Øget sandsynlighed for vulkanudbrud på Reykjanes-halvøen.

Jordskælv i de sidste 48 timer. kl. 03. marts 05:00 GMT

Foreløbige resultater

Jordskælv kort Legend for jordskælvet kort

Største jordskælv i løbet af de sidste 48 timer

Størrelse Tid Kvalitet Beliggenhed
2.8 01. marts 07:14:07 Tjekket 5,5 km E for Goðabunga
2.7 01. marts 07:36:42 Tjekket 3,0 km NNE for Grímsfjall
2.6 01. marts 08:18:32 Tjekket 3,1 km NNE for Grímsfjall
 

Specialist bemærkning

Seismicitet relateret til en indtrængen nær Sýlingarfell, der startede kl. 16.00 i går, faldt støt efter kl. 18.00 og var for det meste overstået kl. 20.00. Indtrængen stoppede ved Hagafell. Aktiviteten kan eskalere igen, og magma kan også nå overfladen uden væsentlig seismicitet.

Mere information kan findes her i en regelmæssigt opdateret nyhedsartikel

Skrevet af en specialist kl. 03. marts 01:03 GMT

Ugeoversigt –

Jordskælvsaktivitet i hele landet er beskrevet i et ugentligt resumé, der er skrevet af en Natural Hazard Specialist. Ugeoversigten offentliggøres på nettet hver tirsdag. Den dækker den foregående uges aktivitet i alle seismiske områder og vulkanske systemer i landet. Hvis jordskælvsværme er i gang eller væsentlige begivenheder såsom større jordskælv har fundet sted i løbet af ugen, diskuteres de specifikt.

 Hele landet Østfjorde Hengil Hofsjökull Langjökull Mýrdalsjökull Mývatn N-Atlanterhavet Reykjanes halvøen Reykjanes højderyg Sydisland Snæfellsnes Tjörnes brudzone – lille Tjörnes brudzone – stor Vatnajökull Vestfjorde Vestmannaeyjar 

Nyheder

Indikationer på, at Magma-indtrængen er stoppet2.3.2024

Opdateret 2. marts kl. 19:10 UTC

På dette tidspunkt er den seismicitet, der begyndte lige før kl. 16:00 UTC i dag, ophørt. Det anses således for sandsynligt, at magma-indtrængningen er stoppet midlertidigt eller er væsentligt formindsket. Der bliver dog fortsat målt mindre deformationer i området, så det er for tidligt at påstå, at magma-indtrængningen er afsluttet, og at der ikke vil være et udbrud på nuværende tidspunkt. Når der sker magma-indtrængning, kan deformation måles i flere timer efter, at den seismiske aktivitet er stoppet.

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge området for at observere, om aktiviteten genoptages i løbet af de næste par timer, eller om magma-indtrængningen er stoppet helt. Det er fortsat muligt, at magma kan stige op til overfladen, som det er blevet observeret i udbrud nær Fagradalsfjall.

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lava fra udbruddet 8. februar 2024. Foto: Birgir Vilhelm Óskarsson/The Icelandic Institute of Natural History.

Øget sandsynlighed for et vulkanudbrud i de kommende dage

Aktiviteten er fortsat i et konstant tempo

29.2.2024

Opdateret 29. februar kl. 12:30 UTC

 • Et udbrud kan starte med meget kort advarselstid, endda mindre end 30 minutter.  
 • Placeringen af ​​udbrud er højst sandsynligt i området mellem bjerget Stóra-Skógfell og bjerget Hagafell.  
 • Farevurderingen tager ikke højde for vejrforhold eller andre faktorer, der kan påvirke risikoen for at være inden for farezonerne.
 • Det er muligt, at der sker et digeindbrud, uden at det resulterer i et vulkanudbrud.

 

Modelberegninger tyder på, at der i dag er ophobet omkring 8,5-9 millioner kubikmeter magma under Svartsengi. Inflationstakten har været nogenlunde konstant de seneste dage. I tidligere udviklinger er inflationstakten faldet kort før et udbrud starter.

Ifølge modelberegninger akkumuleres cirka 0,5 millioner kubikmeter magma i Svartsengi-reservoiret hver 24. time.

I betragtning af forstadier til tidligere vulkanudbrud i Sundhnúkar-kraterrækken stiger sandsynligheden for et vulkanudbrud, når volumenet af magma når 8-13 millioner kubikmeter. Hvis magmaophobningen fortsætter med samme hastighed, skulle mængden nå den øvre grænse i næste uge.

Der er fortsat en øget sandsynlighed for et vulkanudbrud i de kommende dage. Det mest sandsynlige scenario er, at en vulkansk sprække åbner sig i området mellem mt. Stóra-Skógfell og Hagafell-bjerget, som kunne forekomme med en meget kort varslingstid.

Graph_mogi_da_29022024

Grafen viser en sammenligning af volumen af ​​magma akkumuleret under Svartsengi, før den forplanter sig mod Sundhnúkur-kraterrækken. Magmavolumenets status den 28. februar er angivet med rød farve. Beløbet er udledt gennem modelberegninger baseret på GPS-data og med forbehold for usikkerheder. Ændringer kan variere fra dag til dag, fra at være små til mere fremtrædende ændringer. Den lilla linje viser det magmavolumen, der er akkumuleret før den store digebegivenhed under Grindavík dannet den 10. november 2023. 

Et nyt farevurderingskort fra IMO blev offentliggjort i dag og forbliver uændret i forhold til det forrige. Farevurderingskortet er gyldigt indtil 5. marts , medmindre udviklingen i aktiviteten kræver en revurdering. Sandsynlige scenarier præsenteret tidligere på ugen forbliver også uændrede (se nyheder fra 26. februar ).

Hazard_map_IMO_29feb_2024

Bemærk venligst, at selvom IMO på nuværende tidspunkt ikke har øget fareniveauet på uroområdet, kan udviklingen ske meget hurtigt og uden varsel. Folk, der kommer ind i uroområdet, skal huske på dette. IMO’s farevurdering tager ikke højde for vejrforhold eller andre faktorer, som kan påvirke den involverede risiko, når man befinder sig i et farligt område.


 

Opdateret 27. februar kl. 13:00 UTC

 • Akkumuleret magma under Svartsengi når samme mængde som før tidligere udbrud.
 • Et udbrud kan starte med meget kort advarselstid, endda mindre end 30 minutter.
 • Forhøjede fareniveauer i en opdateret farevurdering på grund af forestående udbrud.
 • Placeringen af ​​udbrud er højst sandsynligt i området mellem bjerget Stóra-Skógfell og bjerget Hagafell.
 • Farevurderingen tager ikke højde for vejrforhold eller andre faktorer, der kan påvirke risikoen for at være inden for farezonerne.
 • Det er muligt, at der sker et digeindbrud, uden at det resulterer i et vulkanudbrud

 

Modelberegninger tyder på, at omkring 7,6 millioner m 3 magma er blevet genopladet i Svartsengi-reservoiret. I betragtning af forstadier til tidligere vulkanudbrud i Sundhnúkar-kraterrækken stiger sandsynligheden for et vulkanudbrud, når volumenet af magma når 8 – 13 millioner m 3 . Hvis magmaophobningen fortsætter i samme hastighed, skulle mængden nå den nedre grænse i morgen (27. februar ).

Graph_mogi_20240226_da--003-

Seismisk aktivitet er steget en smule siden sidste weekend og har været mest fremtrædende lige øst for Mt. Sýlingarfell. Placeringen af ​​den seismiske aktivitet er i et område, der anses for at være den østlige spids af magma-reservoiret, som er centreret under Svartsengi-Þórbjörn-området. Den nuværende seismicitet svarer til den observerede dage før tidligere vulkanudbrud i området.

Kort-26022024

Derfor har IMO opdateret farevurderingen for uroområdet. Øget sandsynlighed for et vulkanudbrud og relaterede farer påvirker vurderingen. Fareniveauerne er blevet hævet i flere zoner. Selvom farven på Zone 4 – Grindavík – forbliver uændret, er farerne dér øget på grund af muligheden for lavastrømme. Det samme gælder for Zone 1 – Svartsengi.

Hazard_map_IMO_26feb_2024

Ingen væsentlig deformation i Grindavík er blevet detekteret af GNSS eller satellitdata. Det er dog sandsynligt, at nye fejl vil blive afsløret, når sneen smelter eller nedbør får jord, som kan dække forkastninger, til at blive skyllet væk.

 

 

Sandsynlige scenarier

Hvis et udbrud opstår, vurderer forskerne, at magma højst sandsynligt vil forplante sig fra reservoiret under Svartsengi-Þórbjörn-regionen mod Sundhnúkur-kraterrækken, hvilket resulterer i lava-springvand og lavastrømme i området mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Det primære signal for stigende magma er en pludselig stigning i seismisk aktivitet med mange lokaliserede jordskælv af lille størrelse. I betragtning af de tidligere vulkanudbrud i området, kan et udbrud starte med meget lidt advarsel (mindre end 30 minutter), afhængigt af hvor magma når overfladen på Sundhnúkur-kraterrækken. 

 

 

På et lokalmøde afholdt i dag med beboere i Grindavík præsenterede IMO resultater fra lavastrømsmodeller, der viser scenarier, der anses for at være sandsynlige, og som blev forklaret før sidste weekend.

De præsenterede modellerede resultater viste estimeret lavastrøm fra to separate eruptive sprækker placeret på Sundhnúkur-kraterrækken. Lavastrømsmodellerne forudsiger ikke opførselen af ​​det næste vulkanudbrud. Modellerne bruges kun til at forudsige mulige lavastrømningsbaner fra forskellige placeringer af eruptive sprækker.

Mange faktorer påvirker en lavastrøm: placeringen og længden af ​​den eruptive sprække, volumen af ​​udbrudt materiale, topografi af landoverfladen og om der dannes kratere eller lavalapper.

Disse modellerede scenarier forudsiger lava, der strømmer fra en 800 m lang eruptiv sprække med en konstant ekstruderingshastighed på 600 m 3 /s. Sprækkerne er vist på kortene som sorte streger.

Disse modellerede resultater nedenfor er derfor kun 2 eksempler for Sundhnúkar kraterrækken, men lavastrømmens adfærd i det næste vulkanudbrud kan være meget forskellig afhængig af hvor præcist en sprække åbner på overfladen og hvor lang den vil være. Et mindre skift i placeringen kan ændre lavastrømmens vej betydeligt.

 

 

Udbrud mellem Sýlingarfell og Stóra-Skógfell – Som skete den 18. december 2023 og den 8. februar 2024. 

 • Precursor: Pludselig, lokaliseret og intens seismisk aktivitet med små jordskælv. Deformation over magmadiget (hvis et dige er trængt ind) og Svartsengi magmareservoiret 
 • Meget kort advarselstid (mindre end 30 minutter), fordi en ny digeudbredelse muligvis ikke er nødvendig for at magma når overfladen. 
 • Lava når Grindavík-vejen inden for 2 til 4 timer, men muligvis mindre, hvis hastigheden af ​​den fremadskridende lavafront er højere end den, der er observeret under tidligere udbrud

LavaFlowMap_20240226_fissure1_6hrs_DA

De præsenterede modellerede resultater viste estimeret lavastrøm fra en sprække lige syd for Stóra-Skógfell. Lavastrømsmodellerne forudsiger ikke opførselen af ​​det næste vulkanudbrud. Modellerne bruges kun til at forudsige mulige lavastrømningsbaner fra forskellige placeringer af eruptive sprækker. Hastigheden af ​​den fremadskridende lavafront kan også være højere end den, der er vist i modellen.

 

Udbrud af Hagafell – Som sket den 14. januar 2024.

 

 • Forløber: Seismisk aktivitet med små jordskælv på Sundhnúkur-kraterrækken, der starter nær Sýlingarfell og migrerer sydpå. Deformation over magmadiget og Svartsengi magmareservoiret
 • Sandsynligvis varslingstid er cirka 1-3 timer fra opdagelsen af ​​de første jordskælv til starten af ​​et udbrud.
 • Lava når lavabarriererne omkring Grindavík inden for 1 time.
 • Magma-indtrængen, som når syd for Hagafell, vil sandsynligvis forårsage betydelige fejlbevægelser i Grindavík

LavaFlowMap_20240226_fissure7_6hrs_DA

De præsenterede modellerede resultater viste estimeret lavastrøm fra en sprække vest for Hagafell. Lavastrømsmodellerne forudsiger ikke opførselen af ​​det næste vulkanudbrud. Modellerne bruges kun til at forudsige mulige lavastrømningsbaner fra forskellige placeringer af eruptive sprækker. Hastigheden af ​​den fremadskridende lavafront kan også være højere end den, der er vist i modellen.

 

Udbrud inde i lavabarriererne omkring Grindavík

 

 • Seismisk aktivitet med små jordskælv på Sundhnúkur-kraterrækken, der starter nær Sýlingarfell og migrerer sydpå. Deformation over magmadiget og Svartsengi magmareservoiret
 • Sandsynlig varslingstid er mellem cirka 1-5 timer fra opdagelsen af ​​de første jordskælv til starten af ​​et udbrud.
 • Det er muligt, at en udbrudssprække vil åbne sig inden for Grindavík eller regionen lige nord herfor (inde i barriererne). Lignende aktivitet fandt sted den 14. januar , da en vulkansk sprække åbnede sig lige inden for byens ydre omkreds cirka 4 timer efter et udbrud nær Hagafell.
 • Magma-indtrængen, som når syd for Grindavík, vil forårsage betydelige fejlbevægelser i Grindavík.

Det islandske meteorologiske kontor og Islands Universitet har samlet materiale, der beskriver den vulkantektoniske reaktivering af Reykjanes-halvøen siden 2019. Se her .


 

Opdateret 23. februar kl. 15:00 UTC

 

Modelberegninger viser, at ca. 5 millioner kubikmeter magma var genopladet til Svartsengi-reservoiret den 22. februar. I betragtning af den tendens, der er observeret før tidligere vulkanudbrud i Sundhnúkur-kraterrækken, er sandsynligheden for et udbrud meget høj, når volumenet når mellem 8-13 millioner kubikmeter (afledt af fælles InSAR-GNSS-modeller). Baseret på resultaterne af modelberegningerne kan dette ske i begyndelsen af ​​næste uge, hvis magmaakkumuleringen fortsætter med den nuværende hastighed.

Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed i denne fortolkning, og det kan ikke antages, at adfærden vil være identisk med de tidligere udbrud her. Efterhånden som magma VVS-systemet udvikler sig, kan vi heller ikke udelukke muligheden for, at mængden af ​​magma, der kræves for at udløse en ny digebegivenhed og/eller udbrud, kan blive reduceret.

Derudover er der mulighed for, at der sker en ny digeindtrængning i denne region uden at resultere i et vulkanudbrud.

 

 

Graf23022024

 

 

 

Figur: Grafen viser en sammenligning af mængden af ​​magma akkumuleret under Svartsengi, før magmaen strømmede mod Sundhnúkur-kraterrækken under de seneste digeindtrængninger og udbrud, der fandt sted mellem december 2023-februar 2024. Volumenet er beregnet ved en model baseret på GNSS data og er behæftet med usikkerhed. Der kan også observeres betydelige variationer mellem på hinanden følgende dage. Den nuværende magma-akkumuleringsstatus pr. 22. februar er markeret med den lilla linje. Den røde linje viser mængden af ​​magma, der er akkumuleret før den store digebegivenhed under Grindavík den 10. november.

 

 

 

Hvis der opstår et udbrud, vurderer forskerne, at magma højst sandsynligt vil forplante sig fra reservoiret under Svartsengi mod Sundhnúkur-kraterrækken, hvilket resulterer i lava-springvand og lavastrømme i området mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Det primære signal for stigende magma er en pludselig stigning i seismisk aktivitet med mange lokaliserede jordskælv af lille størrelse. I betragtning af de tidligere vulkanudbrud i området, kan et udbrud starte med meget lidt advarsel (mindre end 30 minutter), afhængigt af hvor magma når overfladen på Sundhnúkur-kraterrækken.

 

Sandsynlige scenarier

Udbrud mellem Sýlingarfell og Stóra-Skógfell – Som sket den 18. december 2023 og den 8. februar 2024 .

 • Precursor: Pludselig, lokaliseret og intens seismisk aktivitet med små jordskælv. Deformation over magmadiget (hvis et dige er trængt ind) og Svartsengi magmareservoiret 
 • Meget kort advarselstid (mindre end 30 minutter), fordi en ny digeudbredelse muligvis ikke er nødvendig for at magma når overfladen. 
 • Lava når Grindavík vej på mindre end 4 timer.

Udbrud af Hagafell – Som sket den 14. januar 2024.

 • Forløber: Seismisk aktivitet med små jordskælv på Sundhnúkur-kraterrækken, der starter nær Sýlingarfell og migrerer sydpå. Deformation over magmadiget og Svartsengi magmareservoiret
 • Sandsynligvis varslingstid er cirka 1-3 timer fra opdagelsen af ​​de første jordskælv til starten af ​​et udbrud.
 • Lava når lavabarriererne omkring Grindavík inden for 1 time.
 • Magma-indtrængen, som når syd for Hagafell, vil sandsynligvis forårsage betydelige fejlbevægelser i Grindavík

Udbrud inde i lavabarriererne omkring Grindavík

 • Seismisk aktivitet med små jordskælv på Sundhnúkur-kraterrækken, der starter nær Sýlingarfell og migrerer sydpå. Deformation over magmadiget og Svartsengi magmareservoiret
 • Sandsynlig varslingstid er mellem cirka 1-5 timer fra opdagelsen af ​​de første jordskælv til starten af ​​et udbrud.
 • Det er muligt, at en udbrudssprække vil åbne sig inden for Grindavík eller regionen lige nord herfor (inde i barriererne). Lignende aktivitet fandt sted den 14. januar , da en vulkansk sprække åbnede sig lige inden for byens ydre omkreds cirka 4 timer efter et udbrud nær Hagafell.
 • Magma-indtrængen, som når syd for Grindavík, vil forårsage betydelige fejlbevægelser i Grindavík.

 

Selvom der er klare indikationer på stigning i Svartsengi-Þórbjörn-området (relateret til magma-genopladning af dette reservoir), betyder dette ikke, at det er det mest sandsynlige sted for et udbrud at starte. Dette skyldes, at magma-reservoiret i øjeblikket svigter på sin nordøstlige kant og føder digeudbredelsen, som påbegyndes mellem Stóra-Skógfell- og Sundhnúkur-kraterrækken. I et scenarie, hvor magma stiger op mod overfladen direkte fra Svartsengi-reservoiret, anslås det, at de første tegn på magmavandring vil blive opdaget 4-7 timer før magma når overfladen.

Bemærk venligst, at disse scenarier er baseret på fortolkninger af de seneste data og den observerede udvikling af de tidligere hændelser i Sundhnúkur-kraterrækkeområdet. Der skal tages højde for usikkerhed i denne fortolkning, da den kun er baseret på få begivenheder.

 


 

Opdateret 23. februar kl. 9:30 UTC

 

Seismisk aktivitet i uroområdet nord for Grindavík er fortsat minimal. Omkring 20 små jordskælv er blevet opdaget på 24-timers basis de seneste dage.

Magmaophobningen under Svartsengi fortsætter, og tempoet i ophobningen har været ret stabilt. Dette er en lignende tendens, som er blevet observeret før de tidligere vulkanudbrud.

Arrangementet, der startede i slutningen af ​​oktober 2023 med en inflation ved Svartsengi, fortsætter således. Mens magma-akkumulering fortsætter, forventes endnu et vulkanudbrud i lignende områder som før.

Hvis magma-akkumuleringen fortsætter i det nuværende tempo, vil mængden nå en tærskel, der menes at være nødvendig for at udløse en digeudbredelse og endda et udbrud i næste uge. Mængden af ​​magma akkumuleret under Svartsengi før tidligere udbrud anslås at have været 8-13 millioner m 3 . Nye modelberegninger er i gang for at opnå en bedre forståelse af, hvor meget magma der nu er ophobet.

På nuværende tidspunkt vurderes det ikke at være nødvendigt at hæve fareniveauet i området og dermed forbliver farevurderingen udstedt af IMO uændret.

Farevurderingen vil blive opdateret mandag den 26. februar , og skulle udviklingen fortsætte i samme hastighed som nu, vil fareniveauerne i zoner blive forhøjet, da der vil blive ophobet mere magma, og dermed er der større sandsynlighed for et udbrud.

Hazard_map_IMO_22feb_2024

(Klik på kortet for at se det større)

 

Opdateret 20. februar kl. 11:00 UTC

 

Det islandske meteorologiske kontor har udsendt et opdateret farevurderingskort efter Rigspolitichefens beslutning om at ophæve påbud om en midlertidig evakuering fra Grindavík, der træder i kraft den 19. februar, og på grund af politikommissærens afgørelse i Suðurnes vedr. ændringer i adgangsbegrænsninger for både enkeltpersoner såvel som forretningsdrift.

Et opdateret farevurderingskort er gyldigt fra den 20. februar kl.

I den seneste version af IMO’s farevurderingskort er Zone 7 tilføjet i samråd med Civilbeskyttelse. Nesvegur-vejen ligger inden for zone 7, som i øjeblikket er mere brugt til at få adgang til Svartsengi og Grindavík. Farer til stede i zone 7 er fejlbevægelser og synkehuller. Farvekoden for andre områder forbliver uændret i forhold til tidligere farekort.

Læs her om politikommissærens afgørelse på Suðurnes . (islandsk).

Kortet viser som tidligere vurdering af de aktuelle farer samt farer, der kan opstå med kort varsel. Der er kun foretaget en vurdering for farer inden for de definerede zoner, men der kan også være farer uden for dem.

Hazard_map_IMO_20feb_2024

 

Opdateret 15. februar kl. 16:00 UTC

 

Landhævningen i Svartsengi-området fortsætter med lignende tendenser og hastigheder, som er blevet påvist efter digeudbredelse derfra.

 Modelberegninger baseret på GPS-data tyder på, at magmaophobningen fra slutningen af ​​udbruddet 9. februar til i går, 14. februar , er omkring 2 millioner m 3 . Det blev anslået, at da udbruddet begyndte den 8. februar , forplantede sig omkring 10 millioner m 3 magma fra Svartsengi mod Sundhnúkur kraterrækken. Hvis magmaophobningen fortsætter i samme hastighed, vil der være samlet 10 millioner m 3 i slutningen af ​​februar eller begyndelsen af ​​marts, hvorefter sandsynligheden for digeudbredelse og vulkanudbrud vil stige markant. Disse modelberegninger er baseret på GPS-data, men vil blive opdateret, når nye satellitdata kommer ind.

Seismisk aktivitet i de vestlige dele af mt. Fagradalsfjall fortsætter med omkring 80 små jordskælv i størrelsesordenen 1,5 eller mindre, der er registreret siden den 12. februar . Dybden af ​​jordskælvene under den vestlige del af mt. Fagradalsfjall ligger 6-8 km. Området forbliver nøje overvåget, men i øjeblikket viser deformationsdata ikke tegn på magmaakkumulering.

Et opdateret farekort er blevet offentliggjort. Den er gyldig indtil den 22. februar , medmindre udviklingen kræver en revurdering. De vigtigste ændringer er, at sandsynligheden for udbrudsåbninger er faldet i alle zoner. Sandsynligheden for synkehuller og forkastningsbevægelser anses stadig for høj i Zone 4 (Grindavík). Vær opmærksom på, at farezonerne er aktive, og der kan ske ændringer med kort varsel. Ydermere kan der være farer uden for de specificerede farezoner, såsom de forkastninger, der opstod den 10. november 2023 vest for Grindavík (se fejl på kortet).

Hazard_map_IMO_15.feb_2024

(Klik på kortet for at gøre det større)

 

Opdateret 12. februar kl. 16:00 UTC

 

IMO har opdateret farevurderingen i henhold til udviklingen i den eruptive aktivitet. Der er foretaget ændringer i farevurderingen for nogle farer inden for zoner. 

Den samlede farevurdering for området forbliver uændret i forhold til sidste kort. Der vurderes stadig at være synkehuller og forkastningsbevægelser i område 4 (Grindavík).

Hazard_map_IMO_12feb_2024

(Klik på kortet for at gøre det større)

Farevurderingskortet er gyldigt indtil torsdag den 15. februar, medmindre ændringer i aktiviteten kræver en revurdering.   


 

Opdateret 12. februar kl. 14:30 UTC

 

Inflationen er begyndt igen ved Svartsengi efter at have aftaget efter udbruddet, der startede 8. februar. Inflationshastigheden er omkring 0,5-1,0 cm/dag, hvilket svarer til de hastigheder, der blev opdaget før sidste udbrud. Magma fortsætter således med at akkumulere i magma-reservoiret under Svartsengi. Det er derfor højst sandsynligt, at cyklussen fortsætter om få uger med endnu en digeudbredelse og et vulkanudbrud.

SENG-12022024

Tidsserier fra GPS-stationen Svartsengi (SENG) siden 11. november 2023 i nord, øst og lodret retning (hhv. top-, midt- og bundbilleder). Den nederste tidsserie viser landhævningen i millimeter og gårsdagens datapunkt (11. februar ) er vist med en grøn prik. De røde lodrette linjer er tidspunkter for de sidste tre udbrud (18. december 2023, 14. januar 2024 og 8. februar 2024).

Siden middag den 8. februar har den seismiske aktivitet i området nord for Grindavík været mindre, omkring 50 små jordskælv er blevet opdaget, som alle var omkring eller mindre end M1,0. En lille seismisk sværm har været i gang i de vestlige dele af bjerget Fagradalsfjall med omkring 100 jordskælv detekteret, for det meste M1 begivenheder eller mindre. Mindre sværme i Fagradalsfjall-området har forekommet hyppigt de seneste uger, dybden af ​​jordskælvene er på omkring 6-8 km.

 

Opdateret 9. februar kl. 15:30 UTC

 

Der blev ikke observeret nogen udbrudsaktivitet i en droneflyvning over udbrudsstedet udført ved middagstid i dag (9. februar) af Rigspolitichefens Specialenhed. Dette tyder på, at udbruddet er ved at ende. Vulkansk tremor detekteres ikke længere på seismiske sensorer.

IMO har opdateret farevurderingen i henhold til udviklingen i den eruptive aktivitet. Der er foretaget ændringer i farevurderingen for nogle farer inden for zoner. Farer på grund af åbning af vulkanske sprækker er faldet, men farer på grund af gasforurening anses stadig for at være sandsynlige af lavastrømsfronten. Farer på grund af lavastrøm er stadig på plads, da lava-lapper kan bryde ud fra lavastrømsfronten. Farer på grund af synkehuller og fejlbevægelser anses stadig for at være høje i Zone 4 (Grindavík).

Hazard_map_IMO_09feb_2024

(Klik på kortet for at se det større)

Farevurderingskortet er gyldigt indtil mandag den 12. februar kl. 15.00, medmindre ændringer i aktiviteten kræver en revurdering.   


 

Opdateret 9. februar kl. 13:00 UTC

 

Vulkansk tremor er faldet betydeligt siden i går (8. februar). Faldet blev opdaget kort efter middag i går sammen med nedsat udbrudsaktivitet på den vulkanske sprække, og aktiviteten blev mere begrænset i separate kratere. Midlertidige stigninger i den vulkanske rystelse blev noteret i går aftes, hvilket faldt sammen med øget vulkansk aktivitet i kraterne. I løbet af natten faldt aktiviteten yderligere og mellem klokken 7 og 8 i morges var to udbrudskratere aktive. I de sidste timer er der ikke observeret lava-springvand på web-kameraer, men aktiviteten i kraterne er muligvis stadig i gang.

Satellitradarbillede taget kl. 14:56 i går viser overfladesænkning på 10 cm i Svartsengi-området, nordvest for mt. Þorbjörn, da magma strømmede derfra mod Sundhnúkur kraterrækken. Modelberegninger baseret på disse data tyder på, at omkring 10 millioner m 3 magma er strømmet fra magma-reservoiret under Svartsengi mod udbrudsstedet ved Sundhnúkur-kraterrækken. 

Bylgjuvixlmynd-09022024

(Klik på Insar-satellitbilledet for at gøre det større)

Seismisk aktivitet på udbrudsstedet har været mindre i løbet af de seneste 24 timer. Omkring 40 jordskælv er blevet opdaget der, rundt omkring eller mindre end M1.

Volumenvurderinger af den udbrudte lava fra udbruddets start kl. 6:02 til kl. 13:00 i går (8. februar ) er omkring 15 millioner m 3 , hvilket svarer til en gennemsnitlig ekstruderingshastighed på 600 m 3 /s i løbet af den første syv timer (data leveret af det islandske naturhistoriske institut og Landmælingar Íslands).

Selvom udbruddet er faldet betydeligt, er det stadig for tidligt at erklære, om det er kommet til en ende. IMO holder 24-timers vagt og holder nøje øje med området. En opdateret farevurdering vil blive offentliggjort senere i dag.


 

Opdateret 8. februar kl. 17:15 UTC

 

Kraften i udbruddet fortsætter med at falde. Den eruptive aktivitet er i øjeblikket på to eller tre steder på den eruptive fissur. Den eksplosive aktivitet, der begyndte mellem klokken 13 og 14, er nu for det meste overstået, men mindre konvektive skyer rejser sig fra nogle dele af sprækken.

Synkront med udbruddets aftagende kraft aftog de deformationssignaler, der blev detekteret ved digeområdet, hvilket indikerer, at magma ikke længere stiger op under lige så meget tryk som før. Kort efter udbruddets begyndelse faldt den seismiske aktivitet betydeligt og har indtil videre været mindre. Omkring 20 små jordskælv er blevet opdaget over diget siden klokken 08.00 i morges.

Kortet viser konturerne af lavastrømmen, som den blev set på et satellitbillede taget kl. 12:31 i dag (torsdag den 8.  februar). Satellitbilledet viser, at lava flød længst omkring 4,5 km mod vest fra udbrudsstedet. Til sammenligning er lavastrømningsfeltet, som blev dannet ved udbruddet den 18. december 2023, også vist på kortet. Dagens lavastrømme delvist over lavastrømmen dannet i december 2023.

20240208_1231_iceye_hraunkort

(Klik på kortet for at gøre det større)

IMO har opdateret farevurderingskortet i betragtning af processen med den eruptive aktivitet. Der er foretaget ændringer i farevurderingen for nogle farer inden for zoner. Disse ændringer har dog ikke indflydelse på den samlede farevurdering for zonerne. Det nye lavastrømsfelt er også blevet tilføjet til kortet. Farevurderingskortet er gyldigt til kl. 19.00 i morgen, fredag ​​den 9. februar 2024, medmindre udviklingen i aktiviteten kræver en revurdering.

Hazard_map_IMO_08feb_2024_KL16

 

(Klik på kortet for at gøre det større)

Opdateret 8. februar kl. 14:25 UTC

 

Udbruddets styrke er aftagende. Aktiviteten er nu hovedsageligt på 3 steder på den eruptive sprække, som åbnede i morges. Dette er ikke ulig den proces, der blev observeret i udbruddet den 18. december 2023, hvor aktiviteten var begrænset til et par kratere få timer efter udbruddets begyndelse.

En iøjnefaldende, mørk fane rejser sig fra den ene del af den eruptive sprække. Dette skyldes sandsynligvis magma-interaktion med grundvand, hvilket resulterer i en let eksplosiv aktivitet, hvor hvid dampfane blandes med mørk vulkansk fan.

Det ser ud til, at tephra ikke rejser langt fra den eruptive sprække i øjeblikket. Vulkanfanen er spredt mod sydvest.

Gosmokkur_Sersveitin_1352

Foto taget mod nordvest. (Foto: Rigspolitikommissærens specialenhed).


 

Opdateret 8. februar kl. 12:20 UTC

 

Geodætiske data tyder på, at deformationen er aftaget betydeligt i digeområdet. Derfor er sandsynligheden for nye eruptive sprækkeåbninger faldet. 

IMO har modtaget anmeldelser om tephrafald i Grindavík. 

Gjall_Sersveitin_Grindavik_08020224Tephra er skummende og vesikulært materiale, som dannes, når lavasprøjt afkøles hurtigt i luften under lavafontæneaktiviteten. Denne proces fandt sted, da en eruptiv sprække åbnede i morges (8. februar 2024). På grund af tephras’ vesikulæritet og lethed kan den transporteres langt inde i vulkanfanen med vind. Den falder i Grindavík nu, 3-5 km fra dannelseskilden på grund af lavafontænernes højde, nordøstlig vindretning, termisk opstrømning fra lavaen og lav lufttemperatur.

Tephra er et synonym for alle luftbårne, faste, eruptive materialer, uanset størrelse og type. Tephra-dannelse er velkendt i Island, såsom i de eksplosive udbrud i Grímsvötn 2011 og 2004 og Eyjafjallajökull 2010. I eksplosive udbrud er lavaen mere fragmenteret i luften og producerer finere kornet tephra, men tephra kan også produceres i effusive udbrud som nu er i gang på Reykjanes-halvøen. I effusive udbrud aflejres størstedelen af ​​tephra tæt på udluftningen og er derfor ikke godt påviselig uden for lavastrømningsfeltet. I maj 2021, da lavaspringvandet var mest aktivt i udbruddet i Fagradalsfjall, faldt store stykker tephra (op til 10 cm i diameter) i omkring 1 km afstand fra udbrudskilden.

Tephra er skarp som glas og bør derfor håndteres forsigtigt. Forrudeviskere bør ikke bruges til at fjerne tephra fra køretøjer, da det vil ridse glasset. Tephra bør hellere blæses eller vaskes af med vand fra vinduer og lignende overflader.

Gas dispersion

 

Vejrudsigten for gasspredning fra det vulkanske område er nordøstlig vind, 4-8 m/s i dag (torsdag), således at gas spredes mod sydvest. Aftagende vindhastighed i nat, hvilket kan få gaskoncentrationer til at opbygge sig på vulkanområdet. Østlig og sydøstlig vind, 5-10 m/s efter middag i morgen (fredag), hvilket medfører, at gas spredes mod vest og nordvest, mod Keflavík.

Gasdreifing-08022024

 

Opdateret 8. februar kl. 11:40 UTC

Det islandske Met Office har opdateret farekortet for området. Fareniveauet er steget i alle områder på grund af udbruddet.

Hazard_map_IMO_08feb_2024_up

Opdateret 8. februar kl. 7:50 UTC

 

Klokken 5:30 i morges startede en intens seismisk aktivitet nordøst for mt. Sýlingarfell. Omkring 30 minutter senere startede et vulkanudbrud på stedet.

Den eruptive sprække blev forlænget både mod nord og syd i løbet af de første minutter.

De første billeder fra den islandske kystvagts overvågningsflyvning tyder på, at udbruddet finder sted på et lignende sted som udbruddet den 18. december 2023. Eruptivspalten er cirka 3 km lang, fra mt. Sundhnúkur i syd og strækker sig mod den østlige del af mt. Stóra-Skógfell. Lava strømmer for det meste mod vest i øjeblikket, og strømningen ser ud til at være lidt mindre end ved starten af ​​det 18. december-udbrud.

 

Lavafontænerne når omkring 50-80 m højde, og vulkanfanen rejser sig omkring 3 km over udbrudsspalten. 

 

Midill--2-

Billede fra den islandske kystvagts overvågningsflyvning. Stóra-Skógfell i forgrunden og lysene ved Svartsengi kraftværket til højre. (Foto: Björn Oddsson).

 

Opdateret 5. februar kl. 16:00 UTC

 

Den igangværende magma-akkumulering under Svartsengi-Þorbjörn-området fortsætter, selvom inflationen er faldet en smule de seneste dage. Lignende processer blev observeret før de tidligere digeindbrud og udbrud nord for Grindavík i januar 2024 og december 2023. Ifølge opdaterede geodætiske modeller baseret på satellit- og GNSS-data, der dækker intervallet fra 16. januar til 5. februar, oplades mængden af ​​magma til Svartsengi reservoir er nu anslået til omkring 9 mio. m 3 . Fra geodætisk modellering af indtrængen og udbruddet i januar 2024 anslås det, at der strømmede omkring 9 til 13 millioner kubikmeter magma fra Svartsengi magma-reservoiret og brødføde det udbrud, der begyndte nær Hagafell den 14. januar. Derfor har den estimerede mængde magma-genladning nu nået den nedre grænse for den mængde, der menes at være blevet tappet i januar. Derfor er der en øget sandsynlighed for et nyt magmatisk digeindtrængen og efterfølgende vulkanudbrud i de kommende dage til uger.

Siden i fredags er der målt knap 200 jordskælv i området nord for Grindavík, de fleste omkring eller under størrelsesordenen 1 på 3-4 km dybde. Det største jordskælv fandt sted søndag morgen den 4. februar nær Sundhnúkur og var et M2.2 i en dybde på cirka 6 km.

IMO fortsætter med at overvåge området nøje, og det nuværende farevurderingskort forbliver gyldigt indtil kl. 15.00 den 8. februar, hvis der ikke er ændringer i aktiviteten.

05022024-insar-

Seneste satellitradarsammenligning, der viser jordoverfladeændringer mellem 23. januar og 4. februar 2024. Rød skygge viser området med maksimal inflation og grå skygge viser område, hvor målinger ikke var mulige på grund af variationer i snedække mellem billederne.

 

Opdateret 1. februar 17:00 UTC

 

Modeller baseret på GPS-data, gennemgået i morges (1. februar) af forskere fra det islandske meteorologiske kontor og Islands Universitet, viser, at der er samlet omkring 6,5 millioner kubikmeter magma under Svartsengi-regionen. Ifølge denne vurdering vil magma snart nå samme volumen som drænet under udbruddet i januar 2024. Derfor kan tidsskalaen for det næste udbrud være inden for to uger eller muligvis dage. Det betyder, at sandsynligheden for et magma-indtrængen og et vulkanudbrud er steget.

Der er ingen absolut sikkerhed for, at varslingstiden forud for næste indbrud eller udbrud vil være den samme som 14. januar, hvilket var cirka fem timers varsel fra jordskælvsværmen begyndte, til udbruddet begyndte lige syd for Hagafell. Varslingsperioden for udbruddet mellem Stóra-Skógfell og Sundhnúkur den 18. december sidste år var omkring 90 minutter, og det udbrud fandt sted cirka midt på den (nu størknede) magma-indtrængning under Sundhnúksgígar-kraterrækken. Med gentagne laterale magma-indtrængninger er det sandsynligt, at vejen for magma-udbredelse til overfladen vil være lettere, hvilket resulterer i mindre seismicitet. Hurtige bevægelser af magma er dog altid ledsaget af øget mikroseismicitet. Vi vurderer, at minimumsvarslingstiden vil være en time før et vulkanudbrud, og at den mest sandsynlige vej vil være langs sprækkerne fra magma-indtrængningen den 10. november sidste år.

Seismisk aktivitet har været den samme i den seneste uge. Næsten 200 jordskælv er blevet målt i området mellem Stóra-Skógfell og syd for Hagafell i de seneste syv dage. De fleste af disse jordskælv var mindre, under 1,0 i styrke i en dybde på 2 til 5 km. Det største jordskælv registrerede en styrke på 1,8, og det var placeret omkring en kilometer syd for Hagafell.

Det islandske meteorologiske kontor har udgivet et opdateret farevurderingskort. De vigtigste ændringer er, at zone 3 (Sýlingarfell – Hagafell) er blevet opgraderet til rød (høj risiko), og zone 2 og 6 er blevet opgraderet til rav (betydelig fare). Grindavík (zone 4) forbliver uændret med et betydeligt fareniveau.

 

Den overordnede vurdering for hver zone er baseret på en samlet vurdering af syv typer farer, der kan forekomme inden for de enkelte zoner. Listen på kortet viser farer inden for de zoner, der er klassificeret som “betydelige”, “høje” eller “meget høje”. Farer vurderet som “høj” eller “meget høj” er fremhævet med fed skrift.

 

Skjamynd-2024-02-01-164955

 

Det skal bemærkes, at selvom den overordnede farevurdering for Grindavík er den samme som i sidste uge, vurderes lavastrømningsfaren nu som høj. Faren for synkehuller, der åbner sig over sprækker i Grindavík, vurderes stadig som meget høj.

Opdateret 25. januar 17:30 UTC

 

Inflationen fortsætter i Svartsengi. I løbet af de sidste par dage er landet steget med en hastighed på cirka 8 mm om dagen, hvilket er lidt over den registrerede stigningshastighed før udbruddet den 14. januar.

På dette tidspunkt er det udfordrende at fastslå præcis, hvor meget magma, der har ophobet sig under Svartsengi, siden udbruddet sluttede den 16. januar. Mest sandsynligt vil tidsrammen, der kræves for at nå den samme mængde magma som før det sidste udbrud, være i størrelsesordenen uger, ikke dage. Beregningsmodeller er ved at blive forfinet for at opnå en klarere vurdering af status for magmaakkumulering.

Lave niveauer af seismisk aktivitet fortsætter og er for det meste koncentreret omkring Hagafell. Den aktuelle seismiske aktivitet stemmer overens med den, der er observeret i området efter det forrige udbrud.

Det islandske meteorologiske kontor har udgivet et opdateret farevurderingskort. De vigtigste ændringer omfatter en reduktion af det overordnede fareniveau for Grindavík til orange (betydelig fare).

Det skal bemærkes, at selvom det overordnede fareniveau for Grindavík er reduceret med et niveau, er faren forbundet med sprækker fortsat meget høj. Den nuværende fare omtales nu som “nedsynkning i en sprække”, der beskriver den fare, der kan være til stede, hvor sprækker er skjult under ustabile overflader, der kan kollapse og udvikle synkehuller.

Farevurderingen relateret til sprækkeudvikling i Grindavík er faldet. Evalueringer er i gang for at afgøre, om der er fare for, at eksisterende sprækker udvider sig, eller at der dannes nye sprækker. GPS-data har udvist meget lidt bevægelse i Grindavík de seneste par dage, hvilket reducerer den vurderede fare sammenlignet med tidligere. Faren på grund af synkehuller, der ligger over sprækker, anses nu for at være betydelig.

Hazard_map_IMO_25jan_2024

(Klik på billedet for at se det større). Øget fare i området på grund af udbruddet nær Hagafell den 16. januar og landhævning nær Svartsengi. Forholdene inden for og uden for fareområderne kan ændres med lidt advarsel. Risikovurdering er udelukkende fokuseret inden for disse områder, men faren kan strække sig ud over dem. Den overordnede farevurdering for hvert område er baseret på en samlet vurdering af 7 typer af farer, der er til stede eller mulige inden for regionerne. Farven på hvert område afspejler den overordnede fare inden for disse grænser.

 

Opdateret 19. januar 16:30 UTC

 

Der registreres stadig tydelige signaler om en fortsat landhævning under Svartsengi. Det er endnu for tidligt at sige, om hastigheden af ​​landhævningen er steget siden forud for udbruddet den 14. januar. De første målinger tyder på, at det er tilfældet, men som tidligere skrevet kan målinger svinge fra den ene dag til den anden og en længere tidslinje for måling er nødvendig for at kunne fortolke den langsigtede udvikling af landhævningen.

Seismisk aktivitet fortsætter med at falde i området af magmadiget, og deformationssignaler set på GPS-enheder tyder på en betydelig opbremsning af jordens bevægelse sammenlignet med tidligere dage. Disse oplysninger tyder på, at magma ikke længere strømmer ind i diget, og at udbruddet er afsluttet.

GPS-målinger viser også små deformationer i Grindavík. Der er stadig stor fare for, at jorden kollapser til sprækker i byen, og derfor er det vigtigt at kortlægge nye sprækker og ændringer af kendte estimerede.

Det islandske meteorologiske kontor har opdateret farevurderingen på grund af den vulkanske og seismiske aktivitet. Fareniveauet er blevet reduceret i alle zoner.

En samlet farevurdering for zone 1, Svartsengi, er nu nede på gul (moderat fare).

En samlet farevurdering for zone 4, Grindavík, er nu nede i rødt (høj fare). Bemærk, at farven på zoner repræsenterer den overordnede fare inden for disse zoner. En fare, der vurderes til at være større inden for en zone, er skrevet med fede bogstaver i listen over farer på kortet.

Farevurderingskortet træder i kraft kl. 15:00 i dag, fredag ​​den 19. januar og er gyldigt til torsdag den 25. januar kl. 15:00, medmindre der er væsentlige ændringer.

Hazard_map_IMO_19jan_2024

 

Opdateret 18. januar 15:30 UTC

 

Som rapporteret i nyhederne i går, er der stadig klare tegn på landstigning under Svartsengi, men det er stadig for tidligt at bestemme stigningshastigheden på grund af den seneste vulkanske aktivitet i området. GNSS-målinger evalueres for at give en samlet vurdering af situationen. Det ser dog ud til, at deformationen forbliver magen til den, der blev observeret efter vulkanudbruddet den 18. december.

Omkring 200 jordskælv er blevet registreret nær magmakanalen siden i går, hvor det største måler 1,4 i styrke. Siden midnat er der sket cirka 70 små jordskælv, hvilket er færre end målt dagen før. Vejret har påvirket antallet af jordskælv, der er opdaget i de seneste dage, men antallet af jordskælv ser ud til generelt at være faldet.

Der er fortsat en betydelig risiko i Grindavík på grund af sprækker og potentialet for jordkollaps ind i dem .

Opdateret 17. januar kl. 18:00 UTC

 

 

Magmaophobning fortsætter under Svartsengi. Det er for tidligt at hævde hastigheden af ​​landhævningen kort efter vulkanudbruddet. Eksperter vil fortsat vurdere data fra GNSS-stationer i området for at få en samlet vurdering af situationen. En af målerne, som var placeret nord for Grindavík, gik under lava, men over 20 GNSS-stationer er i området og bliver brugt.

Seismisk aktivitet har været mild over magmakanalen i de sidste 24 timer. Ifølge beregningsmodeller ligger magma lavvandet i den sydlige ende af kanalen, hvor landet ser ud til at være kraftigt brækket, hvilket gør det lettere for magmaen at nå overfladen. Derfor er der fortsat sandsynlighed for, at nye eruptive sprækker kan åbne sig uden varsel.

Der er stadig fare i Grindavík relateret til sprækker og potentialet for jordkollaps ind i dem. Der er sket betydelige deformationer i forbindelse med graben i den østlige del af byen. Disse bevægelser var for det meste langs de sprækker, der blev dannet den 10. november og allerede var blevet kortlagt.

Gasforurening blev målt i går under arbejde på brønde forbundet til forsyningssystemet i Grindavík. Det islandske meteorologiske kontor overvåger ikke lokal gasforurening i Grindavík. Det skal undersøges nærmere, om gasforureningen er relateret til magmaen, der ligger meget lavt i området. Det skal bemærkes, at farlig gasforurening er blandt de emner, der nævnes i den nuværende farevurdering for Grindavík.

IMO har udsendt et opdateret farevurderingskort. Der er ingen ændringer i den samlede farevurdering for områderne i forhold til tidligere. Kortet træder i kraft klokken 15.00 i dag og gælder til fredag ​​den 19. januar klokken 15.00, medmindre der sker væsentlige udviklinger.

Hazard_map_IMO_17jan_2024

 

Opdateret 16. januar kl. 18:00 UTC

 

Magma fortsætter med at akkumulere under Svartsengi med en hastighed svarende til den, der blev observeret før de sidste to udbrud. Dette var konsensus opnået under et høringsmøde mellem forskere her til morgen. Under udbruddet sidste søndag, i lighed med udbruddet den 18. december, strømmede magma mod øst fra akkumuleringsstedet under Svartsengi, hvilket skabte en magmaledning, der strækker sig fra Stóra-Skógfell sydpå under Grindavík. Beregningsmodeller understøtter denne observation og indikerer, at magmaens oprindelse var lidt længere mod vest i forhold til det tidligere udbrud, hvilket førte til variationer i de seneste GPS-målinger sammenlignet med dem, der blev registreret den 18. december.

Da der dannes en magmakanal tæt på overfladen, forspændes jordskorpen, hvilket får landet over den centrale del af kanalen til at aftage og danne en graben. Derudover er jorden forhøjet på hver side af den. Beregningsmodeller, der blev gennemgået på høringsmødet, viser, at GNSS-stationen i Svartsengi er placeret i kanten af ​​kanalen, hvor jorden hæver sig i takt med, at ledningen dannes. Nu, to dage efter kanalens dannelse, forventes Svartsengi GNSS-stationen at vise nedsynkning, hvis magmaakkumulering er ophørt. Dette er dog ikke observeret, hvilket indikerer, at magmaakkumulering fortsætter som før.

Magmakanalen, der blev genereret i udbruddet, der begyndte i søndags, ligger lidt længere mod øst end kanalen, der strakte sig under Grindavík den 10. november. Data indsamlet og behandlet af Islands Naturhistoriske Institut og National Land Survey of Iceland afslører, at en ny graben har dannet øst for den, der dukkede op den 10. november. Den nydannede graben måler cirka 800-1000 meter i bredden, som vist på kortet nedenfor. Den største nedsynkning i den er cirka 30 cm, men det er værd at bemærke, at regionen stadig oplever nedsynkninger, og dalen udvides gradvist. Til sammenligning havde graben, der udviklede sig i Grindavík den 10. november, en bredde på omkring 2 km, hvor den mest markante indsynkning målte omkring 1,3 meter.

Inde i denne nyligt dannede graben er tidligere kortlagte sprækker, der var synlige på overfladen, udvidet, og yderligere sprækker er opstået. Som følge heraf er risikoen forbundet med disse sprækker og muligheden for jordkollaps i dem steget i den østlige del af Grindavík sammenlignet med tidligere.

NyrSigdalur

 

Kort, der viser placeringen og bredden af ​​graben dannet den 10. november (“Mörk sigdals 10-11. nóvember”) og den nyeste graben, der for nylig blev dannet mod øst (“Mörk sigdals 14-15. janúar”).

Opdateret 16. januar kl. 11:45 UTC

 

Der er i øjeblikket ingen synlig aktivitet i de eruptive sprækker, med den seneste lava, der er observeret, der udgår fra den nordlige sprække kort efter kl. 1 i nat. Seismisk aktivitet fortsætter med at falde, hvilket betyder, at området er ved at stabilisere sig. Omkring 200 små jordskælv blev registreret nær magmakanalen siden midnat, hvilket indikerer, at magma stadig migrerer. Den mest seismiske aktivitet er placeret nær Hagafell, tæt på den første eruptive sprække, der åbnede søndag morgen. På dette tidspunkt er det for tidligt at erklære, at udbruddet er forbi.

GPS-sensorer fortsætter med at registrere jorddeformation i og omkring Grindavík, hvilket illustrerer, at magmakanalen under Grindavík stadig forårsager udvidelse i området. Termiske billeder fra en drone i aftes viser, at sprækker, der tidligere er kortlagt sydvest for Grindavík, er blevet betydeligt større. Der er fortsat betydelige farer i området.


 

Opdateret 15. januar kl. 16:40 UTC

 

Baseret på webcam-optagelser er det tydeligt, at lavastrømmen er faldet fra de eruptive sprækker, der åbnede i går. Strømmen fra den sydlige eruptivspalte, som opstod omkring middagstid i går nær byens grænse, ser ud til at være ophørt. Størstedelen af ​​den resterende lavastrøm er nu rettet mod sydvest langs de beskyttende barrierer, og dens bane ser ud til at have stabiliseret sig.

Det er svært at vurdere, hvor længe dette udbrud vil vare. Seismisk aktivitet er faldet, og GPS-målinger indikerer, at deformationshastigheden i området er reduceret. Deformation er dog stadig påvist nær den sydligste del af magmakanalen under Grindavík.

Målinger tyder på, at der har været en forskydning på op til 1,4 meter det seneste døgn, fordelt på talrige sprækker inden for byens grænser. Friske sprækker har udviklet sig, og eksisterende er udvidet. Det er muligt, at yderligere sprækker kan dukke op på overfladen i løbet af de næste par dage.

Som tidligere nævnt er udbrudsstederne ekstremt farlige, og muligheden for, at nye sprækker kan opstå uden varsel, kan ikke afvises. Dette blev demonstreret af den eruptive sprække, der dukkede op nær grænsen til Grindavík i går, som ikke gav nogen genkendelige advarselsskilte på overvågningsudstyret.

I dag blæser der en mild vind fra nordøst ved udbrudsstederne, men den tager til senere på dagen. Derfor driver gasforurening mod sydvest mod havet. I morgen vil området opleve vind fra nord, der når 10-18 m/s, hvilket får gassen til at drive sydpå. Se vejrtjenestens vejrudsigt for detaljer om gasspredning.

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge området og er i direkte kontakt med civilbeskyttelses- og indsatshold i regionen om begivenhedens forløb.

Forskere mødtes i morges til et konsultationsmøde arrangeret af det islandske meteorologiske kontor. De gennemgik de seneste data relateret til udbruddet.Top of Form

I de kommende dage vil der være løbende målinger og indsamling af yderligere data, efterfulgt af analyser. Disse data bliver blandt andet brugt til at konstruere modeller, der forbedrer forståelsen af ​​de præ-eruptive indikatorer, der førte op til denne begivenhed, og til at evaluere den mest sandsynlige progression af udbruddet. Der foretages også sammenligninger mellem udbruddet den 18. december og udbruddet, der begyndte i går for at øge forståelsen af ​​ændringer i området og for at evaluere de mest sandsynlige scenarier fremover.

Det islandske meteorologiske kontor har udgivet et opdateret farevurderingskort baseret på de seneste data. Det forbliver uændret i forhold til sidste opdatering. Kortet er gyldigt indtil kl. 19.00 onsdag den 17. januar, medmindre der opstår nyt.

Hazard_map_IMO_15jan_2024

 

Kort_Hraundreifin_Maelingar140120224

Kort, der viser lavaens udbredelse baseret på målinger udført af det islandske naturhistoriske institut og Islands Universitets institut for geovidenskab. Der blev gennemført undersøgelser to gange i går. Den mørkelilla form viser udstrækningen af ​​lavaen kl. 13.50 den 14. januar, mens den lyse lilla form viser udstrækningen kl. 16.15, næsten 2,5 timer senere. De eruptive sprækker er markeret med røde linjer, mens barriererne konstrueret for at forhindre lava i at nå Grindavík er repræsenteret af orange stiplede linjer

ThykktHrauns_15012024

Kort, der viser tykkelsen af ​​lavastrømmen baseret på målinger kl. 13:50 i går.

