Halemahera i Indonesien

Halemahera i Indonesien har 15 keglevulkaner ud af hvilke 7 betegnes som virksomme og 1 viser solfataravirksomhed(se minileksikon).

Navnen er bl.a. Dukono – Ternate og Gunung Gamkunoro

Se under hvert navn i Verdens vulkaner.

Denne vulkan tilhører Subduktionsvulkantypen. Se ordet subduktion i minileksikon.

image_print