1

Kuldioxid (Carbondioxid)

En farveløs lugtfri gas med en svag lugt, som man før i tiden kaldte for kulsyre. Farlig fordi den samler sig i bunden af dale – fordybninger og har i forbindelse med vulkanudbrud ofte ført til mange dødsfald.

Hvis kuldioxidgas siver op i en vulkan med en sø af vand i krateret eller i nærheden, forbliver gassen ofte på bunden af søen, hvis den er dyb. Vandtrykket forhindrer den i at komme til overfladen. Når den kommer op til overfladen, hvilket var tilfældet i vulkanen Nyos i Cameroun i 1986, vil gassen sive ud og kvæle alt levende i området. Sådanne tilfælde har man oplevet ved udbrud i Diengvulkanen i Indonesien i 1992 og i Lake Monoun i Cameroun i 1984.
I anden sammenhæng ses kuldioxiden (CO2) også til at have en afgørende betydning mht. drivhuseffekten og den globale opvarmning.