Opdateret 14. januar kl. 15:30 UTC

 

 

Udbruddet nær Hagafell-Grindavík har bevaret samme styrke den seneste time eller deromkring.

Seismiske målinger viser, at ved begyndelsen af ​​urolighederne i morges (~2:30 om morgenen), flyttede den magmafyldte digeindtrængning sig først fra den SE-kant af Stóra-Skógfell og fortsatte derefter mod sydvest til den sydlige ende af Grindavík. Klokken 05.30 havde seismiciteten nået den nordlige ende af Grindavík, og både seismicitet og deformationsmålinger indikerer, at diget siden har forplantet sig under Grindavík by. En ny eruptiv sprække åbnede kl. 12:10 i eftermiddags, lige nord for byen. Lavastrømme ekstruderet fra denne sprække er nu kommet ind i byen.

På grund af digets udbredelse blev eksisterende forkastninger og sprækker reaktiveret, og der er sandsynligvis dannet nye sprækker i Grindavík.

 

Gas distribution

Det islandske meteorologiske kontors vejrudsigt for gasfordeling fra udbruddet ved Hagafell indikerer, at retningen er nord og nordøst, med en hastighed på 3-8 m/s, og vejret er tørt og lyst i dag. Det bliver til tider overskyet med mindre snefald sent i aften og i morgen tidlig. Det vil klare op om eftermiddagen i morgen. Forureningen fra udbruddet breder sig mod syd og sydvest.
GrindavikGas14Jan--002-

 

Nyt farekort udgivet

Det islandske meteorologiske kontor har opdateret farevurderingskortet i lyset af fortolkningen af ​​de seneste data.

Risikoen er steget på alle områder. Farevurderingskortet er gyldigt indtil kl. 19.00, mandag den 15. januar, medmindre andet er angivet.

Hazard_map_IMO_14jan_2024

Opdateret 14. januar kl. 8:20

 

Et udbrud startede klokken 7:57 UTC

Sprækkeåbningen er sydøst for Hagafell-bjerget.

Den sydligste del af sprækken er omkring 900 m fra byen Grindavík.

Åbningen er syd for lavastrømsafbøjningsbarrierer, der bygges nord for Grindavík. Lava strømmer nu mod byen.

Kort_StadsetningGoss2Et billede taget ombord på kystvagtens fly. Sprækkeåbning kan ses med lysene i Grindavík i det fjerne. Et kort, der viser sprækkeåbningen markeret med en rød linje.Kort_StadsetningGoss3

 

Opdateret 14. januar kl. 06:15 UTC

Omkring 03:00 UTC i dag begyndte en intens serie af jordskælv ved Sundhnúksgígar-kraterrækken. 

På tidspunktet for offentliggørelsen er der målt over 200 jordskælv i området, og seismiciteten har bevæget sig mod byen Grindavík. 

Indtil videre er det største registrerede jordskælv på 3,5 i styrke, og det blev målt klokken 04:07 UTC ved Hagafell. 

Både realtids GPS-målinger og borehulstrykaflæsninger (fra HS Orka) viser store ændringer siden begyndelsen af ​​dagens jordskælvsaktivitet. Disse observationer, ud over den igangværende seismicitet, bekræfter, at magma bevæger sig inden for regionen. 

Vores vurdering er, at muligheden for et udbrud er stor, og at det kan ske umiddelbart.

Skjalftar_1401_Midn

Et kort, der viser den seneste jordskælvsaktivitet.

Opdateret 12. januar kl. 17:45 UTC

 

Det islandske meteorologiske kontor har opdateret farevurderingskortet for Grindavík – Svartsengi-regionen på grund af de igangværende uroligheder på Reykjanes-halvøen. Kortet viser som tidligere en vurdering af eksisterende farer, der kan opstå med ringe advarsel inden for de angivne områder. Bemærk, at vurderingen kun gælder for farer inden for de definerede områder, selvom farer er mulige uden for de vurderede regioners grænser.

Med hensyn til farvekodning er den samlede vurdering for de seks zoner uændret i forhold til det tidligere kort. Der er dog en ændring i farevurderingen forbundet med sprækker i Grindavík (zone 4). Farerne forbundet med pludselig åbning af kortlagte og ukendte sprækker i Grindavík vurderes nu at være højere. Det skal bemærkes, at farerne forbundet med sprækker er begrænset til kendte områder inden for kommunegrænsen.

Med mindre andet er angivet, er kortet gyldigt til tirsdag den 16. januar 2024.

Hazard_map_IMO_12jan_2024

 

Opdateret 9. januar kl. 13:00 UTC

 

Seismisk aktivitet fortsætter med at udvise et mønster, der ligner det de seneste dage. Jordskælvets aktivitet er fortsat relativt lav, primært centreret mellem Hagafell og Stóra Skógfell, hvor centrum af indtrængen er beliggende. Derudover er der igangværende seismisk aktivitet i Fagradalsfjall, der har været ved siden 18. december.

Landhævningen måles stadig i Svartsengi-området, der har vist en relativt stabil tendens siden udbruddet den 18. december . Det medfølgende billede, markeret med røde prikker, der repræsenterer data fra GPS-stationen SENG i Svartsengi, illustrerer denne bane. Den seneste stigningshastighed er ca. 5 mm pr. dag, hvilket resulterer i en aktuel højde, der er ca. 5 cm højere end før digets indbrud på 10. november og 18. december sidste år.

Beregninger fra modeller baseret på deformationsmålinger (GPS og satellitbilleder) indikerer, at mængden af ​​magma akkumuleret i reservoiret under Svartsengi har nået et niveau, der kan sammenlignes med det volumen, der førte til dannelsen af ​​magmakanalen og det efterfølgende udbrud den 18. december sidste år. år. Det tyder på, at der er en øget risiko for et udbrud i de kommende dage.

Det islandske meteorologiske kontor udsendte et opdateret farekort den 5. januar, og det vil blive revurderet den 12. januar.

SENG-9-jan-

 

Relative målinger fra GPS-stationen SENG i Svartsengi fra begyndelsen af ​​oktober 2023 til i dag, viser nord-, øst- og lodrette komponenter (top, midt, bund). Den nederste kurve viser landhævningen i millimeter, med dagens måling angivet med en grøn prik.

Opdateret 5. januar kl. 17:40 UTC

 

Et nyt farekort er udstedt af IMO. Kortet afspejler en farebaseret vurdering af Grindavík – Svartsengi-regionen, foretaget den 5. januar 2024. Farevurderingen er baseret på de seneste overvågningsdata, herunder seismisk aktivitet og jorddeformation, samt geodætiske modelleringsresultater. Vurderingen tager også højde for sandsynligheden for vulkanske farer i hver af de seks zoner, som vist på kortet.

I dagens vurdering påvirker hovedændringen Svartsengi-regionen (zone 1), som nu anses for at være på et moderat fareniveau, hvilket afspejler et fald i forhold til den tidligere version af farekortet. Begrundelsen for denne ændring er, at farevurderingen på grund af dannelsen af ​​større overfladebrud er faldet, da der ikke er dannet nye større brud på det seneste. Derudover gør de seneste geofysiske observationer sammen med vores videnskabelige konsensus Sundhnúksgígar til det bedste sted for et udbrud.

I mellemtiden fortsætter IMO med at overvåge området, og eventuelle ændringer vil blive kommunikeret direkte til civilbeskyttelsen via de sædvanlige kommunikationskanaler.

 

Hazard_map_IMO_5jan_2024

Opdateret 5. januar kl. 14:30 UTC

 

Landhævningshastigheden nær Svartsengi fortsætter med at falde. Eksperter samlet på Meteorologisk Kontor her til morgen bekræftede dette gennem en analyse af GPS-data. Som tidligere rapporteret, signalerer dette en stigning i magmatrykket, hvilket øger sandsynligheden for et nyt digeindtrængen og potentielt udbrud. Det kan dog ikke udelukkes, at dette alternativt kan tyde på et fald i magmatilstrømningen.

Cirka 490 jordskælv har fundet sted nær magmakanalen siden tirsdag den 2. januar. Blandt disse havde 14 en styrke på over 1,0, hvoraf det største målte 1,8 nord for Hagafell. Onsdag den 3. januar indtraf et jordskælv med en styrke på 4,3 nær Trölladyngja, kort efterfulgt af et jordskælv med en styrke på 3,5 og adskillige efterskælv; omkring 900 jordskælv er blevet målt i området.

Den seismiske aktivitet nær Trölladyngja den 3. januar fandt sted langs en anerkendt brudlinje, hvor større jordskælv tidligere er sket flere gange. Der er intet, der tyder på, at disse jordskælv er direkte forbundet med magmabevægelser. Ikke desto mindre er de bemærkelsesværdige ændringer i landskabet i forbindelse med vulkansk aktivitet i Fagradalsfjall, landhævningen nær Svartsengi, magmakanalen nær Sundhnúk den 10. november og udbruddet den 18. december blevet målt på tværs af det vestlige Reykjanes og påvirker seismisk aktivitet i hele regionen .

Ifølge deres vurdering konkluderer forskerne, at hvis magma når overfladen, vil det mest sandsynlige sted for et efterfølgende udbrud igen være Sundhnúksgígaröðinni, beliggende mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Det er dog vigtigt at huske, at digeindtrængninger ikke altid kulminerer i et udbrud, hvilket aktiviteten ved Fagradalsfjall og også under Krafla-brandene vidner om. 

 

Opdateret 3. januar kl. 12:30 UTC

Klokken 10:50 opstod et jordskælv med en styrke på 4,5 nær Trölladyngja, kort efterfulgt af et andet jordskælv, der målte 3,9 kl. 10:54, og en række efterskælv. Jordskælvene fandt sted i en dybde på cirka 5 km og blev sandsynligvis udløst som reaktion på stress frigivet fra jordbevægelser andre steder på Reykjanes-halvøen. Disse jordskælv blev almindeligt mærket i den sydvestlige region af Island.

Placeringen af ​​jordskælvene er omkring 20 km NNE for Svartsengi, hvor landstigning på grund af magmaakkumulering er i gang. 

Det medfølgende billede viser placeringen af ​​jordskælvet, der fandt sted kl. 10:50 og dets nedslagsområde.

Gikkskjalftar-trolladyngja-3-jan

Opdateret 2. januar kl. 14:00 UTC

 

Hastigheden af ​​jordforskydning ved Svartsengi er faldende. Eksperter samlet på Meteorologisk Kontor her til morgen bekræftede dette gennem en analyse af GPS-data.

Opbremsningen af ​​inflationen er en indikation af, at magmatrykket stiger, hvilket øger chancerne for nye digeindtrængen og også vulkanudbrud. Dette er en lignende ændring i jordforskydning, som blev observeret sidst på dagen den 15. december, som kulminerede med et udbrud tre dage senere. Det er dog svært at sige, om dette mønster vil gentage sig.

De første tegn på et forestående vulkanudbrud er en pludselig stigning i seismisk aktivitet, og sådanne tegn blev observeret kort før udbruddet begyndte den 18. december.

I de seneste dage har den seismiske aktivitet i området været relativt konstant, med omkring 200 jordskælv registreret om dagen. De fleste af jordskælvene måler under størrelsesordenen 1,0, men omkring 30 jordskælv med størrelsesordenen over 1,0 er blevet registreret siden den 29. december, hvor det største er en styrke på 2,1 beliggende i den nordlige del af Grindavík.

Fortsat videnskabelig vurdering indikerer, at hvis der skulle opstå et udbrud, er Sundhnúkur-kraterrækken mellem Stóra-Skógafell og Hagafell det mest sandsynlige sted for et udbrud. Det er dog vigtigt at bemærke, at magmavandring ikke altid resulterer i et udbrud, som demonstreret af aktiviteten ved Fagradalsfjall og i Krafla-brandene.

Farevurderingskortet udstedt af Meteorologisk Kontor den 29. december forbliver uændret og er gyldigt indtil 5. januar.

Seismisk aktivitet bliver fortsat målt vest for Fagradalsfjall, hvor omkring 100 små jordskælv er blevet registreret siden 29. december. Yderligere analyse af overvågningsdataene vil snart blive udført for at få et klarere billede af situationen ved Fagradalsfjall.

 

Opdateret 29. december kl. 15:15 UTC

Jorden fortsætter med at puste op ved Svartsengi. På GPS-stationen Svartsengi (SENG) har landet nu nået en tilsvarende højde som målt lige før udbruddet den 18. december. Hævningshastigheden siden 18. december har været konstant, hvilket er anderledes end situationen før det sidste udbrud, hvor stigningen aftog i dagene før udbruddet. Det er dog vanskeligt at påstå, at stigningen vil bremse før det næste udbrud, selvom det har været tilfældet i udbrud på Reykjanes-halvøen i de senere år, og det blev også bemærket under Krafla-brandene. Der er fortsat usikkerhed om, hvor meget magmatryk, der skal opbygges, før magma begynder at bevæge sig mod overfladen.

Det nuværende løft er ikke ledsaget af så meget seismisk aktivitet som tidligere. Årsagen til dette er, at der blev udløst betydelig stress i området under begivenhederne den 10. november og den 18. december. Derfor skal der akkumuleres betydeligt mere magma, før den seismiske aktivitet stiger fra dets nuværende niveau. Før det sidste udbrud var der flere jordskælv over 3 og et over 4. Lignende seismisk aktivitet kan forventes i forbindelse med næste magma-indtrængning.

Efterhånden som magmaakkumulering fortsætter under Svartsengi, øges sandsynligheden for endnu en magmaindtrængning og et udbrud for hver dag, der går. Det er mest sandsynligt, at det næste udbrud vil ske i Sundhnúkur, mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Det er vigtigt at bemærke, at indtrængning af magma ikke altid fører til et udbrud, som det fremgår af aktiviteten ved Fagradalsfjall og i Krafla-brandene.

Det islandske meteorologiske kontor har udgivet et opdateret farekort, baseret på fælles fortolkning af data på et statusmøde afholdt i dag, 29. december. Den samlede vurdering af fareniveauer inden for områderne er uændret i forhold til sidste opdatering. Der er dog foretaget ændringer i listen over potentielle farer inden for område 4, Grindavík, hvor risici på grund af mulig lavastrøm og gasforurening er tilføjet. Ændringerne skyldes øgede chancer for et udbrud nord for Grindavík. Dette farekort vil blive gennemgået den 5. januar 2024.

I mellemtiden fortsætter IMO med at overvåge området, og eventuelle ændringer vil blive kommunikeret direkte til civilbeskyttelsen via de sædvanlige kommunikationskanaler.

Haettusvaedi_VI_29des_EN-2

Opdateret 27. december kl. 14:20 UTC

Siden 22. december er der registreret omkring 730 jordskælv i nærheden af ​​magma-indtrængningen, hvoraf 40 havde en størrelsesorden over M1. Det største jordskælv i denne periode havde en styrke på 2,1 den 26. december nord for Hagafell. De fleste af jordskælvene sker i en dybde på 4 km. Derudover er der mellem den 22. december og i dag blevet lokaliseret omkring 140 jordskælv på den vestlige side af Fagradalsfjall. Fem af disse jordskælv var over M1 i størrelse, og det samlede dybdeområde var 4 til 7 km.

Jorddeformationen fortsætter i Svartsengi-regionen, og deformationshastigheden svarer nu til før udbruddet den 18. december 2023. Det betyder, at magma fortsætter med at akkumulere under Svartsengi. Derfor er det mere og mere sandsynligt, at endnu en magma-indtrængning vil forekomme, hvilket kan føre til et andet vulkanudbrud. Geodætiske modelleringsresultater indikerer, at over 10 millioner m 3 magma blev hentet fra under Svartsengi for at fodre den indtrængning, der dannede sig den 18. december, som førte til udbruddet. Baseret på den igangværende hævningshastighed vil det tage en til to uger for den samme mængde magma at samle sig igen under Svartsengi. Der er stadig betydelig usikkerhed om, hvornår det opbyggede magmatryk vil være tilstrækkeligt til at udløse den næste magmaindtrængning.

Det skal bemærkes, at den oprindelige magma-indtrængning, som blev dannet den 10. november, strakte sig 15 km fra Kálfafellsheiði i nord til sydvest for Grindavík, lige ud for kysten. Det betyder, at magma forplantede sig i dybden under hele området, inklusive byen Grindavík. Det mest sandsynlige kildeområde for det næste udbrud er dog mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Baseret på indsigt fra udbruddet i december 2023, stiger sandsynligheden for den næste begivenhed dag for dag. 

Farevurderingskortet udstedt den 22. december 2023 forbliver gyldigt. Forudsat en uændret situation udsendes et nyt kort den 29. december.

SENG-27-des-2023

Tidsserier af kontinuerlige GPS-løsninger fra station Svartsengi (SENG). Grafen viser jordforskydninger i tre komponenter over de seneste 90 dage. Fra bund til top er de: op, øst og nord, alle målt i millimeter. Den blå, lodrette linje viser tidspunktet for magmaindtrængningen den 10. november, og den røde linje vulkanudbruddet den 18. december 2023. Hvert datapunkt repræsenterer en 24-timers løsning, og den lodrette komponent viser tydeligt den igangværende jordhævning ved Svartsengi.

Opdateret 22. december kl. 17:00 UTC

Som annonceret i går er sprækkeudbruddet ved Sundhnúksgígar afsluttet. Dette indikerer et midlertidigt ophør af eruptiv aktivitet. I de sidste 24 timer blev der registreret næsten 90 jordskælv i Grindavík-, Sundhnúksgígar- og Svartsengi-regionerne. Det største jordskælv var M1,6 vest for Hagafell, lige efter kl. 16:00 UTC i går (21. december). Samlet set er seismicitetsniveauerne lave, men varierende på daglig basis.

Ifølge GPS og satellitbaserede målinger var jordløftning i Svartsengi-regionen tydelig umiddelbart efter udbruddet begyndte om aftenen den 18. december. Indledende målinger viser, at stigningshastigheden er større end før udbruddet fandt sted. Dette betyder, at magma-akkumulering fortsætter uformindsket under Svartsengi. Denne udvikling vil sandsynligvis føre til endnu et digeindbrud og i sidste ende et vulkanudbrud. I tilfælde af et udbrud er den mest sandsynlige kilderegion mellem Stóra-Skógfell og Hagafell.

Kontinuerlige GPS-målinger viser, at hastigheden af ​​den daglige jordhævning ved Svartsengi mellem 10. november, hvor den magmatiske indtrængning dannedes, og 18. december gradvist faldt. Denne proces vil sandsynligvis gentage sig selv, hvilket betyder, at det næste digeindbrud kan begynde med lidt advarsel, når hævningshastigheden falder igen. Derfor stiger sandsynligheden for et udbrud dag for dag.

Efter bekræftelse af slutningen af ​​udbruddet den 18. december har det islandske meteorologiske kontor udsendt en ny farevurdering. Farekortet træder i kraft kl. 16.00 UTC i dag (22. december), og det forbliver gyldigt indtil kl. 18.00 UTC den 29. december. De vigtigste ændringer påvirker zone 2 og 3, hvor fareniveauerne er reduceret fra meget høje (lilla) til høje (røde). Farevurderingen for alle andre zoner er uændret. Navnlig er vurderingen for Grindavík uændret i forhold til det tidligere kort, og fareniveauet er fortsat betydeligt . Vi lægger vægt på, at forholdene kan ændre sig hurtigt, og at vejrforholdene i væsentlig grad kan påvirke følsomheden af ​​vores overvågningsnetværk. Under sådanne forhold kan varslingstiden forkortes betydeligt.

Vejrudsigten for Grindavík den 23. december lyder på nordøst vind 10-15 m/s, periodisk snefald og muligvis drivsne. Temperaturerne bliver lave, mellem 3 og 5°C. Den 24. december vinder fra nord 13-18 m/s med enkelte snebyger, men 10-15 m/s om eftermiddagen med aftagende snebyger. Der kan forventes periodisk drivende sne. Temperaturerne vil ligge fra 0 til 2°C


Haettumatskort-22-desember-2023-enska-

Det seneste farevurderingskort, offentliggjort den 22. december kl. 16:00 UTC. Det er vigtigt at bemærke, at nye farer kan opstå med lidt advarsel inden for de specificerede områder. Derudover gælder vurderingen kun for de specificerede områder, hvorimod farer kan strække sig eller forekomme ud over de identificerede zoner.

Opdateret 21. december kl. 12:55 UTC

Forskere, der fløj over udbrudsstedet i morges, bekræfter, at ingen udbrudsaktivitet er synlig, og at lavastrømmen fra kraterne ser ud til at være ophørt. Glødende er stadig synligt i lavafeltet, muligvis inden for lukkede kanaler. Dette blev også bekræftet af en Elfu-medarbejder i Sýlingarfell. Aktiviteten ser ud til at være aftaget sent i nat eller meget tidligt i morges. Det er dog stadig muligt, at lava flyder i lukkede kanaler, så det er for tidligt at erklære udbruddet for afsluttet.

Jordskælvsaktiviteten er fortsat med at falde, og i løbet af de sidste 24 timer er der målt cirka 70 mindre jordskælv over magmarørene. Det største jordskælv i går skete klokken 14:27 og målte 1,4 i størrelsesordenen, mens det største siden midnat i nat var på 1,9. Deformationsmålinger ved Svartsengi viser lidt bevægelse, men målinger over de næste par dage vil yderligere afklare situationen dér.

Gasspredning, hovedsageligt på grund af afgasningen af ​​lavafeltet, vil i dag være sydøst og ud til havet. I morgen, med en langsommere nordøstlig vind, vil gassen rejse mod sydvest.

På nuværende tidspunkt er det svært at forudsige fortsættelsen af ​​udbruddet, men forskere ved Meteorologisk Kontor vurderer konstant de seneste data og fortsætter med at overvåge området tæt.


Opdateret 20. december kl. 18:50 UTC

Udbruddet, der begyndte i Sundhnúksgígar-kraterrækken den 18. december, startede med betydelig kraft, og varslingsperioden var kort. Der gik omkring 90 minutter fra de første tegn på seismicitet, til udbruddet begyndte. Udbruddet skete på magma-indtrængen, der dannedes den 10. november. Magmaen stammer højst sandsynligt fra under Svartsengi, hvor landet har rejst sig gentagne gange siden 2020.

I det seneste døgn har den højeste aktivitet i udbruddet holdt sig omkring midten af ​​sprækken, der åbnede den 18. december. Seismisk aktivitet har været relativt stabil, og der har været små ændringer i deformation siden udbruddet begyndte. I betragtning af dette vurderer det islandske meteorologiske kontor (IMO), at sandsynligheden for, at et nyt udbrud dannes uden varsel i nærheden af ​​Grindavík, er faldet. Derfor har IMO udsendt et nyt farevurderingskort, der træder i kraft i morgen, torsdag den 21. december kl. 7:00 UTC. Farevurderingskortet er gyldigt indtil 28. december. Det skal bemærkes, at selvom sandsynligheden for dannelse af ventilationsåbninger inden for område 4 er faldet, anses fareniveauet i dette område ikke desto mindre for at være betydeligt. Selvom aktiviteten er faldet siden udbruddet begyndte, er intensiteten af ​​udbruddet stadig betydelig og kan sammenlignes med udbrud ved Fagradalsfjall. Det har også vist sig, at magmaen kan nå overfladen hurtigt, hvilket giver lidt tid til at udsende advarsler.

Hazard_map_VI_20des_DRAFT

På grund af det vulkanudbrud, der begyndte ved Sundhnúksgígar-kraterrækken den 18. december, er der en øget sandsynlighed for yderligere udluftningsåbninger på den oprindelige sprække. Baseret på det pludselige udbrud ved Sundhnúksgígar kan varslingstiden for nye sprækkeåbninger være meget kort.


Opdateret 20. december kl. 17:00 UTC

Kraften fra udbruddet fortsætter med at aftage. Nye billeder af området viser, at i øjeblikket er to kratere i udbrud. Det mest aktive i dag er krateret direkte øst for Sýlingarfell, som er det sydligste af de kratere, der var aktive i går.

Lava fortsætter for det meste med at strømme mod øst fra de vulkanske åbninger, men en lava-tunge er også løbet vest for, nord for Stóra-Skógfell. Den sydligste kant af lavaen ser ikke ud til at være på vej frem. Satellitbilleder taget i aftes viser, at lavafeltet er omkring 3,7 kvadratkilometer stort.

Vinden vil vende nordvest i nat og i morgen, og forureningen vil blive transporteret mod sydøst og ud i havet. Det islandske meteorologiske kontor udsender regelmæssigt gasforureningsprognoser.

Der er sket et markant fald i jordskælvsaktiviteten, og i løbet af de sidste 24 timer er der målt omkring 80 små rystelser over magmakanalerne. Det største jordskælv var 2,2 i størrelsesordenen klokken 10:55 i går morges, og det største siden midnat er 1,2 i størrelsesordenen.

Hraunflaedi-20-des

Opdateret 19. december kl. 18:30 UTC

Udbruddet fortsætter med at svækkes. Nye luftbilleder af området viser, at der nu er tre åbninger, der bryder ud sydøst for Stóra-Skógfell, ned fra de tidligere fem. Lavaen er for det meste strømmet mod øst fra udbrudsstedet, men der er også en lava-tunge, der flyder mod vest fra regionen nord for Stóra-Skógfell.

Siden udbruddet begyndte, er omkring 320 jordskælv blevet målt over magmakanalerne. Det største jordskælv, med en styrke på 4,1, fandt sted klokken 23:25 mandag. Efter midnat faldt den seismiske aktivitet markant, og siden klokken 12.00 i dag er der kun registreret 10 jordskælv i regionen. Efter udbruddet ved Sundhnúksgíga sænkede landet i Svartsengi sig mere end 5 cm. Tidligere havde landet hævet sig der med omkring 35 cm siden dannelsen af ​​magmakanalen den 10. november. Det er for tidligt at afgøre, om magma vil fortsætte med at samle sig under Svartsengi, og om landet vil begynde at rejse sig igen.

Mens udbruddet fortsætter ved Sundhnúksgíga, er der en øget sandsynlighed for, at flere åbninger kan åbne langs den oprindelige sprække såvel som længere mod nord eller syd. Når man ser tilbage på optakten til udbruddet, afslører det, at der gik cirka 90 minutter mellem de første indikatorer og starten af ​​udbruddet. Derfor kan varslingstiden for nye udluftningsåbninger ved Sundhnúk være meget kort.


Opdateret 19. december kl. 14:30 UTC

Størrelsen af ​​vulkanudbruddet ved Sundhnúksgígar fortsætter med at falde. Lavastrømmen anslås at være omkring en fjerdedel af, hvad den var ved begyndelsen af ​​udbruddet den 18. december, og en tredjedel af den oprindelige sprække er aktiv. Lavafontænerne er også lavere end ved begyndelsen af ​​udbruddet og når omkring 30 meter på deres højeste. Disse tal er baseret på visuelle skøn fra en rekognosceringsflyvning tidligt den 19. december.

Udbruddets udvikling ligner nylige udbrud ved Fagradalsfjall, hvor sprækkerne begynder at trække sig sammen og danne individuelle udbrudsåbninger. I øjeblikket er der omkring fem udbrudsåbninger spredt langs den oprindelige sprække.

Ifølge oplysninger fra videnskabsmænd, der tog på en anden helikopterflyvning med den islandske kystvagt omkring kl. 04:00 UTC i dag, har den samlede længde af sprækkeudbruddet ikke ændret sig meget fra begyndelsen. Der var ringe aktivitet i den sydlige ende af sprækken nær Hagafell, og størstedelen af ​​lavastrømmen er på vej mod øst mod Fagradalsfjall. To vandløb når vest, begge nord for Stóra-Skógfell.

På tidspunktet for offentliggørelsen driver vulkanfanen fra vest og nordvest. Gasforurening kan være mærkbar i Vestmannaeyjar i dag, men ikke andre steder i befolkede områder. Ifølge vejrudsigten kan der blive opdaget gasforurening i hovedstadsområdet sent i aften eller i morgen tidlig.

Et nyt farevurderingskort er under udarbejdelse, og det vil blive offentliggjort senere i dag.

Iceye-19-des-nytt

Amplitudebillede fra en ICEYE-satellit optaget kl. 03:11 i morges (19. december 2023). Foreløbig analyse af dette billede viser den nye eruptive sprække (gul linje) og lavastrøm (farvet område). Bemærk, at dæmningerne bygget omkring Svartsengi er tydeligt synlige.

Opdateret 19. december kl. 3:00

Intensiteten af ​​vulkanudbruddet, der startede for omkring fire timer siden, er aftagende. Dette fremgår af seismiske og GPS-målinger. At aktiviteten allerede er faldende er ikke en indikation af, hvor længe udbruddet vil vare, men derimod at udbruddet er ved at nå en tilstand af ligevægt. Denne udvikling er blevet observeret i begyndelsen af ​​alle udbrud på Reykjanes-halvøen i de senere år.

Den eruptive sprække er omkring 4 km lang, med den nordlige ende lige øst for Stóra-Skógfell og den sydlige ende lige øst for Sundhnúk. Afstanden fra den sydlige ende til kanten af ​​Grindavík er næsten 3 km.

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge aktiviteten og er i direkte kontakt med civilbeskyttelses- og indsatsenheder i området. Et møde med videnskabsmænd vil blive afholdt i morgen formiddag for at evaluere udviklingen af ​​udbruddet natten over.

Denne nyhed vil blive opdateret kl. 09:00 den 19. december.

Eldgos_19des_stadsetning_0300_DA


Opdateret 19. december kl. 02:10

Ifølge de seneste luftobservationer og seismicitet udvider udbrudsspalten sig mod syd. På tidspunktet for offentliggørelsen var den sydlige ende af sprækken tæt på Sundhnúkur. 

Udbruddet er placeret på digeindtrængningen, der blev dannet i november. Hastigheden af ​​lavaudledning i løbet af de første to timer af udbruddet menes at være på en skala på hundredvis af kubikmeter i sekundet, med de største lavafontæner i den nordlige ende af sprækkerne. 

Lava spreder sig lateralt fra hver side af de nyligt åbnede sprækker. Fra realtids GPS-målinger har betydelig jorddeformation ledsaget åbningen af ​​udbrudssprækkerne. 

Siden midnat den 19. december er niveauet af seismicitet på udbrudsstedet faldet. Derudover tyder estimater af sprækkeforlængelse på, at udbruddet er faldet i intensitet siden det begyndte kl. 22:17 den 18. december.


Opdateret 18. december kl. 23.00

 

Klokken 22:17 i aften begyndte et vulkanudbrud nord for Grindavík på Reykjanes-halvøen. Udbruddet ligger tæt på Sundhnúkagígar, omkring fire kilometer nordøst for Grindavík, og det kan ses på nærliggende webkameraer. Forud for udbruddet skete et jordskælvsværm, der startede kl. 21.00.

 

En kystvagthelikopter vil snart lette for at bekræfte udbruddets nøjagtige placering og størrelse.

Mere information vil snart være tilgængelig.


Opdateret 16. december kl. 14:00 UTC

På nuværende tidspunkt er det for tidligt at sige, om magmaakkumuleringen ved Svartsengi er stoppet, og inflationen er forbi. Deformationshastigheden er faldet noget de seneste dage, men der er brug for flere data for at fortolke den mulige udvikling af aktiviteten i Svartsengi.

Forskere vil fortsætte med at analysere dataene i de kommende dage. 

Et nyt farekort vil blive frigivet onsdag den 20. december, som vil afspejle fortolkningen af ​​de seneste data.


Opdateret 15. december kl. 13:00 UTC

Generelt fortsætter svag seismicitet i det område, der er påvirket af diget, og er for det meste koncentreret nær Hagafell. Siden tirsdag den 12. december er der målt 460 jordskælv, hvoraf 30 var større end M1,0. Det største jordskælv i denne tid var M2,8 nær Hagafell tirsdag morgen. Data fra GPS-stationer og satellitbilleder viser, at løft som følge af ophobning af magma fortsætter omkring Svartsengi. Mens magma fortsætter med at akkumulere i dette område, er yderligere diger eller et udbrud stadig muligt.

Farekortet offentliggjort den 6. december Islandsk kort her nedenfor fortsætter med at være gyldigt indtil 20. december. Forholdene i og uden for de afgrænsede farezoner kan ændre sig med lidt advarsel.

Haettusvaedi-13des-png


Opdateret 13. december kl. 11:15 UTC

Området omkring Svartsengi fortsætter med at blæse op. Inflationstakten er faldet en del siden fredag, men den er stadig større, end den var før dannelsen af ​​diget, der rejste under Grindavík 10. november.

Mens magma fortsætter med at samle sig omkring Svartsengi, er yderligere diger eller et udbrud stadig muligt.

Hvis der dannes et andet dige, anses det for at være mest sandsynligt, at det vil følge samme vej som diget den 10. november. Det mest sandsynlige sted for et potentielt udbrud under disse forhold vurderes at være nord for Grindavík i retning af Hagafell og området omkring Sundhnúkagígar. 

Seismisk aktivitet fortsætter på samme niveau som de foregående dage. Den er generelt svag og mest i området omkring Hagafell.


Opdateret 6. december kl. 18:00 UTC

De seneste geodætiske modelleringsresultater tyder på, at magmatilstrømningen til diget, der blev dannet den 10. november, sandsynligvis er ophørt. Chancerne for et udbrud langs diget på dette tidspunkt er derfor faldet betydeligt. Magmaakkumulering fortsætter dog under Svartsengi.  

Den igangværende aktivitet ved Svartsengi, som begyndte i oktober, er endnu ikke slut, og et nyt kapitel kan være begyndt med en øget chance for en ny magmaudbredelse og efterfølgende øget sandsynlighed for et udbrud. 

Som tidligere nævnt blev diget under Grindavík fodret med magma, der akkumuleredes under Svartsengi. Det er sandsynligt, at denne sekvens af begivenheder vil gentage sig. Når man ser på det overordnede mønster med gentagen magma-akkumulering, kan det estimeres, at den næste magma-udbredelse fra Svartsengi kan være i mindre skala end den, der tidligere blev dannet den 10. november. En magma-udbredelse kan vare i flere timer eller dage med en øget risiko på grund af seismisk aktivitet og deformation i den periode. 

Tegn på en magma-udbredelse omfatter en pludselig stigning i seismisk aktivitet og hurtige ændringer i jordens deformation. Disse tegn kan observeres på instrumenter flere timer før magmaudbredelsen sandsynligvis vil udgøre en trussel mod Svartsengi eller Grindavík. Hvis der opstår en magma-udbredelse, vil det islandske meteorologiske kontor straks aktivere indsatsplaner for offentlig sikkerhed. 

Efter en magma-udbredelse øges sandsynligheden for et udbrud. Som nævnt ovenfor er det mest sandsynligt, at magma vil forplante sig fra Svartsengi ind i det tidligere dannede dige den 10. november. Det gør det til det mest sandsynlige område for et udbrud. 

Det er ikke muligt at estimere, hvornår den næste magmaudbredelse vil finde sted. Usikkerheden er betydelig, og en magma-udbredelse kan ske i løbet af de næste par dage eller muligvis efter flere måneder. 

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge området tæt og fortsætter med at overvåge tegn på magmaudbredelse og andre ændringer, der kan udgøre yderligere fare i området nær Svartsengi og Grindavík.

Sammenligning af Svartsengi og Krafla brande

I den sidste uge er der registreret cirka 300-500 jordskælv i en 24-timers periode omkring digets indbrud. Det største jordskælv var et M2,7 nær Hagafell fredag ​​aften. Siden midnat i dag er omkring 90 jordskælv blevet detekteret langs diget, alle målte under en M2,0. Størstedelen af ​​den seismiske aktivitet er fortsat koncentreret langs midten af ​​diget i omkring 3-4 km dybde. På grund af nedsynkning i Svartsengi har spændingen i jordskorpen ændret sig. Indtil det tidligere stressniveau er nået, kan det forventes, at mindre seismicitet fortsætter i regionen.

På trods af det seneste fald i seismisk aktivitet i de sidste uger, kan yderligere uroligheder forventes på Reykjanes-halvøen. Eksempler på lignende uroligheder kan ses i Krafla-brandene, der startede i 1975. Over en 10-årig periode var der 20 magmaudbredelser, hvoraf 9 resulterede i et udbrud (se forklarende billede nedenfor). I Krafla-brandene fodrede alle magma-udbredelsen det samme dige, men de varierede i størrelse. En lignende gentagelse kan også observeres i aktiviteten omkring Fagradalsfjall.

De seneste geodætiske modelleringsresultater indikerer, at mængden af ​​magma, der i øjeblikket er akkumuleret under Svartsengi, er betydeligt mindre end volumen akkumuleret før digets indtrængning den 10. november. Når man ser på magma-akkumuleringen og magma-udbredelsen i Krafla-brandene, er det tydeligt, at den største mængden af ​​magma havde ophobet sig i Krafla-calderaen før det første vulkanudbrud. En mindre mængde magma akkumulerede i calderaen, før den næste magma-udbredelse fandt sted. Det kan estimeres, at en lignende udvikling vil ske i forhold til magmaophobning under Svartsengi, og der skal ophobes en mindre mængde magma, før den udløser den næste magmaudbredelse ind i diget. Det er sandsynligt, at langsomt stigende seismicitet vil blive opdaget, før en ny magmaudbredelse finder sted, hvilket indikerer øget tryk under Svartsengi.

Kroflueldar-enska

Billedet viser samspillet mellem dannelsen af ​​diger og løft midt i Krafla-krateret. Det nederste billede viser højden af ​​land inden for Krafla-krateret, mens det øverste viser afstanden mellem Krafla-krateret og urolighederne. (Páll Einarsson og Bryndís Brandsdóttir, 2021)

Opdateret 1. december kl. 16:50 UTC

 

Seismiciteten på halvøen fortsætter med at falde. I de sidste par dage har det automatiske jordskælvslokaliseringssystem registreret relativt få jordskælv, for det meste mikrojordskælv under størrelsesordenen 1. Den seneste seismicitet er koncentreret i området mellem Sýlingarfell og Hagafell, hvor diget højst sandsynligt fødes af magma, der ophobes under Svartsengi. Nogle deformationer detekteres stadig på cGPS-stationerne tæt på diget, men signalet tolkes nu hovedsageligt som skorpens reaktion på den igangværende inflation i Svartsengi-området.

Selvom aktiviteten langs diget og dets omegn nu foregår med meget lav intensitet, fortsætter inflationen, som startede i Svartsengi få dage efter digets dannelse, med et nogenlunde stabilt tempo. Nogle cGPS-stationer omkring Svartsengi og Mt. Þorbjörn viser en langsom faldende tendens, men andre stationer viser stadig en konstant tendens, hvilket tyder på, at indstrømningshastigheden af ​​magma i dybden ikke er reduceret væsentligt.

Processen, der begyndte den 25. oktober med en betydelig seismisk sværm og toppede den 10. november med dannelsen af ​​et 15 km langt magmatisk dige, er ikke slut. Med sikkerhed kan det konstateres, at en fase er startet, hvor et lignende hændelsesforløb kan gentage sig med tiden.

På dette stadium er det dog svært at sige, hvornår den næste energiske indtrængen af ​​magma på lavere dybde kan forekomme, og om den vil forekomme i et lignende område eller ej. IMO fortsætter med at opretholde overvågningen af ​​området på et højt niveau.

 

Opdateret 29. november kl. 17:00 UTC

Den seismiske aktivitet er fortsat langsomt faldende i løbet af de sidste to dage. I går blev der målt omkring 340 jordskælv nær magma-indtrængningen i området øst for Sýlingarfell, og siden midnat i dag er der registreret omkring 150 jordskælv. De fleste af jordskælvene har været mindre end 1,0.

Hævningshastigheden nær Svartsengi har været faldende, men den er stadig i gang med en hastighed på omkring 1 cm pr. dag. Størstedelen af ​​forskydningen i regionen tilskrives i øjeblikket tilstrømning under Svartsengi med en mindre del, der strømmer ind i den magmatiske indtrængning. Med andre ord er deformationen målt og modelleret ved Svartsengi nu meget større end den, der ses nær magma-indtrængningen, men alle deformationssignaler aftager langsomt. Observerede tegn på indstrømning i den magmatiske indtrængen er nu begrænset til området øst for Sýlingarfell. På trods af opbremsningen af ​​seismisk aktivitet og deformation anses et udbrud stadig for at være muligt. Hvis der opstår et udbrud, er det sted, der menes at være mest sandsynligt, øst for Sýlingarfell.

Seng-29-nov

Her er en tidslinje for GPS-stationen Svartsengi (SENG). Den viser bevægelser over de sidste 90 dage i nordlige, østlige og lodrette retninger. Den blå linje markerer magma-indtrængningen fra den 10. november til i dag.

SENG-29-nov-fra-10-nov

Dette billede viser bevægelserne fra stationen siden 10. november og frem til i dag.

Opdateret 27. november kl. 16:30 UTC

Seismisk aktivitet har været relativt stabil de seneste par dage med en daglig rate på omkring 500 jordskælv i området ved det magmatiske dige. Det meste af seismiciteten er fortsat i nærheden af ​​Sýlingarfell og Hagafell. Omkring midnat begyndte en kortvarig seismisk sværm i nærheden af ​​Sýlingarfell og varede i omkring en time. I alt blev der registreret 170 jordskælv i området i 3-5 km dybde. Jordskælvene var næsten alle meget små med én M3.0.

Data fra GPS-stationer og satellitbilleder viser, at stigningen fortsætter i området ved Svartsengi, og deformation er stadig i gang langs og omkring diget. Den forhøjede seismiske aktivitet, der fandt sted omkring midnat, er ikke forbundet med nogen ændringer i den igangværende deformation. Både seismiske data og deformationsdata tyder på, at magma fortsætter med at akkumulere under Svartsengi og strømme ind i den midterste del af diget, som blev dannet den 10. november. Den seismiske sværm, der opstod denne nat, kan tyde på stigende tryk i diget.

I lyset af de tilgængelige data og den nyeste analyse anses et udbrud langs diget stadig for sandsynligt, så længe magmatilstrømningen fortsætter. Det vurderes, at området med størst sandsynlighed for et udbrud ligger i den midterste del af diget mellem Hagafell og Sýlingarfell. Farekortet offentliggjort af IMO den 22. november forbliver gyldigt.

Yderligere geodætisk modellering er blevet udført for at rekonstruere udviklingen af ​​diget, som blev dannet den 10. november. Disse nyeste resultater tyder på, at diget i dybden kunne være bredere end oprindeligt vurderet. Den tid, der er nødvendig for at størkne magmaen, der trængte ind i diget, ville derfor blive anslået til at være i størrelsesordenen et par måneder.

Yfirfarnir-skjalftar-27-nov

Dette billede viser gennemgåede jordskælv siden 24. november.

Opdateret 24. november kl. 13:30 UTC

I går blev der målt omkring 650 jordskælv nær digets indbrud nord for Grindavík, og siden midnat i dag er der registreret knap 300 jordskælv. De fleste af jordskælvene er under M1,0, men det største jordskælv i de sidste to dage var M2,7 nær Hagafell. Den seismiske aktivitet fortsætter med at falde.

Data fra GPS-målinger viser, at deformationen fortsætter nær Svartsengi, og der måles stadig deformation omkring digets indtrængning. Der er dog tegn på, at deformationshastigheden er faldet baseret på data fra den seneste uge. Selvom fortolkningen af ​​deformationsdata er kompleks på dette stadium. Det skyldes, at andre processer, såsom forkastningsbevægelser relateret til jordskælv og den viskoelastiske reaktion fra jordskorpen på uroligheder i området, har indflydelse på deformationssignalerne.

I betragtning af den seneste fortolkning af alle data, fortsætter sandsynligheden for et vulkanudbrud på et eller andet sted langs længden af ​​magma-indtrængningen. Det er muligt, at magma kan dukke op i området mellem Hagafell og Sýlingarfell. Men efterhånden som skorpeafslapning fortsætter med at forekomme, og seismiciteten falder, sammen med et fald i magmatilstrømningen til indtrængningen, mindskes sandsynligheden for et forestående vulkanudbrud med tiden.

Graf-25.-november

Oversigt over seismisk aktivitet fra fredag ​​den 17. november. Den øverste graf viser antallet af jordskælv i timen, og den nederste graf viser antallet af jordskælv pr. dag. Virkningerne af stærk vind og kraftige havdønninger på Reykjanes-halvøen den 21. og 22. november er tydelige i færre registrerede jordskælv på grund af reduceret følsomhed af det seismiske netværk i det tidsrum.


Opdateret 23. november kl. 12:30 UTC

Den 21. november blev der detekteret omkring 300 jordskælv i området for magma-indtrængningen. Fra midnat den 22. november til kl. 18.00 UTC samme dag var der registreret omkring 100 jordskælv i samme region, hvilket er betydeligt færre end de seneste dage. Derudover er intensiteten af ​​jordskælv over størrelsesordenen 2,0 faldet. I perioden med hårdt vejr den 21. og 22. november blev der arbejdet på at vurdere, hvordan vejrforhold og havdønninger påvirker IMO’s overvågningssystemer.

Magma-tilstrømningshastigheder og skorpejusteringer relateret til dannelsen af ​​indtrængen fortsætter med at falde. Derudover fortsætter jordskorpeløftet nær Svartsengi i et lignende tempo. Geodetiske modeller baseret på data fra 21. november tyder på, at tilstrømningen til intrusionen er størst nær Sundhnúkur-kraterrækken, omkring 4 km nordøst for Grindavík. Mindre overfladeforskydninger er påvist inden for graben-regionen i og omkring Grindavík.

Sandsynligheden for et vulkanudbrud på et eller andet sted langs længden af ​​magma-indtrængningen består. Det er muligt, at magma kan dukke op i området mellem Hagafell og Sýlingarfell. Men efterhånden som skorpeafslapning fortsætter med at forekomme, og seismiciteten falder, sammen med et fald i magmatilstrømningen til indtrængningen, mindskes sandsynligheden for et forestående vulkanudbrud med tiden.

Baseret på de seneste data og i betragtning af aktivitetsudviklingen siden 10. november er sandsynligheden for et pludseligt udbrud i Grindavík byområde dagligt faldende, og den vurderes i øjeblikket som lav. Det kan antages, at nyligt anbragt magma under Grindavík er størknet delvist, hvilket reducerer sandsynligheden for, at magmaen når overfladen inden for bygrænsen. Vi understreger dog, at muligheden for et vulkanudbrud på et tidspunkt i længden af ​​intrusionen, især mellem Hagafell og Sýlingarfell, forbliver plausibel.

Det er tydeligt, at der er en stærk sammenhæng mellem jordskorpehævningen i Svartsengi-regionen og den pludselige, indledende udbredelse af magma-indtrængningen den 10. november. Modeller indikerer, at magmaen i reservoiret under Svartsengi kan være strømmet østpå mod Sundhnúkur-kraterne og efterfølgende dannet den 15 km lange vulkanske indtrængen. Mens skorpeløftningen i Svartsengi fortsætter, forventes det, at den akkumulerende magma igen kan strømme mod øst, hvilket potentielt genaktiverer indtrængningen. Det er også muligt, at der kan dannes en magma-indtrængning vest for magmakroppen, der akkumuleres under Svartsengi. Forgængere til en sådan hændelse vil omfatte udtalt seismicitet og hurtige jordforskydninger, som begge overvåges nøje af IMO kontinuerligt.


Opdateret 21. november kl. 15:30 UTC

 

Siden midnat i dag er der registreret 165 jordskælv på grund af de igangværende vulkanske uroligheder, alle under størrelsesordenen 2,0 i størrelse. Niveauet af seismicitet i dag er betydeligt lavere end i de seneste dage, hvor der blev registreret 1.500-1.800 jordskælv hver dag. Det kan forventes, at det intense vejr, der påvirker landet, har betydning for følsomheden af ​​det seismiske overvågningssystem til at detektere de mindste jordskælv, hvilket gør det svært at vurdere, om den seismiske aktivitet generelt er faldende.

Deformationen i forbindelse med magma-indtrængningen, der blev dannet den 10. november, fortsætter. Ligeledes fortsætter jordskorpehævningen nær Svartsengi. Hastigheden af ​​hævningen ved Svartsengi har været næsten den samme i løbet af de seneste 24 timer.

I samarbejde med specialister fra Islands Universitet fortsætter IMO med at overvåge området så effektivt som muligt, idet de konstant revurderer og fortolker de modtagne data.

Som før nævnt har IMO øget overvågningen i og omkring Grindavík og området omkring Hagafell. Effektiviteten af ​​denne overvågning afhænger af jordskælvets høje følsomhed og GPS-målinger i realtid, som er meget afhængige af vejrforholdene. Givet vejrudsigten for de næste to dage, som indikerer nedbør og betydelig vind, kan det forventes, at både seismisk overvågning og realtids GPS-observationer vil blive påvirket. Havbølger skaber også mikroseismer, der overvælder lavfrekvente detektionskapaciteter af seismometre på Reykjanes-halvøen. Tåge og haglbyger kan også påvirke den visuelle bekræftelse af et udbrud, hvilket øger overvågnings- og vurderingsusikkerheden.

 

Opdateret 20. november kl. 13:20 UTC

Siden midnat i dag er over 700 jordskælv blevet opdaget i området for magma-indtrængningen, hvoraf det største var 2,7 på Richterstyrken nær Hagafell. 

I de seneste dage er der målt mellem 1.500 og 1.800 daglige jordskælv i regionen, hvor den største hændelse registrerede en styrke på 3,0 sidste fredag ​​(17. november). Baseret på radarbilleder fra 18. og 19. november 2023 viser det seneste interferogram af magma-indtrængningen og det omkringliggende område en betydelig jordskorpeløft i nærheden af ​​Svartsengi. Det nyligt behandlede interferogram blev gennemgået af eksperter i weekenden (18. – 19. november) fra det islandske meteorologiske kontor, Islands Universitet og Department of Civil Protection and Emergency Management. Resultaterne blev også diskuteret på dagens statusmøde, afholdt i IMO. Den hurtige, igangværende løft tæt på Svartsengi sker i det samme område, hvor stigningen blev målt før magma-indtrængningen dannede den 10. november. Geodætiske modeller udledt af satellitbilleder viser, at løftningen i Svartsengi-området er betydeligt hurtigere end tidligere. Generelt, når der dannes en magma-indtrængning, sker nedsynkning over indtrængningens midterlinje, som det ses i Grindavík, med tegn på landhævning, der kan ses ved siden af ​​indtrængningen. Skorpehævning i Svartsengi-regionen på grund af magma, der akkumuleres i dybden, har været målbar, siden indtrængen begyndte at dannes den 10. november. Oprindeligt var opløftningstegnet påvirket af dannelsen af ​​indtrængen, men nu er dominansen af ​​dyb magma genopladning tydelig.

Det klare tegn på jordskorpeløft i Svartsengi-regionen ændrer ikke på sandsynligheden for et udbrud fra magma-indtrængningen. Dette vurderes blandt andet ud fra, at jordskorpen over magma-indtrængningen er meget svagere end skorpen over hævningsområdet tæt på Svartsengi. Så længe der ikke er signifikant seismicitet i Svartsengi-regionen, er der ikke stor sandsynlighed for et udbrud på det sted. Desuden vurderes et udbrud stadig mere sandsynligt fra indtrængningen, især hvis der er en pludselig, stor indstrømning af magma ind i indtrængningen.

Vores overvågnings- og farevurderingsforberedelser er stadig baseret på den antagelse, at situationen kan ændre sig pludseligt med lidt advarsel. Det islandske meteorologiske kontor vil i tæt samarbejde med eksperter fra Islands Universitet fortsætte med at overvåge området tæt med det mål løbende at fortolke og evaluere alle tilgængelige overvågningsobservationer.

20-nov-vincent

COSMO-Skymed interferogram spænder over 24 timer mellem 18-19 november kl. 06:41. Det brede opløftningssignal, der er synligt i orange/rødt omkring Svartsengi, er tegn på, at en dyb oppustning (>5 km) finder sted.

Opdateret 18. november kl. 15:00 UTC

Seismicitet relateret til magma-indtrængen, der pludselig blev dannet for en uge siden, forbliver høj og konstant. Cirka 1.700 jordskælv er blevet registreret i de sidste 24 timer, 1.000 af dem er registreret siden midnat. Det største jordskælv i løbet af de sidste 24 timer havde en styrke på 2,8 og fandt sted nær Hagafell, 3,5 km NNE for Grindavík.


Opdateret 17. november kl. 12:00 UTC

Seismiciteten relateret til magma-indtrængen, der pludselig blev dannet for en uge siden, forbliver høj og konstant, selvom aktivitetsniveauet er væsentligt lavere end 10. – 12. november 2023. Der er registreret omkring 2.000 jordskælv i de sidste 24 timer, med mest aktivitet i et område nord for Hagafell, mod Sundhnúkar-kraterne. Det meste af seismiciteten er mikrojordskælvsaktivitet omfattende jordskælv under M 1. Det største jordskælv i løbet af de sidste 24 timer fandt sted kl. 06:35 nær Hagefell; den havde en størrelsesorden på 3,0.

Ifølge GPS-målinger fortsætter jorddeformationen, men med en faldende hastighed. De seneste geofysiske modeller baseret på GPS-data og satellitbilleder indikerer, at de største bevægelser i magma-indtrængningen finder sted nord for Grindavík, nær Hagafell. Hvis det lykkes magma at nå overfladen, menes Hagafell at være det bedste sted for et udbrud.

Indsynkning over magma-indtrængningen forbliver aktiv, selvom målinger viser en lille opbremsning fra dag til dag. På nuværende tidspunkt viser GPS-stationer placeret i og omkring Grindavík, nær midten af ​​indsynkningszonen, omkring 3-4 cm indsynkning om dagen.

Baseret på fortolkningen af ​​de seneste data og modelresultater er et vulkanudbrud fortsat sandsynligt, med den højeste sandsynlighed for, at det starter nord for Grindavík nær Hagafell.

Grindavik_situation_map_20231116_DA

Et kort, der viser omfanget af nedsynkningen over magma-instruktionen i og omkring Grindavík. En GPS-station (GRIC) placeret nær midten af ​​synket har registreret et samlet synkning på 25 cm siden begyndelsen af ​​hændelsen.

 


Opdateret 16. november kl. 17:50 UTC

I løbet af de sidste par dage har seismiciteten nær magma-indtrængningen været relativt stabil. Fra kl. 17.00 i dag er der registreret omkring 1.400 jordskælv siden midnat, hvoraf det største er 2,9 i styrke, opstået nær Hagafell lige efter kl. 13.00. De fleste af jordskælvene var under størrelsesordenen 2, med den højeste koncentration af aktivitet nær Hagafell.

