Fumarole

Fumarole betyder på italiensk “at ryge” og er betegnelsen for et udstrømningssted af vulkanske gasser, som sættes i forbindelse med vulkansk aktivitet. Områder med varme kilder og naturskabte gasventilationskanaler.

Gasserne består for det meste af vanddamp, kuldioxid og svovlbrinte. De kan bliver over 500 grader varme. Er svovldampene i overskud taler vi om en Solfatara.

2372_full