europa.

Den nærmeste supervulkan i forhold til Danmark er altså Campi Flegrei eller “De brændende marker” lige vest for Napoli og dermed heller ikke langt fra den langt mere berygtede vulkan Vesuv.  Byen Pozzuoli ligger ved havnemolen lige oven i calderaen og midt imellem 24 vulkankratere, sydende og boblende kilder og mudderpotter, og midt i det hele bor der nu i dag over en halv million mennesker.

Under Napolibugten befinder sig flere magmakamre, som føder både vulkanerne Vesuv samt Ischias vulkan, der sidst var i udbrud i 1362, og så Campi Flegrei, hvor det seneste udbrud fandt sted i 1538, som dog ikke var så kraftigt.

Varme kilder og hede gasser

I året 1198 stod der et krater med boblende mudder og varme kilder lidt uden for selve Pozzuoli by. Det er Solfatara, hvis navn kommer af sulfa, “svovl”, og terra, “jord”, og varme kilder eller en slags mudderpøl. Der er en stærk lugt af rådne æg, hvilket skyldes svovlforbindelserne. Krateret er i dag aktivt i form af varme kilder, boblende mudderpotter og udstrømning af hede gasser.

For det meste er de udstrømmende gasser varme og indeholder kultveilte og vanddampe. Gennem den kemiske reaktion af svovl og ilt dannes der svovldioxid, som opløser sig i vand, som igen danner svovlsyre. Dette forsurer jorden og bevirker, at sammen med de varme vanddampe opløses de mineralske bestanddele. De varme kilder og hede gasser, der her siver ud, påminder os altså om, at der er glødende, smeltet lava under jordens overflade i ganske få kilometers dybde. Derfor overvåges dette område med mange forskellige slags måleapparater med det formål i tide at kunne registrere forøget vulkansk aktivitet og dermed advare befolkningen. Solfatara er en del af selve supervulkanen, og den udsender svovlgasser hvæsende under stærkt tryk.

Det seneste udbrud var det i 1198 og et såkaldt phreatisk vulkanudbrud, dvs. forårsaget af vand i form af enorme dampeksplosioner, der fører aske, sten og løst udbrudsmateriale med sig op i luften. Denne type vulkanudbrud opstår, når grundvand eller is pludselig vælter ind i en glødende lavasmelte i Jordens undergrund.

Kraterbunden har mange fumaroler. Fumarole er et italiensk ord for at ryge. Dampene herfra har før været udnyttet og brugt til medicinske formål i mange hundrede år.

I året 305 e.Kr. blev den hellige Saint Jannuarius, Napolis skytshelgen, henrettet her ved halshugning. I den romerske myteverden hævdedes det, at Vulcanus også havde et værksted her.

Varme kilder og hede gasser

Det seneste vulkanudbrud i calderaen ved Pozzuoli fandt sted i 1538, da Vesuv havde en længere hvileperiode ligesom i dag. Det har i de seneste hundrede år dannet grundlag for den konklusion, at der måtte være en underjordisk forbindelse imellem Vesuv og Campi Flegrei, således, at når Vesuv hviler, så rører aktiviteten sig i Campi Flegrei. I virkeligheden mangler vi stadig nærmere undersøgelser for at kunne bevise dette.

Ifølge den italienske vulkanforsker Giuseppe de Natale på det vulkanologiske institut i Napoli, så er der “altid en mulighed for et udbrud i vores levetid, men problemet med befolkningen her er, at de er mere bange for Vesuv end for Campi Flegrei, og ikke mange tænker på, at en lige så stor fare truer dem fra Campi Flegrei, hvor folk lever og bor inde i selve vulkanens undergrund. Campi Flegrei udgør ligeså stor en risiko for Napoli som Vesuv. Faktisk ligger Napolis nordvestlige bydel på kanten af selve vulkanen, så det er et risikabelt sted at bo, men vi tænker ikke så meget over det” siger han. ”Jeg bor selv i Napoli, og de fleste af os i byen ved, at der er ild under vores fødder, men det har vi det i det store hele godt med. Det vidste beboerne i Pompeji til gengæld ikke”.

I begyndelsen af 1980’erne begyndte jorden at ryste og samtidig hæve sig under byen Pozzuoli, og myndighederne evakuerede de cirka hundrede tusind indbyggere. Der kom dog ikke noget udbrud, og i dag holdes Campi Flegrei under konstant opsyn af italienske og internationale myndigheder.

Vulkaner kan godt give varsler fra sig uden at komme til udbrud. Den farligste vulkan er ikke den man kan se, men den, som man ikke kan se – og lever inde i.

Copyright: Henning Andersen

 
 
 

De flegiske marker – rammeværk

De phlegraiske marker

Campi Flegrei er et aktivt vulkanområde beliggende vest for Napoli, som omfatter kommunerne Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Giugliano i Campania og en del af byen Napoli. Navnet Campi Flegrei, fra det græske bogstaveligt talt “brændende marker”, betegner områdets vulkanske natur og tilstedeværelsen af ​​talrige fumaroler og termiske farvande, velkendt og udnyttet i oldtiden.

