Granit

Granit består af store krystaller bl.a. ofte med feldspat og er en grovkornet lavabjergart, der er størknet langsomt nede i jorden, som senere ved erosion og jordskorpens bevægelser er blotlagt på jordens overflade.