Deformation relateret til magma-indtrængningen bliver fortsat målt, selvom den er aftaget lidt siden i går. De seneste modeller, afledt af GPS-målinger og satellitdata, tyder stadig på, at de største bevægelser af magma-indtrængningen er nord for Grindavík nær Hagafell. Hvis magma formår at bryde igennem til overfladen, er det højst sandsynligt, at det sker i Hagafell-regionen.

Tidligt i dag blev svovldioxid (SO 2 ), en type vulkansk gas, målt fra et borehul ved Svartsengi, der ligger lige nord for Þorbjörn. Boringen strækker sig mod øst til betydelig dybde mod Sundhnúkur-kraterrækken. Grunden af ​​borehullet når derfor tæt på det sted i skorpen, hvor magma-indtrængningen er lokaliseret. Yderligere gasmålinger vil blive gennemført i morgen den 17. november. Påvisningen af ​​vulkansk gas fra et sådant borehul er en anden uafhængig bekræftelse af tilstedeværelsen af ​​magma nord for Hagafell, som indikeret af seismisk aktivitet og geofysiske modelleringsresultater.

Sandsynligheden for et udbrud er fortsat høj. Overvågning fortsætter for tegn på overfladisk seismicitet og pludselige jordskorpebevægelser, som kan være forløbere for magma, der bryder sin vej til overfladen. I skrivende stund var der ikke observeret sådanne tegn.


Opdateret 15. november kl. 11:30 UTC

Siden midnat er der målt omkring 800 jordskælv, de fleste af dem midt på magmadiget ved Sundhnúk i omkring 3-5 km dybde. Seismisk aktivitet har været konstant siden 11. november . Det primære overvågningsfokus på seismisk aktivitet er fortsat i området omkring diget og Grindavík.

Deformationsmålinger viser fortsat deformation i området. De stemmer overens med magma, der stadig strømmer ind i diget. En del af magmadiget ser ud til at størkne, især i kanterne, men ikke ved magmaindstrømningen, som menes at være nær Sundhnúk.

Målinger af svovldioxid (SO 2 ) ser ud til at vise svingende afgasning på grund af magmadiget, men yderligere målinger er nødvendige for bekræftelse. Analyse af disse data er i øjeblikket i gang i samarbejde med Chalmers Universitet i Sverige.

Det fiberoptiske kabel fra HS Orka, der løber fra Svartsengi vest for Þorbjörn til Arfadalsvík, bliver brugt som en kontinuerlig seismisk målelinje med høj følsomhed. Dette er en ny teknologi, der har udviklet sig i de senere år, og som nu bruges som yderligere målinger i samarbejde med HS Orku og ETH i Schweiz.

Generelt ser situationen ud til at være uændret siden i går. Sandsynligheden for et udbrud anses stadig for høj. I tilfælde af et udbrud er den mest sandsynlige placering ved magmadiget.


Opdateret 14. november kl. 19:20 UTC

Tidligere på ugen installerede IMO-specialister to DOAS-fjernmålingsinstrumenter på Húsafell. Disse instrumenter kan måle tilstedeværelsen og mængden af ​​SO2 i atmosfæren. Et af DOAS-instrumenterne detekterede SO2 i går og i dag ved den nydannede graben, der ligger mellem Sundhnúkagígar og Grindavík. På grund af den lave mængde dagslys kan målingerne være upræcise, og det tog tid at gennemgå dataene og fortolke dem. I de sidste to dage har østlige vinde været fremherskende i området, så det kan ikke udelukkes, at den seneste stærk seismicitet har forårsaget frigivelsen af ​​SO2 fra under Fagardalsfjall, da magma på det sted endnu ikke er størknet siden udbruddet i juli 2023 .

Det er svært at vurdere dybden, hvorfra SO2 frigives, da processen er påvirket af magmatryk. Det menes dog, at magmaen skal være i de øverste hundrede meter af skorpen, for at SO2 kan frigives. Dette er en af ​​grundene til, at DOAS-instrumenterne er blevet placeret tæt på Grindavík.

DOAS (Differential Optical Absorption Spectrometer) er et værktøj, der kan detektere svovldioxid i atmosfæren. Metoden er afhængig af synligt lys, som bevæger sig gennem atmosfæren, rammer en sensor i måleapparatet, som derefter analyseres for bestemte farver (bølgelængder), der mangler i spektret. Svovldioxid absorberer visse bølgelængder af lys, hvilket betyder, at lys rammer måleinstrumentet på en anden måde, hvis der detekteres SO2. Sonden scanner visse dele af himlen, og den giver information om koncentrationen af ​​svovldioxid i det scannede område. DOAS-målinger kræver dagslys for at fungere, så det kan være udfordrende at betjene sådanne instrumenter om vinteren i Island.


Opdateret 14. november kl. 12:40 UTC

Siden midnat den 14. november har over 700 jordskælv været lokaliseret langs orienteringen af ​​magma-indtrængningen, hvoraf det største var M 3.1 nær Hagafell. I aftes, 13. november, fandt stress-udløst seismicitet sted tæt på Kleifarvatn, hvor det største jordskælv registrerede M 3,8 kl. 21:09 UTC. I dag forekommer de fleste jordskælv langs magma-indtrængningen, hvor størstedelen er mikrojordskælv, almindeligvis i brænddybder på 3 til 5 km.

Deformationsmålinger, herunder luftobservationer i høj opløsning, satellitradarbilleder og jordbaserede GPS-observationer afslører fortsatte, igangværende jordbevægelser på grund af den igangværende dannelse af magma-indtrængningen. Disse resultater er i overensstemmelse med fortsat, omend meget lavere magmatilstrømning til området for indtrængningen.

Mellem 12. og 13. november er tilstrømningen estimeret til 75 m 3 / s, og den gennemsnitlige dybde til toppen af ​​magma-indtrængningen menes at være omkring 800 m. Tilløbs- og dybdeestimaterne er afledt af modelbaserede beregninger, og de er behæftet med usikkerhed.

I hele denne periode med vulkansk uro har fokus været kontinuerlig overvågning af seismicitet og jorddeformation i Grindavík – Svartsengi-regionen. For at fremme vores overvågningsmuligheder har vi installeret yderligere GPS-stationer i og omkring Grindavík. De seneste målinger fra disse stationer viser, at den graben-lignende formation stadig dannes og er mekanisk aktiv. For at øge vores evne til at advare om et udbrud har vi desuden installeret jordbaserede SO2-detektorer, der har udsigt over Grindavík og syd for Sundhnúkur.

Sammenfattende er sandsynligheden for et udbrud fortsat høj. Hvis der opstår et udbrud, vil det mest sandsynlige sted være langs retningen af ​​magma-indtrængningen, begyndende som et sprækkeudbrud.


Opdateret 13. november kl. 16:20 UTC

 

Seismiciteten langs magma-indtrængningen fortsætter, selvom størrelsen og intensiteten af ​​aktiviteten er aftagende. Siden midnat i dag den 13. november er der blevet registreret omkring 900 jordskælv. Den seismiske aktivitet er koncentreret om området for indtrængen mellem Sundhnúkur og Grindavík i en dybde på omkring 2-5 km.

Faldende hastigheder for jorddeformation ses i GPS-data fra Grindavík. Satellitradarresultater viser en graben-lignende formation, der skærer gennem en del af Grindavík. Denne funktion blev først identificeret af IMO i satellitradarbilleder tidligt den 11. november.

Bylgjuvixlm-13-nov-michelle

 

Dette stigende COSMO-SkyMed (CSK) interferogram dækker tidsperioden 3-11 november og viser et omfattende deformationsfelt relateret til digets indtrængning, der begyndte om eftermiddagen den 10. november i Reykjanes-Svartsengi vulkanske system. Dette CSK-interferogram og det forrige (som strækker sig fra 2.-10. november) understøttede den vanskelige beslutning, som Civilbeskyttelse traf om at evakuere byen Grindavík sent fredag ​​aften. Det muliggjorde også modellering af dimensionerne af digets indtrængning (den 11. november), hvilket gav en median digelængde på 15 km og topdybde på mindre end 1 km under overfladen. Billederne viser over 1 m jordforskydning i den vestlige del af Grindavík, forårsaget af udbredelsen af ​​magma-indtrængningen. Fra geodætiske modelleringsresultater udleder vi, at (pr. 12. november) det største område af magma-opstrømning er hentet tæt på Sundhnúkur, 3,5 km nordnordøst for Grindavík.

Ny geodætisk modellering udføres i øjeblikket ved hjælp af et ICEYE-interferogram og GNSS-observationer, der strækker sig over de sidste 24 timer, for bedre at vurdere den igangværende aktivitet og give et estimat af de aktuelle magma-tilstrømningshastigheder.

Ifølge vores seneste skøn er vurderingen af ​​vulkanfare i og omkring Grindavík uændret fra den 12. november. Alle overvågningssystemer overvåges tæt i realtid, især nær Grindavík, for tegn på pludselige ændringer. Overvågningsteamet for naturfarer hos IMO arbejder med maksimal overvågning, mens Department of Civil Protection and Emergency Management koordinerer kortvarig, midlertidig adgang til Grindavík i dag, den 13. november.

13-nov-enska-blar-litur

Skøn over de lodrette forskydninger forårsaget af diget under dets indledende udbredelse fra fredag ​​eftermiddag til lørdag morgen. Forskydningerne blev estimeret ved at kombinere ICEYE og COSMO-SkyMed pixel offset tracking resultater.


Opdateret 12. november kl. 12:30 UTC

 

Siden morgenen den 11. november har seismisk aktivitet relateret til magma-indtrængningen været nogenlunde konstant. Siden midnat den 12. november er der registreret omkring 1000 jordskælv i diget, og alle har været under M3,0 i styrke. Den mest seismiske aktivitet har fundet sted i regionen nord for Grindavík. De fleste jordskælv er i en dybde på 3-5 km svarende til den nederste del af digets indtrængning.

GPS-målinger, der dækker de seneste 24 timer, viser, at deformationen i forbindelse med digeindtrængningen, der blev dannet fredag ​​den 10. november, er aftaget. Dette kan være en indikation af, at magma bevæger sig tættere på overfladen, nye modeller vil blive kørt, så snart nye data kommer ind for at opdatere modellen.

Det var en fælles vurdering fra mødet, baseret på de seneste data, at der er plads til midlertidige foranstaltninger under kontrol af Department of Civil Protection and Emergency Management for at indsamle fornødenheder til beboerne og varetage akutte ærinder i Grindavík og omegn. areal. Under sådanne operationer er det nødvendigt at øge områdets årvågenhed gennem yderligere overvågning med det formål at forbedre påvisningen af ​​magma, der når overfladen. Det var forskernes opfattelse, at det ville være tilrådeligt at påbegynde disse operationer med det samme, da usikkerheden om begivenhedens fremskridt vokser, som dagen skrider frem. Den endelige beslutning om, hvorvidt disse handlinger vil blive gennemført, og deres gennemførelse er i hænderne på den offentlige sikkerhed og politimesteren på Suðurnes.

I lyset af denne fælles vurdering har politimesteren i Suðurnes besluttet at tillade indbyggere at dele af et begrænset område i Þorkötlustaðahverfi, og det er kun for at hente vitale genstande, kæledyr og husdyr. Dette vil blive organiseret og kontrolleret af politiet. Denne tilladelse gælder kun for Þorkötlustaðahverfi. Bemærk, en særlig operation er i gang med at hente alle heste i området nord for Austurver.  

 

 

Denne nyhed er blevet opdateret siden de seneste oplysninger fra politimesteren i Suðurnes.
Opdateret 11. november kl. 18:30 UTC

Klokken 18.00 i dag, den 11. november, afsluttedes et statusmøde mellem forskere ved det islandske meteorologiske kontor, Islands Universitet og Institut for Civilbeskyttelse og Beredskab. Formålet med mødet var at diskutere de seneste målinger af seismicitet og jorddeformation i Grindavík-regionen, udover at gennemgå de nyeste geofysiske modeller og farevurderinger. Fra kombinerede vurderinger af satellitradarbilleder, jordbaserede GPS-målinger og seismicitet blev det konkluderet, at den igangværende digeindtrængen udgør en alvorlig vulkansk fare. 

Ud fra geofysiske modeller af digets indtrængning vurderes det, at indtrængningen forplanter sig langsomt opad, idet magma menes at være 800 m under overfladen. Den nøjagtige placering af et muligt udbrudssted er ukendt, men digets 15 km længde og orientering giver en god indikation af mulige kilder. Den overordnede vurdering fra statusmødet var, at sandsynligheden for et vulkanudbrud er høj, og at et udbrud kunne være muligt på en tidsskala på blot dage. Baseret på digets udstrækning kunne magma dukke op fra dens sydlige del, lige uden for Grindavik. Derfor er sandsynligheden for et ubådsudbrud også steget, så der skal forberedes mulighed for eksplosiv aktivitet. Der er defineret et fareområde ud fra digets placering, som vist på kortet.

Kort-ragnar-enska-11-nov

Statuskort, der viser placeringen af ​​digets indtrængen baseret på kombineret satellitradarbilleder, GPS-målinger og geofysisk modellering.

Opdateret 11. november kl. 12:00

 

Siden midnat er der målt omkring 800 jordskælv i den region, hvor magma-indtrængningen finder sted. Jordskælvets aktivitet er aftaget en smule de seneste timer, men den er fortsat høj. De fleste af de seneste jordskælv har fundet sted tæt på Grindavík, hvor den sydvestlige ende af det magmatiske dige skønnes at være placeret.

Analyse af jordskælvene fra i dag og i går er i gang. Målet med dette arbejde er bedre at forstå udviklingen af ​​magma-indtrængningen. I øjeblikket tyder data på, at magma-indtrængningen strækker sig fra Stóra-Skógsfell i nord til Grindavík i syd, hvor den strækker sig under havet. I overensstemmelse med de seneste foreløbige modeller, ved hjælp af de seneste satellitdata indsamlet i aftes, er den laveste dybde af toppen af ​​magma-indtrængningen nord for Grindavík 1,5 km. Fælles fortolkning af jord- og satellitmålinger indikerer, at størrelsen af ​​magma-indtrængningen og hastigheden, hvormed den bevæger sig, er flere gange større, end der tidligere er blevet målt på Reykjanes-halvøen. Vores vurdering er, at et udbrud, hvis det skulle ske, vil stamme fra den nordlige side af magma-indtrængningen. Det betyder, at der er større sandsynlighed for, at et udbrud begynder tæt på Sundhnjúkagígur.

Forskere mødes regelmæssigt for at fortolke dataene og opdatere de nyeste modeller og farevurderinger. Der afholdes et møde for journalister kl. 12.00 i Institut for Civilbeskyttelse og Beredskab. De nuværende forhold og fremtidige scenarier vil blive diskuteret.

Sandsynligheden for et vulkanudbrud i den nærmeste fremtid vurderes at være betydelig.

 

Skjalftavirkni_1011_1111

Gennemgået jordskælv siden kl. 21 i nat.

Opdateret 10. november kl. 23:30

 

Der er sket væsentlige ændringer i den seismiske aktivitet målt nær Sundhnjúkagígar nord for Grindavík og deformation observeret på Reykjanes-halvøen i eftermiddag. Den seismiske aktivitet har bevæget sig sydpå mod Grindavík. Baseret på hvordan den seismiske aktivitet har udviklet sig siden kl. I lyset af dette resultat har politimesteren i Suðurnes i samarbejde med civilbeskyttelsesmyndighederne besluttet at evakuere Grindavík. Et nødniveau for civilbeskyttelse er nu i kraft. Dette er ikke en nødevakuering. Beboere i Grindavík rådes til at gå forsigtigt frem.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at afgøre præcist, om og hvor magma kan nå overfladen. Noget tyder på, at en betydelig mængde magma bevæger sig i et område, der strækker sig fra Sundhnjúkagígum i nord mod Grindavík. Mængden af ​​involveret magma er betydeligt mere end hvad der blev observeret i de største magma-indtrængninger i forbindelse med udbruddene ved Fagradalsfjall. Yderligere data indsamles for at beregne modeller, der giver et mere præcist billede af magma-indtrængningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår dette arbejde vil være afsluttet.


 

Opdateret 10. november kl. 20.00

 

Den seismiske aktivitet, der i øjeblikket måles ved Sundhnjúkagígar, forekommer inden for et område omkring 3 km nordøst for Grindavík. De laveste jordskælv, der er målt nu, er i en dybde på omkring 3-3,5 km.

De tegn, der kan ses nu ved Sundhnjúkagígar, ligner dem, der blev set på tærsklen til det første udbrud ved Fagradalsfjall i 2021 og minder meget om den seismiske aktivitet, der blev målt omkring en måned før det udbrud. Det mest sandsynlige scenarie nu, når man tager den aktivitet i betragtning, der kulminerede med begyndelsen af ​​den 19. marts 2021 , er, at det vil tage flere dage (i stedet for timer) for magma at nå overfladen. 

Samsett-mynd-10-nov

 

Jordskælv den 10. november (indtil kl. 18.48). Det islandske meteorologiske kontors seismiske netværk er vist med trekanter. Fire seismiske stationer omkring den aktuelle seismiske aktivitet har vist en stor stigning i rysten siden kl.

Opdateret 10. november kl. 18.30

 

Nationalkommissæren for det islandske politi har i samråd med politichefen i Suðurnes erklæret en civilbeskyttelses-alarmfase på grund af den intense jordskælvsværm, der startede kl. 15 i dag ved Sundhnjúkagígar, nord for Grindavík. Der er mulighed for større jordskælv, end man hidtil har oplevet, og dette hændelsesforløb kan føre til et udbrud. Civilbeskyttelsesberedskabsfasen betyder, at risikoen er stigende, og der bliver truffet foranstaltninger for at sikre den største sikkerhed for dem, der bor/opholder sig i området. Dette gøres ved at øge forholdsreglerne i det relevante område.

Flyfarvekoden er blevet forhøjet til orange (øget uro med øget sandsynlighed for udbrud). IMO følger situationen nøje. Beboere opfordres til at følge informationen på Almannavarnir .


 

Opdateret 10. november kl. 14.00

 

Tidligere i dag, klokken 12:44, opstod et jordskælv med en styrke på 4,1 nær Sýlingarfell, vest for Sundhnjúkagígar. Kraterne ligger omkring 2-3 km nordøst for Grindavík. En tæt sværm af jordskælv begyndte omkring klokken 07.00 i morges i samme område, og der er registreret næsten 800 jordskælv siden midnat, heraf 9 større end 3. Jordskælvenes dybde er omkring 5 km. Sådanne jordskælvsværme er tidligere blevet registreret i dette område. Det kan ikke udelukkes, at den seismiske aktivitet nær Sundhnjúkagígar skyldes magmabevægelser i dybden.

Magmaophobning fortsætter nær Þorbjörn i samme dybde og med samme hastighed som før. Det er ledsaget af sværmlignende seismisk aktivitet, som det blev bemærket i går og i morges. Mens magmaakkumulering fortsætter, kan der forventes igangværende seismisk aktivitet på grund af stressfrigivelse i området. Jordskælv op til størrelsesordenen M5,5 kan forventes i sådanne sværme, og den seismiske aktivitet kan skifte mellem områder. På dette stadium er der ingen indikationer på, at magma tvinger sig vej til overfladen.

Yfirfarnir-skjalftar-10-nov

 

Gennemgået jordskælv siden midnat

Opdateret 9. november kl. 12:20

 

Omkring 1400 jordskælv er blevet registreret i de sidste 24 timer. Seismisk aktivitet steg fra midnat, og SILs seismiske netværk har detekteret syv jordskælv over M4.0 siden da. Det største jordskælv målte M4,8 kl. 12:46. Det lå vest for Þorbjörn. Det er det største jordskælv siden aktiviteten begyndte den 25. oktober. Syv jordskælv M4.0 eller større i størrelse blev målt i området fra Eldvörp til området øst for Sýlingarfell. Mens ophobningen af ​​magma fortsætter, kan der forventes seismisk aktivitet på Reykjavík-halvøen, fordi magma-indtrængningen forårsager øget spænding i området.

Ifølge GPS-data ved midnat fortsætter stigningen i området. GPS-dataene bliver gennemgået i forhold til den seismiske aktivitet i aften. Siden inflationens begyndelse og frem til i dag har stigningen været nogenlunde jævn, selvom der er observeret en acceleration af processen mellem dage. Den seismiske aktivitet i nat og i morges er et eksempel på denne episodiske seismiske aktivitet, der kan forventes, mens magmaakkumulering er i gang. At der nu er større jordskælv end tidligere i området, betyder ikke nødvendigvis en øget hastighed af magma-akkumulering.

9-nov-mynd

 

Gennemgået jordskælv siden midnat i nat

Opdateret 8. november kl. 14:40

 

Cirka 1200 jordskælv er blevet målt i de sidste 24 timer, de fleste af dem i området mellem Þorbjörn og Sýlingafell, svarende til dagen før. Det største jordskælv var M3.4 kl. 12.31 i nat, lige syd for Þorbjörn. Den seismiske aktivitet fortsætter i samme dybde som før. Det er sandsynligt, at seismisk aktivitet vil fortsætte og være episodisk i intensitet, mens magmaakkumulering er i gang. 

Opløftningen fortsætter med samme hastighed som før ifølge satellit- og GNSS-data. Interferogram (InSAR) for perioden 28. oktober – 6. november, der viser næsten lodret bevægelse, bekræfter dette, men det viser også forskydninger på grund af fejlbevægelser forbundet med den seismiske aktivitet. Opdaterede modeller baseret på de samme data estimerer, at magma fortsætter med at akkumulere i en vandret tærskel i en dybde på omkring 5 km, og siden begyndelsen af ​​inflationsbegivenheden (27. oktober) er den gennemsnitlige tilstrømning estimeret til omkring 5 m 3 / s (usikkerhed er ±2 m 3 /s)

Bylgjuvixlm-8-nov-uppfaerd

 

Interferogram (InSAR) for perioden 28. oktober – 6. november viser, at deformationen i den periode er omkring 7 cm. SW for bjerget Þorbjörn er en offset i deformationssignalet forårsaget af fejlbevægelser fra jordskælv.

Opdateret 7. november kl. 13:30

 

Der har været omkring 900 jordskælv i de sidste 24 timer, de fleste af dem i området mellem Þorbjörn og Sýlingafell. Det største jordskælv var M2,9 og fandt sted omkring klokken 7 i morges. Den seismiske aktivitet forbliver på samme dybde som før.

Ifølge satellitdata behandlet omkring kl. 17 i går og dækker perioden mellem 4.-6. november, bekræfter det, at stigningen fortsætter omkring Þorbjörn. De samme data viser ingen tegn på magmaakkumulering i Eldvörp eller nær Sýlingarfell, øst for Svartsengi, hvor seismisk aktivitet er blevet målt i de seneste dage.

Magmaophobning fortsætter i en dybde på omkring 5 km i NW for Þorbjörn. Hvis den 27. oktober betragtes som startdagen for inflationsbegivenheden indtil i dag, har stigningstakten været nogenlunde konstant, selvom der er observeret en acceleration af processen mellem dage. Det er sandsynligt, at seismisk aktivitet vil fortsætte og være episodisk i intensitet, mens magmaakkumulering er i gang.  

Yfirfarnir-skjalftar-7-nov

 

Gennemgået jordskælvssteder siden den 6. november og i dag indtil kl.

Opdateret 6. november kl. 13:15

 

I de sidste 24 timer er omkring 1300 jordskælv blevet opdaget på Reykjanes-halvøen, hvoraf tre jordskælv var over M3. Det største jordskælv var M3,6 i morges og fandt sted 3 km NØ for Þorbjörn-bjerget.

Deformationsdata viser, at stigningen fortsætter i området, og der er indikationer på GNSS-observationer om en stigning i inflationsraterne siden 3. november. Siden starten af ​​inflationen er stigningen ved GNSS-stationen ved Þorbjörns bjerg nået 7 cm. Deformationen er forårsaget af en indtrængning af tærsklen på omkring 5 km dybde. Modellering, baseret på data siden 27. oktober, indikerer, at volumenændringen forbundet med denne inflationsbegivenhed har nået næsten det dobbelte af volumenændringen forbundet med de fire tidligere inflationsbegivenheder i samme område mellem 2020-2022. Indstrømning af magma/magmatiske væsker ind i karmlegemet er estimeret til ca. 7 m3/s, hvilket er ca. fire gange større end den højeste tilstrømning, der er estimeret under tidligere inflationsbegivenheder her.

Mens inflationen fortsætter, kan øget seismicitet i området forventes fra yderligere stressændringer induceret i skorpen. 

6-nov-2023

Data fra GNSS station ved Mt. Þorbjörn. Grafen nederst viser stigningen.

 

Opdateret 4. november kl. 23:30

 

Efter klokken 17.30 i går faldt den seismiske aktivitet betydeligt. I de sidste 12 timer er der registreret omkring 900 jordskælv, alle under M3.0. Aktiviteten efter midnat har primært været placeret ved Sundhnjúkagígar – NØ for Þorbjörn, samt vest for Eldvörp.

Seismiciteten er faldet betydeligt siden i går, men udviklingen af ​​jordskælvets størrelse, antallet af jordskælv og deres placering er sammenlignelig med udviklingen, der tidligere er set relateret til magma-akkumulering i nærheden af ​​Þorbjörn.

De seneste deformationsdata viser, at løftningen fortsætter i området. Denne hævning menes at skyldes magmaophobning NV for Þorbjörn i 4-5 km dybde. Mens denne magma-akkumulering fortsætter, kan øget seismicitet i området forventes fra øgede spændinger i skorpen. Stenspyn kan forekomme efter store jordskælv, så der skal udvises forsigtighed ved stejle skråninger.

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge området tæt og mødes med civilbeskyttelsesagenturet for at diskutere situationen. Tegn på magma, der kommer mod overfladen, vil fremstå som øget, lavere seismicitet og hurtig skorpedeformation ved overfladen samt vulkansk tremor, som er en høj frekvens af mange små jordskælv. På nuværende tidspunkt kan der ikke ses klare tegn på noget af dette, men situationen kan ændre sig med kort varsel.

Virkni_04112023

Jordskælv (cirkler) med styrke over 1,5 fra midnat den 3. november til kl. 10.45 den 4. november. Farvebjælken til venstre viser tidspunktet for jordskælvene, og størrelsen af ​​cirklerne repræsenterer begivenhedernes relative størrelse. Placeringer af seismiske stationer (trekanter) og GPS-deformationsstationer (firkanter) er også vist.


 

Opdateret 3. november kl. 15.00

Et jordskælv med en styrke på 4,3 blev opdaget kl. 13.14 i dag mellem Þorbjörn og Sýlingarfell. Endnu et jordskælv med en styrke på 3,5 blev opdaget kl. 14:01 i Þorbjörn. Disse jordskælv menes at skyldes vedvarende stress i skorpen fra magma-akkumulering under Þorbjörn-bjerget. Der er ikke påvist vulkansk rystelse, og området bliver stadig overvåget nøje.

Opdateret 3. november kl. 13:50

 

Ifølge målinger fra kl. 11.00 i dag fortsætter hævningen centreret nordvest for Þorbjörn. Hævningen er forårsaget af en magma-indtrængning i en dybde på omkring 4 km. Seismisk aktivitet fortsætter på Reykjanes-halvøen på grund af ændringer i skorpespændingen forårsaget af indtrængen. En stigning i jordskælvsaktivitet blev registreret efter midnat og om morgenen. Siden midnat er der registreret omkring 1.000 jordskælv i området, hvoraf to er over M3.0 og to over M4.0. Det største jordskælv af den nuværende sværm blev målt kl. 8:06 og var 4,3 i størrelse. De største jordskælv i nat ser ud til at opstille sig i nord-sydlig retning vest for Þorbjörn. Dette sker på tidligere kendte sprækker, hvor spændinger har akkumuleret i forbindelse med pladetektonik og kan krølle på grund af spændinger fra indtrængninger.

Der er i øjeblikket ingen klare tegn på, at magma bevæger sig tættere på overfladen. Tegn på, at magma er på vej op til overfladen, vil vise sig i mindre seismisk aktivitet og stigende rysten, som er en høj frekvens af små jordskælv. Samtidig skal pludselig deformation af overfladen måles med GPS-målinger. Udviklingen af ​​denne begivenhed følges nøje, da begivenhedsforløbet kan ændre sig med meget kort varsel.   

Modelberegninger viser, at indtrængen er lokaliseret nordvest for Þorbjörn, som vist på det medfølgende billede. Den seneste seismiske aktivitet har været over selve indtrængen. Jordskælvene målt ved Eldvörp og øst for Grindavík-vejen skyldes spændinger fra indtrængning af magma fra Þorbjörn, snarere end tegn på magmabevægelser i disse områder.

Ragnar-enska-3-nov

 

 

Omtrentligt centrum for magma-indtrængning ifølge modelberegninger baseret på GPS- og satellitbilleder sammen med seismisk aktivitet fra 2. november kl. 20.00 til 3. november kl. 12.00 større end M1.0 i størrelse. Modellen antager en kasseformet indtrængen, men dens længde og bredde er behæftet med en del usikkerhed. Modellen vil jævnligt blive opdateret med de nyeste data, når den først er erhvervet, og størrelsen og formen af ​​indtrængen kan ændre sig betydeligt, så der er en del usikkerhed omkring modellen.


 

Opdateret 2. november kl. 15.00

 

GPS-data fra de sidste 24 timer indikerer, at stigningen fortsætter med en lignende hastighed i området nordvest for Mt. Þorbjörn. Jordskælvsaktiviteten har været ret stabil, men i går blev der registreret omkring 800 jordskælv i området omkring Þorbjörn, og det største var M3,7 kl. 12:56. Siden midnat i dag er der registreret omkring 400 jordskælv i området, hvoraf det største måler M2,8 kl. 9:51. Mere detaljerede analyser af nyere GPS-data bekræfter, at der dannes en magma-indtrængning i en dybde på 4-5 km under området nordvest for Þorbjörn.  

Det er vigtigt at bemærke, at seismisk aktivitet sandsynligvis vil fortsætte nordvest for Þorbjörn, og jordskælv over M4.0 kan findes i befolkede områder. Udløst seismisk aktivitet kan også forventes i de kommende dage, fordi magma-indtrængningen forårsager øget spænding i området. Stenspyn kan forekomme efter kraftige jordskælv, så det er vigtigt at være forsigtig på stejle skråninger.  

2-nov

 

Gennemgået jordskælv fra midnat den 1. november til den 2. november kl.

Opdateret 1. november kl. 12:20

 

Den 25. oktober begyndte en intens jordskælvsværm nær Svartsengi, nord for Grindavík på Reykjanes-halvøen. Indtil videre er over 10.500 jordskælv blevet opdaget i sværmen, med over 26 jordskælv, der overstiger størrelsesordenen tre, hvoraf det største var på størrelsesordenen 4,5 den 25. oktober kl. 08:18 UTC.

Det seneste satellitradarbillede, optaget sent den 31. oktober, afslører 5 til 6 cm jordbevægelser over 12 dage, centreret lige nordvest for Mt. Þorbjörn. Samme forskydningssignal ses i kontinuerlige GPS-målinger fra stationer i regionen, begyndende den 27. oktober. De seneste GPS-resultater fra 1. november indikerer, at jordforskydninger fortsætter i regionen. Ved at kombinere seismiske, geodætiske og satellitbaserede observationer konkluderer vi, at en vulkansk indtrængen er placeret på omkring 4 km dybde lige nordvest for Mt. Þorbjörn. På nuværende tidspunkt er der ingen indikationer på, at den vulkanske indtrængen bliver mere lavvandet. Vi forventer, at seismiciteten vil fortsætte nordvest for Mt. Þorbjörn, og dette kan omfatte mærkede jordskælv, der overstiger størrelsesordenen fire. Udløst jordskælvsaktivitet er også mulig i de kommende dage på grund af stressstigninger forårsaget af indtrængen. Dette er en sandsynlig forklaring på den igangværende seismiske aktivitet, der blev opdaget vest for Þorbjörn i Eldvörp den 1. november. Udløst seismicitet er også mulig på grund af de langsigtede virkninger af magmaakkumulering under Fagradalsfjall.

Satellitbaseret InSAR-billede af Reykjanes-halvøen, der strækker sig fra 19. til 31. oktober. Dette billede giver et indblik i jordens deformation i løbet af de sidste 12 dage. Det største deformationssignal er centreret nordvest for bjerget Þorbjörn. Fra GPS-målinger er det tydeligt, at størstedelen af ​​centimeterskalaen jordforskydning er sket siden 27. oktober.

 

Opdateret 31. oktober kl. 17.00

 

I morges kl. 8.40 begyndte en jordskælvsværm ved Þorbjörn, som varede i næsten 2 timer og var usædvanlig intens. Det største jordskælv i sværmen målte M3,7. Aktivitetens centrum var lige øst for midten af ​​den stigning, der er observeret de seneste dage. Jordskælvenes dybde blev anslået til mellem 5 og 1,5 km dybde. Jordskælvsværmen er et tydeligt tegn på magmabevægelser i dybden. GPS-målinger understøtter fortolkningen, selvom stigningen, der startede for omkring fire dage siden, er aftaget. Tidligere i dag var der et møde med civilforsvaret og interessenter på Reykjanes-halvøen, hvor de seneste målinger og mulige scenarier og svar på det aktuelle scenarie blev diskuteret.

Situationen overvåges nøje

IMO følger udviklingen nøje og ser på, om mikroseismisk aktivitet stiger tættere på overfladen, hvilket kan være et tegn på, at magma bryder sig vej gennem jordskorpen. I øjeblikket er der ingen tegn på, at jordskælvsaktiviteten bliver mere lavvandet. Situationen kan dog hurtigt ændre sig, og det er ikke muligt at udelukke et scenarie, der involverer et lavaproducerende udbrud i området nordvest for Þorbjörn. Det er vigtigt at påpege, at magmabevægelser, svarende til dem, der observeres tæt på Þorbjörn, ofte forsvinder og ikke fører til et vulkanudbrud. Ikke desto mindre kunne langvarig riftning og øget (udløst) jordskælvsaktivitet i Svartsengi-området have skabt svagheder i skorpen, hvilket gør det lettere for magma at bevæge sig til lavere dybder.

THob_Skjalftavirkni_31102023

 

Gennemgået jordskælv fra midnat i dag.

Opdateret 30. oktober kl. 11.30

 

 

Sentinel-satellitdataene, der forventes at blive modtaget i går, er ikke ankommet endnu, men cGPS-dataene i området omkring Svartensgi og Þorbjörn viser, at deformationen stadig er i gang. Deformationshastigheden siden begyndelsen af ​​denne påtrængende begivenhed har været svagt faldende over tid. Foreløbige resultater fra deformationsmodeller tyder på, at den gennemsnitlige dybde, hvor den magmatiske instruktion finder sted, er omkring 4 km.

I løbet af de sidste 24 timer er omkring 1300 jordskælv automatisk blevet registreret på Reykjanes-halvøen. Det meste af denne seismicitet er placeret i en dybde mellem 2-4 km. Det største jordskælv havde en størrelsesorden M2,7 den 29. oktober kl. 11:40 UTC.

Forskere fra det islandske meteorologiske kontor foretager yderligere overflademålinger i området, herunder geokemiske observationer. Der opretholdes regelmæssig kommunikation mellem IMO, HS-Orka og Civilbeskyttelsen, mens denne uro fortsætter.

THOB_8hrap-30-okt

8-timers løsning til cGNSS THOB-stationen i Þorbjörn, der viser det seneste datapunkt opdateret kl. 08:00 UTC i dag


 

Opdateret 29. oktober kl. 14.00

 

De seneste cGPS-deformationsdata omkring Þorbjörn og Svartengi-området bekræfter, at deformationen, som startede 27. oktober, fortsætter. Som indledningsvis anført, er de igangværende deformationshastigheder højere end i tidligere hændelser, som fandt sted i et lignende område i 2020 og 2022. Samlet set har seismiciteten nord for Grindavík været faldende i løbet af det seneste døgn, og der er ingen væsentlige ændringer i jordskælvsdybderne. Det er dog vigtigt at understrege, at den nuværende deformation kan udløse fornyet seismicitet i området, som kunne mærkes af mennesker.

Nye satellitdata forventes at blive leveret senere i dag, og et nyt interferogram vil blive behandlet, så snart dataene er tilgængelige. Resultaterne vil give os mulighed for at identificere og fortolke de deformationsprocesser, der har fundet sted på halvøen i løbet af de seneste 12 dage. Vi forventede at offentliggøre resultaterne i morgen.

En episode med kompleks vulkan-tektonisk uro påvirker i øjeblikket Reykjanes-halvøen. Det fortolkes som et resultat af flere deformationskilder i dybden, som interagerer og påvirker et bredt område på tværs af halvøen.

THOB_8hrap-29-okt

8-timers løsning til cGNSS THOB-stationen i Þorbjörn, der viser det seneste datapunkt opdateret kl. 08:00 UTC i dag, den 29. oktober.

 

Opdateret 28. oktober kl. 13.30

 

De seneste cGPS-målinger, sammen med et nyligt erhvervet InSAR-billede over Reykjanes-halvøen, afslører et tydeligt tegn på jordløft, centreret omkring Svartsengi. Dette løftesignal begyndte på et tidspunkt den 27. oktober, og det afspejler en trykstigning, der sandsynligvis er forårsaget af en magmatisk indtrængen i dybden. Midten af ​​løftesignalet er omkring 1,5 km nordvest for Þorbjörn, tæt på Den Blå Lagune. I 2020 og 2022 blev lignende opløftningssignaler detekteret i samme område og med lignende geometri. Dette er nu den femte inflationsbegivenhed i området. Fra en indledende vurdering forekommer det igangværende opløftningssignal hurtigere end tidligere. I øjeblikket er der ingen indikationer på, at magma bevæger sig på lavere dybde. Situationen kan dog udvikle sig hurtigt. For eksempel er der sket betydelige fraktureringer i Svartsengi-området på grund af udløst seismicitet i de seneste dage. En sådan frakturering kunne gøre det muligt for magma at finde veje til mindre dybde.

Samlet set viser de seneste deformationsresultater fra Reykjanes-halvøen en kompleks, igangværende proces med magmabevægelser i jordskorpen. Disse processer påvirker et bredt område, herunder Fagradalsfjall (hvor langsigtet inflation fortsætter), øst for Festarfjall (hvor deformationen ser ud til at være stoppet), og – i de sidste 24 timer – viser et område tæt på Svartsengi inflation.

Den seismiske sværm, der begyndte den 25. oktober nord for Grindavík, har resulteret i over 7.000 jordskælv. Niveauet af jordskælv er reduceret betydeligt, selvom sværmen stadig er i gang, hvilket betyder, at der stadig er sandsynlighed for jordskælv.

Geofysisk modellering er i gang i dag for at bestemme dybden og størrelsen af ​​hævningskilden tæt på Svartsengi. Et ekstra satellitradarbillede vil være tilgængeligt fra Reykjanes-halvøen den 29. oktober. Dette billede skulle give et endnu nærmere indblik i de seneste magmabevægelser og deformationsmønstre på halvøen.

Insar-28-okt-nr-2

 

 

“Line-of-sight” (LOS)-deformation målt af ICEYE SAR-satellitten mellem den 26. oktober kl. 05:21 UTC og den 28. oktober kl. 05:21 UTC. Satellitdata leveret i samarbejde med ICEYE ( https://www. iceye.com/ ).


 

Opdateret 27. oktober kl. 14.00

 

Det jorddeformationssignal, der er detekteret siden i går i området øst for Festarfjall, bekræftes af de seneste cGPS-data. Den vandrette forskydning i løbet af de sidste par dage er ~ 2 cm som set på FEFC-stationen, og bevægelse er nu også blevet målt på en anden cGPS-station i Selatangar. Et 1-dages interferogram, der spænder over 26. til 27. oktober, afslører ikke nogen væsentlige ændringer i området, men signalet ved FEFC målt i løbet af denne 24-timers periode var mindre end 1 cm, sandsynligvis for lille til at blive detekteret af dette interferogram. cGPS-stationer i Grindavík og nord herfor viser ingen væsentlige ændringer.

Den seismiske sværm nord for Grindavík fortsætter med omkring 1000 jordskælv siden midnat. I alt 5800 eqs er blevet registreret siden starten af ​​aktiviteten. Et jordskælv M4.0 blev målt kl. 04:02 UTC den 27. oktober omkring 2 km nord for Grindavík. Den seismiske aktivitet tolkes som skorpens reaktion på stressændringerne induceret af fortsat magmatisk indstrømning i dybden under Fagradalsfjalls vulkanske system.

Gps-stod-27-okt

 

Forskydning ved cGNSS station FEFC øst for Festarfjall. Blå lodret linje markerer begyndelsen på en digeindtrængning i juli 2023, og den røde linje starter et udbrud nær Litli-Hrútur den 10. juli 2023. De seneste datapunkter viser bevægelse og vandret bevægelse mod SØ.

Kort-27-okt

cGNSS-stationer på Reykjanes-halvøen. Data fra stationerne FEFC og STAN øst for Festarfjall viser bevægelser i det sidste døgn.

Opdateret: 26. oktober kl. 17.00

 

Den seismiske sværm, der begyndte den 24. oktober, fortsætter. Over 4.000 jordskælv er blevet registreret på Reykjanes-halvøen, hvoraf 14 havde en styrke på over M3. Det meste af aktiviteten har fundet sted mellem Stóra-Skogafell og nordøst for Eldvörp. Seismiciteten er placeret mellem 2 og 6 km dybde, med det største jordskælv (M4.5) målt den 25. oktober kl. 08:18 UTC. Forskere ved det islandske meteorologiske kontor (IMO) fortolker den igangværende seismiske aktivitet som udløst af stress induceret af den igangværende deformation ved Fagradalsfjall, som begyndte kort efter sommerens 2023-udbrud. Den igangværende seismiske sværm forventes at fortsætte i de kommende dage. På længere sigt kan den fortsatte ophobning af magma under Fagradalsfjall forårsage yderligere seismiske sværme på halvøen.

Jorddeformationsmålinger nær Svartsengi og Grindavík viser ingen ændringer relateret til den igangværende seismiske sværm nord for Grindavík. En enkelt GPS-station (FEFC), øst for Festarfjall, begynder at vise lokaliseret bevægelse i sydøstlig retning. Disse målinger kunne indikere tilstedeværelsen af ​​magma i dybden langs fortsættelsen af ​​digeindtrængninger, der er i nordøstlige retning mod sydvest, som er dannet under Fagradalsfjall siden 2021.

Personale fra IMO fortsætter med at overvåge de seismiske uroligheder nøje. I de kommende dage vil satellitdata blive brugt til bedre at vurdere den rumlige udstrækning af enhver jorddeformation. Målingerne vil også blive brugt til bedre at forstå igangværende geofysiske processer på Reykjanes-halvøen.

Kort-a-ensku-26102023

 

Gennemgået udløste jordskælv fra 20.-26. oktober.

Skrevet 25. oktober: 

I nat startede en intens jordskælvsværm nær Svartsengi, nord for Grindavík. Over 1000 jordskælv er blevet opdaget der siden midnat, og sværmen er stadig i gang. De største jordskælv, der er registreret, er M3.9 kl. 5.35 UTC og M4.5 kl. 8.18 UTC. Begge disse jordskælv opstod på omkring 5 km dybde. Seneste deformationsdata indsamlet fra flere stationer omkring Þorbjörn/Grindavík området viser ikke signifikante ændringer korreleret med den igangværende seismiske aktivitet. I lyset af de data, der i øjeblikket er tilgængelige, fortolkes denne seismicitet til at være sandsynligt udløst af stressændringer relateret til tidligere påtrængende aktivitet på halvøen. Der er i øjeblikket ingen indikationer på magmavandring under Þorbjörn/Grindavík-området, men situationen kan ændre sig når som helst, og den kan udvikle sig over kort tid fra timer til dage. Som rapporteret i september er en magmatisk indtrængen i gang under Fagradalsfjall.

 

Personale fra IMO fortsætter med at overvåge området tæt og fortolke de nyeste data, efterhånden som de bliver tilgængelige.

Usikkerhedsniveauet for Department of Civil Protection er blevet erklæret på grund af denne seismiske sværm.

Gps-mynd-fyrir-frett

 

 

8-timers løsning til cGNSS THOB-stationen i Þorbjörn, der viser det seneste datapunkt opdateret kl. 08:00 UTC i dag.

Mynd-3

Gennemgået jordskælvssteder fra midnat til middag den 25. oktober .

 

SjalfvirktAutomatiske lokaliseringer af jordskælv fra midnat til middag den 25. oktober .


Et udbrud i Island kan starte med meget kort varsel.

Lava fra udbruddet 8. februar 2024. Foto: Birgir Vilhelm Óskarsson/The Icelandic Institute of Natural History.

Øget sandsynlighed for et vulkanudbrud i de kommende dage

Aktiviteten er fortsat i et konstant tempo

29.2.2024

Opdateret 29. februar kl. 12:30 UTC

 • Et udbrud kan starte med meget kort advarselstid, endda mindre end 30 minutter.  
 • Placeringen af ​​udbrud er højst sandsynligt i området mellem bjerget Stóra-Skógfell og bjerget Hagafell.  
 • Farevurderingen tager ikke højde for vejrforhold eller andre faktorer, der kan påvirke risikoen for at være inden for farezonerne.
 • Det er muligt, at der sker et digeindbrud, uden at det resulterer i et vulkanudbrud.

 

Modelberegninger tyder på, at der i dag er ophobet omkring 8,5-9 millioner kubikmeter magma under Svartsengi. Inflationstakten har været nogenlunde konstant de seneste dage. I tidligere udviklinger er inflationstakten faldet kort før et udbrud starter.

Ifølge modelberegninger akkumuleres cirka 0,5 millioner kubikmeter magma i Svartsengi-reservoiret hver 24. time.

I betragtning af forstadier til tidligere vulkanudbrud i Sundhnúkar-kraterrækken stiger sandsynligheden for et vulkanudbrud, når volumenet af magma når 8-13 millioner kubikmeter. Hvis magmaophobningen fortsætter med samme hastighed, skulle mængden nå den øvre grænse i næste uge.

Der er fortsat en øget sandsynlighed for et vulkanudbrud i de kommende dage. Det mest sandsynlige scenario er, at en vulkansk sprække åbner sig i området mellem mt. Stóra-Skógfell og Hagafell-bjerget, som kunne forekomme med en meget kort varslingstid.

Graph_mogi_da_29022024

Grafen viser en sammenligning af volumen af ​​magma akkumuleret under Svartsengi, før den forplanter sig mod Sundhnúkur-kraterrækken. Magmavolumenets status den 28. februar er angivet med rød farve. Beløbet er udledt gennem modelberegninger baseret på GPS-data og med forbehold for usikkerheder. Ændringer kan variere fra dag til dag, fra at være små til mere fremtrædende ændringer. Den lilla linje viser det magmavolumen, der er akkumuleret før den store digebegivenhed under Grindavík dannet den 10. november 2023. 

Et nyt farevurderingskort fra IMO blev offentliggjort i dag og forbliver uændret i forhold til det forrige. Farevurderingskortet er gyldigt indtil 5. marts , medmindre udviklingen i aktiviteten kræver en revurdering. Sandsynlige scenarier præsenteret tidligere på ugen forbliver også uændrede (se nyheder fra 26. februar ).

Hazard_map_IMO_29feb_2024

Bemærk venligst, at selvom IMO på nuværende tidspunkt ikke har øget fareniveauet på uroområdet, kan udviklingen ske meget hurtigt og uden varsel. Folk, der kommer ind i uroområdet, skal huske på dette. IMO’s farevurdering tager ikke højde for vejrforhold eller andre faktorer, som kan påvirke den involverede risiko, når man befinder sig i et farligt område.


 

Opdateret 27. februar kl. 13:00 UTC

 • Akkumuleret magma under Svartsengi når samme mængde som før tidligere udbrud.
 • Et udbrud kan starte med meget kort advarselstid, endda mindre end 30 minutter.
 • Forhøjede fareniveauer i en opdateret farevurdering på grund af forestående udbrud.
 • Placeringen af ​​udbrud er højst sandsynligt i området mellem bjerget Stóra-Skógfell og bjerget Hagafell.
 • Farevurderingen tager ikke højde for vejrforhold eller andre faktorer, der kan påvirke risikoen for at være inden for farezonerne.
 • Det er muligt, at der sker et digeindbrud, uden at det resulterer i et vulkanudbrud

 

Modelberegninger tyder på, at omkring 7,6 millioner m 3 magma er blevet genopladet i Svartsengi-reservoiret. I betragtning af forstadier til tidligere vulkanudbrud i Sundhnúkar-kraterrækken, øges sandsynligheden for et vulkanudbrud, når volumenet af magma når 8 – 13 millioner m 3 . Hvis magmaophobningen fortsætter i samme hastighed, skulle mængden nå den nedre grænse i morgen (27. februar ).

Graph_mogi_20240226_da--003-

Seismisk aktivitet er steget en smule siden sidste weekend og har været mest fremtrædende lige øst for Mt. Sýlingarfell. Placeringen af ​​den seismiske aktivitet er i et område, der anses for at være den østlige spids af magma-reservoiret, som er centreret under Svartsengi-Þórbjörn-området. Den nuværende seismicitet svarer til den observerede dage før tidligere vulkanudbrud i området.

Kort-26022024

Derfor har IMO opdateret farevurderingen for uroområdet. Øget sandsynlighed for et vulkanudbrud og relaterede farer påvirker vurderingen. Fareniveauerne er blevet hævet i flere zoner. Selvom farven på Zone 4 – Grindavík – forbliver uændret, er farerne dér øget på grund af muligheden for lavastrømme. Det samme gælder for Zone 1 – Svartsengi.

Hazard_map_IMO_26feb_2024

Ingen væsentlig deformation i Grindavík er blevet detekteret af GNSS eller satellitdata. Det er dog sandsynligt, at nye fejl vil blive afsløret, når sneen smelter eller nedbør får jord, som kan dække forkastninger, til at blive skyllet væk.

 

 

Sandsynlige scenarier

Hvis et udbrud opstår, vurderer forskerne, at magma højst sandsynligt vil forplante sig fra reservoiret under Svartsengi-Þórbjörn-regionen mod Sundhnúkur-kraterrækken, hvilket resulterer i lava-springvand og lavastrømme i området mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Det primære signal for stigende magma er en pludselig stigning i seismisk aktivitet med mange lokaliserede jordskælv af lille størrelse. I betragtning af de tidligere vulkanudbrud i området, kan et udbrud starte med meget lidt advarsel (mindre end 30 minutter), afhængigt af hvor magma når overfladen på Sundhnúkur-kraterrækken. 

 

 

På et samfundsmøde afholdt i dag med beboere i Grindavík præsenterede IMO resultater fra lavastrømsmodeller, der viser scenarier, der anses for at være sandsynlige, og som blev forklaret før sidste weekend.

De præsenterede modellerede resultater viste estimeret lavastrøm fra to separate eruptive sprækker placeret på Sundhnúkur-kraterrækken. Lavastrømsmodellerne forudsiger ikke opførselen af ​​det næste vulkanudbrud. Modellerne bruges kun til at forudsige mulige lavastrømningsbaner fra forskellige placeringer af eruptive sprækker.

Mange faktorer påvirker en lavastrøm: placeringen og længden af ​​den eruptive sprække, volumen af ​​udbrudt materiale, topografi af landoverfladen og om der dannes kratere eller lavalapper.

Disse modellerede scenarier forudsiger lava, der strømmer fra en 800 m lang eruptiv sprække med en konstant ekstruderingshastighed på 600 m 3 /s. Sprækkerne er vist på kortene som sorte streger.

Disse modellerede resultater nedenfor er derfor kun 2 eksempler for Sundhnúkar kraterrækken, men lavastrømmens adfærd i det næste vulkanudbrud kan være meget forskellig afhængig af hvor præcist en sprække åbner på overfladen og hvor lang den vil være. Et mindre skift i placeringen kan ændre lavastrømmens vej betydeligt.

 

 

Udbrud mellem Sýlingarfell og Stóra-Skógfell – Som skete den 18. december 2023 og den 8. februar 2024. 

 • Precursor: Pludselig, lokaliseret og intens seismisk aktivitet med små jordskælv. Deformation over magmadiget (hvis et dige er trængt ind) og Svartsengi magmareservoiret 
 • Meget kort advarselstid (mindre end 30 minutter), fordi en ny digeudbredelse muligvis ikke er nødvendig for at magma når overfladen. 
 • Lava når Grindavík-vejen inden for 2 til 4 timer, men muligvis mindre, hvis hastigheden af ​​den fremadskridende lavafront er højere end den, der er observeret under tidligere udbrud

LavaFlowMap_20240226_fissure1_6hrs_DA

De præsenterede modellerede resultater viste estimeret lavastrøm fra en sprække lige syd for Stóra-Skógfell. Lavastrømsmodellerne forudsiger ikke opførselen af ​​det næste vulkanudbrud. Modellerne bruges kun til at forudsige mulige lavastrømningsbaner fra forskellige placeringer af eruptive sprækker. Hastigheden af ​​den fremadskridende lavafront kan også være højere end den, der er vist i modellen.

 

Udbrud af Hagafell – Som sket den 14. januar 2024.

 

 • Forløber: Seismisk aktivitet med små jordskælv på Sundhnúkur-kraterrækken, der starter nær Sýlingarfell og migrerer sydpå. Deformation over magmadiget og Svartsengi magmareservoiret
 • Sandsynligvis varslingstid er cirka 1-3 timer fra opdagelsen af ​​de første jordskælv til starten af ​​et udbrud.
 • Lava når lavabarriererne omkring Grindavík inden for 1 time.
 • Magma-indtrængen, som når syd for Hagafell, vil sandsynligvis forårsage betydelige fejlbevægelser i Grindavík

LavaFlowMap_20240226_fissure7_6hrs_DA

De præsenterede modellerede resultater viste estimeret lavastrøm fra en sprække vest for Hagafell. Lavastrømsmodellerne forudsiger ikke opførselen af ​​det næste vulkanudbrud. Modellerne bruges kun til at forudsige mulige lavastrømningsbaner fra forskellige placeringer af eruptive sprækker. Hastigheden af ​​den fremadskridende lavafront kan også være højere end den, der er vist i modellen.

