Fluor

Fluor – fluorsyre er en farveløs væske med stærk og skarp lugt.

Man har i Island erfaring med, at vulkansk aske kan bære høje koncentrationer af fluor, der klæber sig fast til askepartiklernes overflade.

Hvis husdyrene æder af græsset, hvor fluorholdig aske har sat sig fast, risikerer de at dø af fluorforgiftning.

I Island ved Lakis udbrud i 1783 kom der så enorme mængder af fluorgas ud, at det islandske miljø blev ødelagt og en femtedel af befolkningen døde ved efterfølgende pestepedemier. 10.521 mennesker døde.

En god ting er dog, at fluor opløses i vand og nedbør afhjælper risikoen for forgiftning.