I modsætning til den bedre kendte Vesuv er Campi Flegrei ikke karakteriseret ved et enkelt vulkansk hovedbygningsværk, men er snarere et vulkansk felt, der har været aktivt i mere end 80.000 år , med adskillige vulkancentre placeret inden for og nær et deprimeret område kaldet caldera. Calderaen er resultatet af den gentagne forlis af et stort område forårsaget af kollapset af taget af det overfladiske magmatiske reservoir efter dets tømning ved mindst to store udbrud: Campanian Ignimbrite (40.000 år) og Napolitan Yellow Tuff (15.000 år) ). Campanian Ignimbrite-udbruddet er det højeste energiudbrud, der er kendt i Middelhavet: med det blev en enorm mængde aske spredt ud i atmosfæren, hvilket påvirkede klimaet ikke kun på regionalt niveau, men sandsynligvis også på globalt plan. 

Efter udbruddet af den napolitanske gule tuf var den vulkanske aktivitet i Flegrei-felterne særlig intens med mere end 27 udbrud i de sidste 5.500 år alene , hvoraf det sidste, som fandt sted i 1538 , genererede Monte Nuovo-tufkeglen.

Campi Flegrei-calderaen er udsat for langsom jorddeformation kendt under det lokale navn bradyseisme . I perioderne 1970-72 og 1982-84 var det flegiske område ramt af bradyseismiske kriser, hvor jorden, især i byen Pozzuoli, undergik et maksimalt samlet løft på ca. 3,5 m. Den første krise forårsagede tvungen opgivelse af det forfaldne område af Rione Terra; Især den anden krise var præget af intens seismicitet med alvorlige skader på bygninger. Efter kriserne var der en periode med generel nedsynkning, afbrudt fra 2005 af en vending af fænomenet, som førte til en konstant stigning af jorden, som i øjeblikket stadig er i gang.

På nuværende tidspunkt er beredskabsniveauet for Campi Flegrei GULT , som fastsat af Department of Civil Protection, baseret på resultaterne af overvågningen og vurderingerne udtrykt af Major Risks Commission. Dette niveau, i modsætning til det “grønne” alarmniveau, som svarer til vulkanens almindelige aktivitet, er en indikation af variationen i nogle af de parametre, der overvåges af INGV.

 

Redigeret af F. Sansivero

KONTORADRESSER
OPERATIONELLE HOVEDKVARTER
via Diocleziano, 328 – 80124 NAPELS
HERCULANEOUS HOVEDKVARTER (MUSEUM)
via Osservatorio, 14 – 80056 ERCOLANO
TELEFONNUMRE
Ledelsessekretariatet
+39 0816108483
Overvågningsrum
+39 081 6108300

www.vulkaneksperten.dk

Herunder: Kilde: Ritzau  Reuters:

Italiens regering planlægger mulig evakuering ved vulkan

Efter flere jordskælv kan det være, at der skal ske evakueringer fra vulkanen Campi Flegrei tæt på Napoli.

Udgivet:05. oktober 2023, 20.43

Evakueringer fra supervulkanen Campi Flegrei vil kun ske, hvis det er “ekstremt” nødvendigt, siger minister for civilbeskyttelse Nello Musumeci. Billedet er fra onsdag.

/ Ritzau /

ROM Den italienske regering planlægger en mulig masseevakuering af titusindvis af mennesker, der bor omkring supervulkanen Campi Flegrei.

Det sker, efter at der i flere måneder har været gentagne jordskælv.

Vulkanen ligger omkring 20 kilometer fra byen Napoli.

De nye foranstaltninger, som blandt andet omfatter et system, der skal kontrollere styrken hos bygningerne i området, vil blive diskuteret på et kabinetsmøde senere torsdag.

Sådan lyder det i en udtalelse fra regeringen.

Alene i løbet af den seneste måned er vulkanen blevet rystet af mere end 1100 jordskælv, herunder et med en styrke på 4,2 i sidste uge. Her var der tale om områdets kraftigste jordskælv i fire årtier.

Ifølge eksperter er den øgede seismiske aktivitet sandsynligvis forbundet med et fænomen, hvor Jordens overflade stiger eller falder.

Flere vulkanologer mener, at der ikke er en overhængende fare for et udbrud. Men fordi jordoverfladen i øjeblikket i området stiger med 1,5 centimeter om måneden, er der en bekymring for, hvordan lokale bygninger påvirkes.

Imens siger minister for civilbeskyttelse Nello Musumeci, at evakueringer kun vil finde sted, hvis det er “ekstremt” nødvendigt.

Ifølge ministeren forventes der også at blive afsat flere ressourcer til lokale civilbeskyttelsesinstanser. Det er blandt andet for at sikre, at de hurtigt kan gribe ind i nødstilfælde.

Derudover har lokale medier beskrevet, at en gruppe af hospitaler i området har planer om at starte evakueringstest fra fredag for at sikre, at de er klar til at stå over for stærkere jordskælv eller udbrud.

Sidst Campi Flegrei blev ramt af et tilsvarende udbrud af jordskælv var i 1980’erne. Her blev omkring 40.000 mennesker midlertidigt evakueret fra den nærliggende by Pozzuoli.

Det seneste vulkanudbrud fandt sted i 1538, men der omkom ingen, fordi egnen på det tidspunkt var tyndt beboet af mennesker.

/ritzau/Reuters

 
Billede og tegning kilde: Henning Andersen vulkaneksperten