 

Udbrud inde i lavabarriererne omkring Grindavík

 

 • Seismisk aktivitet med små jordskælv på Sundhnúkur-kraterrækken, der starter nær Sýlingarfell og migrerer sydpå. Deformation over magmadiget og Svartsengi magmareservoiret
 • Sandsynlig varslingstid er mellem cirka 1-5 timer fra opdagelsen af ​​de første jordskælv til starten af ​​et udbrud.
 • Det er muligt, at en udbrudssprække vil åbne sig inden for Grindavík eller regionen lige nord herfor (inde i barriererne). Lignende aktivitet fandt sted den 14. januar , da en vulkansk sprække åbnede sig lige inden for byens ydre omkreds cirka 4 timer efter et udbrud nær Hagafell.
 • Magma-indtrængen, som når syd for Grindavík, vil forårsage betydelige fejlbevægelser i Grindavík.

Det islandske meteorologiske kontor og Islands Universitet har samlet materiale, der beskriver den vulkantektoniske reaktivering af Reykjanes-halvøen siden 2019. Se her .


 

Opdateret 23. februar kl. 15:00 UTC

 

Modelberegninger viser, at ca. 5 millioner kubikmeter magma var genopladet til Svartsengi-reservoiret den 22. februar. I betragtning af den tendens, der er observeret før tidligere vulkanudbrud i Sundhnúkur-kraterrækken, er sandsynligheden for et udbrud meget høj, når volumenet når mellem 8-13 millioner kubikmeter (afledt af fælles InSAR-GNSS-modeller). Baseret på resultaterne af modelberegningerne kan dette ske i begyndelsen af ​​næste uge, hvis magmaakkumuleringen fortsætter med den nuværende hastighed.

Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed i denne fortolkning, og det kan ikke antages, at adfærden vil være identisk med de tidligere udbrud her. Efterhånden som magma VVS-systemet udvikler sig, kan vi heller ikke udelukke muligheden for, at mængden af ​​magma, der kræves for at udløse en ny digebegivenhed og/eller udbrud, kan blive reduceret.

Derudover er der mulighed for, at der sker en ny digeindtrængning i denne region uden at resultere i et vulkanudbrud.

 

 

Graf23022024

 

 

 

Figur: Grafen viser en sammenligning af mængden af ​​magma akkumuleret under Svartsengi, før magmaen strømmede mod Sundhnúkur-kraterrækken under de seneste digeindtrængninger og udbrud, der fandt sted mellem december 2023-februar 2024. Volumenet er beregnet ved en model baseret på GNSS data og er behæftet med usikkerhed. Der kan også observeres betydelige variationer mellem på hinanden følgende dage. Den nuværende magma-akkumuleringsstatus pr. 22. februar er markeret med den lilla linje. Den røde linje viser mængden af ​​magma, der er akkumuleret før den store digebegivenhed under Grindavík den 10. november.

 

 

 

Hvis der opstår et udbrud, vurderer forskerne, at magma højst sandsynligt vil forplante sig fra reservoiret under Svartsengi mod Sundhnúkur-kraterrækken, hvilket resulterer i lava-springvand og lavastrømme i området mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Det primære signal for stigende magma er en pludselig stigning i seismisk aktivitet med mange lokaliserede jordskælv af lille størrelse. I betragtning af de tidligere vulkanudbrud i området, kan et udbrud starte med meget lidt advarsel (mindre end 30 minutter), afhængigt af hvor magma når overfladen på Sundhnúkur-kraterrækken.

 

Sandsynlige scenarier

Udbrud mellem Sýlingarfell og Stóra-Skógfell – Som sket den 18. december 2023 og den 8. februar 2024 .

 • Precursor: Pludselig, lokaliseret og intens seismisk aktivitet med små jordskælv. Deformation over magmadiget (hvis et dige er trængt ind) og Svartsengi magmareservoiret 
 • Meget kort advarselstid (mindre end 30 minutter), fordi en ny digeudbredelse muligvis ikke er nødvendig for at magma når overfladen. 
 • Lava når Grindavík vej på mindre end 4 timer.

Udbrud af Hagafell – Som sket den 14. januar 2024.

 • Forløber: Seismisk aktivitet med små jordskælv på Sundhnúkur-kraterrækken, der starter nær Sýlingarfell og migrerer sydpå. Deformation over magmadiget og Svartsengi magmareservoiret
 • Sandsynligvis varslingstid er cirka 1-3 timer fra opdagelsen af ​​de første jordskælv til starten af ​​et udbrud.
 • Lava når lavabarriererne omkring Grindavík inden for 1 time.
 • Magma-indtrængen, som når syd for Hagafell, vil sandsynligvis forårsage betydelige fejlbevægelser i Grindavík

Udbrud inde i lavabarriererne omkring Grindavík

 • Seismisk aktivitet med små jordskælv på Sundhnúkur-kraterrækken, der starter nær Sýlingarfell og migrerer sydpå. Deformation over magmadiget og Svartsengi magmareservoiret
 • Sandsynlig varslingstid er mellem cirka 1-5 timer fra opdagelsen af ​​de første jordskælv til starten af ​​et udbrud.
 • Det er muligt, at en udbrudssprække vil åbne sig inden for Grindavík eller regionen lige nord herfor (inde i barriererne). Lignende aktivitet fandt sted den 14. januar , da en vulkansk sprække åbnede sig lige inden for byens ydre omkreds cirka 4 timer efter et udbrud nær Hagafell.
 • Magma-indtrængen, som når syd for Grindavík, vil forårsage betydelige fejlbevægelser i Grindavík.

 

Selvom der er klare indikationer på stigning i Svartsengi-Þórbjörn-området (relateret til magma-genopladning af dette reservoir), betyder dette ikke, at det er det mest sandsynlige sted for et udbrud at starte. Dette skyldes, at magma-reservoiret i øjeblikket svigter på sin nordøstlige kant og føder digeudbredelsen, som påbegyndes mellem Stóra-Skógfell- og Sundhnúkur-kraterrækken. I et scenarie, hvor magma stiger op mod overfladen direkte fra Svartsengi-reservoiret, anslås det, at de første tegn på magmavandring vil blive opdaget 4-7 timer før magma når overfladen.

Bemærk venligst, at disse scenarier er baseret på fortolkninger af de seneste data og den observerede udvikling af de tidligere hændelser i Sundhnúkur-kraterrækkeområdet. Der skal tages højde for usikkerhed i denne fortolkning, da den kun er baseret på få begivenheder.

 


 

Opdateret 23. februar kl. 9:30 UTC

 

Seismisk aktivitet i uroområdet nord for Grindavík er fortsat minimal. Omkring 20 små jordskælv er blevet opdaget på 24-timers basis de seneste dage.

Magmaophobningen under Svartsengi fortsætter, og tempoet i ophobningen har været ret stabilt. Dette er en lignende tendens, som er blevet observeret før de tidligere vulkanudbrud.

Arrangementet, der startede i slutningen af ​​oktober 2023 med en inflation ved Svartsengi, fortsætter således. Mens magma-akkumulering fortsætter, forventes endnu et vulkanudbrud i lignende områder som før.

Hvis magma-akkumuleringen fortsætter i det nuværende tempo, vil mængden nå en tærskel, der menes at være nødvendig for at udløse en digeudbredelse og endda et udbrud i næste uge. Mængden af ​​magma akkumuleret under Svartsengi før tidligere udbrud anslås at have været 8-13 millioner m 3 . Nye modelberegninger er i gang for at opnå en bedre forståelse af, hvor meget magma der nu er ophobet.

På nuværende tidspunkt vurderes det ikke at være nødvendigt at hæve fareniveauet i området og dermed forbliver farevurderingen udstedt af IMO uændret.

Farevurderingen vil blive opdateret mandag den 26. februar , og skulle udviklingen fortsætte i samme hastighed som nu, vil fareniveauerne i zoner blive forhøjet, da der vil blive ophobet mere magma, og dermed er der større sandsynlighed for et udbrud.

Hazard_map_IMO_22feb_2024

(Klik på kortet for at se det større)

 

Opdateret 20. februar kl. 11:00 UTC

 

Det islandske meteorologiske kontor har udsendt et opdateret farevurderingskort efter Rigspolitichefens beslutning om at ophæve påbud om en midlertidig evakuering fra Grindavík, der træder i kraft den 19. februar, og på grund af politikommissærens afgørelse i Suðurnes vedr. ændringer i adgangsbegrænsninger for både enkeltpersoner såvel som forretningsdrift.

Et opdateret farevurderingskort er gyldigt fra den 20. februar kl.

I den seneste version af IMO’s farevurderingskort er Zone 7 tilføjet i samråd med Civilbeskyttelse. Nesvegur-vejen ligger inden for zone 7, som i øjeblikket er mere brugt til at få adgang til Svartsengi og Grindavík. Farer til stede i zone 7 er fejlbevægelser og synkehuller. Farvekoden for andre områder forbliver uændret i forhold til tidligere farekort.

Læs her om politikommissærens afgørelse på Suðurnes . (islandsk).

Kortet viser som tidligere vurdering af de aktuelle farer samt farer, der kan opstå med kort varsel. Der er kun foretaget en vurdering for farer inden for de definerede zoner, men der kan også være farer uden for dem.

Hazard_map_IMO_20feb_2024

 

Opdateret 15. februar kl. 16:00 UTC

 

Landhævningen i Svartsengi-området fortsætter med lignende tendenser og hastigheder, som er blevet påvist efter digeudbredelse derfra.

 Modelberegninger baseret på GPS-data tyder på, at magmaophobningen fra slutningen af ​​udbruddet 9. februar til i går, 14. februar , er omkring 2 millioner m 3 . Det blev anslået, at da udbruddet begyndte den 8. februar , forplantede sig omkring 10 millioner m 3 magma fra Svartsengi mod Sundhnúkur kraterrækken. Hvis magmaophobningen fortsætter i samme hastighed, vil der være samlet 10 millioner m 3 i slutningen af ​​februar eller begyndelsen af ​​marts, hvorefter sandsynligheden for digeudbredelse og vulkanudbrud vil stige markant. Disse modelberegninger er baseret på GPS-data, men vil blive opdateret, når nye satellitdata kommer ind.

Seismisk aktivitet i de vestlige dele af mt. Fagradalsfjall fortsætter med omkring 80 små jordskælv i størrelsesordenen 1,5 eller mindre, der er registreret siden den 12. februar . Dybden af ​​jordskælvene under den vestlige del af mt. Fagradalsfjall ligger 6-8 km. Området forbliver nøje overvåget, men i øjeblikket viser deformationsdata ikke tegn på magmaakkumulering.

Et opdateret farekort er blevet offentliggjort. Den er gyldig indtil den 22. februar , medmindre udviklingen kræver en revurdering. De vigtigste ændringer er, at sandsynligheden for udbrudsåbninger er faldet i alle zoner. Sandsynligheden for synkehuller og forkastningsbevægelser anses stadig for høj i Zone 4 (Grindavík). Vær opmærksom på, at farezonerne er aktive, og der kan ske ændringer med kort varsel. Ydermere kan der være farer uden for de specificerede farezoner, såsom de forkastninger, der opstod den 10. november 2023 vest for Grindavík (se fejl på kortet).

Hazard_map_IMO_15.feb_2024

(Klik på kortet for at gøre det større)

 

Opdateret 12. februar kl. 16:00 UTC

 

IMO har opdateret farevurderingen i henhold til udviklingen i den eruptive aktivitet. Der er foretaget ændringer i farevurderingen for nogle farer inden for zoner. 

Den samlede farevurdering for området forbliver uændret i forhold til sidste kort. Der vurderes stadig at være synkehuller og forkastningsbevægelser i område 4 (Grindavík).

Hazard_map_IMO_12feb_2024

(Klik på kortet for at gøre det større)

Farevurderingskortet er gyldigt indtil torsdag den 15. februar, medmindre ændringer i aktiviteten kræver en revurdering.   


 

Opdateret 12. februar kl. 14:30 UTC

 

Inflationen er begyndt igen ved Svartsengi efter at have aftaget efter udbruddet, der startede 8. februar. Inflationshastigheden er omkring 0,5-1,0 cm/dag, hvilket svarer til de hastigheder, der blev opdaget før sidste udbrud. Magma fortsætter således med at akkumulere i magma-reservoiret under Svartsengi. Det er derfor højst sandsynligt, at cyklussen fortsætter om få uger med endnu en digeudbredelse og et vulkanudbrud.

SENG-12022024

Tidsserier fra GPS-stationen Svartsengi (SENG) siden 11. november 2023 i nord, øst og lodret retning (hhv. top-, midt- og bundbilleder). Den nederste tidsserie viser landhævningen i millimeter og gårsdagens datapunkt (11. februar ) er vist med en grøn prik. De røde lodrette linjer er tidspunkter for de sidste tre udbrud (18. december 2023, 14. januar 2024 og 8. februar 2024).

Siden middag den 8. februar har den seismiske aktivitet i området nord for Grindavík været mindre, omkring 50 små jordskælv er blevet opdaget, som alle var omkring eller mindre end M1,0. En lille seismisk sværm har været i gang i de vestlige dele af bjerget Fagradalsfjall med omkring 100 jordskælv detekteret, for det meste M1 begivenheder eller mindre. Mindre sværme i Fagradalsfjall-området har forekommet hyppigt de seneste uger, dybden af ​​jordskælvene er på omkring 6-8 km.

 

Opdateret 9. februar kl. 15:30 UTC

 

Der blev ikke observeret nogen udbrudsaktivitet i en droneflyvning over udbrudsstedet udført ved middagstid i dag (9. februar) af Rigspolitichefens Specialenhed. Dette tyder på, at udbruddet er ved at ende. Vulkansk tremor detekteres ikke længere på seismiske sensorer.

IMO har opdateret farevurderingen i henhold til udviklingen i den eruptive aktivitet. Der er foretaget ændringer i farevurderingen for nogle farer inden for zoner. Farer på grund af åbning af vulkanske sprækker er faldet, men farer på grund af gasforurening anses stadig for at være sandsynlige af lavastrømsfronten. Farer på grund af lavastrøm er stadig på plads, da lava-lapper kan bryde ud fra lavastrømsfronten. Farer på grund af synkehuller og fejlbevægelser anses stadig for at være høje i Zone 4 (Grindavík).

Hazard_map_IMO_09feb_2024

(Klik på kortet for at se det større)

Farevurderingskortet er gyldigt indtil mandag den 12. februar kl. 15.00, medmindre ændringer i aktiviteten kræver en revurdering.   


 

Opdateret 9. februar kl. 13:00 UTC

 

Vulkansk tremor er faldet betydeligt siden i går (8. februar). Faldet blev opdaget kort efter middag i går sammen med nedsat udbrudsaktivitet på den vulkanske sprække, og aktiviteten blev mere begrænset i separate kratere. Midlertidige stigninger i den vulkanske rystelse blev noteret i går aftes, hvilket faldt sammen med øget vulkansk aktivitet i kraterne. I løbet af natten faldt aktiviteten yderligere og mellem klokken 7 og 8 i morges var to udbrudskratere aktive. I de sidste timer er der ikke observeret lava-springvand på web-kameraer, men aktiviteten i kraterne er muligvis stadig i gang.

Satellitradarbillede taget kl. 14:56 i går viser overfladesænkning på 10 cm i Svartsengi-området, nordvest for mt. Þorbjörn, da magma strømmede derfra mod Sundhnúkur kraterrækken. Modelberegninger baseret på disse data tyder på, at omkring 10 millioner m 3 magma er strømmet fra magma-reservoiret under Svartsengi mod udbrudsstedet ved Sundhnúkur-kraterrækken. 

Bylgjuvixlmynd-09022024

(Klik på Insar-satellitbilledet for at gøre det større)

Seismisk aktivitet på udbrudsstedet har været mindre i løbet af de seneste 24 timer. Omkring 40 jordskælv er blevet opdaget der, rundt omkring eller mindre end M1.

Volumenvurderinger af den udbrudte lava fra udbruddets start kl. 6:02 til kl. 13:00 i går (8. februar ) er omkring 15 millioner m 3 , hvilket svarer til en gennemsnitlig ekstruderingshastighed på 600 m 3 /s i løbet af den første syv timer (data leveret af det islandske naturhistoriske institut og Landmælingar Íslands).

Selvom udbruddet er faldet betydeligt, er det stadig for tidligt at erklære, om det er kommet til en ende. IMO holder 24-timers vagt og holder nøje øje med området. En opdateret farevurdering vil blive offentliggjort senere i dag.


 

Opdateret 8. februar kl. 17:15 UTC

 

Kraften i udbruddet fortsætter med at falde. Den eruptive aktivitet er i øjeblikket på to eller tre steder på den eruptive fissur. Den eksplosive aktivitet, der begyndte mellem klokken 13 og 14, er nu for det meste overstået, men mindre konvektive skyer rejser sig fra nogle dele af sprækken.

Synkront med udbruddets aftagende kraft aftog de deformationssignaler, der blev detekteret ved digeområdet, hvilket indikerer, at magma ikke længere stiger op under lige så meget tryk som før. Kort efter udbruddets begyndelse faldt den seismiske aktivitet betydeligt og har indtil videre været mindre. Omkring 20 små jordskælv er blevet opdaget over diget siden klokken 08.00 i morges.

Kortet viser konturerne af lavastrømmen, som den blev set på et satellitbillede taget kl. 12:31 i dag (torsdag den 8.  februar). Satellitbilledet viser, at lava flød længst omkring 4,5 km mod vest fra udbrudsstedet. Til sammenligning er lavastrømningsfeltet, som blev dannet ved udbruddet den 18. december 2023, også vist på kortet. Dagens lavastrømme delvist over lavastrømmen dannet i december 2023.

20240208_1231_iceye_hraunkort

(Klik på kortet for at gøre det større)

IMO har opdateret farevurderingskortet i betragtning af processen med den eruptive aktivitet. Der er foretaget ændringer i farevurderingen for nogle farer inden for zoner. Disse ændringer har dog ikke indflydelse på den samlede farevurdering for zonerne. Det nye lavastrømsfelt er også blevet tilføjet til kortet. Farevurderingskortet er gyldigt til kl. 19.00 i morgen, fredag ​​den 9. februar 2024, medmindre udviklingen i aktiviteten kræver en revurdering.

Hazard_map_IMO_08feb_2024_KL16

 

(Klik på kortet for at gøre det større)

Opdateret 8. februar kl. 14:25 UTC

 

Udbruddets styrke er aftagende. Aktiviteten er nu hovedsageligt på 3 steder på den eruptive sprække, som åbnede i morges. Dette er ikke ulig den proces, der blev observeret i udbruddet den 18. december 2023, hvor aktiviteten var begrænset til et par kratere få timer efter udbruddets begyndelse.

En iøjnefaldende, mørk fane rejser sig fra den ene del af den eruptive sprække. Dette skyldes sandsynligvis magma-interaktion med grundvand, hvilket resulterer i en let eksplosiv aktivitet, hvor hvid dampfane blandes med mørk vulkansk fan.

Det ser ud til, at tephra ikke rejser langt fra den eruptive sprække i øjeblikket. Vulkanfanen er spredt mod sydvest.

Gosmokkur_Sersveitin_1352

Foto taget mod nordvest. (Foto: Rigspolitikommissærens specialenhed).


 

Opdateret 8. februar kl. 12:20 UTC

 

Geodætiske data tyder på, at deformationen er aftaget betydeligt i digeområdet. Derfor er sandsynligheden for nye eruptive sprækkeåbninger faldet. 

IMO har modtaget anmeldelser om tephrafald i Grindavík. 

Gjall_Sersveitin_Grindavik_08020224Tephra er skummende og vesikulært materiale, som dannes, når lavasprøjt afkøles hurtigt i luften under lavafontæneaktiviteten. Denne proces fandt sted, da en eruptiv sprække åbnede i morges (8. februar 2024). På grund af tephras’ vesikulæritet og lethed kan den transporteres langt inde i vulkanfanen med vind. Den falder i Grindavík nu, 3-5 km fra dannelseskilden på grund af lavafontænernes højde, nordøstlig vindretning, termisk opstrømning fra lavaen og lav lufttemperatur.

Tephra er et synonym for alle luftbårne, faste, eruptive materialer, uanset størrelse og type. Tephra-dannelse er velkendt i Island, såsom i de eksplosive udbrud i Grímsvötn 2011 og 2004 og Eyjafjallajökull 2010. I eksplosive udbrud er lavaen mere fragmenteret i luften og producerer finere kornet tephra, men tephra kan også produceres i effusive udbrud som nu er i gang på Reykjanes-halvøen. I effusive udbrud aflejres størstedelen af ​​tephra tæt på udluftningen og er derfor ikke godt påviselig uden for lavastrømningsfeltet. I maj 2021, da lavaspringvandet var mest aktivt i udbruddet i Fagradalsfjall, faldt store stykker tephra (op til 10 cm i diameter) i omkring 1 km afstand fra udbrudskilden.

Tephra er skarp som glas og bør derfor håndteres forsigtigt. Forrudeviskere bør ikke bruges til at fjerne tephra fra køretøjer, da det vil ridse glasset. Tephra bør hellere blæses eller vaskes af med vand fra vinduer og lignende overflader.

Gas dispersion

 

Vejrudsigten for gasspredning fra det vulkanske område er nordøstlig vind, 4-8 m/s i dag (torsdag), således at gas spredes mod sydvest. Aftagende vindhastighed i nat, hvilket kan få gaskoncentrationer til at opbygge sig på vulkanområdet. Østlig og sydøstlig vind, 5-10 m/s efter middag i morgen (fredag), hvilket medfører, at gas spredes mod vest og nordvest, mod Keflavík.

Gasdreifing-08022024

 

Opdateret 8. februar kl. 11:40 UTC

Det islandske Met Office har opdateret farekortet for området. Fareniveauet er steget i alle områder på grund af udbruddet.

Hazard_map_IMO_08feb_2024_up

Opdateret 8. februar kl. 7:50 UTC

 

Klokken 5:30 i morges startede en intens seismisk aktivitet nordøst for mt. Sýlingarfell. Omkring 30 minutter senere startede et vulkanudbrud på stedet.

Den eruptive sprække blev forlænget både mod nord og syd i løbet af de første minutter.

De første billeder fra den islandske kystvagts overvågningsflyvning tyder på, at udbruddet finder sted på et lignende sted som udbruddet den 18. december 2023. Eruptivspalten er cirka 3 km lang, fra mt. Sundhnúkur i syd og strækker sig mod den østlige del af mt. Stóra-Skógfell. Lava strømmer for det meste mod vest i øjeblikket, og strømningen ser ud til at være lidt mindre end ved starten af ​​det 18. december-udbrud.

 

Lavafontænerne når omkring 50-80 m højde, og vulkanfanen rejser sig omkring 3 km over udbrudsspalten. 

 

Midill--2-

Billede fra den islandske kystvagts overvågningsflyvning. Stóra-Skógfell i forgrunden og lysene ved Svartsengi kraftværket til højre. (Foto: Björn Oddsson).

 

Opdateret 5. februar kl. 16:00 UTC

 

Den igangværende magma-akkumulering under Svartsengi-Þorbjörn-området fortsætter, selvom inflationen er faldet en smule de seneste dage. Lignende processer blev observeret før de tidligere digeindbrud og udbrud nord for Grindavík i januar 2024 og december 2023. Ifølge opdaterede geodætiske modeller baseret på satellit- og GNSS-data, der dækker intervallet fra 16. januar til 5. februar, oplades mængden af ​​magma til Svartsengi reservoir er nu anslået til omkring 9 mio. m 3 . Fra geodætisk modellering af indtrængen og udbruddet i januar 2024 anslås det, at der strømmede omkring 9 til 13 millioner kubikmeter magma fra Svartsengi magma-reservoiret og brødføde det udbrud, der begyndte nær Hagafell den 14. januar. Derfor har den estimerede mængde magma-genladning nu nået den nedre grænse for den mængde, der menes at være blevet tappet i januar. Derfor er der en øget sandsynlighed for et nyt magmatisk digeindtrængen og efterfølgende vulkanudbrud i de kommende dage til uger.

Siden i fredags er der målt knap 200 jordskælv i området nord for Grindavík, de fleste omkring eller under størrelsesordenen 1 på 3-4 km dybde. Det største jordskælv fandt sted søndag morgen den 4. februar nær Sundhnúkur og var et M2.2 i en dybde på cirka 6 km.

IMO fortsætter med at overvåge området nøje, og det nuværende farevurderingskort forbliver gyldigt indtil kl. 15.00 den 8. februar, hvis der ikke er ændringer i aktiviteten.

05022024-insar-

Seneste satellitradarsammenligning, der viser jordoverfladeændringer mellem 23. januar og 4. februar 2024. Rød skygge viser området med maksimal inflation og grå skygge viser område, hvor målinger ikke var mulige på grund af variationer i snedække mellem billederne.

 

Opdateret 1. februar 17:00 UTC

 

Modeller baseret på GPS-data, gennemgået i morges (1. februar) af forskere fra det islandske meteorologiske kontor og Islands Universitet, viser, at der er samlet omkring 6,5 millioner kubikmeter magma under Svartsengi-regionen. Ifølge denne vurdering vil magma snart nå samme volumen som drænet under udbruddet i januar 2024. Derfor kan tidsskalaen for det næste udbrud være inden for to uger eller muligvis dage. Det betyder, at sandsynligheden for et magma-indtrængen og et vulkanudbrud er steget.

Der er ingen absolut sikkerhed for, at varslingstiden forud for næste indbrud eller udbrud vil være den samme som 14. januar, hvilket var cirka fem timers varsel fra jordskælvsværmen begyndte, til udbruddet begyndte lige syd for Hagafell. Varslingsperioden for udbruddet mellem Stóra-Skógfell og Sundhnúkur den 18. december sidste år var omkring 90 minutter, og det udbrud fandt sted cirka midt på den (nu størknede) magma-indtrængning under Sundhnúksgígar-kraterrækken. Med gentagne laterale magma-indtrængninger er det sandsynligt, at vejen for magma-udbredelse til overfladen vil være lettere, hvilket resulterer i mindre seismicitet. Hurtige bevægelser af magma er dog altid ledsaget af øget mikroseismicitet. Vi vurderer, at minimumsvarslingstiden vil være en time før et vulkanudbrud, og at den mest sandsynlige vej vil være langs sprækkerne fra magma-indtrængningen den 10. november sidste år.

Seismisk aktivitet har været den samme i den seneste uge. Næsten 200 jordskælv er blevet målt i området mellem Stóra-Skógfell og syd for Hagafell i de seneste syv dage. De fleste af disse jordskælv var mindre, under 1,0 i styrke i en dybde på 2 til 5 km. Det største jordskælv registrerede en styrke på 1,8, og det var placeret omkring en kilometer syd for Hagafell.

Det islandske meteorologiske kontor har udgivet et opdateret farevurderingskort. De vigtigste ændringer er, at zone 3 (Sýlingarfell – Hagafell) er blevet opgraderet til rød (høj risiko), og zone 2 og 6 er blevet opgraderet til rav (betydelig fare). Grindavík (zone 4) forbliver uændret med et betydeligt fareniveau.

 

Den overordnede vurdering for hver zone er baseret på en samlet vurdering af syv typer farer, der kan forekomme inden for de enkelte zoner. Listen på kortet viser farer inden for de zoner, der er klassificeret som “betydelige”, “høje” eller “meget høje”. Farer vurderet som “høj” eller “meget høj” er fremhævet med fed skrift.

 

Skjamynd-2024-02-01-164955

 

Det skal bemærkes, at selvom den overordnede farevurdering for Grindavík er den samme som i sidste uge, vurderes lavastrømningsfaren nu som høj. Faren for synkehuller, der åbner sig over sprækker i Grindavík, vurderes stadig som meget høj.

Opdateret 25. januar 17:30 UTC

 

Inflationen fortsætter i Svartsengi. I løbet af de sidste par dage er landet steget med en hastighed på cirka 8 mm om dagen, hvilket er lidt over den registrerede stigningshastighed før udbruddet den 14. januar.

På dette tidspunkt er det udfordrende at fastslå præcis, hvor meget magma, der har ophobet sig under Svartsengi, siden udbruddet sluttede den 16. januar. Mest sandsynligt vil tidsrammen, der kræves for at nå den samme mængde magma som før det sidste udbrud, være i størrelsesordenen uger, ikke dage. Beregningsmodeller er ved at blive forfinet for at opnå en klarere vurdering af status for magmaakkumulering.

Lave niveauer af seismisk aktivitet fortsætter og er for det meste koncentreret omkring Hagafell. Den aktuelle seismiske aktivitet stemmer overens med den, der er observeret i området efter det forrige udbrud.

Det islandske meteorologiske kontor har udgivet et opdateret farevurderingskort. De vigtigste ændringer omfatter en reduktion af det overordnede fareniveau for Grindavík til orange (betydelig fare).

Det skal bemærkes, at selvom det overordnede fareniveau for Grindavík er reduceret med et niveau, er faren forbundet med sprækker fortsat meget høj. Den nuværende fare omtales nu som “nedsynkning i en sprække”, der beskriver den fare, der kan være til stede, hvor sprækker er skjult under ustabile overflader, der kan kollapse og udvikle synkehuller.

Farevurderingen relateret til sprækkeudvikling i Grindavík er faldet. Evalueringer er i gang for at afgøre, om der er fare for, at eksisterende sprækker udvider sig, eller at der dannes nye sprækker. GPS-data har udvist meget lidt bevægelse i Grindavík de seneste par dage, hvilket reducerer den vurderede fare sammenlignet med tidligere. Faren på grund af synkehuller, der ligger over sprækker, anses nu for at være betydelig.

Hazard_map_IMO_25jan_2024

(Klik på billedet for at se det større). Øget fare i området på grund af udbruddet nær Hagafell den 16. januar og landhævning nær Svartsengi. Forholdene inden for og uden for fareområderne kan ændres med lidt advarsel. Risikovurdering er udelukkende fokuseret inden for disse områder, men faren kan strække sig ud over dem. Den overordnede farevurdering for hvert område er baseret på en samlet vurdering af 7 typer af farer, der er til stede eller mulige inden for regionerne. Farven på hvert område afspejler den overordnede fare inden for disse grænser.

 

Opdateret 19. januar 16:30 UTC

 

Der registreres stadig tydelige signaler om en fortsat landhævning under Svartsengi. Det er endnu for tidligt at sige, om hastigheden af ​​landhævningen er steget siden forud for udbruddet den 14. januar. De første målinger tyder på, at det er tilfældet, men som tidligere skrevet kan målinger svinge fra den ene dag til den anden og en længere tidslinje for måling er nødvendig for at kunne fortolke den langsigtede udvikling af landhævningen.

Seismisk aktivitet fortsætter med at falde i området af magmadiget, og deformationssignaler set på GPS-enheder tyder på en betydelig opbremsning af jordens bevægelse sammenlignet med tidligere dage. Disse oplysninger tyder på, at magma ikke længere strømmer ind i diget, og at udbruddet er afsluttet.

GPS-målinger viser også små deformationer i Grindavík. Der er stadig stor fare for, at jorden kollapser til sprækker i byen, og derfor er det vigtigt at kortlægge nye sprækker og ændringer af kendte estimerede.

Det islandske meteorologiske kontor har opdateret farevurderingen på grund af den vulkanske og seismiske aktivitet. Fareniveauet er blevet reduceret i alle zoner.

En samlet farevurdering for zone 1, Svartsengi, er nu nede på gul (moderat fare).

En samlet farevurdering for zone 4, Grindavík, er nu nede i rødt (høj fare). Bemærk, at farven på zoner repræsenterer den overordnede fare inden for disse zoner. En fare, der vurderes til at være større inden for en zone, er skrevet med fede bogstaver i listen over farer på kortet.

Farevurderingskortet træder i kraft kl. 15:00 i dag, fredag ​​den 19. januar og er gyldigt til torsdag den 25. januar kl. 15:00, medmindre der er væsentlige ændringer.

Hazard_map_IMO_19jan_2024

 

Opdateret 18. januar 15:30 UTC

 

Som rapporteret i nyhederne i går, er der stadig klare tegn på landstigning under Svartsengi, men det er stadig for tidligt at bestemme stigningshastigheden på grund af den seneste vulkanske aktivitet i området. GNSS-målinger evalueres for at give en samlet vurdering af situationen. Det ser dog ud til, at deformationen forbliver magen til den, der blev observeret efter vulkanudbruddet den 18. december.

Omkring 200 jordskælv er blevet registreret nær magmakanalen siden i går, hvor det største måler 1,4 i styrke. Siden midnat er der sket cirka 70 små jordskælv, hvilket er færre end målt dagen før. Vejret har påvirket antallet af jordskælv, der er opdaget i de seneste dage, men antallet af jordskælv ser ud til generelt at være faldet.

Der er fortsat en betydelig risiko i Grindavík på grund af sprækker og potentialet for jordkollaps ind i dem .

Opdateret 17. januar kl. 18:00 UTC

 

 

Magmaophobning fortsætter under Svartsengi. Det er for tidligt at hævde hastigheden af ​​landhævningen kort efter vulkanudbruddet. Eksperter vil fortsat vurdere data fra GNSS-stationer i området for at få en samlet vurdering af situationen. En af målerne, som var placeret nord for Grindavík, gik under lava, men over 20 GNSS-stationer er i området og bliver brugt.

Seismisk aktivitet har været mild over magmakanalen i de sidste 24 timer. Ifølge beregningsmodeller ligger magma lavvandet i den sydlige ende af kanalen, hvor landet ser ud til at være kraftigt brækket, hvilket gør det lettere for magmaen at nå overfladen. Derfor er der fortsat sandsynlighed for, at nye eruptive sprækker kan åbne sig uden varsel.

Der er stadig fare i Grindavík relateret til sprækker og potentialet for jordkollaps ind i dem. Der er sket betydelige deformationer i forbindelse med graben i den østlige del af byen. Disse bevægelser var for det meste langs de sprækker, der blev dannet den 10. november og allerede var blevet kortlagt.

Gasforurening blev målt i går under arbejde på brønde forbundet til forsyningssystemet i Grindavík. Det islandske meteorologiske kontor overvåger ikke lokal gasforurening i Grindavík. Det skal undersøges nærmere, om gasforureningen er relateret til magmaen, der ligger meget lavt i området. Det skal bemærkes, at farlig gasforurening er blandt de emner, der nævnes i den nuværende farevurdering for Grindavík.

IMO har udsendt et opdateret farevurderingskort. Der er ingen ændringer i den samlede farevurdering for områderne i forhold til tidligere. Kortet træder i kraft klokken 15.00 i dag og gælder til fredag ​​den 19. januar klokken 15.00, medmindre der sker væsentlige udviklinger.

Hazard_map_IMO_17jan_2024

 

Opdateret 16. januar kl. 18:00 UTC

 

Magma fortsætter med at akkumulere under Svartsengi med en hastighed svarende til den, der blev observeret før de sidste to udbrud. Dette var konsensus opnået under et høringsmøde mellem forskere her til morgen. Under udbruddet sidste søndag, i lighed med udbruddet den 18. december, strømmede magma mod øst fra akkumuleringsstedet under Svartsengi, hvilket skabte en magmaledning, der strækker sig fra Stóra-Skógfell sydpå under Grindavík. Beregningsmodeller understøtter denne observation og indikerer, at magmaens oprindelse var lidt længere mod vest i forhold til det tidligere udbrud, hvilket førte til variationer i de seneste GPS-målinger sammenlignet med dem, der blev registreret den 18. december.

Da der dannes en magmakanal tæt på overfladen, forspændes jordskorpen, hvilket får landet over den centrale del af kanalen til at aftage og danne en graben. Derudover er jorden forhøjet på hver side af den. Beregningsmodeller, der blev gennemgået på høringsmødet, viser, at GNSS-stationen i Svartsengi er placeret i kanten af ​​kanalen, hvor jorden hæver sig i takt med, at ledningen dannes. Nu, to dage efter kanalens dannelse, forventes Svartsengi GNSS-stationen at vise nedsynkning, hvis magmaakkumulering er ophørt. Dette er dog ikke observeret, hvilket indikerer, at magmaakkumulering fortsætter som før.

Magmakanalen, der blev genereret i udbruddet, der begyndte i søndags, ligger lidt længere mod øst end kanalen, der strakte sig under Grindavík den 10. november. Data indsamlet og behandlet af Islands Naturhistoriske Institut og National Land Survey of Iceland afslører, at en ny graben har dannet øst for den, der dukkede op den 10. november. Den nydannede graben måler cirka 800-1000 meter i bredden, som vist på kortet nedenfor. Den største nedsynkning i den er cirka 30 cm, men det er værd at bemærke, at regionen stadig oplever nedsynkninger, og dalen udvides gradvist. Til sammenligning havde graben, der udviklede sig i Grindavík den 10. november, en bredde på omkring 2 km, hvor den mest markante indsynkning målte omkring 1,3 meter.

Inde i denne nyligt dannede graben er tidligere kortlagte sprækker, der var synlige på overfladen, udvidet, og yderligere sprækker er opstået. Som følge heraf er risikoen forbundet med disse sprækker og muligheden for jordkollaps i dem steget i den østlige del af Grindavík sammenlignet med tidligere.

NyrSigdalur

 

Kort, der viser placeringen og bredden af ​​graben dannet den 10. november (“Mörk sigdals 10-11. nóvember”) og den nyeste graben, der for nylig blev dannet mod øst (“Mörk sigdals 14-15. janúar”).

Opdateret 16. januar kl. 11:45 UTC

 

Der er i øjeblikket ingen synlig aktivitet i de eruptive sprækker, med den seneste lava, der er observeret, der udgår fra den nordlige sprække kort efter kl. 1 i nat. Seismisk aktivitet fortsætter med at falde, hvilket betyder, at området er ved at stabilisere sig. Omkring 200 små jordskælv blev registreret nær magmakanalen siden midnat, hvilket indikerer, at magma stadig migrerer. Den mest seismiske aktivitet er placeret nær Hagafell, tæt på den første eruptive sprække, der åbnede søndag morgen. På dette tidspunkt er det for tidligt at erklære, at udbruddet er forbi.

GPS-sensorer fortsætter med at registrere jorddeformation i og omkring Grindavík, hvilket illustrerer, at magmakanalen under Grindavík stadig forårsager udvidelse i området. Termiske billeder fra en drone i aftes viser, at sprækker, der tidligere er kortlagt sydvest for Grindavík, er blevet betydeligt større. Der er fortsat betydelige farer i området.


 

Opdateret 15. januar kl. 16:40 UTC

 

Baseret på webcam-optagelser er det tydeligt, at lavastrømmen er faldet fra de eruptive sprækker, der åbnede i går. Strømmen fra den sydlige eruptivspalte, som opstod omkring middagstid i går nær byens grænse, ser ud til at være ophørt. Størstedelen af ​​den resterende lavastrøm er nu rettet mod sydvest langs de beskyttende barrierer, og dens bane ser ud til at have stabiliseret sig.

Det er svært at vurdere, hvor længe dette udbrud vil vare. Seismisk aktivitet er faldet, og GPS-målinger indikerer, at deformationshastigheden i området er reduceret. Deformation er dog stadig påvist nær den sydligste del af magmakanalen under Grindavík.

Målinger tyder på, at der har været en forskydning på op til 1,4 meter det seneste døgn, fordelt på talrige sprækker inden for byens grænser. Friske sprækker har udviklet sig, og eksisterende er udvidet. Det er muligt, at yderligere sprækker kan dukke op på overfladen i løbet af de næste par dage.

Som tidligere nævnt er udbrudsstederne ekstremt farlige, og muligheden for, at nye sprækker kan opstå uden varsel, kan ikke afvises. Dette blev demonstreret af den eruptive sprække, der dukkede op nær grænsen til Grindavík i går, som ikke gav nogen genkendelige advarselsskilte på overvågningsudstyret.

I dag blæser der en mild vind fra nordøst ved udbrudsstederne, men den tager til senere på dagen. Derfor driver gasforurening mod sydvest mod havet. I morgen vil området opleve vind fra nord, der når 10-18 m/s, hvilket får gassen til at drive sydpå. Se vejrtjenestens vejrudsigt for detaljer om gasspredning.

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge området og er i direkte kontakt med civilbeskyttelses- og indsatshold i regionen om begivenhedens forløb.

Forskere mødtes i morges til et konsultationsmøde arrangeret af det islandske meteorologiske kontor. De gennemgik de seneste data relateret til udbruddet.Top of Form

I de kommende dage vil der være løbende målinger og indsamling af yderligere data, efterfulgt af analyser. Disse data bliver blandt andet brugt til at konstruere modeller, der forbedrer forståelsen af ​​de præ-eruptive indikatorer, der førte op til denne begivenhed, og til at evaluere den mest sandsynlige progression af udbruddet. Der foretages også sammenligninger mellem udbruddet den 18. december og udbruddet, der begyndte i går for at øge forståelsen af ​​ændringer i området og for at evaluere de mest sandsynlige scenarier fremover.

Det islandske meteorologiske kontor har udgivet et opdateret farevurderingskort baseret på de seneste data. Det forbliver uændret i forhold til sidste opdatering. Kortet er gyldigt indtil kl. 19.00 onsdag den 17. januar, medmindre der opstår nyt.

Hazard_map_IMO_15jan_2024

 

Kort_Hraundreifin_Maelingar140120224

Kort, der viser lavaens udbredelse baseret på målinger udført af det islandske naturhistoriske institut og Islands Universitets institut for geovidenskab. Der blev gennemført undersøgelser to gange i går. Den mørkelilla form viser udstrækningen af ​​lavaen kl. 13.50 den 14. januar, mens den lyse lilla form viser udstrækningen kl. 16.15, næsten 2,5 timer senere. De eruptive sprækker er markeret med røde linjer, mens barriererne konstrueret for at forhindre lava i at nå Grindavík er repræsenteret af orange stiplede linjer

ThykktHrauns_15012024

Kort, der viser tykkelsen af ​​lavastrømmen baseret på målinger kl. 13:50 i går.

Opdateret 14. januar kl. 15:30 UTC

 

 

Udbruddet nær Hagafell-Grindavík har bevaret samme styrke den seneste time eller deromkring.

Seismiske målinger viser, at ved begyndelsen af ​​urolighederne i morges (~2:30 om morgenen), flyttede den magmafyldte digeindtrængning sig først fra den SE-kant af Stóra-Skógfell og fortsatte derefter mod sydvest til den sydlige ende af Grindavík. Klokken 05.30 havde seismiciteten nået den nordlige ende af Grindavík, og både seismicitet og deformationsmålinger indikerer, at diget siden har forplantet sig under Grindavík by. En ny eruptiv sprække åbnede kl. 12:10 i eftermiddags, lige nord for byen. Lavastrømme ekstruderet fra denne sprække er nu kommet ind i byen.

På grund af digets udbredelse blev eksisterende forkastninger og sprækker reaktiveret, og der er sandsynligvis dannet nye sprækker i Grindavík.

 

Gas distribution

Det islandske meteorologiske kontors vejrudsigt for gasfordeling fra udbruddet ved Hagafell indikerer, at retningen er nord og nordøst, med en hastighed på 3-8 m/s, og vejret er tørt og lyst i dag. Det bliver til tider overskyet med mindre snefald sent i aften og i morgen tidlig. Det vil klare op om eftermiddagen i morgen. Forureningen fra udbruddet breder sig mod syd og sydvest.
GrindavikGas14Jan--002-

 

Nyt farekort udgivet

Det islandske meteorologiske kontor har opdateret farevurderingskortet i lyset af fortolkningen af ​​de seneste data.

Risikoen er steget på alle områder. Farevurderingskortet er gyldigt indtil kl. 19.00, mandag den 15. januar, medmindre andet er angivet.

Hazard_map_IMO_14jan_2024

Opdateret 14. januar kl. 8:20

 

Et udbrud startede klokken 7:57 UTC

Sprækkeåbningen er sydøst for Hagafell-bjerget.

Den sydligste del af sprækken er omkring 900 m fra byen Grindavík.

Åbningen er syd for lavastrømsafbøjningsbarrierer, der bygges nord for Grindavík. Lava strømmer nu mod byen.

Kort_StadsetningGoss2Et billede taget ombord på kystvagtens fly. Sprækkeåbning kan ses med lysene i Grindavík i det fjerne. Et kort, der viser sprækkeåbningen markeret med en rød linje.Kort_StadsetningGoss3

 

Opdateret 14. januar kl. 06:15 UTC

Omkring 03:00 UTC i dag begyndte en intens serie af jordskælv ved Sundhnúksgígar-kraterrækken. 

På tidspunktet for offentliggørelsen er der målt over 200 jordskælv i området, og seismiciteten har bevæget sig mod byen Grindavík. 

Indtil videre er det største registrerede jordskælv på 3,5 i styrke, og det blev målt klokken 04:07 UTC ved Hagafell. 

Både realtids GPS-målinger og borehulstrykaflæsninger (fra HS Orka) viser store ændringer siden begyndelsen af ​​dagens jordskælvsaktivitet. Disse observationer, ud over den igangværende seismicitet, bekræfter, at magma bevæger sig inden for regionen. 

Vores vurdering er, at muligheden for et udbrud er stor, og at det kan ske umiddelbart.

Skjalftar_1401_Midn

Et kort, der viser den seneste jordskælvsaktivitet.

Opdateret 12. januar kl. 17:45 UTC

 

Det islandske meteorologiske kontor har opdateret farevurderingskortet for Grindavík – Svartsengi-regionen på grund af de igangværende uroligheder på Reykjanes-halvøen. Kortet viser som tidligere en vurdering af eksisterende farer, der kan opstå med ringe advarsel inden for de angivne områder. Bemærk, at vurderingen kun gælder for farer inden for de definerede områder, selvom farer er mulige uden for de vurderede regioners grænser.

Med hensyn til farvekodning er den samlede vurdering for de seks zoner uændret i forhold til det tidligere kort. Der er dog en ændring i farevurderingen forbundet med sprækker i Grindavík (zone 4). Farerne forbundet med pludselig åbning af kortlagte og ukendte sprækker i Grindavík vurderes nu at være højere. Det skal bemærkes, at farerne forbundet med sprækker er begrænset til kendte områder inden for kommunegrænsen.

Med mindre andet er angivet, er kortet gyldigt til tirsdag den 16. januar 2024.

Hazard_map_IMO_12jan_2024

 

Opdateret 9. januar kl. 13:00 UTC

 

Seismisk aktivitet fortsætter med at udvise et mønster, der ligner det de seneste dage. Jordskælvets aktivitet er fortsat relativt lav, primært centreret mellem Hagafell og Stóra Skógfell, hvor centrum af indtrængen er beliggende. Derudover er der igangværende seismisk aktivitet i Fagradalsfjall, der har været ved siden 18. december.

Landhævningen måles stadig i Svartsengi-området, der har vist en relativt stabil tendens siden udbruddet den 18. december . Det medfølgende billede, markeret med røde prikker, der repræsenterer data fra GPS-stationen SENG i Svartsengi, illustrerer denne bane. Den seneste stigningshastighed er ca. 5 mm pr. dag, hvilket resulterer i en aktuel højde, der er ca. 5 cm højere end før digets indbrud på 10. november og 18. december sidste år.

Beregninger fra modeller baseret på deformationsmålinger (GPS og satellitbilleder) indikerer, at mængden af ​​magma akkumuleret i reservoiret under Svartsengi har nået et niveau, der kan sammenlignes med det volumen, der førte til dannelsen af ​​magmakanalen og det efterfølgende udbrud den 18. december sidste år. år. Det tyder på, at der er en øget risiko for et udbrud i de kommende dage.

Det islandske meteorologiske kontor udsendte et opdateret farekort den 5. januar, og det vil blive revurderet den 12. januar.

SENG-9-jan-

 

Relative målinger fra GPS-stationen SENG i Svartsengi fra begyndelsen af ​​oktober 2023 til i dag, viser nord-, øst- og lodrette komponenter (top, midt, bund). Den nederste kurve viser landhævningen i millimeter, med dagens måling angivet med en grøn prik.

Opdateret 5. januar kl. 17:40 UTC

 

Et nyt farekort er udstedt af IMO. Kortet afspejler en farebaseret vurdering af Grindavík – Svartsengi-regionen, foretaget den 5. januar 2024. Farevurderingen er baseret på de seneste overvågningsdata, herunder seismisk aktivitet og jorddeformation, samt geodætiske modelleringsresultater. Vurderingen tager også højde for sandsynligheden for vulkanske farer i hver af de seks zoner, som vist på kortet.

I dagens vurdering påvirker hovedændringen Svartsengi-regionen (zone 1), som nu anses for at være på et moderat fareniveau, hvilket afspejler et fald i forhold til den tidligere version af farekortet. Begrundelsen for denne ændring er, at farevurderingen på grund af dannelsen af ​​større overfladebrud er faldet, da der ikke er dannet nye større brud på det seneste. Derudover gør de seneste geofysiske observationer sammen med vores videnskabelige konsensus Sundhnúksgígar til det bedste sted for et udbrud.

I mellemtiden fortsætter IMO med at overvåge området, og eventuelle ændringer vil blive kommunikeret direkte til civilbeskyttelsen via de sædvanlige kommunikationskanaler.

 

Hazard_map_IMO_5jan_2024

Opdateret 5. januar kl. 14:30 UTC

 

Landhævningshastigheden nær Svartsengi fortsætter med at falde. Eksperter samlet på Meteorologisk Kontor her til morgen bekræftede dette gennem en analyse af GPS-data. Som tidligere rapporteret, signalerer dette en stigning i magmatrykket, hvilket øger sandsynligheden for et nyt digeindtrængen og potentielt udbrud. Det kan dog ikke udelukkes, at dette alternativt kan tyde på et fald i magmatilstrømningen.

Cirka 490 jordskælv har fundet sted nær magmakanalen siden tirsdag den 2. januar. Blandt disse havde 14 en styrke på over 1,0, hvoraf det største målte 1,8 nord for Hagafell. Onsdag den 3. januar indtraf et jordskælv med en styrke på 4,3 nær Trölladyngja, kort efterfulgt af et jordskælv med en styrke på 3,5 og adskillige efterskælv; omkring 900 jordskælv er blevet målt i området.

Den seismiske aktivitet nær Trölladyngja den 3. januar fandt sted langs en anerkendt brudlinje, hvor større jordskælv tidligere er sket flere gange. Der er intet, der tyder på, at disse jordskælv er direkte forbundet med magmabevægelser. Ikke desto mindre er de bemærkelsesværdige ændringer i landskabet i forbindelse med vulkansk aktivitet i Fagradalsfjall, landhævningen nær Svartsengi, magmakanalen nær Sundhnúk den 10. november og udbruddet den 18. december blevet målt på tværs af det vestlige Reykjanes og påvirker seismisk aktivitet i hele regionen .

Ifølge deres vurdering konkluderer forskerne, at hvis magma når overfladen, vil det mest sandsynlige sted for et efterfølgende udbrud igen være Sundhnúksgígaröðinni, beliggende mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Det er dog vigtigt at huske, at digeindtrængninger ikke altid kulminerer i et udbrud, hvilket aktiviteten ved Fagradalsfjall og også under Krafla-brandene vidner om. 

 

Opdateret 3. januar kl. 12:30 UTC

Klokken 10:50 opstod et jordskælv med en styrke på 4,5 nær Trölladyngja, kort efterfulgt af et andet jordskælv, der målte 3,9 kl. 10:54, og en række efterskælv. Jordskælvene fandt sted i en dybde på cirka 5 km og blev sandsynligvis udløst som reaktion på stress frigivet fra jordbevægelser andre steder på Reykjanes-halvøen. Disse jordskælv blev almindeligt mærket i den sydvestlige region af Island.

Placeringen af ​​jordskælvene er omkring 20 km NNE for Svartsengi, hvor landstigning på grund af magmaakkumulering er i gang. 

Det medfølgende billede viser placeringen af ​​jordskælvet, der fandt sted kl. 10:50 og dets nedslagsområde.

Gikkskjalftar-trolladyngja-3-jan

Opdateret 2. januar kl. 14:00 UTC

 

Hastigheden af ​​jordforskydning ved Svartsengi er faldende. Eksperter samlet på Meteorologisk Kontor her til morgen bekræftede dette gennem en analyse af GPS-data.

Opbremsningen af ​​inflationen er en indikation af, at magmatrykket stiger, hvilket øger chancerne for nye digeindtrængen og også vulkanudbrud. Dette er en lignende ændring i jordforskydning, som blev observeret sidst på dagen den 15. december, som kulminerede med et udbrud tre dage senere. Det er dog svært at sige, om dette mønster vil gentage sig.

De første tegn på et forestående vulkanudbrud er en pludselig stigning i seismisk aktivitet, og sådanne tegn blev observeret kort før udbruddet begyndte den 18. december.

I de seneste dage har den seismiske aktivitet i området været relativt konstant, med omkring 200 jordskælv registreret om dagen. De fleste af jordskælvene måler under størrelsesordenen 1,0, men omkring 30 jordskælv med størrelsesordenen over 1,0 er blevet registreret siden den 29. december, hvor det største er en styrke på 2,1 beliggende i den nordlige del af Grindavík.

Fortsat videnskabelig vurdering indikerer, at hvis der skulle opstå et udbrud, er Sundhnúkur-kraterrækken mellem Stóra-Skógafell og Hagafell det mest sandsynlige sted for et udbrud. Det er dog vigtigt at bemærke, at magmavandring ikke altid resulterer i et udbrud, som demonstreret af aktiviteten ved Fagradalsfjall og i Krafla-brandene.

Farevurderingskortet udstedt af Meteorologisk Kontor den 29. december forbliver uændret og er gyldigt indtil 5. januar.

Seismisk aktivitet bliver fortsat målt vest for Fagradalsfjall, hvor omkring 100 små jordskælv er blevet registreret siden 29. december. Yderligere analyse af overvågningsdataene vil snart blive udført for at få et klarere billede af situationen ved Fagradalsfjall.

 

Opdateret 29. december kl. 15:15 UTC

Jorden fortsætter med at puste op ved Svartsengi. På GPS-stationen Svartsengi (SENG) har landet nu nået en tilsvarende højde som målt lige før udbruddet den 18. december. Hævningshastigheden siden 18. december har været konstant, hvilket er anderledes end situationen før det sidste udbrud, hvor stigningen aftog i dagene før udbruddet. Det er dog vanskeligt at påstå, at stigningen vil bremse før det næste udbrud, selvom det har været tilfældet i udbrud på Reykjanes-halvøen i de senere år, og det blev også bemærket under Krafla-brandene. Der er fortsat usikkerhed om, hvor meget magmatryk, der skal opbygges, før magma begynder at bevæge sig mod overfladen.

Det nuværende løft er ikke ledsaget af så meget seismisk aktivitet som tidligere. Årsagen til dette er, at der blev udløst betydelig stress i området under begivenhederne den 10. november og den 18. december. Derfor skal der akkumuleres betydeligt mere magma, før den seismiske aktivitet stiger fra dets nuværende niveau. Før det sidste udbrud var der flere jordskælv over 3 og et over 4. Lignende seismisk aktivitet kan forventes i forbindelse med næste magma-indtrængning.

Efterhånden som magmaakkumulering fortsætter under Svartsengi, øges sandsynligheden for endnu en magmaindtrængning og et udbrud for hver dag, der går. Det er mest sandsynligt, at det næste udbrud vil ske i Sundhnúkur, mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Det er vigtigt at bemærke, at indtrængning af magma ikke altid fører til et udbrud, som det fremgår af aktiviteten ved Fagradalsfjall og i Krafla-brandene.

Det islandske meteorologiske kontor har udgivet et opdateret farekort, baseret på fælles fortolkning af data på et statusmøde afholdt i dag, 29. december. Den samlede vurdering af fareniveauer inden for områderne er uændret i forhold til sidste opdatering. Der er dog foretaget ændringer i listen over potentielle farer inden for område 4, Grindavík, hvor risici på grund af mulig lavastrøm og gasforurening er tilføjet. Ændringerne skyldes øgede chancer for et udbrud nord for Grindavík. Dette farekort vil blive gennemgået den 5. januar 2024.

I mellemtiden fortsætter IMO med at overvåge området, og eventuelle ændringer vil blive kommunikeret direkte til civilbeskyttelsen via de sædvanlige kommunikationskanaler.

Haettusvaedi_VI_29des_EN-2

Opdateret 27. december kl. 14:20 UTC

Siden 22. december er der registreret omkring 730 jordskælv i nærheden af ​​magma-indtrængningen, hvoraf 40 havde en størrelsesorden over M1. Det største jordskælv i denne periode havde en styrke på 2,1 den 26. december nord for Hagafell. De fleste af jordskælvene sker i en dybde på 4 km. Derudover er der mellem den 22. december og i dag blevet lokaliseret omkring 140 jordskælv på den vestlige side af Fagradalsfjall. Fem af disse jordskælv var over M1 i størrelse, og det samlede dybdeområde var 4 til 7 km.

Jorddeformationen fortsætter i Svartsengi-regionen, og deformationshastigheden svarer nu til før udbruddet den 18. december 2023. Det betyder, at magma fortsætter med at akkumulere under Svartsengi. Derfor er det mere og mere sandsynligt, at endnu en magma-indtrængning vil forekomme, hvilket kan føre til et andet vulkanudbrud. Geodætiske modelleringsresultater indikerer, at over 10 millioner m 3 magma blev hentet fra under Svartsengi for at fodre den indtrængning, der dannede sig den 18. december, som førte til udbruddet. Baseret på den igangværende hævningshastighed vil det tage en til to uger for den samme mængde magma at samle sig igen under Svartsengi. Der er stadig betydelig usikkerhed om, hvornår det opbyggede magmatryk vil være tilstrækkeligt til at udløse den næste magmaindtrængning.

Det skal bemærkes, at den oprindelige magma-indtrængning, som blev dannet den 10. november, strakte sig 15 km fra Kálfafellsheiði i nord til sydvest for Grindavík, lige ud for kysten. Det betyder, at magma forplantede sig i dybden under hele området, inklusive byen Grindavík. Det mest sandsynlige kildeområde for det næste udbrud er dog mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Baseret på indsigt fra udbruddet i december 2023, stiger sandsynligheden for den næste begivenhed dag for dag. 

Farevurderingskortet udstedt den 22. december 2023 forbliver gyldigt. Forudsat en uændret situation udsendes et nyt kort den 29. december.

SENG-27-des-2023

Tidsserier af kontinuerlige GPS-løsninger fra station Svartsengi (SENG). Grafen viser jordforskydninger i tre komponenter over de seneste 90 dage. Fra bund til top er de: op, øst og nord, alle målt i millimeter. Den blå, lodrette linje viser tidspunktet for magmaindtrængningen den 10. november, og den røde linje vulkanudbruddet den 18. december 2023. Hvert datapunkt repræsenterer en 24-timers løsning, og den lodrette komponent viser tydeligt den igangværende jordhævning ved Svartsengi.

Opdateret 22. december kl. 17:00 UTC

Som annonceret i går er sprækkeudbruddet ved Sundhnúksgígar afsluttet. Dette indikerer et midlertidigt ophør af eruptiv aktivitet. I de sidste 24 timer blev der registreret næsten 90 jordskælv i Grindavík-, Sundhnúksgígar- og Svartsengi-regionerne. Det største jordskælv var M1,6 vest for Hagafell, lige efter kl. 16:00 UTC i går (21. december). Samlet set er seismicitetsniveauerne lave, men varierende på daglig basis.

Ifølge GPS og satellitbaserede målinger var jordløftning i Svartsengi-regionen tydelig umiddelbart efter udbruddet begyndte om aftenen den 18. december. Indledende målinger viser, at stigningshastigheden er større end før udbruddet fandt sted. Dette betyder, at magma-akkumulering fortsætter uformindsket under Svartsengi. Denne udvikling vil sandsynligvis føre til endnu et digeindbrud og i sidste ende et vulkanudbrud. I tilfælde af et udbrud er den mest sandsynlige kilderegion mellem Stóra-Skógfell og Hagafell.

Kontinuerlige GPS-målinger viser, at hastigheden af ​​den daglige jordhævning ved Svartsengi mellem 10. november, hvor den magmatiske indtrængning dannedes, og 18. december gradvist faldt. Denne proces vil sandsynligvis gentage sig selv, hvilket betyder, at det næste digeindbrud kan begynde med lidt advarsel, når hævningshastigheden falder igen. Derfor stiger sandsynligheden for et udbrud dag for dag.

Efter bekræftelse af slutningen af ​​udbruddet den 18. december har det islandske meteorologiske kontor udsendt en ny farevurdering. Farekortet træder i kraft kl. 16.00 UTC i dag (22. december), og det forbliver gyldigt indtil kl. 18.00 UTC den 29. december. De vigtigste ændringer påvirker zone 2 og 3, hvor fareniveauerne er reduceret fra meget høje (lilla) til høje (røde). Farevurderingen for alle andre zoner er uændret. Navnlig er vurderingen for Grindavík uændret i forhold til det tidligere kort, og fareniveauet er fortsat betydeligt . Vi lægger vægt på, at forholdene kan ændre sig hurtigt, og at vejrforholdene i væsentlig grad kan påvirke følsomheden af ​​vores overvågningsnetværk. Under sådanne forhold kan varslingstiden forkortes betydeligt.

Vejrudsigten for Grindavík den 23. december lyder på nordøst vind 10-15 m/s, periodisk snefald og muligvis drivsne. Temperaturerne bliver lave, mellem 3 og 5°C. Den 24. december vinder fra nord 13-18 m/s med enkelte snebyger, men 10-15 m/s om eftermiddagen med aftagende snebyger. Der kan forventes periodisk drivende sne. Temperaturerne vil ligge fra 0 til 2°C


Haettumatskort-22-desember-2023-enska-

Det seneste farevurderingskort, offentliggjort den 22. december kl. 16:00 UTC. Det er vigtigt at bemærke, at nye farer kan opstå med lidt advarsel inden for de specificerede områder. Derudover gælder vurderingen kun for de specificerede områder, hvorimod farer kan strække sig eller forekomme ud over de identificerede zoner.

Opdateret 21. december kl. 12:55 UTC

Forskere, der fløj over udbrudsstedet i morges, bekræfter, at ingen udbrudsaktivitet er synlig, og at lavastrømmen fra kraterne ser ud til at være ophørt. Glødende er stadig synligt i lavafeltet, muligvis inden for lukkede kanaler. Dette blev også bekræftet af en Elfu-medarbejder i Sýlingarfell. Aktiviteten ser ud til at være aftaget sent i nat eller meget tidligt i morges. Det er dog stadig muligt, at lava flyder i lukkede kanaler, så det er for tidligt at erklære udbruddet for afsluttet.

Jordskælvsaktiviteten er fortsat med at falde, og i løbet af de sidste 24 timer er der målt cirka 70 mindre jordskælv over magmarørene. Det største jordskælv i går skete klokken 14:27 og målte 1,4 i størrelsesordenen, mens det største siden midnat i nat var på 1,9. Deformationsmålinger ved Svartsengi viser lidt bevægelse, men målinger over de næste par dage vil yderligere afklare situationen dér.

Gasspredning, hovedsageligt på grund af afgasningen af ​​lavafeltet, vil i dag være sydøst og ud til havet. I morgen, med en langsommere nordøstlig vind, vil gassen rejse mod sydvest.

På nuværende tidspunkt er det svært at forudsige fortsættelsen af ​​udbruddet, men forskere ved Meteorologisk Kontor vurderer konstant de seneste data og fortsætter med at overvåge området tæt.


Opdateret 20. december kl. 18:50 UTC

Udbruddet, der begyndte i Sundhnúksgígar-kraterrækken den 18. december, startede med betydelig kraft, og varslingsperioden var kort. Der gik omkring 90 minutter fra de første tegn på seismicitet, til udbruddet begyndte. Udbruddet skete på magma-indtrængen, der dannedes den 10. november. Magmaen stammer højst sandsynligt fra under Svartsengi, hvor landet har rejst sig gentagne gange siden 2020.

I det seneste døgn har den højeste aktivitet i udbruddet holdt sig omkring midten af ​​sprækken, der åbnede den 18. december. Seismisk aktivitet har været relativt stabil, og der har været små ændringer i deformation siden udbruddet begyndte. I betragtning af dette vurderer det islandske meteorologiske kontor (IMO), at sandsynligheden for, at et nyt udbrud dannes uden varsel i nærheden af ​​Grindavík, er faldet. Derfor har IMO udsendt et nyt farevurderingskort, der træder i kraft i morgen, torsdag den 21. december kl. 7:00 UTC. Farevurderingskortet er gyldigt indtil 28. december. Det skal bemærkes, at selvom sandsynligheden for dannelse af ventilationsåbninger inden for område 4 er faldet, anses fareniveauet i dette område ikke desto mindre for at være betydeligt. Selvom aktiviteten er faldet siden udbruddet begyndte, er intensiteten af ​​udbruddet stadig betydelig og kan sammenlignes med udbrud ved Fagradalsfjall. Det har også vist sig, at magmaen kan nå overfladen hurtigt, hvilket giver lidt tid til at udsende advarsler.

Hazard_map_VI_20des_DRAFT

På grund af det vulkanudbrud, der begyndte ved Sundhnúksgígar-kraterrækken den 18. december, er der en øget sandsynlighed for yderligere udluftningsåbninger på den oprindelige sprække. Baseret på det pludselige udbrud ved Sundhnúksgígar kan varslingstiden for nye sprækkeåbninger være meget kort.


Opdateret 20. december kl. 17:00 UTC

Kraften fra udbruddet fortsætter med at aftage. Nye billeder af området viser, at i øjeblikket er to kratere i udbrud. Det mest aktive i dag er krateret direkte øst for Sýlingarfell, som er det sydligste af de kratere, der var aktive i går.

Lava fortsætter for det meste med at strømme mod øst fra de vulkanske åbninger, men en lava-tunge er også løbet vest for, nord for Stóra-Skógfell. Den sydligste kant af lavaen ser ikke ud til at være på vej frem. Satellitbilleder taget i aftes viser, at lavafeltet er omkring 3,7 kvadratkilometer stort.

Vinden vil vende nordvest i nat og i morgen, og forureningen vil blive transporteret mod sydøst og ud i havet. Det islandske meteorologiske kontor udsender regelmæssigt gasforureningsprognoser.

Der er sket et markant fald i jordskælvsaktiviteten, og i løbet af de sidste 24 timer er der målt omkring 80 små rystelser over magmakanalerne. Det største jordskælv var 2,2 i størrelsesordenen klokken 10:55 i går morges, og det største siden midnat er 1,2 i størrelsesordenen.

Hraunflaedi-20-des

Opdateret 19. december kl. 18:30 UTC

Udbruddet fortsætter med at svækkes. Nye luftbilleder af området viser, at der nu er tre åbninger, der bryder ud sydøst for Stóra-Skógfell, ned fra de tidligere fem. Lavaen er for det meste strømmet mod øst fra udbrudsstedet, men der er også en lava-tunge, der flyder mod vest fra regionen nord for Stóra-Skógfell.

Siden udbruddet begyndte, er omkring 320 jordskælv blevet målt over magmakanalerne. Det største jordskælv, med en styrke på 4,1, fandt sted klokken 23:25 mandag. Efter midnat faldt den seismiske aktivitet markant, og siden klokken 12.00 i dag er der kun registreret 10 jordskælv i regionen. Efter udbruddet ved Sundhnúksgíga sænkede landet i Svartsengi sig mere end 5 cm. Tidligere havde landet hævet sig der med omkring 35 cm siden dannelsen af ​​magmakanalen den 10. november. Det er for tidligt at afgøre, om magma vil fortsætte med at samle sig under Svartsengi, og om landet vil begynde at rejse sig igen.

Mens udbruddet fortsætter ved Sundhnúksgíga, er der en øget sandsynlighed for, at flere åbninger kan åbne langs den oprindelige sprække såvel som længere mod nord eller syd. Når man ser tilbage på optakten til udbruddet, afslører det, at der gik cirka 90 minutter mellem de første indikatorer og starten af ​​udbruddet. Derfor kan varslingstiden for nye udluftningsåbninger ved Sundhnúk være meget kort.


Opdateret 19. december kl. 14:30 UTC

Størrelsen af ​​vulkanudbruddet ved Sundhnúksgígar fortsætter med at falde. Lavastrømmen anslås at være omkring en fjerdedel af, hvad den var ved begyndelsen af ​​udbruddet den 18. december, og en tredjedel af den oprindelige sprække er aktiv. Lavafontænerne er også lavere end ved begyndelsen af ​​udbruddet og når omkring 30 meter på deres højeste. Disse tal er baseret på visuelle skøn fra en rekognosceringsflyvning tidligt den 19. december.

Udbruddets udvikling ligner nylige udbrud ved Fagradalsfjall, hvor sprækkerne begynder at trække sig sammen og danne individuelle udbrudsåbninger. I øjeblikket er der omkring fem udbrudsåbninger spredt langs den oprindelige sprække.

Ifølge oplysninger fra videnskabsmænd, der tog på en anden helikopterflyvning med den islandske kystvagt omkring kl. 04:00 UTC i dag, har den samlede længde af sprækkeudbruddet ikke ændret sig meget fra begyndelsen. Der var ringe aktivitet i den sydlige ende af sprækken nær Hagafell, og størstedelen af ​​lavastrømmen er på vej mod øst mod Fagradalsfjall. To vandløb når vest, begge nord for Stóra-Skógfell.

På tidspunktet for offentliggørelsen driver vulkanfanen fra vest og nordvest. Gasforurening kan være mærkbar i Vestmannaeyjar i dag, men ikke andre steder i befolkede områder. Ifølge vejrudsigten kan der blive opdaget gasforurening i hovedstadsområdet sent i aften eller i morgen tidlig.

Et nyt farevurderingskort er under udarbejdelse, og det vil blive offentliggjort senere i dag.

Iceye-19-des-nytt

Amplitudebillede fra en ICEYE-satellit optaget kl. 03:11 i morges (19. december 2023). Foreløbig analyse af dette billede viser den nye eruptive sprække (gul linje) og lavastrøm (farvet område). Bemærk, at dæmningerne bygget omkring Svartsengi er tydeligt synlige.

Opdateret 19. december kl. 3:00

Intensiteten af ​​vulkanudbruddet, der startede for omkring fire timer siden, er aftagende. Dette fremgår af seismiske og GPS-målinger. At aktiviteten allerede er faldende er ikke en indikation af, hvor længe udbruddet vil vare, men derimod at udbruddet er ved at nå en tilstand af ligevægt. Denne udvikling er blevet observeret i begyndelsen af ​​alle udbrud på Reykjanes-halvøen i de senere år.

Den eruptive sprække er omkring 4 km lang, med den nordlige ende lige øst for Stóra-Skógfell og den sydlige ende lige øst for Sundhnúk. Afstanden fra den sydlige ende til kanten af ​​Grindavík er næsten 3 km.

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge aktiviteten og er i direkte kontakt med civilbeskyttelses- og indsatsenheder i området. Et møde med videnskabsmænd vil blive afholdt i morgen formiddag for at evaluere udviklingen af ​​udbruddet natten over.

Denne nyhed vil blive opdateret kl. 09:00 den 19. december.

Eldgos_19des_stadsetning_0300_DA


Opdateret 19. december kl. 02:10

Ifølge de seneste luftobservationer og seismicitet udvider udbrudsspalten sig mod syd. På tidspunktet for offentliggørelsen var den sydlige ende af sprækken tæt på Sundhnúkur. 

Udbruddet er placeret på digeindtrængningen, der blev dannet i november. Hastigheden af ​​lavaudledning i løbet af de første to timer af udbruddet menes at være på en skala på hundredvis af kubikmeter i sekundet, med de største lavafontæner i den nordlige ende af sprækkerne. 

Lava spreder sig lateralt fra hver side af de nyligt åbnede sprækker. Fra realtids GPS-målinger har betydelig jorddeformation ledsaget åbningen af ​​udbrudssprækkerne. 

Siden midnat den 19. december er niveauet af seismicitet på udbrudsstedet faldet. Derudover tyder estimater af sprækkeforlængelse på, at udbruddet er faldet i intensitet siden det begyndte kl. 22:17 den 18. december.


Opdateret 18. december kl. 23.00

 

Klokken 22:17 i aften begyndte et vulkanudbrud nord for Grindavík på Reykjanes-halvøen. Udbruddet ligger tæt på Sundhnúkagígar, omkring fire kilometer nordøst for Grindavík, og det kan ses på nærliggende webkameraer. Forud for udbruddet skete et jordskælvsværm, der startede kl. 21.00.

 

En kystvagthelikopter vil snart lette for at bekræfte udbruddets nøjagtige placering og størrelse.

Mere information vil snart være tilgængelig.


Opdateret 16. december kl. 14:00 UTC

På nuværende tidspunkt er det for tidligt at sige, om magmaakkumuleringen ved Svartsengi er stoppet, og inflationen er forbi. Deformationshastigheden er faldet noget de seneste dage, men der er brug for flere data for at fortolke den mulige udvikling af aktiviteten i Svartsengi.

Forskere vil fortsætte med at analysere dataene i de kommende dage. 

Et nyt farekort vil blive frigivet onsdag den 20. december, som vil afspejle fortolkningen af ​​de seneste data.


Opdateret 15. december kl. 13:00 UTC

Generelt fortsætter svag seismicitet i det område, der er påvirket af diget, og er for det meste koncentreret nær Hagafell. Siden tirsdag den 12. december er der målt 460 jordskælv, hvoraf 30 var større end M1,0. Det største jordskælv i denne tid var M2,8 nær Hagafell tirsdag morgen. Data fra GPS-stationer og satellitbilleder viser, at løft som følge af ophobning af magma fortsætter omkring Svartsengi. Mens magma fortsætter med at akkumulere i dette område, er yderligere diger eller et udbrud stadig muligt.

Farekortet offentliggjort den 6. december Islandsk kort her nedenfor fortsætter med at være gyldigt indtil 20. december. Forholdene i og uden for de afgrænsede farezoner kan ændre sig med lidt advarsel.

Haettusvaedi-13des-png


Opdateret 13. december kl. 11:15 UTC

Området omkring Svartsengi fortsætter med at blæse op. Inflationstakten er faldet en del siden fredag, men den er stadig større, end den var før dannelsen af ​​diget, der rejste under Grindavík 10. november.

Mens magma fortsætter med at samle sig omkring Svartsengi, er yderligere diger eller et udbrud stadig muligt.

Hvis der dannes et andet dige, anses det for at være mest sandsynligt, at det vil følge samme vej som diget den 10. november. Det mest sandsynlige sted for et potentielt udbrud under disse forhold vurderes at være nord for Grindavík i retning af Hagafell og området omkring Sundhnúkagígar. 

Seismisk aktivitet fortsætter på samme niveau som de foregående dage. Den er generelt svag og mest i området omkring Hagafell.


Opdateret 6. december kl. 18:00 UTC

De seneste geodætiske modelleringsresultater tyder på, at magmatilstrømningen til diget, der blev dannet den 10. november, sandsynligvis er ophørt. Chancerne for et udbrud langs diget på dette tidspunkt er derfor faldet betydeligt. Magmaakkumulering fortsætter dog under Svartsengi.  

Den igangværende aktivitet ved Svartsengi, som begyndte i oktober, er endnu ikke slut, og et nyt kapitel kan være begyndt med en øget chance for en ny magmaudbredelse og efterfølgende øget sandsynlighed for et udbrud. 

Som tidligere nævnt blev diget under Grindavík fodret med magma, der akkumuleredes under Svartsengi. Det er sandsynligt, at denne sekvens af begivenheder vil gentage sig. Når man ser på det overordnede mønster med gentagen magma-akkumulering, kan det estimeres, at den næste magma-udbredelse fra Svartsengi kan være i mindre skala end den, der tidligere blev dannet den 10. november. En magma-udbredelse kan vare i flere timer eller dage med en øget risiko på grund af seismisk aktivitet og deformation i den periode. 

Tegn på en magma-udbredelse omfatter en pludselig stigning i seismisk aktivitet og hurtige ændringer i jordens deformation. Disse tegn kan observeres på instrumenter flere timer før magmaudbredelsen sandsynligvis vil udgøre en trussel mod Svartsengi eller Grindavík. Hvis der opstår en magma-udbredelse, vil det islandske meteorologiske kontor straks aktivere indsatsplaner for offentlig sikkerhed. 

Efter en magma-udbredelse øges sandsynligheden for et udbrud. Som nævnt ovenfor er det mest sandsynligt, at magma vil forplante sig fra Svartsengi ind i det tidligere dannede dige den 10. november. Det gør det til det mest sandsynlige område for et udbrud. 

Det er ikke muligt at estimere, hvornår den næste magmaudbredelse vil finde sted. Usikkerheden er betydelig, og en magma-udbredelse kan ske i løbet af de næste par dage eller muligvis efter flere måneder. 

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge området tæt og fortsætter med at overvåge tegn på magmaudbredelse og andre ændringer, der kan udgøre yderligere fare i området nær Svartsengi og Grindavík.

Sammenligning af Svartsengi og Krafla brande

I den sidste uge er der registreret cirka 300-500 jordskælv i en 24-timers periode omkring digets indbrud. Det største jordskælv var et M2,7 nær Hagafell fredag ​​aften. Siden midnat i dag er omkring 90 jordskælv blevet detekteret langs diget, alle målte under en M2,0. Størstedelen af ​​den seismiske aktivitet er fortsat koncentreret langs midten af ​​diget i omkring 3-4 km dybde. På grund af nedsynkning i Svartsengi har spændingen i jordskorpen ændret sig. Indtil det tidligere stressniveau er nået, kan det forventes, at mindre seismicitet fortsætter i regionen.

På trods af det seneste fald i seismisk aktivitet i de sidste uger, kan yderligere uroligheder forventes på Reykjanes-halvøen. Eksempler på lignende uroligheder kan ses i Krafla-brandene, der startede i 1975. Over en 10-årig periode var der 20 magmaudbredelser, hvoraf 9 resulterede i et udbrud (se forklarende billede nedenfor). I Krafla-brandene fodrede alle magma-udbredelsen det samme dige, men de varierede i størrelse. En lignende gentagelse kan også observeres i aktiviteten omkring Fagradalsfjall.

De seneste geodætiske modelleringsresultater indikerer, at mængden af ​​magma, der i øjeblikket er akkumuleret under Svartsengi, er betydeligt mindre end volumen akkumuleret før digets indtrængning den 10. november. Når man ser på magma-akkumuleringen og magma-udbredelsen i Krafla-brandene, er det tydeligt, at den største mængden af ​​magma havde ophobet sig i Krafla-calderaen før det første vulkanudbrud. En mindre mængde magma akkumulerede i calderaen, før den næste magma-udbredelse fandt sted. Det kan estimeres, at en lignende udvikling vil ske i forhold til magmaophobning under Svartsengi, og der skal ophobes en mindre mængde magma, før den udløser den næste magmaudbredelse ind i diget. Det er sandsynligt, at langsomt stigende seismicitet vil blive opdaget, før en ny magmaudbredelse finder sted, hvilket indikerer øget tryk under Svartsengi.

Kroflueldar-enska

Billedet viser samspillet mellem dannelsen af ​​diger og løft midt i Krafla-krateret. Det nederste billede viser højden af ​​land inden for Krafla-krateret, mens det øverste viser afstanden mellem Krafla-krateret og urolighederne. (Páll Einarsson og Bryndís Brandsdóttir, 2021)

Opdateret 1. december kl. 16:50 UTC

 

Seismiciteten på halvøen fortsætter med at falde. I de sidste par dage har det automatiske jordskælvslokaliseringssystem registreret relativt få jordskælv, for det meste mikrojordskælv under størrelsesordenen 1. Den seneste seismicitet er koncentreret i området mellem Sýlingarfell og Hagafell, hvor diget højst sandsynligt fødes af magma, der ophobes under Svartsengi. Nogle deformationer detekteres stadig på cGPS-stationerne tæt på diget, men signalet tolkes nu hovedsageligt som skorpens reaktion på den igangværende inflation i Svartsengi-området.

Selvom aktiviteten langs diget og dets omegn nu foregår med meget lav intensitet, fortsætter inflationen, som startede i Svartsengi få dage efter digets dannelse, med et nogenlunde stabilt tempo. Nogle cGPS-stationer omkring Svartsengi og Mt. Þorbjörn viser en langsom faldende tendens, men andre stationer viser stadig en konstant tendens, hvilket tyder på, at indstrømningshastigheden af ​​magma i dybden ikke er reduceret væsentligt.

Processen, der begyndte den 25. oktober med en betydelig seismisk sværm og toppede den 10. november med dannelsen af ​​et 15 km langt magmatisk dige, er ikke slut. Med sikkerhed kan det konstateres, at en fase er startet, hvor et lignende hændelsesforløb kan gentage sig med tiden.

På dette stadium er det dog svært at sige, hvornår den næste energiske indtrængen af ​​magma på lavere dybde kan forekomme, og om den vil forekomme i et lignende område eller ej. IMO fortsætter med at opretholde overvågningen af ​​området på et højt niveau.

 

Opdateret 29. november kl. 17:00 UTC

Den seismiske aktivitet er fortsat langsomt faldende i løbet af de sidste to dage. I går blev der målt omkring 340 jordskælv nær magma-indtrængningen i området øst for Sýlingarfell, og siden midnat i dag er der registreret omkring 150 jordskælv. De fleste af jordskælvene har været mindre end 1,0.

Hævningshastigheden nær Svartsengi har været faldende, men den er stadig i gang med en hastighed på omkring 1 cm pr. dag. Størstedelen af ​​forskydningen i regionen tilskrives i øjeblikket tilstrømning under Svartsengi med en mindre del, der strømmer ind i den magmatiske indtrængning. Med andre ord er deformationen målt og modelleret ved Svartsengi nu meget større end den, der ses nær magma-indtrængningen, men alle deformationssignaler aftager langsomt. Observerede tegn på indstrømning i den magmatiske indtrængen er nu begrænset til området øst for Sýlingarfell. På trods af opbremsningen af ​​seismisk aktivitet og deformation anses et udbrud stadig for at være muligt. Hvis der opstår et udbrud, er det sted, der menes at være mest sandsynligt, øst for Sýlingarfell.

Seng-29-nov

Her er en tidslinje for GPS-stationen Svartsengi (SENG). Den viser bevægelser over de sidste 90 dage i nordlige, østlige og lodrette retninger. Den blå linje markerer magma-indtrængningen fra den 10. november til i dag.

SENG-29-nov-fra-10-nov

Dette billede viser bevægelserne fra stationen siden 10. november og frem til i dag.

Opdateret 27. november kl. 16:30 UTC

Seismisk aktivitet har været relativt stabil de seneste par dage med en daglig rate på omkring 500 jordskælv i området ved det magmatiske dige. Det meste af seismiciteten er fortsat i nærheden af ​​Sýlingarfell og Hagafell. Omkring midnat begyndte en kortvarig seismisk sværm i nærheden af ​​Sýlingarfell og varede i omkring en time. I alt blev der registreret 170 jordskælv i området i 3-5 km dybde. Jordskælvene var næsten alle meget små med én M3.0.

Data fra GPS-stationer og satellitbilleder viser, at stigningen fortsætter i området ved Svartsengi, og deformation er stadig i gang langs og omkring diget. Den forhøjede seismiske aktivitet, der fandt sted omkring midnat, er ikke forbundet med nogen ændringer i den igangværende deformation. Både seismiske data og deformationsdata tyder på, at magma fortsætter med at akkumulere under Svartsengi og strømme ind i den midterste del af diget, som blev dannet den 10. november. Den seismiske sværm, der opstod denne nat, kan tyde på stigende tryk i diget.

I lyset af de tilgængelige data og den nyeste analyse anses et udbrud langs diget stadig for sandsynligt, så længe magmatilstrømningen fortsætter. Det vurderes, at området med størst sandsynlighed for et udbrud ligger i den midterste del af diget mellem Hagafell og Sýlingarfell. Farekortet offentliggjort af IMO den 22. november forbliver gyldigt.

Yderligere geodætisk modellering er blevet udført for at rekonstruere udviklingen af ​​diget, som blev dannet den 10. november. Disse nyeste resultater tyder på, at diget i dybden kunne være bredere end oprindeligt vurderet. Den tid, der er nødvendig for at størkne magmaen, der trængte ind i diget, ville derfor blive anslået til at være i størrelsesordenen et par måneder.

Yfirfarnir-skjalftar-27-nov

Dette billede viser gennemgåede jordskælv siden 24. november.

Opdateret 24. november kl. 13:30 UTC

I går blev der målt omkring 650 jordskælv nær digets indbrud nord for Grindavík, og siden midnat i dag er der registreret knap 300 jordskælv. De fleste af jordskælvene er under M1,0, men det største jordskælv i de sidste to dage var M2,7 nær Hagafell. Den seismiske aktivitet fortsætter med at falde.

Data fra GPS-målinger viser, at deformationen fortsætter nær Svartsengi, og der måles stadig deformation omkring digets indtrængning. Der er dog tegn på, at deformationshastigheden er faldet baseret på data fra den seneste uge. Selvom fortolkningen af ​​deformationsdata er kompleks på dette stadium. Det skyldes, at andre processer, såsom forkastningsbevægelser relateret til jordskælv og den viskoelastiske reaktion fra jordskorpen på uroligheder i området, har indflydelse på deformationssignalerne.

I betragtning af den seneste fortolkning af alle data, fortsætter sandsynligheden for et vulkanudbrud på et eller andet sted langs længden af ​​magma-indtrængningen. Det er muligt, at magma kan dukke op i området mellem Hagafell og Sýlingarfell. Men efterhånden som skorpeafslapning fortsætter med at forekomme, og seismiciteten falder, sammen med et fald i magmatilstrømningen til indtrængningen, mindskes sandsynligheden for et forestående vulkanudbrud med tiden.

Graf-25.-november

Oversigt over seismisk aktivitet fra fredag ​​den 17. november. Den øverste graf viser antallet af jordskælv i timen, og den nederste graf viser antallet af jordskælv pr. dag. Virkningerne af stærk vind og kraftige havdønninger på Reykjanes-halvøen den 21. og 22. november er tydelige i færre registrerede jordskælv på grund af reduceret følsomhed af det seismiske netværk i det tidsrum.


Opdateret 23. november kl. 12:30 UTC

Den 21. november blev der detekteret omkring 300 jordskælv i området for magma-indtrængningen. Fra midnat den 22. november til kl. 18.00 UTC samme dag var der registreret omkring 100 jordskælv i samme region, hvilket er betydeligt færre end de seneste dage. Derudover er intensiteten af ​​jordskælv over størrelsesordenen 2,0 faldet. I perioden med hårdt vejr den 21. og 22. november blev der arbejdet på at vurdere, hvordan vejrforhold og havdønninger påvirker IMO’s overvågningssystemer.

Magma-tilstrømningshastigheder og skorpejusteringer relateret til dannelsen af ​​indtrængen fortsætter med at falde. Derudover fortsætter jordskorpeløftet nær Svartsengi i et lignende tempo. Geodetiske modeller baseret på data fra 21. november tyder på, at tilstrømningen til intrusionen er størst nær Sundhnúkur-kraterrækken, omkring 4 km nordøst for Grindavík. Mindre overfladeforskydninger er påvist inden for graben-regionen i og omkring Grindavík.

Sandsynligheden for et vulkanudbrud på et eller andet sted langs længden af ​​magma-indtrængningen består. Det er muligt, at magma kan dukke op i området mellem Hagafell og Sýlingarfell. Men efterhånden som skorpeafslapning fortsætter med at forekomme, og seismiciteten falder, sammen med et fald i magmatilstrømningen til indtrængningen, mindskes sandsynligheden for et forestående vulkanudbrud med tiden.

Baseret på de seneste data og i betragtning af aktivitetsudviklingen siden 10. november er sandsynligheden for et pludseligt udbrud i Grindavík byområde dagligt faldende, og den vurderes i øjeblikket som lav. Det kan antages, at nyligt anbragt magma under Grindavík er størknet delvist, hvilket reducerer sandsynligheden for, at magmaen når overfladen inden for bygrænsen. Vi understreger dog, at muligheden for et vulkanudbrud på et tidspunkt i længden af ​​intrusionen, især mellem Hagafell og Sýlingarfell, forbliver plausibel.

Det er tydeligt, at der er en stærk sammenhæng mellem jordskorpehævningen i Svartsengi-regionen og den pludselige, indledende udbredelse af magma-indtrængningen den 10. november. Modeller indikerer, at magmaen i reservoiret under Svartsengi kan være strømmet østpå mod Sundhnúkur-kraterne og efterfølgende dannet den 15 km lange vulkanske indtrængen. Mens skorpeløftningen i Svartsengi fortsætter, forventes det, at den akkumulerende magma igen kan strømme mod øst, hvilket potentielt genaktiverer indtrængningen. Det er også muligt, at der kan dannes en magma-indtrængning vest for magmakroppen, der akkumuleres under Svartsengi. Forgængere til en sådan hændelse vil omfatte udtalt seismicitet og hurtige jordforskydninger, som begge overvåges nøje af IMO kontinuerligt.


Opdateret 21. november kl. 15:30 UTC

 

Siden midnat i dag er der registreret 165 jordskælv på grund af de igangværende vulkanske uroligheder, alle under størrelsesordenen 2,0 i størrelse. Niveauet af seismicitet i dag er betydeligt lavere end i de seneste dage, hvor der blev registreret 1.500-1.800 jordskælv hver dag. Det kan forventes, at det intense vejr, der påvirker landet, har betydning for følsomheden af ​​det seismiske overvågningssystem til at detektere de mindste jordskælv, hvilket gør det svært at vurdere, om den seismiske aktivitet generelt er faldende.

Deformationen i forbindelse med magma-indtrængningen, der blev dannet den 10. november, fortsætter. Ligeledes fortsætter jordskorpehævningen nær Svartsengi. Hastigheden af ​​hævningen ved Svartsengi har været næsten den samme i løbet af de seneste 24 timer.

I samarbejde med specialister fra Islands Universitet fortsætter IMO med at overvåge området så effektivt som muligt, idet de konstant revurderer og fortolker de modtagne data.

Som før nævnt har IMO øget overvågningen i og omkring Grindavík og området omkring Hagafell. Effektiviteten af ​​denne overvågning afhænger af jordskælvets høje følsomhed og GPS-målinger i realtid, som er meget afhængige af vejrforholdene. Givet vejrudsigten for de næste to dage, som indikerer nedbør og betydelig vind, kan det forventes, at både seismisk overvågning og realtids GPS-observationer vil blive påvirket. Havbølger skaber også mikroseismer, der overvælder lavfrekvente detektionskapaciteter af seismometre på Reykjanes-halvøen. Tåge og haglbyger kan også påvirke den visuelle bekræftelse af et udbrud, hvilket øger overvågnings- og vurderingsusikkerheden.

 

Opdateret 20. november kl. 13:20 UTC

Siden midnat i dag er over 700 jordskælv blevet opdaget i området for magma-indtrængningen, hvoraf det største var 2,7 på Richterstyrken nær Hagafell. 

I de seneste dage er der målt mellem 1.500 og 1.800 daglige jordskælv i regionen, hvor den største hændelse registrerede en styrke på 3,0 sidste fredag ​​(17. november). Baseret på radarbilleder fra 18. og 19. november 2023 viser det seneste interferogram af magma-indtrængningen og det omkringliggende område en betydelig jordskorpeløft i nærheden af ​​Svartsengi. Det nyligt behandlede interferogram blev gennemgået af eksperter i weekenden (18. – 19. november) fra det islandske meteorologiske kontor, Islands Universitet og Department of Civil Protection and Emergency Management. Resultaterne blev også diskuteret på dagens statusmøde, afholdt i IMO. Den hurtige, igangværende løft tæt på Svartsengi sker i det samme område, hvor stigningen blev målt før magma-indtrængningen dannede den 10. november. Geodætiske modeller udledt af satellitbilleder viser, at løftningen i Svartsengi-området er betydeligt hurtigere end tidligere. Generelt, når der dannes en magma-indtrængning, sker nedsynkning over indtrængningens midterlinje, som det ses i Grindavík, med tegn på landhævning, der kan ses ved siden af ​​indtrængningen. Skorpehævning i Svartsengi-regionen på grund af magma, der akkumuleres i dybden, har været målbar, siden indtrængen begyndte at dannes den 10. november. Oprindeligt var opløftningstegnet påvirket af dannelsen af ​​indtrængen, men nu er dominansen af ​​dyb magma genopladning tydelig.

Det klare tegn på jordskorpeløft i Svartsengi-regionen ændrer ikke på sandsynligheden for et udbrud fra magma-indtrængningen. Dette vurderes blandt andet ud fra, at jordskorpen over magma-indtrængningen er meget svagere end skorpen over hævningsområdet tæt på Svartsengi. Så længe der ikke er signifikant seismicitet i Svartsengi-regionen, er der ikke stor sandsynlighed for et udbrud på det sted. Desuden vurderes et udbrud stadig mere sandsynligt fra indtrængningen, især hvis der er en pludselig, stor indstrømning af magma ind i indtrængningen.

Vores overvågnings- og farevurderingsforberedelser er stadig baseret på den antagelse, at situationen kan ændre sig pludseligt med lidt advarsel. Det islandske meteorologiske kontor vil i tæt samarbejde med eksperter fra Islands Universitet fortsætte med at overvåge området tæt med det mål løbende at fortolke og evaluere alle tilgængelige overvågningsobservationer.

20-nov-vincent

COSMO-Skymed interferogram spænder over 24 timer mellem 18-19 november kl. 06:41. Det brede opløftningssignal, der er synligt i orange/rødt omkring Svartsengi, er tegn på, at en dyb oppustning (>5 km) finder sted.

Opdateret 18. november kl. 15:00 UTC

Seismicitet relateret til magma-indtrængen, der pludselig blev dannet for en uge siden, forbliver høj og konstant. Cirka 1.700 jordskælv er blevet registreret i de sidste 24 timer, 1.000 af dem er registreret siden midnat. Det største jordskælv i løbet af de sidste 24 timer havde en styrke på 2,8 og fandt sted nær Hagafell, 3,5 km NNE for Grindavík.


Opdateret 17. november kl. 12:00 UTC

Seismiciteten relateret til magma-indtrængen, der pludselig blev dannet for en uge siden, forbliver høj og konstant, selvom aktivitetsniveauet er væsentligt lavere end 10. – 12. november 2023. Der er registreret omkring 2.000 jordskælv i de sidste 24 timer, med mest aktivitet i et område nord for Hagafell, mod Sundhnúkar-kraterne. Det meste af seismiciteten er mikrojordskælvsaktivitet omfattende jordskælv under M 1. Det største jordskælv i løbet af de sidste 24 timer fandt sted kl. 06:35 nær Hagefell; den havde en størrelsesorden på 3,0.

Ifølge GPS-målinger fortsætter jorddeformationen, men med en faldende hastighed. De seneste geofysiske modeller baseret på GPS-data og satellitbilleder indikerer, at de største bevægelser i magma-indtrængningen finder sted nord for Grindavík, nær Hagafell. Hvis det lykkes magma at nå overfladen, menes Hagafell at være det bedste sted for et udbrud.

Indsynkning over magma-indtrængningen forbliver aktiv, selvom målinger viser en lille opbremsning fra dag til dag. På nuværende tidspunkt viser GPS-stationer placeret i og omkring Grindavík, nær midten af ​​indsynkningszonen, omkring 3-4 cm indsynkning om dagen.

Baseret på fortolkningen af ​​de seneste data og modelresultater er et vulkanudbrud fortsat sandsynligt, med den højeste sandsynlighed for, at det starter nord for Grindavík nær Hagafell.

Grindavik_situation_map_20231116_DA

Et kort, der viser omfanget af nedsynkningen over magma-instruktionen i og omkring Grindavík. En GPS-station (GRIC) placeret nær midten af ​​synket har registreret et samlet synkning på 25 cm siden begyndelsen af ​​hændelsen.

 


Opdateret 16. november kl. 17:50 UTC

I løbet af de sidste par dage har seismiciteten nær magma-indtrængningen været relativt stabil. Fra kl. 17.00 i dag er der registreret omkring 1.400 jordskælv siden midnat, hvoraf det største er 2,9 i styrke, opstået nær Hagafell lige efter kl. 13.00. De fleste af jordskælvene var under størrelsesordenen 2, med den højeste koncentration af aktivitet nær Hagafell.

Deformation relateret til magma-indtrængningen bliver fortsat målt, selvom den er aftaget lidt siden i går. De seneste modeller, afledt af GPS-målinger og satellitdata, tyder stadig på, at de største bevægelser af magma-indtrængningen er nord for Grindavík nær Hagafell. Hvis magma formår at bryde igennem til overfladen, er det højst sandsynligt, at det sker i Hagafell-regionen.

Tidligt i dag blev svovldioxid (SO 2 ), en type vulkansk gas, målt fra et borehul ved Svartsengi, der ligger lige nord for Þorbjörn. Boringen strækker sig mod øst til betydelig dybde mod Sundhnúkur-kraterrækken. Grunden af ​​borehullet når derfor tæt på det sted i skorpen, hvor magma-indtrængningen er lokaliseret. Yderligere gasmålinger vil blive gennemført i morgen den 17. november. Påvisningen af ​​vulkansk gas fra et sådant borehul er en anden uafhængig bekræftelse af tilstedeværelsen af ​​magma nord for Hagafell, som indikeret af seismisk aktivitet og geofysiske modelleringsresultater.

Sandsynligheden for et udbrud er fortsat høj. Overvågning fortsætter for tegn på overfladisk seismicitet og pludselige jordskorpebevægelser, som kan være forløbere for magma, der bryder sin vej til overfladen. I skrivende stund var der ikke observeret sådanne tegn.


Opdateret 15. november kl. 11:30 UTC

Siden midnat er der målt omkring 800 jordskælv, de fleste af dem midt på magmadiget ved Sundhnúk i omkring 3-5 km dybde. Seismisk aktivitet har været konstant siden 11. november . Det primære overvågningsfokus på seismisk aktivitet er fortsat i området omkring diget og Grindavík.

Deformationsmålinger viser fortsat deformation i området. De stemmer overens med magma, der stadig strømmer ind i diget. En del af magmadiget ser ud til at størkne, især i kanterne, men ikke ved magmaindstrømningen, som menes at være nær Sundhnúk.

Målinger af svovldioxid (SO 2 ) ser ud til at vise svingende afgasning på grund af magmadiget, men yderligere målinger er nødvendige for bekræftelse. Analyse af disse data er i øjeblikket i gang i samarbejde med Chalmers Universitet i Sverige.

Det fiberoptiske kabel fra HS Orka, der løber fra Svartsengi vest for Þorbjörn til Arfadalsvík, bliver brugt som en kontinuerlig seismisk målelinje med høj følsomhed. Dette er en ny teknologi, der har udviklet sig i de senere år, og som nu bruges som yderligere målinger i samarbejde med HS Orku og ETH i Schweiz.

Generelt ser situationen ud til at være uændret siden i går. Sandsynligheden for et udbrud anses stadig for høj. I tilfælde af et udbrud er den mest sandsynlige placering ved magmadiget.


Opdateret 14. november kl. 19:20 UTC

Tidligere på ugen installerede IMO-specialister to DOAS-fjernmålingsinstrumenter på Húsafell. Disse instrumenter kan måle tilstedeværelsen og mængden af ​​SO2 i atmosfæren. Et af DOAS-instrumenterne detekterede SO2 i går og i dag ved den nydannede graben, der ligger mellem Sundhnúkagígar og Grindavík. På grund af den lave mængde dagslys kan målingerne være upræcise, og det tog tid at gennemgå dataene og fortolke dem. I de sidste to dage har østlige vinde været fremherskende i området, så det kan ikke udelukkes, at den seneste stærk seismicitet har forårsaget frigivelsen af ​​SO2 fra under Fagardalsfjall, da magma på det sted endnu ikke er størknet siden udbruddet i juli 2023 .

Det er svært at vurdere dybden, hvorfra SO2 frigives, da processen er påvirket af magmatryk. Det menes dog, at magmaen skal være i de øverste hundrede meter af skorpen, for at SO2 kan frigives. Dette er en af ​​grundene til, at DOAS-instrumenterne er blevet placeret tæt på Grindavík.

DOAS (Differential Optical Absorption Spectrometer) er et værktøj, der kan detektere svovldioxid i atmosfæren. Metoden er afhængig af synligt lys, som bevæger sig gennem atmosfæren, rammer en sensor i måleapparatet, som derefter analyseres for bestemte farver (bølgelængder), der mangler i spektret. Svovldioxid absorberer visse bølgelængder af lys, hvilket betyder, at lys rammer måleinstrumentet på en anden måde, hvis der detekteres SO2. Sonden scanner visse dele af himlen, og den giver information om koncentrationen af ​​svovldioxid i det scannede område. DOAS-målinger kræver dagslys for at fungere, så det kan være udfordrende at betjene sådanne instrumenter om vinteren i Island.


Opdateret 14. november kl. 12:40 UTC

Siden midnat den 14. november har over 700 jordskælv været lokaliseret langs orienteringen af ​​magma-indtrængningen, hvoraf det største var M 3.1 nær Hagafell. I aftes, 13. november, fandt stress-udløst seismicitet sted tæt på Kleifarvatn, hvor det største jordskælv registrerede M 3,8 kl. 21:09 UTC. I dag forekommer de fleste jordskælv langs magma-indtrængningen, hvor størstedelen er mikrojordskælv, almindeligvis i brænddybder på 3 til 5 km.

Deformationsmålinger, herunder luftobservationer i høj opløsning, satellitradarbilleder og jordbaserede GPS-observationer afslører fortsatte, igangværende jordbevægelser på grund af den igangværende dannelse af magma-indtrængningen. Disse resultater er i overensstemmelse med fortsat, omend meget lavere magmatilstrømning til området for indtrængningen.

Mellem 12. og 13. november er tilstrømningen estimeret til 75 m 3 / s, og den gennemsnitlige dybde til toppen af ​​magma-indtrængningen menes at være omkring 800 m. Tilløbs- og dybdeestimaterne er afledt af modelbaserede beregninger, og de er behæftet med usikkerhed.

I hele denne periode med vulkansk uro har fokus været kontinuerlig overvågning af seismicitet og jorddeformation i Grindavík – Svartsengi-regionen. For at fremme vores overvågningsmuligheder har vi installeret yderligere GPS-stationer i og omkring Grindavík. De seneste målinger fra disse stationer viser, at den graben-lignende formation stadig dannes og er mekanisk aktiv. For at øge vores evne til at advare om et udbrud har vi desuden installeret jordbaserede SO2-detektorer, der har udsigt over Grindavík og syd for Sundhnúkur.

Sammenfattende er sandsynligheden for et udbrud fortsat høj. Hvis der opstår et udbrud, vil det mest sandsynlige sted være langs retningen af ​​magma-indtrængningen, begyndende som et sprækkeudbrud.


Opdateret 13. november kl. 16:20 UTC

 

Seismiciteten langs magma-indtrængningen fortsætter, selvom størrelsen og intensiteten af ​​aktiviteten er aftagende. Siden midnat i dag den 13. november er der blevet registreret omkring 900 jordskælv. Den seismiske aktivitet er koncentreret om området for indtrængen mellem Sundhnúkur og Grindavík i en dybde på omkring 2-5 km.

Faldende hastigheder for jorddeformation ses i GPS-data fra Grindavík. Satellitradarresultater viser en graben-lignende formation, der skærer gennem en del af Grindavík. Denne funktion blev først identificeret af IMO i satellitradarbilleder tidligt den 11. november.

Bylgjuvixlm-13-nov-michelle

 

Dette stigende COSMO-SkyMed (CSK) interferogram dækker tidsperioden 3-11 november og viser et omfattende deformationsfelt relateret til digets indtrængning, der begyndte om eftermiddagen den 10. november i Reykjanes-Svartsengi vulkanske system. Dette CSK-interferogram og det forrige (som strækker sig fra 2.-10. november) understøttede den vanskelige beslutning, som Civilbeskyttelse traf om at evakuere byen Grindavík sent fredag ​​aften. Det muliggjorde også modellering af dimensionerne af digets indtrængning (den 11. november), hvilket gav en median digelængde på 15 km og topdybde på mindre end 1 km under overfladen. Billederne viser over 1 m jordforskydning i den vestlige del af Grindavík, forårsaget af udbredelsen af ​​magma-indtrængningen. Fra geodætiske modelleringsresultater udleder vi, at (pr. 12. november) det største område af magma-opstrømning er hentet tæt på Sundhnúkur, 3,5 km nordnordøst for Grindavík.

Ny geodætisk modellering udføres i øjeblikket ved hjælp af et ICEYE-interferogram og GNSS-observationer, der strækker sig over de sidste 24 timer, for bedre at vurdere den igangværende aktivitet og give et estimat af de aktuelle magma-tilstrømningshastigheder.

Ifølge vores seneste skøn er vurderingen af ​​vulkanfare i og omkring Grindavík uændret fra den 12. november. Alle overvågningssystemer overvåges tæt i realtid, især nær Grindavík, for tegn på pludselige ændringer. Overvågningsteamet for naturfarer hos IMO arbejder med maksimal overvågning, mens Department of Civil Protection and Emergency Management koordinerer kortvarig, midlertidig adgang til Grindavík i dag, den 13. november.

13-nov-enska-blar-litur

Skøn over de lodrette forskydninger forårsaget af diget under dets indledende udbredelse fra fredag ​​eftermiddag til lørdag morgen. Forskydningerne blev estimeret ved at kombinere ICEYE og COSMO-SkyMed pixel offset tracking resultater.


Opdateret 12. november kl. 12:30 UTC

 

Siden morgenen den 11. november har seismisk aktivitet relateret til magma-indtrængningen været nogenlunde konstant. Siden midnat den 12. november er der registreret omkring 1000 jordskælv i diget, og alle har været under M3,0 i styrke. Den mest seismiske aktivitet har fundet sted i regionen nord for Grindavík. De fleste jordskælv er i en dybde på 3-5 km svarende til den nederste del af digets indtrængning.

GPS-målinger, der dækker de seneste 24 timer, viser, at deformationen i forbindelse med digeindtrængningen, der blev dannet fredag ​​den 10. november, er aftaget. Dette kan være en indikation af, at magma bevæger sig tættere på overfladen, nye modeller vil blive kørt, så snart nye data kommer ind for at opdatere modellen.

Det var en fælles vurdering fra mødet, baseret på de seneste data, at der er plads til midlertidige foranstaltninger under kontrol af Department of Civil Protection and Emergency Management for at indsamle fornødenheder til beboerne og varetage akutte ærinder i Grindavík og omegn. areal. Under sådanne operationer er det nødvendigt at øge områdets årvågenhed gennem yderligere overvågning med det formål at forbedre påvisningen af ​​magma, der når overfladen. Det var forskernes opfattelse, at det ville være tilrådeligt at påbegynde disse operationer med det samme, da usikkerheden om begivenhedens fremskridt vokser, som dagen skrider frem. Den endelige beslutning om, hvorvidt disse handlinger vil blive gennemført, og deres gennemførelse er i hænderne på den offentlige sikkerhed og politimesteren på Suðurnes.

I lyset af denne fælles vurdering har politimesteren i Suðurnes besluttet at tillade indbyggere at dele af et begrænset område i Þorkötlustaðahverfi, og det er kun for at hente vitale genstande, kæledyr og husdyr. Dette vil blive organiseret og kontrolleret af politiet. Denne tilladelse gælder kun for Þorkötlustaðahverfi. Bemærk, en særlig operation er i gang med at hente alle heste i området nord for Austurver.  

 

 

Denne nyhed er blevet opdateret siden de seneste oplysninger fra politimesteren i Suðurnes.
Opdateret 11. november kl. 18:30 UTC

Klokken 18.00 i dag, den 11. november, afsluttedes et statusmøde mellem forskere ved det islandske meteorologiske kontor, Islands Universitet og Institut for Civilbeskyttelse og Beredskab. Formålet med mødet var at diskutere de seneste målinger af seismicitet og jorddeformation i Grindavík-regionen, udover at gennemgå de nyeste geofysiske modeller og farevurderinger. Fra kombinerede vurderinger af satellitradarbilleder, jordbaserede GPS-målinger og seismicitet blev det konkluderet, at den igangværende digeindtrængen udgør en alvorlig vulkansk fare. 

Ud fra geofysiske modeller af digets indtrængning vurderes det, at indtrængningen forplanter sig langsomt opad, idet magma menes at være 800 m under overfladen. Den nøjagtige placering af et muligt udbrudssted er ukendt, men digets 15 km længde og orientering giver en god indikation af mulige kilder. Den overordnede vurdering fra statusmødet var, at sandsynligheden for et vulkanudbrud er høj, og at et udbrud kunne være muligt på en tidsskala på blot dage. Baseret på digets udstrækning kunne magma dukke op fra dens sydlige del, lige uden for Grindavik. Derfor er sandsynligheden for et ubådsudbrud også steget, så der skal forberedes mulighed for eksplosiv aktivitet. Der er defineret et fareområde ud fra digets placering, som vist på kortet.

Kort-ragnar-enska-11-nov

Statuskort, der viser placeringen af ​​digets indtrængen baseret på kombineret satellitradarbilleder, GPS-målinger og geofysisk modellering.

Opdateret 11. november kl. 12:00

 

Siden midnat er der målt omkring 800 jordskælv i den region, hvor magma-indtrængningen finder sted. Jordskælvets aktivitet er aftaget en smule de seneste timer, men den er fortsat høj. De fleste af de seneste jordskælv har fundet sted tæt på Grindavík, hvor den sydvestlige ende af det magmatiske dige skønnes at være placeret.

Analyse af jordskælvene fra i dag og i går er i gang. Målet med dette arbejde er bedre at forstå udviklingen af ​​magma-indtrængningen. I øjeblikket tyder data på, at magma-indtrængningen strækker sig fra Stóra-Skógsfell i nord til Grindavík i syd, hvor den strækker sig under havet. I overensstemmelse med de seneste foreløbige modeller, ved hjælp af de seneste satellitdata indsamlet i aftes, er den laveste dybde af toppen af ​​magma-indtrængningen nord for Grindavík 1,5 km. Fælles fortolkning af jord- og satellitmålinger indikerer, at størrelsen af ​​magma-indtrængningen og hastigheden, hvormed den bevæger sig, er flere gange større, end der tidligere er blevet målt på Reykjanes-halvøen. Vores vurdering er, at et udbrud, hvis det skulle ske, vil stamme fra den nordlige side af magma-indtrængningen. Det betyder, at der er større sandsynlighed for, at et udbrud begynder tæt på Sundhnjúkagígur.

Forskere mødes regelmæssigt for at fortolke dataene og opdatere de nyeste modeller og farevurderinger. Der afholdes et møde for journalister kl. 12.00 i Institut for Civilbeskyttelse og Beredskab. De nuværende forhold og fremtidige scenarier vil blive diskuteret.

Sandsynligheden for et vulkanudbrud i den nærmeste fremtid vurderes at være betydelig.

 

Skjalftavirkni_1011_1111

Gennemgået jordskælv siden kl. 21 i nat.

Opdateret 10. november kl. 23:30

 

Der er sket væsentlige ændringer i den seismiske aktivitet målt nær Sundhnjúkagígar nord for Grindavík og deformation observeret på Reykjanes-halvøen i eftermiddag. Den seismiske aktivitet har bevæget sig sydpå mod Grindavík. Baseret på hvordan den seismiske aktivitet har udviklet sig siden kl. I lyset af dette resultat har politimesteren i Suðurnes i samarbejde med civilbeskyttelsesmyndighederne besluttet at evakuere Grindavík. Et nødniveau for civilbeskyttelse er nu i kraft. Dette er ikke en nødevakuering. Beboere i Grindavík rådes til at gå forsigtigt frem.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at afgøre præcist, om og hvor magma kan nå overfladen. Noget tyder på, at en betydelig mængde magma bevæger sig i et område, der strækker sig fra Sundhnjúkagígum i nord mod Grindavík. Mængden af ​​involveret magma er betydeligt mere end hvad der blev observeret i de største magma-indtrængninger i forbindelse med udbruddene ved Fagradalsfjall. Yderligere data indsamles for at beregne modeller, der giver et mere præcist billede af magma-indtrængningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår dette arbejde vil være afsluttet.


 

Opdateret 10. november kl. 20.00

 

Den seismiske aktivitet, der i øjeblikket måles ved Sundhnjúkagígar, forekommer inden for et område omkring 3 km nordøst for Grindavík. De laveste jordskælv, der er målt nu, er i en dybde på omkring 3-3,5 km.

De tegn, der kan ses nu ved Sundhnjúkagígar, ligner dem, der blev set på tærsklen til det første udbrud ved Fagradalsfjall i 2021 og minder meget om den seismiske aktivitet, der blev målt omkring en måned før det udbrud. Det mest sandsynlige scenarie nu, når man tager den aktivitet i betragtning, der kulminerede med begyndelsen af ​​den 19. marts 2021 , er, at det vil tage flere dage (i stedet for timer) for magma at nå overfladen. 

Samsett-mynd-10-nov

 

Jordskælv den 10. november (indtil kl. 18.48). Det islandske meteorologiske kontors seismiske netværk er vist med trekanter. Fire seismiske stationer omkring den aktuelle seismiske aktivitet har vist en stor stigning i rysten siden kl.

Opdateret 10. november kl. 18.30

 

Nationalkommissæren for det islandske politi har i samråd med politichefen i Suðurnes erklæret en civilbeskyttelses-alarmfase på grund af den intense jordskælvsværm, der startede kl. 15 i dag ved Sundhnjúkagígar, nord for Grindavík. Der er mulighed for større jordskælv, end man hidtil har oplevet, og dette hændelsesforløb kan føre til et udbrud. Civilbeskyttelsesberedskabsfasen betyder, at risikoen er stigende, og der bliver truffet foranstaltninger for at sikre den største sikkerhed for dem, der bor/opholder sig i området. Dette gøres ved at øge forholdsreglerne i det relevante område.

Flyfarvekoden er blevet forhøjet til orange (øget uro med øget sandsynlighed for udbrud). IMO følger situationen nøje. Beboere opfordres til at følge informationen på Almannavarnir .


 

Opdateret 10. november kl. 14.00

 

Tidligere i dag, klokken 12:44, opstod et jordskælv med en styrke på 4,1 nær Sýlingarfell, vest for Sundhnjúkagígar. Kraterne ligger omkring 2-3 km nordøst for Grindavík. En tæt sværm af jordskælv begyndte omkring klokken 07.00 i morges i samme område, og der er registreret næsten 800 jordskælv siden midnat, heraf 9 større end 3. Jordskælvenes dybde er omkring 5 km. Sådanne jordskælvsværme er tidligere blevet registreret i dette område. Det kan ikke udelukkes, at den seismiske aktivitet nær Sundhnjúkagígar skyldes magmabevægelser i dybden.

Magmaophobning fortsætter nær Þorbjörn i samme dybde og med samme hastighed som før. Det er ledsaget af sværmlignende seismisk aktivitet, som det blev bemærket i går og i morges. Mens magmaakkumulering fortsætter, kan der forventes igangværende seismisk aktivitet på grund af stressfrigivelse i området. Jordskælv op til størrelsesordenen M5,5 kan forventes i sådanne sværme, og den seismiske aktivitet kan skifte mellem områder. På dette stadium er der ingen indikationer på, at magma tvinger sig vej til overfladen.

Yfirfarnir-skjalftar-10-nov

 

Gennemgået jordskælv siden midnat

Opdateret 9. november kl. 12:20

 

Omkring 1400 jordskælv er blevet registreret i de sidste 24 timer. Seismisk aktivitet steg fra midnat, og SILs seismiske netværk har detekteret syv jordskælv over M4.0 siden da. Det største jordskælv målte M4,8 kl. 12:46. Det lå vest for Þorbjörn. Det er det største jordskælv siden aktiviteten begyndte den 25. oktober. Syv jordskælv M4.0 eller større i størrelse blev målt i området fra Eldvörp til området øst for Sýlingarfell. Mens ophobningen af ​​magma fortsætter, kan der forventes seismisk aktivitet på Reykjavík-halvøen, fordi magma-indtrængningen forårsager øget spænding i området.

Ifølge GPS-data ved midnat fortsætter stigningen i området. GPS-dataene bliver gennemgået i forhold til den seismiske aktivitet i aften. Siden inflationens begyndelse og frem til i dag har stigningen været nogenlunde jævn, selvom der er observeret en acceleration af processen mellem dage. Den seismiske aktivitet i nat og i morges er et eksempel på denne episodiske seismiske aktivitet, der kan forventes, mens magmaakkumulering er i gang. At der nu er større jordskælv end tidligere i området, betyder ikke nødvendigvis en øget hastighed af magma-akkumulering.

9-nov-mynd

 

Gennemgået jordskælv siden midnat i nat

Opdateret 8. november kl. 14:40

 

Cirka 1200 jordskælv er blevet målt i de sidste 24 timer, de fleste af dem i området mellem Þorbjörn og Sýlingafell, svarende til dagen før. Det største jordskælv var M3.4 kl. 12.31 i nat, lige syd for Þorbjörn. Den seismiske aktivitet fortsætter i samme dybde som før. Det er sandsynligt, at seismisk aktivitet vil fortsætte og være episodisk i intensitet, mens magmaakkumulering er i gang. 

Opløftningen fortsætter med samme hastighed som før ifølge satellit- og GNSS-data. Interferogram (InSAR) for perioden 28. oktober – 6. november, der viser næsten lodret bevægelse, bekræfter dette, men det viser også forskydninger på grund af fejlbevægelser forbundet med den seismiske aktivitet. Opdaterede modeller baseret på de samme data estimerer, at magma fortsætter med at akkumulere i en vandret tærskel i en dybde på omkring 5 km, og siden begyndelsen af ​​inflationsbegivenheden (27. oktober) er den gennemsnitlige tilstrømning estimeret til omkring 5 m 3 / s (usikkerhed er ±2 m 3 /s)

Bylgjuvixlm-8-nov-uppfaerd

 

Interferogram (InSAR) for perioden 28. oktober – 6. november viser, at deformationen i den periode er omkring 7 cm. SW for bjerget Þorbjörn er en offset i deformationssignalet forårsaget af fejlbevægelser fra jordskælv.

Opdateret 7. november kl. 13:30

 

Der har været omkring 900 jordskælv i de sidste 24 timer, de fleste af dem i området mellem Þorbjörn og Sýlingafell. Det største jordskælv var M2,9 og fandt sted omkring klokken 7 i morges. Den seismiske aktivitet forbliver på samme dybde som før.

Ifølge satellitdata behandlet omkring kl. 17 i går og dækker perioden mellem 4.-6. november, bekræfter det, at stigningen fortsætter omkring Þorbjörn. De samme data viser ingen tegn på magmaakkumulering i Eldvörp eller nær Sýlingarfell, øst for Svartsengi, hvor seismisk aktivitet er blevet målt i de seneste dage.

Magmaophobning fortsætter i en dybde på omkring 5 km i NW for Þorbjörn. Hvis den 27. oktober betragtes som startdagen for inflationsbegivenheden indtil i dag, har stigningstakten været nogenlunde konstant, selvom der er observeret en acceleration af processen mellem dage. Det er sandsynligt, at seismisk aktivitet vil fortsætte og være episodisk i intensitet, mens magmaakkumulering er i gang.  

Yfirfarnir-skjalftar-7-nov

 

Gennemgået jordskælvssteder siden den 6. november og i dag indtil kl.

Opdateret 6. november kl. 13:15

 

I de sidste 24 timer er omkring 1300 jordskælv blevet opdaget på Reykjanes-halvøen, hvoraf tre jordskælv var over M3. Det største jordskælv var M3,6 i morges og fandt sted 3 km NØ for Þorbjörn-bjerget.

Deformationsdata viser, at stigningen fortsætter i området, og der er indikationer på GNSS-observationer om en stigning i inflationsraterne siden 3. november. Siden starten af ​​inflationen er stigningen ved GNSS-stationen ved Þorbjörns bjerg nået 7 cm. Deformationen er forårsaget af en indtrængning af tærsklen på omkring 5 km dybde. Modellering, baseret på data siden 27. oktober, indikerer, at volumenændringen forbundet med denne inflationsbegivenhed har nået næsten det dobbelte af volumenændringen forbundet med de fire tidligere inflationsbegivenheder i samme område mellem 2020-2022. Indstrømning af magma/magmatiske væsker ind i karmlegemet er estimeret til ca. 7 m3/s, hvilket er ca. fire gange større end den højeste tilstrømning, der er estimeret under tidligere inflationsbegivenheder her.

Mens inflationen fortsætter, kan øget seismicitet i området forventes fra yderligere stressændringer induceret i skorpen. 

6-nov-2023

Data fra GNSS station ved Mt. Þorbjörn. Grafen nederst viser stigningen.

 

Opdateret 4. november kl. 23:30

 

Efter klokken 17.30 i går faldt den seismiske aktivitet betydeligt. I de sidste 12 timer er der registreret omkring 900 jordskælv, alle under M3.0. Aktiviteten efter midnat har primært været placeret ved Sundhnjúkagígar – NØ for Þorbjörn, samt vest for Eldvörp.

Seismiciteten er faldet betydeligt siden i går, men udviklingen af ​​jordskælvets størrelse, antallet af jordskælv og deres placering er sammenlignelig med udviklingen, der tidligere er set relateret til magma-akkumulering i nærheden af ​​Þorbjörn.

De seneste deformationsdata viser, at løftningen fortsætter i området. Denne hævning menes at skyldes magmaophobning NV for Þorbjörn i 4-5 km dybde. Mens denne magma-akkumulering fortsætter, kan øget seismicitet i området forventes fra øgede spændinger i skorpen. Stenspyn kan forekomme efter store jordskælv, så der skal udvises forsigtighed ved stejle skråninger.

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge området tæt og mødes med civilbeskyttelsesagenturet for at diskutere situationen. Tegn på magma, der kommer mod overfladen, vil fremstå som øget, lavere seismicitet og hurtig skorpedeformation ved overfladen samt vulkansk tremor, som er en høj frekvens af mange små jordskælv. På nuværende tidspunkt kan der ikke ses klare tegn på noget af dette, men situationen kan ændre sig med kort varsel.

Virkni_04112023

Jordskælv (cirkler) med styrke over 1,5 fra midnat den 3. november til kl. 10.45 den 4. november. Farvebjælken til venstre viser tidspunktet for jordskælvene, og størrelsen af ​​cirklerne repræsenterer begivenhedernes relative størrelse. Placeringer af seismiske stationer (trekanter) og GPS-deformationsstationer (firkanter) er også vist.


 

Opdateret 3. november kl. 15.00

Et jordskælv med en styrke på 4,3 blev opdaget kl. 13.14 i dag mellem Þorbjörn og Sýlingarfell. Endnu et jordskælv med en styrke på 3,5 blev opdaget kl. 14:01 i Þorbjörn. Disse jordskælv menes at skyldes vedvarende stress i skorpen fra magma-akkumulering under Þorbjörn-bjerget. Der er ikke påvist vulkansk rystelse, og området bliver stadig overvåget nøje.

Opdateret 3. november kl. 13:50

 

Ifølge målinger fra kl. 11.00 i dag fortsætter hævningen centreret nordvest for Þorbjörn. Hævningen er forårsaget af en magma-indtrængning i en dybde på omkring 4 km. Seismisk aktivitet fortsætter på Reykjanes-halvøen på grund af ændringer i skorpespændingen forårsaget af indtrængen. En stigning i jordskælvsaktivitet blev registreret efter midnat og om morgenen. Siden midnat er der registreret omkring 1.000 jordskælv i området, hvoraf to er over M3.0 og to over M4.0. Det største jordskælv af den nuværende sværm blev målt kl. 8:06 og var 4,3 i størrelse. De største jordskælv i nat ser ud til at opstille sig i nord-sydlig retning vest for Þorbjörn. Dette sker på tidligere kendte sprækker, hvor spændinger har akkumuleret i forbindelse med pladetektonik og kan krølle på grund af spændinger fra indtrængninger.

Der er i øjeblikket ingen klare tegn på, at magma bevæger sig tættere på overfladen. Tegn på, at magma er på vej op til overfladen, vil vise sig i mindre seismisk aktivitet og stigende rysten, som er en høj frekvens af små jordskælv. Samtidig skal pludselig deformation af overfladen måles med GPS-målinger. Udviklingen af ​​denne begivenhed følges nøje, da begivenhedsforløbet kan ændre sig med meget kort varsel.   

Modelberegninger viser, at indtrængen er lokaliseret nordvest for Þorbjörn, som vist på det medfølgende billede. Den seneste seismiske aktivitet har været over selve indtrængen. Jordskælvene målt ved Eldvörp og øst for Grindavík-vejen skyldes spændinger fra indtrængning af magma fra Þorbjörn, snarere end tegn på magmabevægelser i disse områder.

Ragnar-enska-3-nov

 

 

Omtrentligt centrum for magma-indtrængning ifølge modelberegninger baseret på GPS- og satellitbilleder sammen med seismisk aktivitet fra 2. november kl. 20.00 til 3. november kl. 12.00 større end M1.0 i størrelse. Modellen antager en kasseformet indtrængen, men dens længde og bredde er behæftet med en del usikkerhed. Modellen vil jævnligt blive opdateret med de nyeste data, når den først er erhvervet, og størrelsen og formen af ​​indtrængen kan ændre sig betydeligt, så der er en del usikkerhed omkring modellen.


 

Opdateret 2. november kl. 15.00

 

GPS-data fra de sidste 24 timer indikerer, at stigningen fortsætter med en lignende hastighed i området nordvest for Mt. Þorbjörn. Jordskælvsaktiviteten har været ret stabil, men i går blev der registreret omkring 800 jordskælv i området omkring Þorbjörn, og det største var M3,7 kl. 12:56. Siden midnat i dag er der registreret omkring 400 jordskælv i området, hvoraf det største måler M2,8 kl. 9:51. Mere detaljerede analyser af nyere GPS-data bekræfter, at der dannes en magma-indtrængning i en dybde på 4-5 km under området nordvest for Þorbjörn.  

Det er vigtigt at bemærke, at seismisk aktivitet sandsynligvis vil fortsætte nordvest for Þorbjörn, og jordskælv over M4.0 kan findes i befolkede områder. Udløst seismisk aktivitet kan også forventes i de kommende dage, fordi magma-indtrængningen forårsager øget spænding i området. Stenspyn kan forekomme efter kraftige jordskælv, så det er vigtigt at være forsigtig på stejle skråninger.  

2-nov

 

Gennemgået jordskælv fra midnat den 1. november til den 2. november kl.

Opdateret 1. november kl. 12:20

 

Den 25. oktober begyndte en intens jordskælvsværm nær Svartsengi, nord for Grindavík på Reykjanes-halvøen. Indtil videre er over 10.500 jordskælv blevet opdaget i sværmen, med over 26 jordskælv, der overstiger størrelsesordenen tre, hvoraf det største var på størrelsesordenen 4,5 den 25. oktober kl. 08:18 UTC.

Det seneste satellitradarbillede, optaget sent den 31. oktober, afslører 5 til 6 cm jordbevægelser over 12 dage, centreret lige nordvest for Mt. Þorbjörn. Samme forskydningssignal ses i kontinuerlige GPS-målinger fra stationer i regionen, begyndende den 27. oktober. De seneste GPS-resultater fra 1. november indikerer, at jordforskydninger fortsætter i regionen. Ved at kombinere seismiske, geodætiske og satellitbaserede observationer konkluderer vi, at en vulkansk indtrængen er placeret på omkring 4 km dybde lige nordvest for Mt. Þorbjörn. På nuværende tidspunkt er der ingen indikationer på, at den vulkanske indtrængen bliver mere lavvandet. Vi forventer, at seismiciteten vil fortsætte nordvest for Mt. Þorbjörn, og dette kan omfatte mærkede jordskælv, der overstiger størrelsesordenen fire. Udløst jordskælvsaktivitet er også mulig i de kommende dage på grund af stressstigninger forårsaget af indtrængen. Dette er en sandsynlig forklaring på den igangværende seismiske aktivitet, der blev opdaget vest for Þorbjörn i Eldvörp den 1. november. Udløst seismicitet er også mulig på grund af de langsigtede virkninger af magmaakkumulering under Fagradalsfjall.

Satellitbaseret InSAR-billede af Reykjanes-halvøen, der strækker sig fra 19. til 31. oktober. Dette billede giver et indblik i jordens deformation i løbet af de sidste 12 dage. Det største deformationssignal er centreret nordvest for bjerget Þorbjörn. Fra GPS-målinger er det tydeligt, at størstedelen af ​​centimeterskalaen jordforskydning er sket siden 27. oktober.

 

Opdateret 31. oktober kl. 17.00

 

I morges kl. 8.40 begyndte en jordskælvsværm ved Þorbjörn, som varede i næsten 2 timer og var usædvanlig intens. Det største jordskælv i sværmen målte M3,7. Aktivitetens centrum var lige øst for midten af ​​den stigning, der er observeret de seneste dage. Jordskælvenes dybde blev anslået til mellem 5 og 1,5 km dybde. Jordskælvsværmen er et tydeligt tegn på magmabevægelser i dybden. GPS-målinger understøtter fortolkningen, selvom stigningen, der startede for omkring fire dage siden, er aftaget. Tidligere i dag var der et møde med civilforsvaret og interessenter på Reykjanes-halvøen, hvor de seneste målinger og mulige scenarier og svar på det aktuelle scenarie blev diskuteret.

Situationen overvåges nøje

IMO følger udviklingen nøje og ser på, om mikroseismisk aktivitet stiger tættere på overfladen, hvilket kan være et tegn på, at magma bryder sig vej gennem jordskorpen. I øjeblikket er der ingen tegn på, at jordskælvsaktiviteten bliver mere lavvandet. Situationen kan dog hurtigt ændre sig, og det er ikke muligt at udelukke et scenarie, der involverer et lavaproducerende udbrud i området nordvest for Þorbjörn. Det er vigtigt at påpege, at magmabevægelser, svarende til dem, der observeres tæt på Þorbjörn, ofte forsvinder og ikke fører til et vulkanudbrud. Ikke desto mindre kunne langvarig riftning og øget (udløst) jordskælvsaktivitet i Svartsengi-området have skabt svagheder i skorpen, hvilket gør det lettere for magma at bevæge sig til lavere dybder.

THob_Skjalftavirkni_31102023

 

Gennemgået jordskælv fra midnat i dag.

Opdateret 30. oktober kl. 11.30

 

 

Sentinel-satellitdataene, der forventes at blive modtaget i går, er ikke ankommet endnu, men cGPS-dataene i området omkring Svartensgi og Þorbjörn viser, at deformationen stadig er i gang. Deformationshastigheden siden begyndelsen af ​​denne påtrængende begivenhed har været svagt faldende over tid. Foreløbige resultater fra deformationsmodeller tyder på, at den gennemsnitlige dybde, hvor den magmatiske instruktion finder sted, er omkring 4 km.

I løbet af de sidste 24 timer er omkring 1300 jordskælv automatisk blevet registreret på Reykjanes-halvøen. Det meste af denne seismicitet er placeret i en dybde mellem 2-4 km. Det største jordskælv havde en størrelsesorden M2,7 den 29. oktober kl. 11:40 UTC.

Forskere fra det islandske meteorologiske kontor foretager yderligere overflademålinger i området, herunder geokemiske observationer. Der opretholdes regelmæssig kommunikation mellem IMO, HS-Orka og Civilbeskyttelsen, mens denne uro fortsætter.

THOB_8hrap-30-okt

8-timers løsning til cGNSS THOB-stationen i Þorbjörn, der viser det seneste datapunkt opdateret kl. 08:00 UTC i dag


 

Opdateret 29. oktober kl. 14.00

 

De seneste cGPS-deformationsdata omkring Þorbjörn og Svartengi-området bekræfter, at deformationen, som startede 27. oktober, fortsætter. Som indledningsvis anført, er de igangværende deformationshastigheder højere end i tidligere hændelser, som fandt sted i et lignende område i 2020 og 2022. Samlet set har seismiciteten nord for Grindavík været faldende i løbet af det seneste døgn, og der er ingen væsentlige ændringer i jordskælvsdybderne. Det er dog vigtigt at understrege, at den nuværende deformation kan udløse fornyet seismicitet i området, som kunne mærkes af mennesker.

Nye satellitdata forventes at blive leveret senere i dag, og et nyt interferogram vil blive behandlet, så snart dataene er tilgængelige. Resultaterne vil give os mulighed for at identificere og fortolke de deformationsprocesser, der har fundet sted på halvøen i løbet af de seneste 12 dage. Vi forventede at offentliggøre resultaterne i morgen.

En episode med kompleks vulkan-tektonisk uro påvirker i øjeblikket Reykjanes-halvøen. Det fortolkes som et resultat af flere deformationskilder i dybden, som interagerer og påvirker et bredt område på tværs af halvøen.

THOB_8hrap-29-okt

8-timers løsning til cGNSS THOB-stationen i Þorbjörn, der viser det seneste datapunkt opdateret kl. 08:00 UTC i dag, den 29. oktober.

 

Opdateret 28. oktober kl. 13.30

 

De seneste cGPS-målinger, sammen med et nyligt erhvervet InSAR-billede over Reykjanes-halvøen, afslører et tydeligt tegn på jordløft, centreret omkring Svartsengi. Dette løftesignal begyndte på et tidspunkt den 27. oktober, og det afspejler en trykstigning, der sandsynligvis er forårsaget af en magmatisk indtrængen i dybden. Midten af ​​løftesignalet er omkring 1,5 km nordvest for Þorbjörn, tæt på Den Blå Lagune. I 2020 og 2022 blev lignende opløftningssignaler detekteret i samme område og med lignende geometri. Dette er nu den femte inflationsbegivenhed i området. Fra en indledende vurdering forekommer det igangværende opløftningssignal hurtigere end tidligere. I øjeblikket er der ingen indikationer på, at magma bevæger sig på lavere dybde. Situationen kan dog udvikle sig hurtigt. For eksempel er der sket betydelige fraktureringer i Svartsengi-området på grund af udløst seismicitet i de seneste dage. En sådan frakturering kunne gøre det muligt for magma at finde veje til mindre dybde.

Samlet set viser de seneste deformationsresultater fra Reykjanes-halvøen en kompleks, igangværende proces med magmabevægelser i jordskorpen. Disse processer påvirker et bredt område, herunder Fagradalsfjall (hvor langsigtet inflation fortsætter), øst for Festarfjall (hvor deformationen ser ud til at være stoppet), og – i de sidste 24 timer – viser et område tæt på Svartsengi inflation.

Den seismiske sværm, der begyndte den 25. oktober nord for Grindavík, har resulteret i over 7.000 jordskælv. Niveauet af jordskælv er reduceret betydeligt, selvom sværmen stadig er i gang, hvilket betyder, at der stadig er sandsynlighed for jordskælv.

Geofysisk modellering er i gang i dag for at bestemme dybden og størrelsen af ​​hævningskilden tæt på Svartsengi. Et ekstra satellitradarbillede vil være tilgængeligt fra Reykjanes-halvøen den 29. oktober. Dette billede skulle give et endnu nærmere indblik i de seneste magmabevægelser og deformationsmønstre på halvøen.

Insar-28-okt-nr-2

 

 

“Line-of-sight” (LOS)-deformation målt af ICEYE SAR-satellitten mellem den 26. oktober kl. 05:21 UTC og den 28. oktober kl. 05:21 UTC. Satellitdata leveret i samarbejde med ICEYE ( https://www. iceye.com/ ).


 

Opdateret 27. oktober kl. 14.00

 

Det jorddeformationssignal, der er detekteret siden i går i området øst for Festarfjall, bekræftes af de seneste cGPS-data. Den vandrette forskydning i løbet af de sidste par dage er ~ 2 cm som set på FEFC-stationen, og bevægelse er nu også blevet målt på en anden cGPS-station i Selatangar. Et 1-dages interferogram, der spænder over 26. til 27. oktober, afslører ikke nogen væsentlige ændringer i området, men signalet ved FEFC målt i løbet af denne 24-timers periode var mindre end 1 cm, sandsynligvis for lille til at blive detekteret af dette interferogram. cGPS-stationer i Grindavík og nord herfor viser ingen væsentlige ændringer.

Den seismiske sværm nord for Grindavík fortsætter med omkring 1000 jordskælv siden midnat. I alt 5800 eqs er blevet registreret siden starten af ​​aktiviteten. Et jordskælv M4.0 blev målt kl. 04:02 UTC den 27. oktober omkring 2 km nord for Grindavík. Den seismiske aktivitet tolkes som skorpens reaktion på stressændringerne induceret af fortsat magmatisk indstrømning i dybden under Fagradalsfjalls vulkanske system.

Gps-stod-27-okt

 

Forskydning ved cGNSS station FEFC øst for Festarfjall. Blå lodret linje markerer begyndelsen på en digeindtrængning i juli 2023, og den røde linje starter et udbrud nær Litli-Hrútur den 10. juli 2023. De seneste datapunkter viser bevægelse og vandret bevægelse mod SØ.

Kort-27-okt

cGNSS-stationer på Reykjanes-halvøen. Data fra stationerne FEFC og STAN øst for Festarfjall viser bevægelser i det sidste døgn.

Opdateret: 26. oktober kl. 17.00

 

Den seismiske sværm, der begyndte den 24. oktober, fortsætter. Over 4.000 jordskælv er blevet registreret på Reykjanes-halvøen, hvoraf 14 havde en styrke på over M3. Det meste af aktiviteten har fundet sted mellem Stóra-Skogafell og nordøst for Eldvörp. Seismiciteten er placeret mellem 2 og 6 km dybde, med det største jordskælv (M4.5) målt den 25. oktober kl. 08:18 UTC. Forskere ved det islandske meteorologiske kontor (IMO) fortolker den igangværende seismiske aktivitet som udløst af stress induceret af den igangværende deformation ved Fagradalsfjall, som begyndte kort efter sommerens 2023-udbrud. Den igangværende seismiske sværm forventes at fortsætte i de kommende dage. På længere sigt kan den fortsatte ophobning af magma under Fagradalsfjall forårsage yderligere seismiske sværme på halvøen.

Jorddeformationsmålinger nær Svartsengi og Grindavík viser ingen ændringer relateret til den igangværende seismiske sværm nord for Grindavík. En enkelt GPS-station (FEFC), øst for Festarfjall, begynder at vise lokaliseret bevægelse i sydøstlig retning. Disse målinger kunne indikere tilstedeværelsen af ​​magma i dybden langs fortsættelsen af ​​digeindtrængninger, der er i nordøstlige retning mod sydvest, som er dannet under Fagradalsfjall siden 2021.

Personale fra IMO fortsætter med at overvåge de seismiske uroligheder nøje. I de kommende dage vil satellitdata blive brugt til bedre at vurdere den rumlige udstrækning af enhver jorddeformation. Målingerne vil også blive brugt til bedre at forstå igangværende geofysiske processer på Reykjanes-halvøen.

Kort-a-ensku-26102023

 

Gennemgået udløste jordskælv fra 20.-26. oktober.

Skrevet 25. oktober: 

I nat startede en intens jordskælvsværm nær Svartsengi, nord for Grindavík. Over 1000 jordskælv er blevet opdaget der siden midnat, og sværmen er stadig i gang. De største jordskælv, der er registreret, er M3.9 kl. 5.35 UTC og M4.5 kl. 8.18 UTC. Begge disse jordskælv opstod på omkring 5 km dybde. Seneste deformationsdata indsamlet fra flere stationer omkring Þorbjörn/Grindavík området viser ikke signifikante ændringer korreleret med den igangværende seismiske aktivitet. I lyset af de data, der i øjeblikket er tilgængelige, fortolkes denne seismicitet til at være sandsynligt udløst af stressændringer relateret til tidligere påtrængende aktivitet på halvøen. Der er i øjeblikket ingen indikationer på magmavandring under Þorbjörn/Grindavík-området, men situationen kan ændre sig når som helst, og den kan udvikle sig over kort tid fra timer til dage. Som rapporteret i september er en magmatisk indtrængen i gang under Fagradalsfjall.

 

Personale fra IMO fortsætter med at overvåge området tæt og fortolke de nyeste data, efterhånden som de bliver tilgængelige.

Usikkerhedsniveauet for Department of Civil Protection er blevet erklæret på grund af denne seismiske sværm.

Gps-mynd-fyrir-frett

 

 

8-timers løsning til cGNSS THOB-stationen i Þorbjörn, der viser det seneste datapunkt opdateret kl. 08:00 UTC i dag.

Mynd-3

Gennemgået jordskælvssteder fra midnat til middag den 25. oktober .

 

SjalfvirktAutomatiske lokaliseringer af jordskælv fra midnat til middag den 25. oktober .


Udbrud sandsynligt en af de kommende dage.


Jordskælv

Jordskælv i de sidste 48 timer. kl. 29. februar 04:30 GMT

Foreløbige resultater

Jordskælv kort Legend for jordskælvet kort

Største jordskælv i løbet af de sidste 48 timer

Størrelse Tid Kvalitet Beliggenhed
2.6 28. februar 16:21:12 Tjekket 3,5 km SSW for Eiturhóll
2.3 27. februar 18:18:57 Tjekket 1,0 km V for Krýsuvík
2.1 27. februar 18:08:51 Tjekket 1,1 km VSV for Krýsuvík
 

Specialist bemærkning

Modellering viser, at mængden af ​​akkumuleret magma ved Svartsengi nu er 7,6 millioner kvadratmeter. Før sidste udbrud har den samlede mængde magma akkumuleret ved Svartsengi været mellem 8 og 13 millioner m3. Hvis magmaophobningen fortsætter med denne hastighed, vil magmavolumenet nå den nedre tærskel for volumen, der er nødvendig for at udløse en digeudbredelse og endda et vulkanudbrud i morgen. Seismiciteten er steget en smule i løbet af weekenden og har været mest fremtrædende lige øst for Sýlingarfell. Dette kan sammenlignes med ændringerne i seismicitet et par dage før sidste udbrud.

Mere information kan findes her i en regelmæssigt opdateret nyhedsartikel

 

Copyright for denne artikel af Henning Andersen: ”Island burde have heddet ildlandet”.

 

Der er to årsager til, at Island er dannet vulkansk:

1: Island ligger på kanten af to tektoniske plader, den spaltezone, der danner grænsen imellem de to store kontinentalplader – den Amerikanske og den Eurasiske, der bevæger dig i hver sin retning. Den Eurasiske plade bevæger sig mod nordøst med ca. tre cm om året, mens den Nordamerikanske plade bevæger sig mod vest med ca. to cm om året. Herved opstår der spændinger, der udløser jordskælv og vulkanudbrud.

I øjeblikket oplever vi en såkaldt vulkansk udbrudsperiode, hvor vi ser en forhøjet jordskælvsaktivitet i Island og vulkanudbrud med korte pauser på fra få måneder op til få år i en ca. 200 årig periode. De røde ”lavaudbrud”, som vi nu oplever på Reykjaneshalvøen varer ikke så længe, men er dog hyppige. Her havde der ikke været udbrud siden år 1240.  

2: Island ligger samtidig på en hot – spot, dvs. hvor der kommer mere varme op fra dybere dele af jordens kappe. Hvis Island ikke lå på en ”hot-spot” ville øen måske ikke var større end Bornholm. Island er ca. tre gange større end Danmark.  Når de vulkanudbrud, der nu er i gang på Reykjaneshalvøen fortsætter, kan de mange lavastrømme opbygge en ”såkaldt skjoldvulkan”, d.v.s. en bred og forholdsvis lav vulkankegle opbygget ved mange gentagne lavaudbrud af afkølet og størknet lava.

Nu bygger man diger udenom de beboelser, der er på halvøen og kraftværket Svartsengi og lufthavnen i Keflavik for at beskytte området mod fremtidige lavastrømme.

Det værste scenarie, der kan ske er, hvis lavastrømmen rammer havet for så sker der kraftige eksplosioner og der dannes aske, men indtil nu er det ikke sket.

 

Island er et af de mest spændende lande, hvis man vil se på vulkaner. I skolen lærte vi, at Island var modsætningernes land med på den ene side isen og på den anden side ildens land på grund af de mange vulkaner. Der er ikke noget at sige til, at Island blev døbt “Isens land” efter de mange isbræer og jøkler, som findes på bjergene, men i og for sig kunne man godt have kaldt Island for “Ildlandet” efter de mange vulkaner. Heklafjeldet, eller mere nøjagtigt “frøken Hekkenfeld”, gjorde Island berygtet ved det første store udbrud i året 1104, hvor Island kun havde været beboet i nogle få hundrede år. Glødende klippestykker på størrelse med huse, fluorgiftig aske, der forgiftede græsmarkerne, så al kvæget døde, giftige dampe og gasskyer kvalte alt levende. Sådan gik det til, at Hekla fik tilnavnet: “Djævelens bolig”. Islændingene selv var ikke i tvivl, og alligevel var deres opmærksomhed ikke rettet så meget mod deres vulkaner, som vi danskere interesserede os mere for i de århundreder, hvor Island var en dansk ø.

Jeg har undret mig over, at de Islandske sagaer ikke omtaler vulkanerne mere end kun et sted, nemlig i Ragnarok, der henviser til Vølvens spådom, om verdens skabelse og undergang i ild og røg, og guderne vender tilbage til den verden, hvorfra de kom. Faktisk kan vi drage paralleller til Johannes Åbenbaring fra vores Bibelhistorie og alle de store verdensreligioner osv. om både undergang og genskabelse. Jeg har tit spurgt islændingene, hvorfor de fra gammel tid ikke har flere skriftlige beretninger om vulkanerne, og svaret har altid været: “Fordi vi betragtede vores vulkaner som ondskaben selv, og munken Julius Cæsar Recuptus omtaler i sit vulkanologiske værk fra 1647, at Hekla er nedgangen til det Helvede, som Gud i fælles aftale med Djævelen har ladet stå åben til skræk og advarsel for alle de syndige mennesker”.

Jeg bliver ofte spurgt om, hvor mange vulkaner Island har. Tallet er ca. 30 navngivne aktive vulkanske systemer, men sandheden er faktisk, at det er uvist. Grunden er, at der ofte dannes nye kratere og sprækker i jorden, når kontinentalpladerne bevæger sig fra hinanden, hvilket sker med fra 2 til 3cm. om året, og Island er dannet ovenpå den Midtatlantiske Ryg, hvor lava (magma indeholdende gasser) igennem næsten 40 millioner år har opbygget nyt land ved at opbygge lag på lag af nye størknede lavastrømme.

Det er et af de få steder på vores klode, hvor vi med det blotte øje kan se disse sprækker, hvor pladerne trækker sig fra hinanden. Ellers foregår det dybt nede på bunden af verdenshavene, havbunden under havets overflade kloden rundt, dog på jordens overflade i den Østafrikanske Gravsænkning “Rift Valley”, et af de få andre steder, hvor man kan se et kontinent knække midtover og trække sig fra hinanden og den smeltede lava trænge op og danne vulkaner. De mægtige varmeopstrømninger i jordens kappe er skyld i bevægelserne af kontintalpladerne. Man kan egentlig godt sige, at Island bliver flået midt over – eller revet op med rode – og ved Tingvallasletten ses tydeligt den Amerikanske plades dybe skrænt og på den anden side af sletten den Europæiske pladegrænse. Da jeg i 1980’erne under den Kolde Krig stod som rejseleder og guide med danske rejsegæster ved Tingvellir, sagde jeg altid til dem: “Her ser I et tydeligt bevis på, at Øst og Vest ikke kun politisk er uenige, men heller ikke geologisk kan med hinanden. De trækker sig i hver sin retning med nogle få cm om året”.

Hekla

At der på Island befinder sig så mange virksomme vulkaner skyldes også dels, at landet ligger midt på den samme sprækkezone, der fortsætter længere ned gennem Atlanterhavet til Azorerne, Canarieøerne og Kap Verde, men også at Island ligger på en såkaldt “Hot-spot”, og det betyder igen, at der under hele Island befinder sig en kæmpesøjle af opadstigende hedt materiale, som samler sig i et enormt magmakammer – “en enorm lavasuppegryde” 400 kilometer dyb – som fra Skagen til Kruså. Denne enorme beholder af smeltede stenmasser er skyld i vulkanudbrud ca. hvert femte år et eller andet sted oven over på jordens overflade og danner nyt land og bygger Island større, og hver gang pladerne rykker sig lidt, mærker man det som et jordskælv på jordens overflade.

I 1915 var den tyske forsker Alfred Wegener en af de første, der ved at kigge på et verdenskort havde lagt mærke til, at jordens kontinenter passede sammen som brikker i et puslespil. Vi skal helt frem til 1960-erne, hvor vi blev klar over, at det nu også måtte være sådan, og et af de tydeligste beviser ser man med det blotte øje på Island. Specielt efter Surtseys dannelse i 1963 og senere udbruddet på Heimaey i 1973, da man oprettede det Store Nordiske Vulkanologiske Institut i Reykjavik, og herfra holder man nu hele Islands undergrund under opsyn, hvilket er vigtigt, da der kan opstå nye vulkansprækker så godt som overalt.

Ragnarok i år 1973

Klokken var lidt over 23 den 22. januar 1973, da det sidste lys slukkedes i familien Haraldur Hannessons hus, der lå nærmest den gamle vulkan Helgafjeld på Heimaey, den eneste beboede af Vestmannaøerne. Omtrent kl. 1.55 om natten løftede fru Hannesson sit hoved fra puden. Hun var ikke straks klar over, hvad der havde vækket hende, indtil hun så et mørkerødt flammeskær gennem vinduet. Hurtigt kom hun ud af sengen, mens hendes mand stadig sov dybt. Hun skyndte sig neden under til telefonen. Hun drejede nul. Der gik en halv snes sekunder, inden røret blev taget i den anden ende. “Det brænder et eller andet sted herude på helgafjeld, dvs. Det Hellige Fjeld, jeg kan se ildfontæner fra mit soveværelsesvindue. Fru Hannesson var forbavsende rolig. Hun havde næppe slået alarm, før den første brandsprøjte var på vej. Således blev det fru Hannesson, der uden at vide det, slog alarm om vulkanudbruddet. Brandslukningsfartøjerne satte kurs mod det formodede brandsted med hylende sirener og fandt selve jorden brændende. Vulkanen Helgafjeld var vågnet op efter mere end 5000 års søvn og havde åbnet en to kilometer lang sprække i jorden og fra 40 skorstene sprøjtede glødende lavafontæner højt til vejrs. Voldsomme eksplosioner sendte store klippeblokke til vejrs sammen med vulkansk aske og pimpsten, dvs. lavaskumsprøjt, der nu faldt buldrende og bragende ned over folks hustage i byen på Heimaey.

Mennesker mod naturen på Heimaey

Evakueringen fandt gnidningsløst sted, tre højgravide kvinder faldt om i gaderne og fødte børnene midt på fortovet – de lever i bedste velgående i dag. Ved 9-tiden næste morgen var de godt og vel 5.000 indbyggere evakueret i fiskerkuttere til Reykjavik. Allerede det første døgns tid efter udbruddets start vendte skibene tilbage for at transportere bohave, møbler, fiskegrej og alt af værdi væk fra øen. Der var pendulsejlads en uges tid mellem Reykjavik og Heimaey. Man frygtede bl.a. for, at havneindsejlingen skulle lukkes af den nye fremadvæltende lavastrøm. Det skete heldigvis ikke.

For første gang i historien er det lykkedes for mennesker at standse en halvstørknet tyktflydende lavastrøm, men det kan kun gøres, når de rette betingelser er til stede. Ved at komme iskoldt vand fra det nærliggende ocean på den i forvejen efterhånden afkølende lavastrøm, som herved dannede en barriere mod den nye fremadvæltende lavastrøm bagved igen. Derved kunne man ændre lavaens retning.

Hjemme igen

Mange hævdede bagefter, at øen aldrig mere ville blive beboet, da flere hundrede huse var dækket af aske og lava, men man tog fejl. Vulkanen faldt til ro igen i juni samme år, og godt 4.600 ud af de lidt over 5.000 indbyggere flyttede tilbage til den vigtigste og rigeste af Vestmannaøerne med de så livgivende fiskeribanker. I dag – næsten 41 år efter udbruddet – hedder det: “Er du født før udbruddet eller efter udbruddet?”. Vulkanen har givet gratis jordvarme til byen og varmt vand og en nu langt bedre smal havneindsejling, så de kolde Atlanterhavsstorme om vinteren ikke kan ødelægge skibene. Over den lange vulkansprække, der opstod den uhyggelige vinternat i 1973, blev der ved udbruddet opbygget en ny vulkankegle. “Ildfjeld” er den døbt – en ca. 200 meter høj bjergkegle, og med mine gæster bestiger vi selvfølgelig krateret og samler lavastøv og -sten med hjem til de potteplanter, der ellers ikke vil gro. Vulkansk jord er jo yderst frugtbar. Island ligger normalt for langt oppe i Atlanterhavet til, at jorden er frugtbar på stedet. Men prøv at tage den med hjem og brug den til potteplanterne. Prøv det! Jeg lyver ikke.

Heimaey blev 20 % større efter udbruddet, da den nye lava tilførte øen nyt land.

Vulkaner har kvindenavne

Alle islandske vulkaner har kvindenavne. Normalt kigger kvinder vredt på mig, når jeg siger det i mine foredrag, men sagen er, at det er en kvindes lod at føde et barn – og det svarer til det nye frugtbare land. Jorden er identisk med kvinden, frugtbarheden og det skønne. Kvinden er selve jorden. Det ser vi i den græsk-romerske gudemythologi – ja over hele jorden. Vulkanbjerge er skønne og guddommelige som kvinder. Uden kvinder eller vulkaner var vi intet. Den ældste jordskorpe er skabt af størknet lava fra vulkaner. Ilten som er dannet i jordens atmosfære, og havet i verdenshavene gennem millioner af år, er kommet ud af vulkanerne som gasser. 90 % af vores menneskekroppe består af vand og mineraler, som intet levende kan undvære. Atlanterhavssprækken, der går nede på bunden af Atlanterhavet, og som Island ligger ovenpå, går jordkloden rundt syd om Afrika, gennem det Indiske Ocean og op gennem Stillehavet. Her siver vulkanske gasser ud med opløste mineraler i sig, og den ældste form for liv på jordkloden hævdes nu af flere og flere at stamme fra disse såkaldte “sorte skorstene”.

Intet levende liv på jorden uden vulkaner eller kvinder, og så behøver vi ikke sige mere om det. Alle islandske vulkaner har kvindenavne, Hekla, Katla, Laki Krafla, Helgafjeld, Surtsey osv.

For mig er den skønneste af alle islandske vulkankvinder Hekla (navnet kommer egentlig af hætte, fordi der altid hænger en hættesky over vulkanens top), som jeg første gang så en sommeraften i 1974. Jeg husker det som var det i går.

Citat fra Henning Andersens bog “Hekla Islands Dronningevulkan”:

“Hver gang jeg ser Heklafjeldet, da drages jeg mod dig du smukke kvinde
din ild du gemmer i dit dyb.
Indtil en skønne dag måske”….

Når Hekla har sine store udbrud, dannes der op til 75.000 kubikmeter aske pr. sekund. Dette siger noget om de enorme kræfter, der eksisterer i en eksplosiv vulkan som Hekla.

Jules Verne i “Rejsen til Jordens Indre” fra 1864:

“Stig ned i Snefellsjøkelens krater, som skyggen af Scartaris kærtegner før den første juli, og dristige rejsende, du vil nå frem til Jordens midte. Det gjorde jeg. Arne Saknussemm”.

Den mest urealistiske af alle Jules Vernes bøger, men romantisk og elskelig. Varme og trykforhold i det indre af jorden vidste man ikke meget om, da Jules Verne skrev sin roman.

Om Islands og Surtseys dannelse.

“Dybt nede på Atlanterhavets bund skete der noget for 40 millioner år siden. Det var før der var mennesker på jorden. Langs denne linje eller sprækkezone, åbnede der sig en bred spalte, hvorfra der strømmede rødglødende lava ud. Da lavaen var ca. 1100 grader varm, sendte den søjler af damp op gennem de adskillige tusinde meter havvand. Der stod skyer af vanddamp op over det urolige Atlanterhavs overflade. En skønne dag, som årmillionerne gik, nåede de mange lavaudbrud havoverfladen, og en klump sort nystørknet lava stak sit våde klippehoved op af havet. Moder Jord havde nået havets overflade. En fugl fløj tilfældigt henover lavaklippen og tabte en klat, og livet begyndte”…

Her skabes Europa…

Surtsey

På samme måde i årene 1963-67 blev verden vidne til, at en ny ø, Surtsey blev dannet syd for Vestmannaøerne. Tidligt om morgenen så forbisejlende fiskerkuttere damp- og røgskyer stige op foran næsen af deres skibe og døde kogte fisk lå i havet. I løbet af en time stod høje dampskyer op og en undersøisk vulkan var i udbrud og dannede en flere hundrede meter høj ø af det udslyngede aske- og lavamateriale. Surtsey, efter “Surtur, der bringer sit ild- og flammesværd med sig gennem Ragnarok og udsletter alt”, blev øen døbt. I dag er øen forskningsområde, og ingen må gå i land – bortset fra forskere, der skal betragte livets opståen på en nyfødt ø.

Islændingene

Jeg kan ikke skrive om Island uden at nævne de brave islændinge, som jeg siden 1974 er kommet til at sætte stor pris på, fordi de kan og tør gøre det, som vi andre normalt har svært ved. Noget af det første jeg i sin tid lagde mærke til ved dem var deres lovlydighed. Man tager pænt sine sko af, hvis man kommer på besøg i et hus. Hvad skal de også med det med de priser og lønninger, de har? 300.000 mennesker på en lavaø, der er næsten tre gange så stor som Danmark rent arealmæssigt. Når en islænding har oparbejdet et firma i ca. 10 år, og det går godt, sælger han det ofte, går ned i sin bank og siger: “Kan jeg låne 100 millioner?”. Bare for at prøve noget nyt. Som et fuglepar, der skubber deres unge ud af reden på den stejle klippeskrænt, hvorfra den så enten falder ned og dør – eller kan flyve med det samme. De er venlige, men bestemte. Jeg husker, da jeg engang som guide kørte Island rundt med en gruppe danske pensionister, hvor den ene kastede en tændstik i den øde lavamark. Min islandske chauffør gik hen og samlede den op og sagde stille: “Sådan gør vi ikke her”.

Islændingene er glade for, at danskerne har givet dem deres håndskrifter tilbage igen. I 1600-tallet var København Islands hovedstad, og de havde intet andet fra deres fortid end håndskrifterne. Forholdet blev tydeligt forbedret til Danmark. I dag taler man om, at hvis der skal holdes et møde mellem israelere og arabere, vil Hekla islændingene gerne gøre det som i 1986, hvor Gorbatjov og Reagan mødtes.

Endelig arbejder islændingene hårdt. Både mænd og kvinder med små børn. Ofte 40 timer om ugen. Der er dyrt, og de er ikke bange for at bruge penge. Bøger koster mere end her, men de køber flere og læser mere, end vi gør her i Danmark. Det har noget at gøre med de lange vinternætter, hvor man fra gammel tid har læst bøger, generation efter generation. Fremmedord vil man heller ikke finde sig i sniger sig ind i det islandske sprog. Man holder fast i sin kultur.

“Jeg kan – jeg vil – jeg gør” islandsk citat.
“Det skal nok gå alt sammen”…

En dyb finanskrise eller et vulkanudbrud kan ikke slå en islænding af pinden.

“Hvorfor så stort ståhej for aflyste fly”…

Fordelene dominerer og overvinder frygten for naturkræfterne. 90 % af alle islandske hjem opvarmes af geotermisk energi.

Copyright: www.vulkaneksperten.dk
Øget sandsynlighed for et udbrud i Island igen i de kommende dage.

Lava fra udbruddet 8. februar 2024. Foto: Birgir Vilhelm Óskarsson/The Icelandic Institute of Natural History.

Øget sandsynlighed for et vulkanudbrud i de kommende dage.

Forhøjede fareniveauer i en opdateret farevurdering.

27.2.2024

Opdateret 27. februar kl. 13:00 UTC

 • Akkumuleret magma under Svartsengi når samme mængde som før tidligere udbrud.
 • Et udbrud kan starte med meget kort advarselstid, endda mindre end 30 minutter.
 • Forhøjede fareniveauer i en opdateret farevurdering på grund af forestående udbrud.
 • Placeringen af ​​udbrud er højst sandsynligt i området mellem bjerget Stóra-Skógfell og bjerget Hagafell.
 • Farevurderingen tager ikke højde for vejrforhold eller andre faktorer, der kan påvirke risikoen for at være inden for farezonerne.
 • Det er muligt, at der sker et digeindbrud, uden at det resulterer i et vulkanudbrud

 

Modelberegninger tyder på, at omkring 7,6 millioner m 3 magma er blevet genopladet i Svartsengi-reservoiret. I betragtning af forstadier til tidligere vulkanudbrud i Sundhnúkar-kraterrækken, øges sandsynligheden for et vulkanudbrud, når volumenet af magma når 8 – 13 millioner m 3 . Hvis magmaophobningen fortsætter i samme hastighed, skulle mængden nå den nedre grænse i morgen (27. februar ).

Graph_mogi_20240226_da--003-

Seismisk aktivitet er steget en smule siden sidste weekend og har været mest fremtrædende lige øst for Mt. Sýlingarfell. Placeringen af ​​den seismiske aktivitet er i et område, der anses for at være den østlige spids af magma-reservoiret, som er centreret under Svartsengi-Þórbjörn-området. Den nuværende seismicitet svarer til den observerede dage før tidligere vulkanudbrud i området.

Kort-26022024

Derfor har IMO opdateret farevurderingen for uroområdet. Øget sandsynlighed for et vulkanudbrud og relaterede farer påvirker vurderingen. Fareniveauerne er blevet hævet i flere zoner. Selvom farven på Zone 4 – Grindavík – forbliver uændret, er farerne dér øget på grund af muligheden for lavastrømme. Det samme gælder for Zone 1 – Svartsengi.

Hazard_map_IMO_26feb_2024

Ingen væsentlig deformation i Grindavík er blevet detekteret af GNSS eller satellitdata. Det er dog sandsynligt, at nye fejl vil blive afsløret, når sneen smelter eller nedbør får jord, som kan dække forkastninger, til at blive skyllet væk.

 

 

Sandsynlige scenarier

Hvis der opstår et udbrud, vurderer forskerne, at magma højst sandsynligt vil forplante sig fra reservoiret under Svartsengi-Þórbjörn-regionen mod Sundhnúkur-kraterrækken, hvilket resulterer i lava-springvand og lavastrømme i området mellem Stóra-Skógfell og Hagafell. Det primære signal for stigende magma er en pludselig stigning i seismisk aktivitet med mange lokaliserede jordskælv af lille størrelse. I betragtning af de tidligere vulkanudbrud i området, kan et udbrud starte med meget lidt advarsel (mindre end 30 minutter), afhængigt af hvor magma når overfladen på Sundhnúkur-kraterrækken. 

 

 

På et samfundsmøde afholdt i dag med beboere i Grindavík præsenterede IMO resultater fra lavastrømsmodeller, der viser scenarier, der anses for at være sandsynlige, og som blev forklaret før sidste weekend.

De præsenterede modellerede resultater viste estimeret lavastrøm fra to separate eruptive sprækker placeret på Sundhnúkur-kraterrækken. Lavastrømsmodellerne forudsiger ikke opførselen af ​​det næste vulkanudbrud. Modellerne bruges kun til at forudsige mulige lavastrømningsbaner fra forskellige placeringer af eruptive sprækker.

Mange faktorer påvirker en lavastrøm: placeringen og længden af ​​den eruptive sprække, volumen af ​​udbrudt materiale, topografi af landoverfladen og om der dannes kratere eller lavalapper.

Disse modellerede scenarier forudsiger lava, der strømmer fra en 800 m lang eruptiv sprække med en konstant ekstruderingshastighed på 600 m 3 /s. Sprækkerne er vist på kortene som sorte streger.

Disse modellerede resultater nedenfor er derfor kun 2 eksempler for Sundhnúkar kraterrækken, men lavastrømmens adfærd i det næste vulkanudbrud kan være meget forskellig afhængig af hvor præcist en sprække åbner på overfladen og hvor lang den vil være. Et mindre skift i placeringen kan ændre lavastrømmens vej betydeligt.

 

 

Udbrud mellem Sýlingarfell og Stóra-Skógfell – Som skete den 18. december 2023 og den 8. februar 2024. 

 • Precursor: Pludselig, lokaliseret og intens seismisk aktivitet med små jordskælv. Deformation over magmadiget (hvis et dige er trængt ind) og Svartsengi magmareservoiret 
 • Meget kort advarselstid (mindre end 30 minutter), fordi en ny digeudbredelse muligvis ikke er nødvendig for at magma når overfladen. 
 • Lava når Grindavík vej på mindre end 4 timer.

LavaFlowMap_20240226_fissure1_6hrs_DA

 

Udbrud af Hagafell – Som sket den 14. januar 2024.

 

 • Forløber: Seismisk aktivitet med små jordskælv på Sundhnúkur-kraterrækken, der starter nær Sýlingarfell og migrerer sydpå. Deformation over magmadiget og Svartsengi magmareservoiret
 • Sandsynligvis varslingstid er cirka 1-3 timer fra opdagelsen af ​​de første jordskælv til starten af ​​et udbrud.
 • Lava når lavabarriererne omkring Grindavík inden for 1 time.
 • Magma-indtrængen, som når syd for Hagafell, vil sandsynligvis forårsage betydelige fejlbevægelser i Grindavík

LavaFlowMap_20240226_fissure7_6hrs_DA

 

Udbrud inde i lavabarriererne omkring Grindavík

 

 • Seismic activity with small magnitude earthquakes on the Sundhnúkur crater row, starting near Sýlingarfell and migrating south. Deformation over the magma dike and the Svartsengi magma reservoir
 • Probable warning time is between approximately 1-5 hours from the detection of the first earthquakes until the start of an eruption.
 • It is possible that an eruptive fissure/s will open within Grindavík or the region just north of here (inside the barriers). Similar activity occurred on the 14th of January when a volcanic fissure opened just inside the outer perimeter of the town approximately 4 hours after an onset of the eruption near Hagafell.
 • Magma intrusion, which reaches south of Grindavík, will cause significant fault movements in Grindavík.

The Icelandic Meteorological Office and the University of Iceland have compiled material that describes the Volcano-tectonic reactivation of the Reykjanes Peninsula since 2019. See here .


 

Updated 23. February at 15:00 UTC

 

Model calculations indicate that approximately 5 million cubic meters of magma had recharged to the Svartsengi reservoir as of the 22 February. Considering the trend observed prior to previous volcanic eruptions in the Sundhnúkur crater row, the likelihood of an eruption is very high once the volume reaches between 8-13 million cubic meters (derived from joint InSAR-GNSS models). Based on the results of the model calculations, this could occur early next week if magma accumulation continues at the current rate.

It should be noted that there is a degree of uncertainty in this interpretation, and it cannot be assumed that the behaviour will be identical to the past eruptions here. Also, as the magma plumbing system evolves, we cannot rule out the possibility that the volume of magma required to trigger a new diking event and/or eruption may become reduced.

Additionally, there is a possibility a new dike intrusion occurs within this region without resulting in a volcanic eruption.

 

 

Graf23022024

 

 

 

Figure: The graph displays a comparison of the volume of magma accumulated beneath Svartsengi before the magma flowed towards the Sundhnúkur crater row during the recent dike intrusions and eruptions that occurred between December 2023-February 2024. The volume is calculated by a model based on GNSS data and is subject to uncertainty. Significant variations can also be observed between consecutive days. The current magma accumulation status as of February 22 is marked by the purple line. The red line shows the amount of magma accumulated before the major diking event beneath Grindavík on November 10th.

 

 

 

If an eruption occurs, scientists estimate that magma will most likely propagate from the reservoir beneath Svartsengi towards Sundhnúkur crater row, resulting in lava fountaining and lava flows in the area between Stóra-Skógfell and Hagafell. The primary signal of ascending magma is a sudden increase in seismic activity with many localized, small magnitude earthquakes. Considering the previous volcanic eruptions in the area, an eruption could start with very little warning (less than 30 minutes), depending on where magma reaches the surface on the Sundhnúkur crater row.

 

Likely scenarios

Eruption between Sýlingarfell and Stóra-Skógfell – As occurred on December 18, 2023 and February 8, 2024.

 • Precursor: Sudden, localized, and intense seismic activity with small magnitude earthquakes. Deformation over the magma dike (if a dike is intruded) and the Svartsengi magma reservoir 
 • Very short warning time (less than 30 minutes) because a new dike propagation may not be required for magma to reach the surface. 
 • Lava reaches Grindavík road in less than 4 hours.

Eruption by Hagafell – As occurred on January 14, 2024.

 • Precursor: Seismic activity with small magnitude earthquakes on the Sundhnúkur crater row, starting near Sýlingarfell and migrating south. Deformation over the magma dike and the Svartsengi magma reservoir
 • Likely warning time is approximately 1-3 hours from the detection of the first earthquakes until the start of an eruption.
 • Lava reaches the lava barriers around Grindavík within 1 hour.
 • Magma intrusion, which reaches south of Hagafell, will likely cause significant fault movements in Grindavík

Eruption inside of the lava barriers around Grindavík

 • Seismic activity with small magnitude earthquakes on the Sundhnúkur crater row, starting near Sýlingarfell and migrating south. Deformation over the magma dike and the Svartsengi magma reservoir
 • Probable warning time is between approximately 1-5 hours from the detection of the first earthquakes until the start of an eruption.
 • It is possible that an eruptive fissure/s will open within Grindavík or the region just north of here (inside the barriers). Similar activity occurred on the 14th of January when a volcanic fissure opened just inside the outer perimeter of the town approximately 4 hours after an onset of the eruption near Hagafell.
 • Magma intrusion, which reaches south of Grindavík, will cause significant fault movements in        Grindavík.

 

Although there is clear indication of uplift in the Svartsengi-Þórbjörn area (related to magma recharge of this reservoir) this does not mean that it is the most likely location for an eruption to start. This is because the magma reservoir is currently failing on its northeastern edge feeding dike propagations which are initiated between Stóra-Skógfell- and Sundhnúkur crater row.  In a scenario where magma ascends towards the surface directly from the Svartsengi reservoir, it is estimated that the first signs of magma migration would be detected 4-7 hours before magma reaches the surface.

Please note that these scenarios are based on interpretations of the latest data and the observed development of the previous events at the Sundhnúkur crater row area. Uncertainty must be accounted for in this interpretation, as it is only based on few events.

 


 

Updated 23. February at 9:30 UTC

 

Seismic activity in the unrest area north of Grindavík remains minimal. About 20 small earthquakes have been detected on a 24-hour basis for the past days.

Magma accumulation beneath Svartsengi continues and the pace of the accumulation has been quite steady. This is a similar trend as has been observed prior to the previous volcanic eruptions.

The event which started at the end of October 2023 with an inflation at Svartsengi thus continues. Whilst magma accumulation persists, another volcanic eruption is expected in similar areas as before.

Should magma accumulation continue at current pace, the amount will reach a threshold believed necessary to trigger a dyke propagation and even an eruption, by next week. The amount of magma accumulated beneath Svartsengi before previous eruptions is estimated to have been 8-13 million m3. New model calculations are underway to obtain a better understanding of how much magma has now been accumulated.

At the moment, it is not considered necessary to raise the hazard level in the area and thus the hazard assessment issued by IMO remains unchanged.

The hazard assessment will be updated Monday 26th of February and should the development continue at similar rate as now, hazard levels in zones will be raised as more magma will be accumulated and thus there is a higher likelihood of an eruption.

Hazard_map_IMO_22feb_2024

(Click on the map to see it larger)

 

Updated 20. February at 11:00 UTC

 

The Icelandic Meteorological Office has issued an updated hazard assessment map following the decision of the National Police Commissioner to repeal the order of a temporary evacuation from Grindavík, taking effect on the 19th of February, and due to the decision of the Police Commissioner in Suðurnes regarding changes in access restrictions for both individuals as well as business operations.

An updated hazard assessment map is valid from 20th of February at 7AM, which is the same time as the decision of the Police Commissioner in Suðurnes goes into effect.

In the latest version of IMO’s hazard assessment map, Zone 7 has been added in consultation with Civil Protection. Nesvegur road is within Zone 7, which is currently more used to access Svartsengi and Grindavík. Hazards present in Zone 7 are fault movements and sinkholes. Colour code of other areas remain unchanged from previous hazard map.

Read here about the decision of the Police Commissioner in Suðurnes. (Icelandic).

As before, the map shows assessment of hazards currently at hand, as well as hazards which might occur with short notice. An assessment has only been made for hazards within the defined Zones, but hazards can also be present outside of them.

Hazard_map_IMO_20feb_2024

 

Updated 15. February at 16:00 UTC

 

Land uplift at Svartsengi area continues at similar trends and rates as has been detected following dyke propagations from there.

 Model calculations based on GPS data suggest that magma accumulation from the end of the eruption 9th of February until yesterday, 14th of February, is about 2 million m3. It was estimated that when the eruption began on the 8th of February, about 10 million m3 of magma propagated from Svartsengi towards Sundhnúkur crater row. If magma accumulation continues at same rate, a total of 10 million m3 will be accumulated by the end of February or beginning of March, by which time likelihood of dyke propagation and volcanic eruption will increase significantly. These model calculations are based on GPS data but will be updated when new satellite data comes in.

Seismic activity in the western parts of mt. Fagradalsfjall continues with about 80 small earthquakes of magnitudes 1.5 or smaller detected since 12th of February. The depth of the earthquakes under the western part of mt. Fagradalsfjall is at 6-8 km. The area remains closely monitored but at the moment deformation data do not show signs of magma accumulation.

An updated hazard map has been published. It is valid until 22nd of February unless developments call for a re-evaluation. The main changes are that likelihood of eruptive vents opening has decreased in all Zones. Likelihood of sinkholes and fault movements are still considered high in Zone 4 (Grindavík). Please note that the hazard zones are active, and changes can occur with short notice. Furthermore, hazards can be present outside of the specified hazard zones, such as the faults that formed on the 10th of November 2023 west of Grindavík (see faults on map).

Hazard_map_IMO_15.feb_2024

(Click on the map to make it larger)

 

Updated 12. February at 16:00 UTC

 

IMO has updated the hazard assessment according to the development of the eruptive activity. Changes have been made to the hazard assessment for some hazards within zones. 

The overall hazard assessment for the area remains unchanged from the last map. There is still considered to be a sinkholes and fault movementsn area 4 (Grindavík).

Hazard_map_IMO_12feb_2024

(Click on the map to make it larger)

The hazard assessment map is valid until Thursday, 15 February, unless changes in activity calls for a re-evaluation.   


 

Updated 12. February at 14:30 UTC

 

Inflation has started again at Svartsengi after having subsided following the eruption which started 8. February. Inflation rate is about 0.5-1.0 cm/day which is in similar to the rates detected prior to last eruptions. Magma thus continues to accumulate in the magma reservoir beneath Svartsengi. It is therefore highly likely that the cycle continues in a few weeks with another dyke propagation and a volcanic eruption.

SENG-12022024

Time series from the GPS station Svartsengi (SENG) since 11th of November 2023 in the north, east and vertical directions (top, middle and bottom images, respectively). The bottom time series show land uplift in millimetres and yesterday’s datapoint (11th of February) is shown with a green dot. The red vertical lines are timings of the last three eruptions (18th of December 2023, 14th of January 2024 and 8th of February 2024).

Since noon of 8. February, seismic activity in the area north of Grindavík has been minor, about 50 small earthquakes have been detected, all of which were around or less than M1.0. A small seismic swarm has been ongoing in the western parts of Mt. Fagradalsfjall with about 100 earthquakes detected, mostly M1 events or smaller. Minor swarms in the Fagradalsfjall area have occurred frequent for the past weeks, the depth of the earthquakes is at around 6-8 km.

 

Updated 9. February at 15:30 UTC

 

No eruptive activity was observed in a drone-flight over the eruptive site carried out at noon today (9 February) by the Special Unit of the National Police Commissioner. This suggests that the eruption is ending. Volcanic tremor is no longer being detected on seismic sensors.

IMO has updated the hazard assessment according to the development of the eruptive activity. Changes have been made to the hazard assessment for some hazards within zones. Hazards due to opening of volcanic fissures has decreased, but hazards due to gas pollution are still considered to be likely by the lava flow front. Hazards due to lava flow is still in place, as lava lobes can burst out from the lava flow front. Hazards due to sinkholes and fault movements are still considered high in Zone 4 (Grindavík).

Hazard_map_IMO_09feb_2024

(Click on the map to see it larger)

The hazard assessment map is valid until 15:00 on Monday, 12 February, unless changes in activity calls for a re-evaluation.   


 

Updated 9. February at 13:00 UTC

 

Volcanic tremor has significantly decreased since yesterday (8th of February). The decrease was detected shortly after noon yesterday alongside decreased eruptive activity on the volcanic fissure and activity became more confined in separate craters. Temporary increases of the volcanic tremor were noted last evening, which coincided with increased volcanic activity in the craters. During the night, the activity decreased further and between 7 and 8 this morning, two eruptive craters were active. For the past hours no lava fountaining has been observed on web-cameras but activity within the craters might still be ongoing.

Satellite radar image taken at 14:56 yesterday shows surface subsidence of 10 cm in Svartsengi area, north-west of mt. Þorbjörn, when magma flowed from there towards Sundhnúkur crater row. Model calculations based on these data suggest that about 10 million mof magma has flowed from the magma reservoir beneath Svartsengi towards the eruption site at Sundhnúkur crater row. 

Bylgjuvixlmynd-09022024

(Click on the Insar Satellite Image to make it larger)

Seismic activity at the eruptive site has been minor during the past 24 hours. About 40 earthquakes have been detected there, all around or smaller than M1.

Volume estimates of the erupted lava from the start of the eruption at 6:02 until 13:00 yesterday (8th of February) is about 15 million m3, which corresponds to an average extrusion rate of 600 m3/s during the first seven hours (data provided by Icelandic Institute of Natural History and Landmælingar Íslands).

Although the eruption has significantly decreased it is still too early to declare if it has come to an end. IMO maintains a 24-hour watch and keeps a close eye on the area. An updated hazard assessment will be published later today.


 

Updated 8. February at 17:15 UTC

 

The vigor of the eruption continues to decrease. The eruptive activity is currently on two or three locations on the eruptive fissure. The explosive activity which began between 13 and 14 o‘clock is now mostly over, but minor convective clouds rise from some parts the fissure.

Synchronously with the decreasing vigor of the eruption, the deformation signals detected at the dyke area diminished, indicating that magma is no longer ascending under as much pressure as before. Soon after the onset of the eruption, seismic activity decreased significantly and has remained minor thus far. About 20 small earthquakes have been detected over the dyke since 08:00 this morning.

The map shows outlines of the lava flow as it was seen on a satellite image taken at 12:31 today (Thursday 8th– of February). The satellite image shows that lava flowed furthest about 4.5 km to the west from the eruptive site. For comparison, the lava flow field which formed in the eruption on the 18th of December 2023 is also shown on the map. Today ‘s lava flows partly over the lava flow formed in December 2023.

20240208_1231_iceye_hraunkort

(Click on the map to make it larger)

IMO has updated the hazard assessment map considering the process of the eruptive activity. Changes have been made to the hazard assessment for some hazards within zones. However, these changes do not influence the overall hazard assessment for the zones. The new lava flow field has also been added to the map. The hazard assessment map is valid until 19:00 tomorrow, Friday 9th of February 2024, unless development in activity calls for a re-evaluation.

Hazard_map_IMO_08feb_2024_KL16

 

(Click on the map to make it larger)

Updated 8. February at 14:25 UTC

 

The vigor of the eruption is decreasing. The activity is now mainly on 3 locations on the eruptive fissure which opened this morning. This is not unlike the process observed in the eruption 18th of December 2023, when the activity was confined to a few craters few hours after the onset of the eruption.

A conspicuous, dark plume rises from one part of the eruptive fissure. This is likely due to magma interaction with groundwater which results in a slight explosive activity where white plume of steam mixes with dark volcanic plume.

It seems that tephra does not travel far from the eruptive fissure at the moment. The volcanic plume is dispersed towards south-west.

Gosmokkur_Sersveitin_1352

Photo taken towards north-west. (Photo: Special Unit of the National Police Commissioner).


 

Updated 8. February at 12:20 UTC

 

Geodetic data suggest that deformation has decreased significantly in the dyke area. Therefore, probability of new eruptive fissure openings has decreased. 

IMO has received notifications of tephra fall in Grindavík. 

Gjall_Sersveitin_Grindavik_08020224Tephra is frothy and vesicular material which forms when splashes of lava cool quickly in the air in the lava fountaining activity. This process took place when an eruptive fissure opened this morning (8th of February 2024). Due to the tephras‘ vesicularity and lightness it can be transported far within the volcanic plume with wind. It falls in Grindavík now, 3-5 km from the source of formation due to the height of the lava fountains, north-easterly wind-direction, thermal upwelling from the lava and low air temperature.

Tephra is a synonym for all airborne, solid, eruptive materials, regardless of size an type. Tephra formation is well known in Iceland, such as in the explosive eruptions in Grímsvötn 2011 and 2004, and Eyjafjallajökull 2010. In explosive eruptions, the lava is more fragmented in the air an produces finer-grained tephra but tephra can also be produced in effusive eruptions such as is now ongoing on the Reykjanes peninsula. In effusive eruptions, the majority of tephra is deposited close to the vent and thus is not well detectable outside of the lava flow field. In May 2021, when lava fountaining was most active in the eruption in Fagradalsfjall, large pieces of tephra (up to 10 cm in diameter) fell at about 1 km distance from the eruptive source.

Tephra is sharp as glass and thus should be carefully handled. Windscreen wipers should not be used to remove tephra from vehicles as it will scratch the glass. Tephra should rather be blown or washed off with water of windows and similar surfaces.

Gas dispersion

 

Weather forecast for gasdispersion from the volcanic site is north-easterly winds, 4-8 m/s today (Thursday), thus gas is dispersed towards south-west. Decreasing wind speed tonight which can cause gas concentrations to build up at the volcanic site. Easterly and south-easterly winds, 5-10 m/s after noon tomorrow (Friday), causing gas to be dispersed to the west and north-west, towards Keflavík.

Gasdreifing-08022024

 

Updated 8. February at 11:40 UTC

The Icelandic Met Office has updated the hazard map for the area. The hazard level has increased in all areas due to the eruption.

Hazard_map_IMO_08feb_2024_up

Updated 8 February at 7:50 UTC

 

At 5:30 this morning an intense seismic activity started north-east of mt. Sýlingarfell. Around 30 minutes later, a volcanic eruption started at the site.

The eruptive fissure lengthened both towards north and south during the first minutes.

The first images from the Icelandic Coast Guard’s surveillance flight  suggest that the eruption takes place at a similar location as the eruption on the 18th of December 2023. The eruptive fissure is approximately 3 km long, from mt. Sundhnúkur in the south and stretches towards the eastern part of mt. Stóra-Skógfell. Lava flows mostly towards west at the moment and the flow seems to be slightly less than at the start of the 18th of December eruption.

 

The lava fountains reach about 50-80 m height and the volcanic plume rises about 3 km above the eruptive fissure. 

 

Midill--2-

Image from the Icelandic Coast Guard’s surveillance flight. Mt. Stóra-Skógfell in the foreground and the lights at the Svartsengi power station to the right. (Photo: Björn Oddsson).

 

Updated 5 February 16:00 UTC

 

Ongoing magma accumulation beneath the Svartsengi-Þorbjörn area continues, even though the rate of inflation has decreased slightly in recent days. Similar processes were observed before the previous dyke intrusions and eruptions north of Grindavík in January 2024 and December 2023. According to updated geodetic models based on satellite and GNSS data covering the interval from 16 January to 5 February, the volume of magma recharge to the Svartsengi reservoir is now estimated at about 9 million m3. From geodetic modelling of the January 2024 intrusion and eruption, it is estimated that approximately 9 to 13 million cubic meters of magma flowed from the Svartsengi magma reservoir, feeding the eruption that began near Hagafell on 14 January. Therefore, the estimated volume of magma recharge has now reached the lower limit of the amount believed to have been tapped in January. Consequently, there is an increased likelihood of a new magmatic dyke intrusion and ensuing volcanic eruption in the coming days to weeks.

Since last Friday, nearly 200 earthquakes have been measured in the area north of Grindavík, most of them around or below magnitude 1 at depth of 3-4 km. The largest earthquake occurred on the morning of Sunday, 4 February, near Sundhnúkur, and was a M2.2 at a depth of approximately 6 km.

The IMO continues to closely monitor the area, and the current hazard assessment map remains valid until 3:00 PM on 8 February, if there are no changes in activity.

05022024-insar-

Latest satellite radar comparison, showing ground surface changes between 23 January and 4 February 2024. Red shading show the area of maximum inflation and grey shading shows area where measurements were not possible due to variations in snow cover between images.

 

Updated 1 February 17:00 UTC

 

Models based on GPS data, reviewed this morning (1 February) by scientists from the Icelandic Meteorological Office and the University of Iceland, indicate that approximately 6.5 million cubic meters of magma has accumulated beneath the Svartsengi region. According to this assessment, magma will soon reach the same volume as drained during the January 2024 eruption. Therefore, the timescale for the next eruption could be within two weeks or possibly days. This means that the likelihood of a magma intrusion, and a volcanic eruption, have increased.

There is no absolute certainty that the warning time ahead of the next intrusion or eruption will be the same as 14 January, which was about a five-hours’ notice from the beginning of the earthquake swarm until the eruption began just south of Hagafell. The warning period for the eruption between Stóra-Skógfell and Sundhnúkur on 18 December last year was about 90 minutes, and that eruption occurred approximately at the mid-point of the (now solidified) magma intrusion beneath the Sundhnúksgígar crater row. With repeated lateral magma intrusions, it is likely that the pathway for magma propagation to the surface will be easier, resulting in less seismicity. However, rapid movements of magma are always accompanied by increased micro-seismicity. We assess that the minimum warning time would be one-hour ahead of a volcanic eruption, and that the most likely pathway would be along the fissures from the magma intrusion on 10 November last year.

Seismic activity has been similar over the past week. Nearly 200 earthquakes have been measured in the area between Stóra-Skógfell and south of Hagafell in the past seven days. Most of these earthquakes were minor, under 1.0 in magnitude, at a depth of 2 to 5 km. The largest earthquake registered magnitude 1.8, and it was located about a kilometre south of Hagafell.

The Icelandic Meteorological Office has issued an updated hazard assessment map. The main changes are that zone 3 (Sýlingarfell – Hagafell) has been upgraded to red (high hazard), and zones 2 and 6 have been upgraded to amber (considerable hazard). Grindavík (zone 4) remains unchanged at a considerable level of hazard.

 

The overall assessment for each zone is based on a combined evaluation of seven types of hazards that could occur within individual zones. The list on the map shows hazards within the zones that are rated as “considerable”, “high,” or “very high”. Hazards rated as “high” or “very high” are highlighted in bold.

 

Skjamynd-2024-02-01-164955

 

It should be noted that although the overall hazard assessment for Grindavík remains the same as last week, the lava-flow hazard is now assessed as high. The hazard of sinkholes opening over fissures within Grindavík is still rated as very high.

Updated 25 January 17:30 UTC

 

Inflation continues at Svartsengi. Over the past few days, the land has been rising at a rate of approximately 8 mm per day, slightly exceeding the recorded rate of uplift before the eruption on January 14th.

At this point, it is challenging to determine exactly how much magma has accumulated beneath Svartsengi since the eruption ended on January 16th. Most likely, the timeframe required to reach the same volume of magma as before the last eruption will be on the order of weeks, not days. Computational models are being refined to obtain a clearer assessment of the status of magma accumulation.

Low levels of seismic activity persist and are mostly concentrated around Hagafell. The current seismic activity aligns with that observed in the area following the previous eruption.

The Icelandic Meteorological Office has issued an updated hazard assessment map. The main changes include reducing the overall hazard level for Grindavík to orange (significant hazard).

It should be noted that, although the overall hazard level for Grindavík has been reduced by one level, the hazard associated with fissures remains very high. The current hazard is now referred to as “subsidence into a fissure,” describing the danger that may be present where fissures are hidden beneath unstable surfaces that could collapse and develop sinkholes.

The hazard assessment related to fissure development within Grindavík has decreased. Evaluations are underway to determine if there is a danger of existing fissures expanding or new fissures forming. GPS data have exhibited very little movement within Grindavík the past few days, reducing the assessed hazard compared to before. The hazard due to sinkholes overlying fissures is now considered significant.

Hazard_map_IMO_25jan_2024

(Click on the picture to see it larger). Increased hazard in the area due to the eruption near Hagafell on January 16th and land uplift near Svartsengi. Conditions within and outside the hazard areas can change with little warning. Hazard assessment is focused solely within these areas, but the danger may extend beyond them. The overall hazard assessment for each area is based on a combined evaluation of 7 types of hazards present or possible within the regions. The color of each area reflects the overall hazard within those boundaries.

 

Updated 19 January 16:30 UTC

 

Clear signals of a continued land uplift are still being detected beneath Svartsengi. It is yet too early to assert whether the rate of the land uplift has increased since prior to the eruption on January 14. First measurements suggest that is the case, but as has previously been written measurements can fluctuate from one day to the next and a longer timeline of measurement is needed to be able to interpret the long-term development of the land uplift.

Seismic activity continues to decrease in the area of the magma dyke and deformation signals seen on GPS devices suggest significant slow down of ground movement compared to previous days. This information suggest that magma is no longer flowing into the dyke and the eruption has ended.

GPS measurements also show small deformation within Grindavík. There is still high danger of ground collapse into fissures within the town and thus important to map new fissures and changes to known ones estimated.

The Icelandic Meteorological Office has updated the hazard assessment due to the volcanic and seismic activity. Hazard level has been decreased in all zones.

An overall hazard assessment for zone 1, Svartsengi, is now down to yellow (moderate hazard).

An overall hazard assessment for zone 4, Grindavík, is now down to red (high hazard). Note that the colour of zones represents the overall hazard within those zones. A hazard which is rated greater within a zone is written in bold letters in the list of hazards on the map.

The the hazard assessmept map takes effect at 15:00 today, Friday January 19 and is valid until Thursday, January 25, at 15:00, unless there are significant developments.

Hazard_map_IMO_19jan_2024

 

Updated 18 January 15:30 UTC

 

As reported in the news yesterday, clear signs of land rise persist beneath Svartsengi, but it is still too early to determine the rate of the uplift due to the recent volcanic activity in the area. GNSS measurements are being evaluated to provide a comprehensive assessment of the situation. However, it appears that the deformation remains similar to that observed after the volcanic eruption on December 18.

Around 200 earthquakes have been recorded near the magma conduit since yesterday, with the largest measuring 1.4 in magnitude. Since midnight, approximately 70 small earthquakes have occurred, which is fewer than measured the day before. The weather has impacted the number of earthquakes detected in recent days, but the number of earthquakes seems to have decreased overall.

A significant risk remains in Grindavík due to fissures and the potential for ground collapse into them.

Updated 17 January 18:00 UTC

 

 

Magma accumulation continues under Svartsengi. It is too early to assert the rate of the land uplift shortly after the volcanic eruption. Experts will continue to assess data from GNSS stations in the area to get an overall assessment of the situation. One of the meters, which was located north of Grindavík, went under lava, but over 20 GNSS stations are in the area and are being used.

Seismic activity has been mild over the magma conduit in the last 24 hours. According to computational models, magma lies shallow at the southern end of the conduit, where the land appears to be heavily fractured, making it easier for the magma to reach the surface. Therefore, there is a continued likelihood that new eruptive fissures may open without warning.

There is still danger within Grindavík related to fissures and the potential for ground collapse into them. Significant deformation has occurred in connection with the graben in the eastern part of the town. These movements were mostly along the fissures that formed on November 10 and had already been mapped.

Gas pollution was measured yesterday during work on wells connected to the utility system within Grindavík. The Icelandic Meteorological Office does not monitor localized gas pollution within Grindavík. It needs to be further examined whether or not the gas pollution is related to the magma lying very shallow in the area. It should be noted that dangerous gas pollution is among the issues mentioned in the current hazard assessment for Grindavík.

The IMO has issued an updated hazard assessment map. There are no changes in the overall hazard assessment for the areas compared to what was previously. The map takes effect at 15:00 today and is valid until Friday, January 19, at 15:00, unless there are significant developments.

Hazard_map_IMO_17jan_2024

 

Updated 16 January 18:00 UTC

 

Magma continues to accumulate beneath Svartsengi at a rate similar to that observed before the last two eruptions. This was the consensus reached during a consultation meeting of scientists this morning. During the eruption this past Sunday, similar to the December 18 eruption, magma flowed eastward from the accumulation site beneath Svartsengi, creating a magma conduit extending from Stóra-Skógfell southward beneath Grindavík. Computational models support this observation and indicate that the origin of the magma was slightly further west compared to the previous eruption, leading to variations in recent GPS measurements compared to those recorded on December 18.

As a magma conduit forms close to the surface, the Earth’s crust is strained, causing the land above the central part of the conduit to subside and form a graben. Additionally, the ground is elevated on either side of it. Computational models reviewed at the consultation meeting show that the GNSS station in Svartsengi is located at the edge of the conduit, where the land rises as the conduit forms. Now, two days after the conduit’s formation, the Svartsengi GNSS station is expected to show subsidence if magma accumulation has ceased. However, this is not observed, indicating that magma accumulation continues as before.

The magma conduit generated in the eruption that began on Sunday lies slightly further east than the conduit that extended under Grindavík on November 10. Data collected and processed by the Icelandic Institute of Natural History and the National Land Survey of Iceland reveal that a new graben has formed east of the one that appeared on November 10. The newly formed graben measures approximately 800-1000 meters in width, as shown on the map below. The greatest subsidence within it is approximately 30 cm, but it is worth noting that the region is still experiencing subsidence, and the valley is progressively widening. In comparison, the graben that developed in Grindavík on November 10 had a width of about 2 km, with the most significant subsidence measuring around 1.3 meters.

Inside this recently formed graben, previously mapped fissures that were visible on the surface have expanded, and additional fissures have emerged. Consequently, the risk associated with these fissures and the possibility of ground collapse into them have increased in the eastern section of Grindavík compared to before.

NyrSigdalur

 

Map showing the location and width of the graben formed on November 10th (“Mörk sigdals 10-11. nóvember”) and the newest graben that recently formed to the east (“Mörk sigdals 14-15. janúar”).

Updated 16 January at 11:45 UTC

 

There is currently no visible activity within the eruptive fissures, with the most recent lava observed emanating from the northern fissure shortly after 1 am last night. Seismic activity continues to decrease, signifying that the area is stabilizing. Approximately 200 small earthquakes were recorded near the magma conduit since midnight, indicating that magma is still migrating. Most seismic activity is located near Hagafell, close to the first eruptive fissure that opened on Sunday morning. At this point, it is premature to declare that the eruption is over.

GPS sensors continue to detect ground deformation in and around Grindavík, illustrating that the magma conduit beneath Grindavík is still causing expansion in the area. Thermal images from a drone last night show that fissures previously mapped southwest of Grindavík have significantly enlarged. Considerable hazards persist in the area.


 

Updated 15 January at 16:40 UTC

 

Based on webcam footage, it is evident that the lava flow has decreased from the eruptive fissures that opened yesterday. Flow from the southern eruptive fissure, which emerged around noon yesterday near the town‘s border, seems to have ceased. The majority of the remaining lava flow is now directed southwest along the protective barriers, and its trajectory seems to have stabilized.

It is difficult to estimate how long this eruption will last. Seismic activity has decreased, and GPS measurements indicate that the rate of deformation in the area has reduced. However, deformation is still detected near the southernmost part of the magma conduit beneath Grindavík.

Measurements indicate that there has been a displacement of up to 1.4 meters in the past 24 hours, distributed across numerous fissures within the town‘s boundaries. Fresh fissures have developed, and existing ones have expanded. It is possible that additional fissures may emerge on the surface in the next few days.

As previously stated, the eruption sites are extremely hazardous, and the possibility of new fissures emerging without warning cannot be dismissed. This was demonstrated by the eruptive fissure that appeared near the border of Grindavík yesterday, which provided no recognizable warning signs on the monitoring equipment.

Today, there is a mild wind from the northeast at the eruption sites, but it will pick up speed later in the day. Therefore, gas pollution is drifting southwest towards the ocean. Tomorrow, the area will experience winds from the north reaching 10-18 m/s, causing the gas to drift south. Refer to the weather service’s forecast for gas dispersion details.

The Icelandic Meteorological Office continues to monitor the area and is in direct contact with civil protection and response teams in the region about the progression of the event.

Scientists met this morning for a consultation meeting organized by the Icelandic Meteorological Office. They reviewed the most recent data related to the eruption.Top of Form

I de kommende dage vil der være løbende målinger og indsamling af yderligere data, efterfulgt af analyser. Disse data bliver blandt andet brugt til at konstruere modeller, der forbedrer forståelsen af ​​de præ-eruptive indikatorer, der førte op til denne begivenhed, og til at evaluere den mest sandsynlige udvikling af udbruddet. Der foretages også sammenligninger mellem udbruddet den 18. december og udbruddet, der begyndte i går for at øge forståelsen af ​​ændringer i området og for at evaluere de mest sandsynlige scenarier fremover.

Det islandske meteorologiske kontor har udgivet et opdateret farevurderingskort baseret på de seneste data. Det forbliver uændret i forhold til sidste opdatering. Kortet er gyldigt indtil kl. 19.00 onsdag den 17. januar, medmindre der opstår nyt.

Hazard_map_IMO_15jan_2024

 

Kort_Hraundreifin_Maelingar140120224

Kort, der viser lavaens udstrækning baseret på målinger udført af det islandske naturhistoriske institut og Islands Universitets geovidenskabelige institut. Der blev gennemført undersøgelser to gange i går. Den mørkelilla form viser udstrækningen af ​​lavaen kl. 13.50 den 14. januar, mens den lyse lilla form viser udstrækningen kl. 16.15, næsten 2,5 timer senere. De eruptive sprækker er markeret med røde linjer, mens barriererne konstrueret for at forhindre lava i at nå Grindavík er repræsenteret med orange stiplede linjer

ThykktHrauns_15012024

Kort, der viser tykkelsen af ​​lavastrømmen baseret på målinger kl. 13:50 i går.

Opdateret 14. januar kl. 15:30 UTC

 

 

Udbruddet nær Hagafell-Grindavík har bevaret samme styrke den seneste time eller deromkring.

Seismiske målinger viser, at ved begyndelsen af ​​urolighederne i morges (~2:30 om morgenen), flyttede den magmafyldte digeindtrængning sig først fra den SE-kant af Stóra-Skógfell og fortsatte derefter mod sydvest til den sydlige ende af Grindavík. Klokken 05.30 havde seismiciteten nået den nordlige ende af Grindavík, og både seismicitet og deformationsmålinger indikerer, at diget siden har forplantet sig under Grindavík by. En ny eruptiv sprække åbnede kl. 12:10 i eftermiddags, lige nord for byen. Lavastrømme ekstruderet fra denne sprække er nu kommet ind i byen.

På grund af digets udbredelse blev eksisterende forkastninger og sprækker reaktiveret, og der er sandsynligvis dannet nye sprækker i Grindavík.

 

Gas distribution

Det islandske meteorologiske kontors vejrudsigt for gasfordeling fra udbruddet ved Hagafell indikerer, at retningen er nord og nordøst, med en hastighed på 3-8 m/s, og vejret er tørt og lyst i dag. Det bliver til tider overskyet med mindre snefald sent i aften og i morgen tidlig. Det vil klare op om eftermiddagen i morgen. Forureningen fra udbruddet breder sig mod syd og sydvest.
GrindavikGas14Jan--002-

 

Nyt farekort udgivet

Det islandske meteorologiske kontor har opdateret farevurderingskortet i lyset af fortolkningen af ​​de seneste data.

Risikoen er steget på alle områder. Farevurderingskortet er gyldigt indtil kl. 19.00, mandag den 15. januar, medmindre andet er angivet.

Hazard_map_IMO_14jan_2024

Opdateret 14. januar kl. 8:20

 

Et udbrud startede klokken 7:57 UTC

The fissure opening is southeast of Hagafell mountain.

The southern most part of the fissure is about 900 m from the town of Grindavík.

The opening is south of lava flow deflection barriers that are being built north of Grindavík. Lava is now flowing towards the town.

Kort_StadsetningGoss2A picture taken on-board the Coast Guard flight. Fissure opening can be seen with the lights in Grindavík in the distance.Kort_StadsetningGoss3
A map showing the fissure opening marked with a red line.

 

Updated 14 January at 06:15 UTC

At around 03:00 UTC today, an intense series of earthquakes began at the Sundhnúksgígar crater row. 

At the time of publication, over 200 earthquakes have been measured in the area, and the seismicity has moved towards the town of Grindavík. 

So far, the largest recorded earthquake is 3.5 in magnitude, and it was measured at 04:07 UTC at Hagafell. 

Both real-time GPS measurements and borehole pressure readings (from HS Orka) show major changes since the onset of today’s earthquake activity. These observations, in addition to the ongoing seismicity, confirm that magma is moving within the region. 

Our assessment is that the possibility of an eruption is high, and that it could occur imminently.

Skjalftar_1401_Midn

A map showing the latest earthquake activity.

Updated 12 January at 17:45 UTC

 

The Icelandic Meteorological Office has updated the hazard assessment map for the Grindavík – Svartsengi region due to the ongoing unrest on the Reykjanes Peninsula. As before, the map shows an assessment of existing hazards that could occur with little warning within the specified regions. Note that the assessment applies only for hazards within the defined areas, although hazards are possible beyond the confines of the assessed regions.

In terms of colour-coding, the overall assessment for the six zones remains unchanged from the previous map. However, there is a change in the hazard assessment associated with fissures within Grindavík (zone 4). The hazards associated with sudden opening of mapped and unknown fissures within Grindavík is now deemed higher. It should be noted that the hazards associated with fissures is limited to known areas within the municipal boundaries.

Unless otherwise stated, the map is valid until Tuesday, 16 January 2024.

Hazard_map_IMO_12jan_2024

 

Updated 9 January at 13:00 UTC

 

Seismic activity continues to exhibit a pattern similar to that of recent days. The earthquake activity remains relatively low, primarily centered between Hagafell and Stóra Skógfell, where the center of the intrusion is situated. Additionally, there is ongoing seismic activity in Fagradalsfjall, persisting since December 18th.

Landhævningen måles stadig i Svartsengi-området, der har vist en relativt stabil tendens siden udbruddet den 18. december . Det medfølgende billede, markeret med røde prikker, der repræsenterer data fra GPS-stationen SENG i Svartsengi, illustrerer denne bane. Den seneste stigningshastighed er ca. 5 mm pr. dag, hvilket resulterer i en aktuel højde, der er ca. 5 cm højere end før digets indbrud på 10. november og 18. december sidste år.

Beregninger fra modeller baseret på deformationsmålinger (GPS og satellitbilleder) indikerer, at mængden af ​​magma akkumuleret i reservoiret under Svartsengi har nået et niveau, der kan sammenlignes med det volumen, der førte til dannelsen af ​​magmakanalen og det efterfølgende udbrud den 18. december sidste år. år. Det tyder på, at der er en øget risiko for et udbrud i de kommende dage.

Det islandske meteorologiske kontor udsendte et opdateret farekort den 5. januar, og det vil blive revurderet den 12. januar.

SENG-9-jan-

 

Relative målinger fra GPS-stationen SENG i Svartsengi fra begyndelsen af ​​oktober 2023 til i dag, viser nord-, øst- og lodrette komponenter (top, midt, bund). Den nederste kurve viser landhævningen i millimeter, med dagens måling angivet med en grøn prik.

Opdateret 5. januar kl. 17:40 UTC

 

Et nyt farekort er udstedt af IMO. Kortet afspejler en farebaseret vurdering af Grindavík – Svartsengi-regionen, foretaget den 5. januar 2024. Farevurderingen er baseret på de seneste overvågningsdata, herunder seismisk aktivitet og jorddeformation, samt geodætiske modelleringsresultater. Vurderingen tager også højde for sandsynligheden for vulkanske farer i hver af de seks zoner, som vist på kortet.

I dagens vurdering påvirker hovedændringen Svartsengi-regionen (zone 1), som nu anses for at være på et moderat fareniveau, hvilket afspejler et fald i forhold til den tidligere version af farekortet. Begrundelsen for denne ændring er, at farevurderingen på grund af dannelsen af ​​større overfladebrud er faldet, da der ikke er dannet nye større brud på det seneste. Derudover gør de seneste geofysiske observationer sammen med vores videnskabelige konsensus Sundhnúksgígar til det bedste sted for et udbrud.

I mellemtiden fortsætter IMO med at overvåge området, og eventuelle ændringer vil blive kommunikeret direkte til civilbeskyttelsen via de sædvanlige kommunikationskanaler.

 

Hazard_map_IMO_5jan_2024

Opdateret 5. januar kl. 14:30 UTC

 

Landhævningshastigheden nær Svartsengi fortsætter med at falde. Eksperter samlet på Meteorologisk Kontor her til morgen bekræftede dette gennem en analyse af GPS-data. Som tidligere rapporteret, signalerer dette en stigning i magmatrykket, hvilket øger sandsynligheden for et nyt digeindtrængen og potentielt udbrud. Det kan dog ikke udelukkes, at dette alternativt kan tyde på et fald i magmatilstrømningen.

Approximately 490 earthquakes have occurred near the magma conduit since Tuesday, January 2. Among these, 14 had magnitudes exceeding 1.0, with the largest measuring 1.8 north of Hagafell. On Wednesday, January 3, a magnitude 4.3 earthquake occurred near Trölladyngja, followed shortly by a magnitude 3.5 earthquake and numerous aftershocks; about 900 earthquakes have been measured in the area.

The seismic activity near Trölladyngja on January 3 occurred along a recognized fault line where larger earthquakes have previously happened multiple times. There is no indication that these earthquakes are directly linked to magma movements. Nevertheless, the notable changes in the landscape associated with volcanic activity in Fagradalsfjall, the land uplift near Svartsengi, the magma conduit near Sundhnúk on November 10, and the eruption on December 18 have been measured across western Reykjanes and influence seismic activity throughout the entire region.

According to their evaluation, scientists conclude that in the event magma reaches the surface, the most probable site for a subsequent eruption would again be Sundhnúksgígaröðinni, situated between Stóra-Skógfell and Hagafell. However, it is important to remember that dike intrusions do not always culminate in an eruption, as evidenced by the activity at Fagradalsfjall and also during the Krafla fires. 

 

Updated 3 January at 12:30 UTC

At 10:50 AM, an earthquake of magnitude 4.5 occurred near Trölladyngja, followed shortly by another earthquake measuring 3.9 at 10:54 AM and a series of aftershocks. The earthquakes occurred at a depth of approximately 5 km and were likely triggered in response to stress released from earth movement elsewhere on the Reykjanes Peninsula. These earthquakes were widely felt in the southwest region of Iceland.

The location of the earthquakes is about 20 km NNE of Svartsengi, where land rise due to magma accumulation is ongoing. 

The accompanying image shows the location of the earthquake that occurred at 10:50 AM and its impact area.

Gikkskjalftar-trolladyngja-3-jan

Updated 2 January at 14:00 UTC

 

The rate of ground displacement at Svartsengi is decreasing. Experts gathered at the Meteorological Office this morning confirmed this through an analysis of GPS data.

The deceleration of inflation is an indication that magma pressure is rising, increasing the chances of new dike intrusion and also volcanic eruption. This is a similar change in ground displacement that was observed at the end of the day on December 15, which culminated in an eruption three days later. However, it is difficult to assert whether this pattern will repeat.

The first signs of an impending volcanic eruption are a sudden increase in seismic activity, and such signs were observed shortly before the eruption began on December 18.

In recent days, seismic activity in the area has been relatively consistant, with around 200 earthquakes recorded per day. Most of the earthquakes measure below magnitude 1.0, but around 30 earthquakes with magnitudes exceeding 1.0 have been recorded since December 29, with the largest being a magnitude 2.1 located in the northern part of Grindavík.

Continued scientific assessment indicates that, should an eruption occur, the Sundhnúkur crater row, between Stóra-Skógafell and Hagafell, is the most probable location for an eruption. However, it is important to note that magma migration does not always result in an eruption, as demonstrated by the activity at Fagradalsfjall and in the Krafla Fires.

The hazard assessment map issued by the Meteorological Office onDecember 29 remains unchanged and is valid until January 5.

Seismic activity continues to be measured west of Fagradalsfjall, where around 100 small earthquakes have been recorded since December 29. Further analysis of the monitoring data will soon be conducted to obtain a clearer picture of the situation at Fagradalsfjall.

 

Updated 29 December at 15:15 UTC

The ground continues to inflate at Svartsengi. At the GPS station Svartsengi (SENG), the land has now reached a similar height as measured just before the eruption on 18 December. The rate of uplift since 18 December has remained constant, which is different from the situation before the last eruption, where uplift slowed in the days before the eruption. However, it is difficult to assert that the uplift will slow down before the next eruption, though this has been the case in eruptions on the Reykjanes Peninsula in recent years, and it was also noted during the Krafla Fires. Uncertainty remains about how much magma pressure needs to build up before magma starts moving towards the surface.

The current uplift is not accompanied by as much seismic activity as before. The reason for this is that significant stress in the area was released during the events on 10 November and 18 December. Therefore, considerably more magma needs to accumulate before seismic activity increases from its current level. Before the last eruption, there were several earthquakes over magnitude 3 and one over magnitude 4. Similar seismic activity can be expected in connection with the next magma intrusion.

As magma accumulation continues under Svartsengi, the likelihood of another magma intrusion and an eruption increases with each passing day. It is most likely that the next eruption will occur in the Sundhnúkur, between Stóra-Skógfell and Hagafell. It is important to note that magma intrusions do not always lead to an eruption, as shown by the activity at Fagradalsfjall and in the Krafla Fires.

The Icelandic Meteorological Office has issued an updated hazard map, based on the joint interpretation of data at a status meeting held today, 29 December. The overall assessment of hazard levels within the areas remains unchanged from the last update. However, changes have been made to the list of potential hazards within area 4, Grindavík, where risks due to possible lava flow and gas pollution have been added. The changes are due to increased chances of an eruption north of Grindavík. This hazard map will be reviewed on 5 January 2024.

In the meantime, IMO continues to monitor the area and any changes will be communicated directly to civil protection via the usual communication channels.

Haettusvaedi_VI_29des_EN-2

Updated 27 December at 14:20 UTC

Since 22 December, around 730 earthquakes have been recorded in the vicinity of the magma intrusion, of which 40 had a magnitude above M1. The largest earthquake over this period had a magnitude of 2.1 on 26 December, north of Hagafell. Most of the earthquakes are occurring at a depth of 4 km. Additionally, between 22 December and today, around 140 earthquakes have been located on the western side of Fagradalsfjall. Five of these earthquakes were above M1 in size and the overall depth range was 4 to 7 km.

Ground deformation continues in the Svartsengi region, and the rate of deformation is now similar to before the eruption on 18 December 2023. This means that magma continues to accumulate under Svartsengi. Therefore, it is increasingly likely that another magma intrusion will occur, possibility leading to a second volcanic eruption. Geodetic modelling results indicate that over 10 million m3 of magma were sourced from beneath Svartsengi to feed the intrusion that formed on 18 December, which led to the eruption. Based on the ongoing uplift rate, it will take one to two weeks for the same amount of magma to accumulate again underneath Svartsengi. There is still significant uncertainty on when the built-up in magma pressure will be sufficient to trigger the next magma intrusion.

It should be noted that the original magma intrusion, which formed on 10 November, extended 15 km from Kálfafellsheiði in the north to the southwest of Grindavík, just offshore. This means that magma propagated at depth beneath the entire area, including the town of Grindavík. However, the most likely source area for the next eruption is between Stóra-Skógfell and Hagafell. Based on insights from the December 2023 eruption, the likelihood for the next event increases day by day. 

The hazard assessment map issued on 22 December 2023 remains valid. Assuming an unchanged situation, a new map will be issued on 29 December.

SENG-27-des-2023

Time-series of continuous GPS solutions from station Svartsengi (SENG). The graph shows ground displacements in three components over the past 90 days. From bottom to top they are: up, east, and north, all measured in millimetres. The blue, vertical line shows the timing of the 10 November magma intrusion, and the red line the volcanic eruption on 18 December 2023. Each data point represents a 24-hour solution, and the vertical component shows clearly the ongoing ground uplift at Svartsengi.

Updated 22 December at 17:00 UTC

As announced yesterday, the fissure eruption at Sundhnúksgígar has ended. This indicates a temporary cessation of eruptive activity. In the last 24 hours, nearly 90 earthquakes were recorded in the Grindavík, Sundhnúksgígar, and Svartsengi regions. The largest earthquake was M1.6 west of Hagafell, just after 16:00 UTC yesterday (21 December). Overall, seismicity levels are low but variable on a daily basis.

According to GPS and satellite-based measurements, ground uplift in the Svartsengi region was apparent immediately after the eruption began on the evening of 18 December. Initial measurements show that the rate of uplift is greater than before the eruption occurred. This signifies that magma accumulation continues unabated beneath Svartsengi. This development will likely lead to another dike intrusion and, ultimately, a volcanic eruption. In the event of an eruption, the most likely source region is between Stóra-Skógfell and Hagafell.

Continuous GPS measurements show that the rate of daily ground uplift at Svartsengi between 10 November, when the magmatic intrusion formed, and 18 December progressively declined. This process is likely to repeat itself, meaning that the next dike intrusion could begin with little warning when the uplift rate decreases again. Therefore, the likelihood of an eruption increases day-by-day.

Following confirmation of the end of the 18 December eruption, the Icelandic Meteorological Office has issued a new hazard assessment. The hazard map comes into effect at 16:00 UTC today (22 December), and it remains valid until 18:00 UTC on 29 December. The main changes affect zones 2 and 3, where hazard levels have reduced from very high (purple) to high (red). The hazard assessment for all other zones is unchanged. Notably, the assessment for Grindavík is unchanged from the previous map, and the hazard level remains considerable. We emphasise that conditions can change rapidly, and that weather conditions can significantly affect the sensitivity of our monitoring networks. Under such conditions, the warning time could shorten considerably.

The weather forecast for Grindavík on 23 December calls for northeast wind 10-15 m/s, intermittent snowfall, and possibly drifting snow. Temperatures will be low, between 3 to 5°C. On 24 December, winds from the north 13-18 m/s with occasional snow showers, but 10-15 m/s in the afternoon with decreasing snow showers. Intermittent drifting snow can be expected. Temperatures will be from 0 to 2°C


Haettumatskort-22-desember-2023-enska-

The latest hazard assessment map, published on 22 December, 16:00 UTC. It is important to note that new hazards could arise with little warning within the specified areas. Additionally, the assessment applies only to the specified areas, whereas hazards could extend or occur beyond the identified zones.

Updated 21 December at 12:55 UTC

Scientists who flew over the eruption site this morning confirm that no eruptive activity is visible and that lava flow from the craters seems to have ceased. Glowing is still visible in the lava field, possibly within closed channels. This was also confirmed by an Elfu staff member in Sýlingarfell. The activity appears to have diminished late last night or very early this morning. However, it is still possible that lava is flowing in closed channels, so it is premature to declare the eruption over.

Earthquake activity has continued to decrease, and over the last 24 hours, approximately 70 minor earthquakes were measured over the magma conduits. The largest quake yesterday occurred at 14:27 and measured 1.4 in magnitude, while the largest since midnight last night was magnitude 1.9. Deformation measurements at Svartsengi show little movement, but measurements over the next few days will further clarify the situation there.

Gas dispersion, mainly due to the degassing of the lava field, will be southeastward and out to sea today. Tomorrow, with a slower northeast wind, the gas will travel southwest.

At this point, it is difficult to predict the continuation of the eruption, but scientists at the Meteorological Office are constantly assessing the latest data and continue to closely monitor the area.


Updated 20 December at 18:50 UTC

The eruption that began in the Sundhnúksgígar crater row on 18 December started with considerable force, and the warning period was short. About 90 minutes passed from the first signs of seismicity until the eruption began. The eruption occurred on the magma intrusion that formed on 10 November. The magma is sourced most likely from beneath Svartsengi, where the land has risen repeatedly since 2020.

In the last 24 hours, the highest activity in the eruption has remained around the middle of the fissure that opened on 18 December. Seismic activity has been relatively steady, and there have been little changes in deformation since the eruption began. Considering this, the Icelandic Meteorological Office (IMO) assesses that the likelihood of a new eruption forming without warning nearby Grindavík has decreased. Therefore, IMO has issued a new hazard assessment map that will take effect tomorrow, Thursday, 21 December at 7:00 UTC. The hazard assessment map is valid until 28 December. It should be noted that although the likelihood of vent formation within area 4 has decreased, the hazard level in that area is nevertheless considered substantial. Even though the activity has decreased since the eruption began, the intensity of the eruption is still significant and comparable to eruptions at Fagradalsfjall. It has also been shown that the magma can reach the surface quickly, leaving little time to issue warnings.

Hazard_map_VI_20des_DRAFT

Because of the volcanic eruption that began at Sundhnúksgígar crater row on 18 December, there is an increased likelihood of further vent openings on the original fissure. Based on the sudden onset of the eruption at Sundhnúksgígar, the warning time for new fissure openings could be very short.


Updated 20 December at 17:00 UTC

The vigor of the eruption continues to diminish. New images of the area show that currently two craters are erupting. The most active today is the crater directly east of Sýlingarfell which is the southernmost of the craters that were active yesterday.

Lava continues to mostly flow east from the volcanic vents, but a lava tongue has also run west, north of Stóra-Skógfell. The southernmost edge of the lava does not appear to be advancing. Satellite images taken last night show that the lava field is about 3.7 square kilometers in size.

Wind will turn northwesterly tonight and tomorrow, and pollution will be transported southeastward and out to sea. The Icelandic Meteorological Office regularly issues gas pollution forecasts.

There has been a significant decrease in earthquake activity, and over the last 24 hours, about 80 small tremors have been measured over the magma conduits. The largest quake was 2.2 in magnitude at 10:55 am yesterday morning, and the largest since midnight is 1.2 in magnitude.

Hraunflaedi-20-des

Updated 19 December at 18:30 UTC

The eruption continues to weaken. New aerial images of the area show that there are now three vents erupting southeast of Stóra-Skógfell, down from the previous five. The lava has mostly flowed east from the eruption site, but there is also a lava tongue flowing west from the region north of Stóra-Skógfell.

Since the eruption began, about 320 earthquakes have been measured over the magma channels. The largest earthquake, with a magnitude of 4.1, occurred at 23:25 on Monday. After midnight, seismic activity significantly decreased, and since 12:00 today, only 10 earthquakes have been recorded in the region. Following the eruption at Sundhnúksgíga, the land in Svartsengi subsided more than 5 cm. Previously, the land had risen there by about 35 cm since the formation of the magma channel on November 10. It is too early to determine if magma will continue to accumulate under Svartsengi and whether the land will start to rise again.

While the eruption continues at Sundhnúksgíga, there is an increased likelihood that more vents may open along the original fissure as well as further north or south. Looking back at the lead-up to the eruption reveals that there were approximately 90 minutes between the first indicators and the start of the eruption. Therefore, the warning time for new vent openings at Sundhnúk could be very short.


Updated 19 December at 14:30 UTC

The size of the volcanic eruption at Sundhnúksgígar continues to diminish. The lava flow is estimated to be about one-quarter of what it was at the beginning of the eruption on 18 December, and a third of the original fissure is active. The lava fountains are also lower than at the start of the eruption, reaching about 30 meters at their highest. These figures are based on visual estimates from a reconnaissance flight early on 19 December.

The development of the eruption is similar to recent eruptions at Fagradalsfjall, where the fissures are starting to contract and form individual eruption vents. Presently, there are about five eruption vents spread along the original fissure.

According to information from scientists who went on a second helicopter flight with the Icelandic Coast Guard at around 04:00 UTC today, the total length of the fissure eruption has not changed much from the beginning. There was little activity at the southern end of the fissure near Hagafell, and the majority of the lava flow is heading east towards Fagradalsfjall. Two streams reach west, both north of Stóra-Skógfell.

At the time of publication, the volcanic plume is drifting from the west and northwest. Gas pollution might be noticeable in Vestmannaeyjar today, but not elsewhere in populated areas. According to the weather forecast, gas pollution might be detected in the capital area late tonight or tomorrow morning.

A new hazard assessment map is being prepared, and it will be published later today.

Iceye-19-des-nytt

Amplitude image from an ICEYE satellite acquired at 03:11 this morning (19 Dec. 2023). Preliminary analysis of this image show the new eruptive fissure (yellow line) and lava flow (colored area). Notice that he dams built around Svartsengi are clearly visible.

Updated 19 December at 3:00

The intensity of the volcanic eruption, which started about four hours ago, is decreasing. This is evident from seismic and GPS measurements. The fact that the activity is decreasing already is not an indication of how long the eruption will last, but rather that the eruption is reaching a state of equilibrium. This development has been observed at the beginning of all eruptions on the Reykjanes Peninsula in recent years.

The eruptive fissure is about 4 km long, with the northern end just east of Stóra-Skógfell and the southern end just east of Sundhnúk. The distance from the southern end to the edge of Grindavík is almost 3 km.

The Icelandic Meteorological Office continues to monitor the activity and is in direct contact with civil protection and response units in the area. A meeting of scientists will be held tomorrow morning to evaluate the overnight development of the eruption.

This news will be updated at 09:00 on 19 December.

Eldgos_19des_stadsetning_0300_DA


Updated 19 December at 02:10

According to the latest aerial observations and seismicity, the eruption fissure is expanding to the south. At the time of publication, the southern end of the fissure was close to Sundhnúkur. 

The eruption is located on the dyke intrusion that formed in November. The rate of lava discharge during the first two hours of the eruption was thought to be on a scale of hundreds of cubic metres per second, with the largest lava fountains on the northern end of the fissures. 

Lava is spreading laterally from either side of the newly opened fissures. From real-time GPS measurements, significant ground deformation has accompanied the opening of the eruption fissures. 

Since midnight on 19 December, the level of seismicity at the eruption site has decreased. Additionally, estimates of fissure lengthening suggest that the eruption has decreased in intensity since its onset at 22:17 on 18 December.


Updated 18 December at 23:00

 

At 22:17 this evening, a volcanic eruption began north of Grindavík on the Reykjanes peninsula. The eruption is located close to Sundhnúkagígar, about four kilometres northeast of Grindavík, and it can be seen on nearby web cameras. The eruption was preceded by an earthquake swarm that started at 21:00.

 

A Coast Guard helicopter will take off shortly to confirm the exact location and size of the eruption.

More information will be available soon.


Updated 16 December at 14:00 UTC

At this stage it is too early to say if magma accumulation at Svartsengi has stopped and the inflation is over. The rate of deformation has decreased somewhat in recent days, but more data is needed to interpret the possible development of the activity in Svartsengi.

Scientists will continue to analyze the data in the coming days. 

A new hazard map will be released on Wednesday December 20th, which will reflect the interpretation of the latest data.


Updated 15. December at 13:00 UTC

Generally weak seismicity continues in the area affected by the dike and is mostly concentrated near Hagafell.  Since Tuesday December 12, 460 earthquakes, 30 of which were greater than M1.0, have been measured. The largest earthquake in this time was M2.8 near Hagafell on Tuesday morning. Data from GPS stations and satellite images show that uplift due to the accumulation of magma continues around Svartsengi. While magma continues to accumulate in this area, further dikes or an eruption remain possible.

The hazard map published on December 6 Icelandic map here below continues to be valid until December 20. Conditions inside and outside the demarcated hazard zones can change with little warning.

Haettusvaedi-13des-png


Updated 13. December at 11:15 UTC

The area around Svartsengi continues to inflate. The rate of inflation has decreased somewhat since Friday, but it is still greater than it was prior to the formation of the dike that traveled under Grindavík November 10 .

While magma continues to accumulate around Svartsengi, further dikes or an eruption remain possible.

If another dike forms it is considered to be likeliest that it would follow the same path as the November 10 dike. The most likely location for a potential eruption under these conditions is assessed to be north of Grindavík in the direction of Hagafell and the area around Sundhnúkagígar. 

Seismic activity continues at a similar level to the previous days. It is generally weak and mostly in the area around Hagafell.


Updated 6. December at 18:00 UTC

Latest geodetic modelling results suggests that the magma inflow to the dike that formed on November 10 has likely ceased. The chances of an eruption happening along the dike at this time have therefore significantly decreased. However, magma accumulation continues beneath Svartsengi.  

The ongoing activity at Svartsengi, which began in October, is not yet over and a new chapter may have begun with an increased chance of a new magma propagation and, subsequently, increased likelihood of an eruption. 

As previously mentioned, the dike beneath Grindavík was fed by magma accumulating beneath Svartsengi. It is likely that this sequence of events will repeat. When looking at the overall pattern with repeated magma accumulation, it can be estimated that the next magma propagation from Svartsengi might be on a smaller scale than the one previously formed on November 10. A magma propagation could persist for several hours or days with an increased risk due to seismic activity and deformation during that period. 

Signs of a magma propagation include a sudden increase in seismic activity and rapid changes in ground deformation. These signs can be observed on instruments several hours before the magma propagation is likely to pose a threat to Svartsengi or Grindavík. If a magma propagation occurs, the Icelandic Meteorological Office will immediately activate response plans for public safety. 

Efter en magma-udbredelse øges sandsynligheden for et udbrud. Som nævnt ovenfor er det mest sandsynligt, at magma vil forplante sig fra Svartsengi ind i det tidligere dannede dige den 10. november. Det gør det til det mest sandsynlige område for et udbrud. 

Det er ikke muligt at estimere, hvornår den næste magmaudbredelse vil finde sted. Usikkerheden er betydelig, og en magma-udbredelse kan ske i løbet af de næste par dage eller muligvis efter flere måneder. 

Det islandske meteorologiske kontor fortsætter med at overvåge området tæt og fortsætter med at overvåge tegn på magmaudbredelse og andre ændringer, der kan udgøre yderligere fare i området nær Svartsengi og Grindavík.

Sammenligning af Svartsengi og Krafla brande

I den sidste uge er der registreret cirka 300-500 jordskælv i en 24-timers periode omkring digets indbrud. Det største jordskælv var et M2,7 nær Hagafell fredag ​​aften. Siden midnat i dag er omkring 90 jordskælv blevet detekteret langs diget, alle målte under en M2,0. Størstedelen af ​​den seismiske aktivitet er fortsat koncentreret langs midten af ​​diget i omkring 3-4 km dybde. På grund af nedsynkning i Svartsengi har spændingen i jordskorpen ændret sig. Indtil det tidligere stressniveau er nået, kan det forventes, at mindre seismicitet fortsætter i regionen.

På trods af det seneste fald i seismisk aktivitet i de sidste uger, kan yderligere uroligheder forventes på Reykjanes-halvøen. Eksempler på lignende uroligheder kan ses i Krafla-brandene, der startede i 1975. Over en 10-årig periode var der 20 magmaudbredelser, hvoraf 9 resulterede i et udbrud (se forklarende billede nedenfor). I Krafla-brandene fodrede alle magma-udbredelsen det samme dige, men de varierede i størrelse. En lignende gentagelse kan også observeres i aktiviteten omkring Fagradalsfjall.

De seneste geodætiske modelleringsresultater tyder på, at mængden af ​​magma, der i øjeblikket er akkumuleret under Svartsengi, er betydeligt mindre end volumen akkumuleret før digets indtrængning den 10. november. Når man ser på magma-akkumuleringen og magma-udbredelsen i Krafla-brandene, er det tydeligt, at den største mængden af ​​magma havde ophobet sig i Krafla-calderaen før det første vulkanudbrud. En mindre mængde magma akkumulerede i calderaen, før den næste magma-udbredelse fandt sted. Det kan estimeres, at en lignende udvikling vil ske i forhold til magmaophobning under Svartsengi, og der skal ophobes en mindre mængde magma, før den udløser den næste magmaudbredelse ind i diget. Det er sandsynligt, at langsomt stigende seismicitet vil blive opdaget, før en ny magmaudbredelse finder sted, hvilket indikerer øget tryk under Svartsengi.

Kroflueldar-enska

Billedet viser samspillet mellem dannelsen af ​​diger og løft midt i Krafla-krateret. Det nederste billede viser højden af ​​land inden for Krafla-krateret, mens det øverste viser afstanden mellem Krafla-krateret og urolighederne. (Páll Einarsson og Bryndís Brandsdóttir, 2021)

Updated 1. December at 16:50 UTC

 

The seismicity on the peninsula continues to decrease. For the past few days, the automatic earthquake location system has been detecting relatively few earthquakes, mostly micro-earthquakes below magnitude one. The most recent seismicity is concentrated in the area between Sýlingarfell and Hagafell, where most likely the dike is fed by magma accumulating beneath Svartsengi. Some deformation is still detected at the cGPS stations located close to the dike, but the signal is now mainly interpreted as the response of the crust to the inflation ongoing in the Svartsengi area.

Even though the activity along the dike and its vicinity is now occurring at very low intensity, the inflation which started in Svartsengi few days after the dike formed, continues at a fairly stable rate. Some cGPS stations around Svartsengi and Mt. Þorbjörn shows a slow declining trend, but other stations still show a constant trend suggesting that the inflow rate of magma at depth has not reduced significantly.

The process which began on 25 October with a significant seismic swarm and peaked on 10 November with the formation of a 15 km long magmatic dike is not over. With certainty it can be stated that a phase has started where a similar sequence of events might repeat in time.

At this stage, though, is difficult to say when the next energetic intrusion of magma at shallower depth might occur and if it will occur in a similar area or not. The IMO continues to maintain the surveillance of the area at high level.

 

Updated 29. November at 17:00 UTC

The seismic activity has continued to slowly decrease over the last two days. Yesterday, about 340 earthquakes were measured near the magma intrusion in the area east of Sýlingarfell, and since midnight today, around 150 earthquakes have been recorded. Most of the earthquakes have been smaller than magnitude 1.0.

The rate of uplift near Svartsengi has been decreasing, but it is still ongoing at a rate of about 1 cm per day. The majority of the displacement in the region is currently attributed to inflow under Svartsengi with a smaller portion flowing into the magmatic intrusion. In other words, the deformation measured and modeled at Svartsengi is now much greater than that seen near the magma intrusion, but all deformation signals are slowly diminishing. Observed signs of inflow into the magmatic intrusion is now limited to the area east of Sýlingarfell. Despite the slowing down of seismic activity and deformation, an eruption is still considered to be possible. If an eruption does occur, the location thought to be most likely is east of Sýlingarfell.

Seng-29-nov

Here is a timeline for the GPS station Svartsengi (SENG). It shows movements over the last 90 days in the north, east, and vertical directions. The blue line marks the magma intrusion from November 10th until today.

SENG-29-nov-fra-10-nov

This image depicts the movements from the station since November 10th until today.

Updated 27. November at 16:30 UTC

Seismic activity has been relatively stable for the past few days with a daily rate of about 500 earthquakes in the area of the magmatic dike. Most of the seismicity continues to be nearby Sýlingarfell and Hagafell. Around midnight a short-lived seismic swarm commenced in the vicinity of Sýlingarfell and lasted for roughly one hour. A total of 170 earthquakes were detected in the area at a depth of 3-5 km. The earthquakes were almost all very small with one M3.0.

Data from GPS stations and satellite images show that uplift continues in the area of Svartsengi and deformation is still ongoing along and around the dike. The elevated seismic activity which occurred around midnight isn´t associated with any changes to the ongoing deformation. Both seismic and deformation data suggest that magma continues to accumulate beneath Svartsengi and to flow into the middle portion of the dike which formed on 10 November. The seismic swarm that occurred this night might indicate increasing pressure within the dike.

In light of the available data and the newest analysis, an eruption along the dike is still considered likely as long as the magma inflow continues. It is assessed that the area with the highest likelihood for an eruption is in the middle part of the dike between Hagafell and Sýlingarfell. The hazard map published by the IMO on 22 November remains valid.

Additional geodetical modelling has been performed to reconstruct the evolution of the dike which formed on 10 November. These newest results suggest that the dike at depth could be wider than  initially assessed. The time needed to solidify the magma that intruded into the dike would be therefore estimated to be on the order of a few months.

Yfirfarnir-skjalftar-27-nov

This picture shows reviewed earthquakes since 24. November.

Updated 24. November at 13:30 UTC

Yesterday, around 650 earthquakes were measured near the dike intrusion north of Grindavík, and since midnight today, nearly 300 earthquakes have been detected. Most of the earthquakes are below M1.0, but the largest earthquake in the last two days was M2.7 near Hagafell. The seismic activity continues to decrease.

Data from GPS measurements show that deformation continues near Svartsengi, and deformation is still measured around the dike intrusion. However, there are indications that the rate of deformation has decreased based on data from the past week. Though, the interpretation of deformation data is complex at this stage. This is because other processes, such as fault movements related to earthquakes and the viscoelastic response of the Earth’s crust to unrest in the area, have an impact on the deformation signals.

Considering the latest interpretation of all data, the likelihood of a volcanic eruption at some location along the length of the magma intrusion persists. It is possible that magma could emerge in the area between Hagafell and Sýlingarfell. However, as crustal relaxation continues to occur and seismicity decreases, along with a decrease in magma inflow to the intrusion, the likelihood of an imminent volcanic eruption diminishes with time.

Graf-25.-november

Overview of seismic activity from Friday, November 17th. The upper graph shows the number of earthquakes per hour, and the lower graph shows the number of earthquakes per day. The effects of strong wind and heavy sea swell on the Reykjanes Peninsula on November 21st and 22nd are evident in fewer recorded earthquakes due to reduced sensitivity of the seismic network during that time.


Updated 23. November at 12:30 UTC

On 21 November, approximately 300 earthquakes were detected in the region of the magma intrusion. From midnight on 22 November to 18:00 UTC on the same day, around 100 earthquakes had been recorded in the same region, which is considerably less than in recent days. Additionally, the intensity of earthquakes above magnitude 2.0 has decreased. During the period of severe weather on 21 and 22 November, efforts were made to assess how weather conditions and ocean swell influences IMO’s monitoring systems.

Magma inflow rates and crustal adjustments related to the formation of the intrusion continue to diminish. Additionally, crustal uplift near to Svartsengi continues at a similar pace. Geodetical models based on data from 21 November suggest that the influx into the intrusion is greatest near to the Sundhnúkur crater row, about 4 km northeast of Grindavík. Minor surface displacements have been detected within the graben region in and around Grindavík.

The likelihood of a volcanic eruption at some location along the length of the magma intrusion persists. It is possible that magma could emerge in the area between Hagafell and Sýlingarfell. However, as crustal relaxation continues to occur and seismicity decreases, along with a decrease in magma inflow to the intrusion, the likelihood of an imminent volcanic eruption diminishes with time.

Based on the latest data, and considering the evolution of activity since 10 November, the likelihood of a sudden eruption within the Grindavík urban area is decreasing daily, and it is presently assessed as low. It can be assumed that newly emplaced magma beneath Grindavík has solidified partially, thereby reducing the likelihood that the magma will reach the surface within the city limits. However, we emphasise that the possibility of a volcanic eruption at some point along the length of the intrusion, particularly between Hagafell and Sýlingarfell, remains plausible.

It is apparent that there is a strong connection between crustal uplift in the Svartsengi region and the sudden, initial propagation of the magma intrusion on 10 November. Models indicate that the magma in the reservoir beneath Svartsengi may have flowed eastward towards the Sundhnúkur craters, subsequently forming the 15-km-long volcanic intrusion. While crustal uplift in Svartsengi continues, it is expected that the accumulating magma may flow again eastwards, potentially reactivating the intrusion. It is also feasible that a magma intrusion could form to the west of the magma body accumulating beneath Svartsengi. Precursors to such an event would include pronounced seismicity and rapid ground displacements, both of which are monitored closely by IMO continuously.


Updated 21. November at 15:30 UTC

 

Since midnight today, 165 earthquakes have been recorded due to the ongoing volcanic unrest, all below magnitude 2.0 in size. The level of seismicity today is considerably lower than in the recent days, when 1,500-1,800 earthquakes were recorded each day. It can be expected that the intense weather affecting the country has an impact on the sensitivity of the seismic monitoring system to detect the smallest earthquakes, making it difficult to assess whether the seismic activity is decreasing overall.

The deformation associated with the magma intrusion that formed on November 10 continues. Likewise, crustal uplift continues near Svartsengi. The speed of the uplift at Svartsengi has remained almost the same during the past 24 hours.

In collaboration with specialists from the University of Iceland, IMO continues to monitor the area as effectively as possible, constantly re-evaluating and interpreting the data received.

As mentioned before, IMO has increased surveillance in and around Grindavík and the area around Hagafell. The effectiveness of this surveillance depends on the high sensitivity of earthquake and real-time GPS measurements, which are highly dependent on weather conditions. Given the weather forecast for the next two days, which indicates precipitation and significant wind, it can be expected that both seismic monitoring and real-time GPS observations will be affected. Ocean waves also create microseisms that overwhelm the low-frequency detection capabilities of seismometers on the Reykjanes Peninsula. Fog and hail showers could also affect the visual confirmation of an eruption, adding to the monitoring and assessment uncertainty.

 

Updated 20. November at 13:20 UTC

Since midnight today, over 700 earthquakes have been detected in the region of the magma intrusion, the largest of which was magnitude 2.7 near to Hagafell. 

In recent days, between 1,500 and 1,800 daily earthquakes have been measured in the region, with the largest event registering magnitude 3.0 last Friday (17 November). Based on radar imagery from 18 and 19 November 2023, the latest interferogram of the magma intrusion and the surrounding area shows significant crustal uplift in the vicinity of Svartsengi. The newly processed interferogram was reviewed by experts during the weekend (18 – 19 November) from the Icelandic Meteorological Office, the University of Iceland, and the Department of Civil Protection and Emergency Management. The results were also discussed in today’s status meeting, held at IMO. The rapid, ongoing uplift close to Svartsengi is occurring in the same area where uplift was measured before the magma intrusion formed on November 10. Geodetic models derived from satellite images show that the uplift in Svartsengi area is considerably faster than before. Generally, when a magma intrusion forms, subsidence occurs above the centreline of the intrusion, as seen in Grindavík, with signs of land uplift discernible adjacent to the intrusion. Crustal uplift in the Svartsengi region due to magma accumulating at depth has been measurable since the intrusion began to form on 10 November. Initially, the uplift sign was influenced by the formation of the intrusion, but now the dominance of deep magma recharge is apparent.

The clear sign of crustal uplift in Svartsengi region does not change the likelihood of an eruption from the magma intrusion. This is assessed, amongst other things, on the fact that the Earth’s crust over the magma intrusion is much weaker than the crust over the uplift region close to Svartsengi. As long as there is not significant seismicity in the Svartsengi region, there is not a high likelihood of an eruption at that location. Moreover, an eruption is still deemed more likely from the intrusion, particularly if there is a sudden, large inflow of magma into the intrusion.

Our monitoring and hazard assessment preparations are still based on the assumption that the situation could change suddenly with little warning. The Icelandic Meteorological Office, in close cooperation with experts from the University of Iceland, will continue to monitor the area closely, with the goal of continually interpreting and evaluating all available monitoring observations.

20-nov-vincent

COSMO-Skymed interferogram spanning 24-hours between 18−19 November at 06:41. The broad uplift signal visible in orange/red around Svartsengi is indicative of a deep inflation (>5 km) taking place.

Updated 18 November at 15:00 UTC

Seismicity related to the magma intrusion that formed suddenly a week ago remains high and constant. Approximately 1,700 earthquakes have been recorded in the last 24 hours, 1.000 of those recorded since midnight. The largest earthquake during the last 24 hours had a magnitude of 2.8 and occurred near Hagafell, 3.5 km NNE of Grindavík.


Updated 17 November at 12:00 UTC

Seismicity related to the magma intrusion that formed suddenly a week ago remains high and constant, although the level of activity is substantially lower than 10 – 12 November 2023. Approximately 2,000 earthquakes have been recorded in the last 24 hours, with most activity in an area north of Hagafell, towards the Sundhnúkar craters. Most of the seismicity is micro-earthquake activity comprising earthquakes under M 1. The largest earthquake during the last 24 hours occurred at 06:35 near Hagefell; it had a magnitude of 3.0.

According to GPS measurements, ground deformation continues but at a decreasing rate. The latest geophysical models based on GPS data and satellite imagery indicate that the largest movements in the magma intrusion are occurring north of Grindavík, near Hagafell. If magma manages to reach the surface, Hagafell is thought to be a prime location for an eruption.

Subsidence over the magma intrusion remains active, although measurements show a slight slowdown from day to day. Presently, GPS stations located in and around Grindavík, near the center of the subsidence zone, show about 3–4 cm of subsidence per day.

Based on the interpretation of the latest data and model results, a volcanic eruption remains likely, with the highest likelihood of it starting north of Grindavík near Hagafell.

Grindavik_situation_map_20231116_DA

A map showing the extent of the subsidence over the magma instrusion in and around Grindavík. A GPS station (GRIC) located near the center of the subsidence has recorded a total subsidence of 25 cm since the beginning of the event.

 


Updated 16 November at 17:50 UTC

Over the past few days, seismicity near the magma intrusion has remained relatively stable. As of 17:00 today, about 1,400 earthquakes have been recorded since midnight, the largest being 2.9 in magnitude, sourced near Hagafell just after 13:00. Most of the earthquakes were under magnitude 2, with the highest concentration of activity near Hagafell.

Deformation related to the magma intrusion continues to be measured, although it has slowed slightly since yesterday. The latest models, derived from GPS measurements and satellite data, still suggest that the largest movements of the magma intrusion are north of Grindavík near Hagafell. If magma manages to break through to the surface, it is most likely to happen in the region of Hagafell.

Eartly today, sulphur dioxide (SO2), a type of volcanic gas, was measured from a borehole at Svartsengi, located just north of Þorbjörn. The borehole extends eastward to considerable depth towards the Sundhnúkur crater row. The base of the borehole therefore reaches close to the location in the crust was the magma intrusion is located. Further gas measurements will be conducted tomorrow, 17 November. The detection of volcanic gas from such a borehole is another independent confirmation of the presence of magma north of Hagafell, as indicated by seismic activity and geophysical modelling results.

The likelihood of an eruption remains high. Monitoring continues for signs of shallowing seismicity and sudden crustal movements, which could be precursors to magma breaking its way to the surface. At the time of writing, no such signs had been observed.


Updated 15. November at 11:30 UTC

Since midnight, about 800 earthquakes have been measured, most of them in the middle of the magma dyke at Sundhnúk at a depth of about 3-5 km. Seismic activity has remained constant since 11th of November. The main monitoring focus on seismic activity remains in the area of ​​the dike and Grindavík.

Deformation measurements show continued deformation in the area. They are consistent with magma still flowing into the dyke. Part of the magma dyke seems to be solidifying, especially at the edges, but not at the magma inflow area, which is believed to be near Sundhnúk.

Measurements of sulfur dioxide (SO2) seem to show fluctuating degassing due to the magma dyke, but further measurements are needed for confirmation. Analysis of this data is currently underway in collaboration with the Chalmers University in Sweden.

The fiber optic cable of HS Orka, that runs from Svartsengi west of Þorbjörn to Arfadalsvík is beeing used as a continuous seismic measuring line with high sensitivity. This is a new technology that has developed in recent years and is now used as additional measurements in collaboration with HS Orku and ETH in Switzerland.

Overall, the situation seems to be unchanged since yesterday. The probability of an eruption is still considered high. In the event of an eruption, the most likely location is at the magma dyke.


Updated 14. November at 19:20 UTC

Earlier this week, IMO specialists installed two DOAS remote sensing instruments on Húsafell. These instruments can measure the presence and the amount of SO2 in the atmosphere. One of the DOAS instruments detected SO2 yesterday and today at the newly formed graben, located between Sundhnúkagígar and Grindavík. Because of the low amount of daylight, the measurements can be imprecise, and it took time to review the data and interpret it. In the last two days, eastern winds have been prevalent in the area, so it cannot be ruled out that recent strong seismicity has caused the release of SO2 from beneath Fagardalsfjall, as magma at that location has not solidified yet since the eruption in July 2023.

It is hard to estimate the depth from which the SO2 is being released as the process is influenced by magma pressure. However, it is thought that the magma needs to be in the upper hundred meters of the crust in order for SO2 to be released. This is one of the reasons why the DOAS instruments have been sited close to Grindavík.

DOAS (Differential Optical Absorption Spectrometer) is a tool that can detect sulfur dioxide in the atmosphere. The method relies on visible light, which travels through the atmosphere, hits a sensor in the measuring device, which is then analyzed for certain colors (wavelengths) that are missing from the spectrum. Sulfur dioxide absorbs certain wavelengths of light, which means that light hits the measuring instrument in a different way if SO2 is detected. The probe scans certain sectors of the sky, and it provides information on the concentration of sulfur dioxide within the area scanned. DOAS measurements need daylight to work, so operating such instruments in the wintertime in Iceland can be challenging.


Updated 14. November at 12:40 UTC

Since midnight, 14 November, over 700 earthquakes have been located along the orientation of the magma intrusion, the largest of which was M 3.1 near to Hagafell. Last night, 13 November, stress-triggered seismicity occurred close to Kleifarvatn, with the largest earthquake registering M 3.8 at 21:09 UTC. Today, most earthquakes are occurring along the magma intrusion, with the majority being micro-earthquakes, commonly at focal depths of 3 to 5 km.

Deformation measurements, including high-resolution aerial observations, satellite radar imagery, and ground-based GPS observations reveal continued, ongoing ground movements due to the ongoing formation of the magma intrusion. These results are consistent with continued, albeit much lower magma inflow to the region of the intrusion.

Between 12 and 13 November, the inflow is estimated at 75 m3 / s, and the average depth to the top of the magma intrusion is thought to be around 800 m. The inflow and depth estimates are derived from model-based calculations, and they are subject to uncertainty.

Throughout this period of volcanic unrest, the focus has been continuous monitoring of seismicity and ground deformation in the Grindavík – Svartsengi region. To further our monitoring capabilities, we have installed additional GPS stations in and around Grindavík. The latest measurements from these stations show that the graben-like formation is still forming and mechanically active. Furthermore, to increase our ability to warn of an eruption, we have installed ground-based SO2 detectors that overlook Grindavík and south of Sundhnúkur.

In summary, the likelihood of an eruption remains high. If an eruption occurs, the most likely location with be along the orientation of the magma intrusion, beginning as a fissure eruption.


Updated 13. November at 16:20 UTC

 

Seismicity along the magma intrusion continues, although the size and intensity of the activity is decreasing. Since midnight today, 13 November, around 900 earthquakes have been detected. The seismic activity is concentrated on the region of the intrusion, between Sundhnúkur and Grindavík at a depth of about 2–5 km.

Decreasing rates of ground deformation are seen in GPS data from Grindavík. Satellite radar results show a graben-like formation that cuts through part of Grindavík. This feature was first identified by IMO in satellite radar imagery early on 11 November.

Bylgjuvixlm-13-nov-michelle

 

This ascending COSMO-SkyMed (CSK) interferogram covers the time period 3-11 November and shows an extensive deformation field related to the dike intrusion that began on the afternoon of the 10 November within the Reykjanes-Svartsengi volcanic system. This CSK interferogram and the previous (spanning 2-10 November) supported the difficult decision made by Civil Protection to evacuate the town of Grindavík late Friday evening. It also enabled modelling of the dimensions of the dike intrusion (on the 11 November), which provided a median dike length of 15 km and top depth of less than 1 km below the surface. The imagery shows over 1-m of ground displacement in the western part of Grindavík, caused by the propagation of the magma intrusion. From geodetical modelling results, we infer that (as of 12 November) the greatest area of magma upwelling is sourced close to Sundhnúkur, 3.5 km north-northeast of Grindavík.

New geodetic modelling is currently being undertaken, using an ICEYE interferogram and GNSS observations spanning the last 24-hours, to better assess the ongoing activity and provide an estimate of the current magma inflow rates.

According to our latest estimates, the volcanic hazard assessment in and around Grindavík is unchanged from 12 November. All monitoring systems are being monitored closely in real-time, especially near Grindavík, for any indications of sudden change. The natural hazards monitoring team at IMO is operating at maximum surveillance while the Department of Civil Protection and Emergency Management coordinates short-term, temporary access to Grindavík today, 13 November.

13-nov-enska-blar-litur

Estimate of the vertical displacements caused by the dike during its initial propagation from Friday afternoon to Saturday morning. The displacements were estimated by combining ICEYE and COSMO-SkyMed pixel offset tracking results.


Updated 12. November at 12:30 UTC

 

Since the morning of November 11th, seismic activity related to the magma intrusion remains fairly constant. Since midnight November 12th, around 1000 earthquakes have been recorded within the dyke, and all of them have been below M3.0 in magnitude. The most seismic activity has been located in the region north of Grindavík. Most of the earthquakes are at a depth of 3-5 km corresponding to the lower part of the dyke intrusion.

GPS measurements covering the past 24 hours show that deformation associated with the dyke intrusion that formed on Friday, November 10th has slowed. This can be an indication that magma is moving closer to the surface, new models will be run as soon as new data comes in to update the model.

It was a joint assessment from the meeting, based on the latest data, that there is scope for temporary measures under the control of the Department of Civil Protection and Emergency Management to collect necessities for the residents and attend to urgent errands in Grindavík and the surrounding area. During such operations, it is necessary to increase the vigilance of the area through additional monitoring with the aim of improving the detection of magma reaching the surface. It was the opinion of the scientists that it would be advisable to start these operations immediately, as uncertainty about the progress of the event grows as the day progresses. The final decision on whether these actions will be taken, and their implementation is in the hands of public safety and the Police Chief in Suðurnes.

In light of this joint assessment has the Police Chief in Suðurnes decided to allow inhabitant to part of restricted area in Þorkötlustaðahverfi and it is only to retrieve vital items, pets and livestock. This will be organised and controlled operation by the Police. This permission only applies to Þorkötlustaðahverfi. Note, special operation is ongoing to pick up all horses in the area north of Austurver.  

 

 

This news has been updated since the latest information from the Police Chief in Suðurnes.

Updated 11. November at 18:30 UTC

At 18:00 today, 11 November, a status meeting concluded between scientists at the Icelandic Meteorological Office, the University of Iceland, and the Department of Civil Protection and Emergency Management. The purpose of the meeting was to discuss the latest measurements of seismicity and ground deformation in the region of Grindavík, in addition to reviewing the latest geophysical models and hazard assessments. From combined assessments of satellite radar imagery, ground-based GPS measurements, and seismicity, it was concluded that the ongoing dike intrusion represents a serious volcanic hazard. 

From geophysical models of the dike intrusion, it is estimated that the intrusion is propagating upwards slowly, with magma thought to be 800 m beneath the surface. The exact location of a possible eruption site is unknown, but the 15-km length and orientation of the dike gives a good indication of possible sources. The overall assessment from the status meeting was that the likelihood of a volcanic eruption is high, and that an eruption could be possible on a timescale of just days. Based on the extent of the dike, magma could emerge from its southern, just outside of Grindavik. Therefore, the likelihood of a submarine eruption has also increased, so preparations must be made for the possibility of explosive activity. A hazard area has been defined based on the location of the dike, as shown in the map.

Kort-ragnar-enska-11-nov

Status map showing the location of the dike intrusion based on combined satellite radar imagery, GPS measurements, and geophysical modelling.

Updated 11. November at 12:00pm

 

Since midnight, around 800 earthquakes have been measured in the region where the magma intrusion is occurring. The earthquake activity has diminished slightly in the past hours, but it remains high. Most of the recent earthquakes have occurred close to Grindavík, where the southwest end of the magmatic dyke is estimated to be located.

Analysis of the earthquakes from today and yesterday is ongoing. The goal of this work is to better understand the evolution of the magma intrusion. Presently, the data indicates that the magma intrusion extends from Stóra-Skógsfell in the north to Grindavík in the south, where it extends beneath the sea. In accordance with the latest preliminary models, using the most recent satellite data acquired last night, the shallowest depth of the top of the magma intrusion north of Grindavík is 1.5 km. Joint interpretation of the ground and satellite measurements indicate that the size of the magma intrusion and the rate at which it is moving are several times larger than have been measured previously on the Reykjanes Peninsula. Our assessment is that an eruption, if it were to occur, will originate from the northern side of the magma intrusion. This means that there is a greater likelihood of an eruption beginning close to Sundhnjúkagígur.

Scientists are meeting regularly to interpret the data and update the latest models and hazard assessments. A meeting for journalists will be held at 12:00 at the Department of Civil Protection and Emergency Management. The current conditions and future scenarios will be discussed.

The likelihood of a volcanic eruption occurring in the near future is deemed considerable.

 

Skjalftavirkni_1011_1111

Reviewed earthquakes since 9pm last night.

Updated 10. November at 11:30pm

 

Significant changes have occurred in the seismic activity measured near Sundhnjúkagígar north of Grindavík and deformation observed in the Reykjanes Peninsula this afternoon. The seismic activity has moved south towards Grindavík. Based on how the seismic activity has evolved since 6 PM today, along with results from GPS measurements, there is a likelihood that a magma intrusion has extended beneath Grindavík. In light of this outcome, the police chief in Suðurnes, in cooperation with the Civil Protection Authorities, has decided to evacuate Grindavík. An emergency level of civil protection is now in effect. This is not an emergency evacuation. Residents of Grindavík are advised to proceed with caution.

At this stage, it is not possible to determine exactly whether and where magma might reach the surface. There are indications that a considerable amount of magma is moving in an area extending from Sundhnjúkagígum in the north towards Grindavík. The amount of magma involved is significantly more than what was observed in the largest magma intrusions associated with the eruptions at Fagradalsfjall. Further data is being collected to calculate models that provide a more accurate picture of the magma intrusion. It is currently not possible to say when this work will be completed.


 

Updated 10. November at 8pm

 

The seismic activity currently measured at Sundhnjúkagígar occurs within an area about 3 km northeast of Grindavík. The shallowest earthquakes measured now are at a depth of about 3-3.5 km.

The signs that can be seen now at Sundhnjúkagígar are similar to those seen on the eve of the first eruption at Fagradalsfjall in 2021 and are very similar to the seismic activity that was measured about a month before that eruption. The most likely scenario now, taking into account the activity that culminated in the onset of the March 19th 2021, is that it will take several days (rather than hours) for magma to reach the surface.  

Samsett-mynd-10-nov

 

Earthquakes on the 10th of November (until 6:48pm). The Icelandic Meteorological Office’s seismic network is shown with triangles. Four seismic stations surrounding the current seismic activity have been showing a large increase in tremor since 3pm.

Updated 10. November at 6:30pm

 

The National Commissioner of the Icelandic Police, in consultation with the Police Commissioner of Suðurnes, has declared a Civil Protection Alert Phase due to the intense earthquake swarm that commenced 3pm today at Sundhnjúkagígar, north of Grindavík. There is the possibility for larger earthquakes than have been experienced thus far, and this sequence of events could lead to an eruption. The Civil Protection Alert Phase means that the risk is increasing, and measures are being taken to ensure the utmost safety of those who live/stay in the area. This is done by increasing precautions in the relevant area.

The Aviation Color Code has been elevated to orange (heightened unrest with increased likelihood of eruption). IMO is closely monitoring the situation. Residents are encouraged to follow the information provided on Almannavarnir.


 

Updated 10. November at 2pm

 

Earlier today, at 12:44, an earthquake of magnitude 4.1 occurred near Sýlingarfell, west of Sundhnjúkagígar. The craters are about 2-3 km northeast of Grindavík. A dense swarm of earthquakes began around 07:00 this morning in the same area, and nearly 800 quakes have been recorded since midnight, including 9 greater than magnitude 3. The depth of the earthquakes is about 5 km. Such earthquake swarms have previously been recorded in this area. It cannot be ruled out that the seismic activity near Sundhnjúkagígar is due to magma movements at depth.

Magma accumulation continues near Þorbjörn at the same depth and at a similar rate as before. It is accompanied by swarm-like seismic activity, as was noticed yesterday and this morning. While magma accumulation continues, ongoing seismic activity can be expected due to stress release in the area. Earthquakes up to magnitude M5.5 can be expected in such swarms, and the seismic activity may shift between areas. At this stage, there are no indications that magma is forcing its way to the surface.

Yfirfarnir-skjalftar-10-nov

 

Reviewed earthquakes since midnight

Updated 9. November at 12:20pm

 

Around 1400 earthquakes have been recorded in the last 24 hours. Seismic activity increased from midnight, and the SIL seismic network has detected seven earthquakes above M4.0 since then. The largest earthquake measured M4.8 at 12:46am. It was located west of Þorbjörn. It is the largest earthquake since the activity began on October 25th. Seven earthquakes M4.0 or larger in size were measured in the area from Eldvörp to the area east of Sýlingarfell. While the accumulation of magma continues, seismic activity can be expected on the Reykjavík Peninsula because the magma intrusion causes increased tension in the area.

According to GPS data at midnight, uplift continues in the area. The GPS data is being reviewed in relation to the seismic activity tonight. Since the beginning of the inflation until today, the uplift has been fairly even, although an acceleration of the process has been observed between days. The seismic activity last night and this morning is an example of this episodic seismic activity that can be expected while magma accumulation is in progress. The fact that there are now larger earthquakes than before in the area does not necessarily mean an increased rate of magma accumulation.

9-nov-mynd

 

Reviewed earthquakes since midnight last night

Updated 8. November at 2:40pm

 

Approximately 1200 earthquakes have been measured in the last 24 hours, most of them in the area between Þorbjörn and Sýlingafell, similar to the day before. The largest earthquake was M3.4 at 12:31am last night, just south of Þorbjörn. The seismic activity continues at the same depth as before. It is likely that seismic activity will continue, and be episodic in intensity, while magma accumulation is ongoing. 

Uplift continues at a similar rate as before according to Satellite and GNSS data. Interferogram (InSAR) for the period 28th of October – 6th of November showing near-vertical motion confirms this, but it also shows offsets due to fault movements associated with the seismic activity. Updated models based on the same data estimate that magma continues to accumulate in a horizontal sill at a depth of about 5 km and since the beginning of the inflation event (October 27th) the average inflow is estimated about 5 m3/s (uncertainty is ±2 m3/s)

Bylgjuvixlm-8-nov-uppfaerd

 

Interferogram (InSAR) for the period 28th of October – 6th of November shows that deformation in that period is around 7 cm. SW of Mt. Þorbjörn is an offset in the deformation signal caused by fault movements by earthquakes.

Updated 7. November at 1:30pm

 

There have been around 900 earthquakes in the last 24 hours, most of them in the area between Þorbjörn and Sýlingafell. The largest earthquake was M2.9 and occurred around 7 am this morning. The seismic activity remains at the same depth as before.

According to satellite data processed around 5 pm yesterday and covers the period between November 4-6, confirms that uplift continues around Þorbjörn. The same data shows no signs of magma accumulation in Eldvörp or near Sýlingarfell, east of Svartsengi where seismic activity has been measued in recent days.

Magma accumulation continues at a depth of around 5 km in the are NW of Þorbjörn. If October 27th is considered the starting day of the inflation event until today, the rate of uplift has been fairly constant, although an acceleration of the process has been observed between days. It is likely that seismic activity will continue, and be episodic in intensity, while magma accumulation is ongoing.  

Yfirfarnir-skjalftar-7-nov

 

Reviewed earthquake locations since 6th of November and today until noon.

Updated 6. November at 1:15pm

 

In the last 24 hours around 1300 earthquakes have been detected on the Reykjanes peninsula, of which three earthquakes were above M3. The largest earthquake was M3.6 this morning and located 3 km NE of Mt. Þorbjörn.

Deformation data shows that uplift continues in the area and there are indications on GNSS observations of an increase in inflation rates since 3rd of November. Since the start of the inflation, the uplift at the GNSS station at Mt. Þorbjörn has reached 7 cm. The deformation is caused by a sill-type intrusion at around 5 km depth. Modelling, based on data since 27th of October, indicates that the volume change associated with this inflation event has reached almost two times the volume change associated with the four previous inflation events in the same area between 2020-2022. Inflow of magma/magmatic fluids into the sill-type body is estimated at approximately 7 m3/s which is about four times greater than the highest inflow estimated during previous inflation events here.

While the inflation  continues, increased seismicity in the area can be expected from additional stress changes  induced within the crust. 

6-nov-2023

Data from GNSS station at Mt. Þorbjörn. The graph at the bottom shows the uplift.

 

Updated 4. November at 11:30pm

 

After 17:30 yesterday, seismic activity decreased considerably. In the last 12 hours, about 900 earthquakes have been detected, all under M3.0. The activity after midnight as mainly been located at Sundhnjúkagígar – NE of Þorbjörn, as well as west of Eldvörp.

Seismicity has decreased considerably since yesterday, but the development of earthquake magnitudes, number of earthquakes and their location is comparable to the development previously seen related to magma accumulation in the vicinity of Þorbjörn.

The latest deformation data shows that uplift continues in the area. This uplift is thought to be due to magma accumulation NW of Þorbjörn at 4-5 km depth. While that magma accumulation continues, increased seismicity in the area can be expected from increased stresses in the crust. Rockfall can occur following large earthquakes, so caution should be taken by steep slopes.

The Icelandic Meteorological Office continues to monitor the area closely and to meet with the Civil protection agency to discuss the situation. Signs of magma coming towards the surface would appear as increased, shallower seismicity and rapid crustal deformation at the surface as well as volcanic tremor, which is a high rate of many small earthquakes. At the moment no clear signs can be seen of any of this, but the situation can change on short notice.

Virkni_04112023

Earthquakes (circles) with magnitude over 1.5, from midnight on 3 November until 10:45 on the 4 November. The colour bar to the left shows the time of the earthquakes and the size of the circles represents the relative size of the events. Locations of seismic stations (triangles) and GPS deformation stations (squares) are also shown.


 

Updated 3. November at 3pm

An earthquake of magnitude 4.3 was detected at 1:14 pm, today between Þorbjörn and Sýlingarfell. Another earthquake of magnitude 3.5 was detected at 2:01 pm in Þorbjörn. These earthquakes are thought to be due to continuing stress in the crust from magma accumulation undir Þorbjörn mountain. No volcanic tremor has been detected and the area is still being closely monitored.

Updated 3. November at 1:50pm

 

According to measurements from 11:00 am today, the uplift centered northwest of Þorbjörn continues. The uplift is caused by a magma intrusion at a depth of about 4 km. Seismic activity continues on the Reykjanes peninsula due to crustal stress changes caused by the intrusion. An increase in earthquake activity was detected after midnight and into the morning. Since midnight, around 1.000 earthquakes have been recorded in the area, with two being above M3.0 and two above M4.0. The biggest earthquake of the current swarm was measured at 8:06 am and was 4.3 in size. The biggest earthquakes last night seem to line up in a north-south direction west of Þorbjörn. This is happening on previously known fissures, where tension has been accumulating associated with plate tectonics and may curl due to tension from intrusions.

There are currently no clear signs of magma moving closer to the surface. Signs that magma is making its way to the surface would appear in shallower seismic activity and increasing tremor, which is a high frequency of small earthquakes. At the same time, sudden deformation of the surface should be measured with GPS measurements. The development of this event is closely monitored, as the course of events can change with very little notice.   

Model calculations show that the intrusion is located northwest of Þorbjörn, as shown in the accompanying image.  The most recent seismic activity has been over the intrusion itself. The earthquakes measured at Eldvörp and east of Grindavík road are due to tension from the magma intrusion by Þorbjörn, rather than signs of magma movements in those areas.

Ragnar-enska-3-nov

 

 

Approximate center of magma intrusion according to model calculations based on GPS and satellite images together with seismic activity from November 2nd at 8pm to November 3rd at 12pm larger that M1.0 in size. The model assumes a box-shaped intrusion, but its length and width are subject to quite a bit of uncertainty. The model will be frequently updated with the newest data once aquired, and the size and shape of the intrusion might change considerably, so there is quite some uncertainty to the model.


 

Updated 2. November at 3pm

 

GPS data from the last 24 hours indicate that uplift continues at a similar rate in the area northwest of Mt. Þorbjörn. Earthquake activity has been quite stable, but yesterday around 800 earthquakes were recorded in the area around Þorbjörn, and the largest was M3.7 at 12:56 am. Since midnight today, around 400 earthquakes have been recorded in the area, the largest measuring M2.8 at 9:51 am. More detailed analysis of recent GPS data confirms that a magma intrusion is forming at a depth of 4-5 km under the area northwest of Þorbjörn.  

Det er vigtigt at bemærke, at seismisk aktivitet sandsynligvis vil fortsætte nordvest for Þorbjörn, og jordskælv over M4.0 kan findes i befolkede områder. Udløst seismisk aktivitet kan også forventes i de kommende dage, fordi magma-indtrængningen forårsager øget spænding i området. Stenspyn kan forekomme efter kraftige jordskælv, så det er vigtigt at være forsigtig på stejle skråninger.  

2-nov

 

Gennemgået jordskælv fra midnat den 1. november til den 2. november kl.

Opdateret 1. november kl. 12:20

 

Den 25. oktober begyndte en intens jordskælvsværm nær Svartsengi, nord for Grindavík på Reykjanes-halvøen. Indtil videre er over 10.500 jordskælv blevet opdaget i sværmen, med over 26 jordskælv, der overstiger størrelsesordenen tre, hvoraf det største var på størrelsesordenen 4,5 den 25. oktober kl. 08:18 UTC.

Det seneste satellitradarbillede, optaget sent den 31. oktober, afslører 5 til 6 cm jordbevægelser over 12 dage, centreret lige nordvest for Mt. Þorbjörn. Samme forskydningssignal ses i kontinuerlige GPS-målinger fra stationer i regionen, begyndende den 27. oktober. De seneste GPS-resultater fra 1. november indikerer, at jordforskydninger fortsætter i regionen. Ved at kombinere seismiske, geodætiske og satellitbaserede observationer konkluderer vi, at en vulkansk indtrængen er placeret på omkring 4 km dybde lige nordvest for Mt. Þorbjörn. På nuværende tidspunkt er der ingen indikationer på, at den vulkanske indtrængen bliver mere lavvandet. Vi forventer, at seismiciteten vil fortsætte nordvest for Mt. Þorbjörn, og dette kan omfatte mærkede jordskælv, der overstiger størrelsesordenen fire. Udløst jordskælvsaktivitet er også mulig i de kommende dage på grund af stressstigninger forårsaget af indtrængen. Dette er en sandsynlig forklaring på den igangværende seismiske aktivitet, der blev opdaget vest for Þorbjörn i Eldvörp den 1. november. Udløst seismicitet er også mulig på grund af de langsigtede virkninger af magmaakkumulering under Fagradalsfjall.

Satellitbaseret InSAR-billede af Reykjanes-halvøen, der strækker sig fra 19. til 31. oktober. Dette billede giver et indblik i jordens deformation i løbet af de sidste 12 dage. Det største deformationssignal er centreret nordvest for bjerget Þorbjörn. Fra GPS-målinger er det tydeligt, at størstedelen af ​​centimeterskalaen jordforskydning er sket siden 27. oktober.

 

Opdateret 31. oktober kl. 17.00

 

I morges kl. 8.40 begyndte en jordskælvsværm ved Þorbjörn, som varede i næsten 2 timer og var usædvanlig intens. Det største jordskælv i sværmen målte M3,7. Aktivitetens centrum var lige øst for midten af ​​den stigning, der er observeret de seneste dage. Jordskælvenes dybde blev anslået til mellem 5 og 1,5 km dybde. Jordskælvsværmen er et tydeligt tegn på magmabevægelser i dybden. GPS-målinger understøtter fortolkningen, selvom stigningen, der startede for omkring fire dage siden, er aftaget. Tidligere i dag var der et møde med civilforsvaret og interessenter på Reykjanes-halvøen, hvor de seneste målinger og mulige scenarier og svar på det aktuelle scenarie blev diskuteret.

Situation closely monitored

IMO is monitoring closely developments and is looking to see if micro-seismic activity increases closer to the surface, which could be a sign that magma is breaking its way through the earth´s crust. Presently, there are no signs that earthquake activity is becoming shallower. However, the situation could change quickly, and it is not possible to exclude a scenario involving a lava-producing eruption in the area northwest of Þorbjörn. It is important to point out that magma movements, similar to that observed close to Þorbjörn, often fade away and do not lead to a volcanic eruption. Nevertheless, long-term rifting and increased (triggered) earthquake activity in the Svartsengi area could have created weaknesses in the crust, making it easier for magma to move to shallower depths.

THob_Skjalftavirkni_31102023

 

Reviewed earthquakes from midnight today.

Updated 30th of October at 11:30am

 

 

The Sentinel satellite data expected to be received yesterday has not arrived yet, however the cGPS data in the area around Svartensgi and Þorbjörn show that the deformation is still ongoing. The deformation rate since the beginning of this intrusive event has been slightly decreasing over time. Preliminary deformation model results suggest the average depth, where the magmatic instrusion is occurring, is about 4 km.

Over the past 24 hours about 1300 earthquakes have been automatically detected on the Reykjanes Peninsula. Most of this seismicity is located at a depth between 2-4 km. The largest earthquake had a magnitude M2.7 on the 29 October at 11:40UTC.

Scientists from the Icelandic Meteorological Office are undertaking additional surface measurements in the area, including geochemical observations. Regular communication is maintained between IMO, HS-Orka and the Civil Protection while this unrest continues.

THOB_8hrap-30-okt

8-hours solution for the cGNSS THOB station in Þorbjörn showing the latest data point updated at 08:00 UTC today


 

Updated 29th of October at 2pm

 

The latest cGPS deformation data around the Þorbjörn and Svartengi area confirm that the deformation, which started 27 October, continues. As initially stated, the ongoing deformation rates are higher than in previous events which occurred in a similar area in 2020 and 2022. Overall, the seismicity north of Grindavík has been declining over the past 24 hours and there are no significant changes in earthquake depths. However, it is important to emphasise that the current deformation may trigger renewed seismicity in the area that could be felt by people.

New satellite data are expected to be delivered later today, and a new interferogram will be processed as soon as the data are available. The results will allow us to identify and interpret the deformation processes that have occurred on the peninsula over the past 12 days. We expected to publish the results tomorrow.

En episode med kompleks vulkan-tektonisk uro påvirker i øjeblikket Reykjanes-halvøen. Det fortolkes som et resultat af flere deformationskilder i dybden, som interagerer og påvirker et bredt område på tværs af halvøen.

THOB_8hrap-29-okt

8-timers løsning til cGNSS THOB-stationen i Þorbjörn, der viser det seneste datapunkt opdateret kl. 08:00 UTC i dag, den 29. oktober.

 

Opdateret 28. oktober kl. 13.30

 

De seneste cGPS-målinger, sammen med et nyligt erhvervet InSAR-billede over Reykjanes-halvøen, afslører et tydeligt tegn på jordløft, centreret omkring Svartsengi. Dette løftesignal begyndte på et tidspunkt den 27. oktober, og det afspejler en trykstigning, der sandsynligvis er forårsaget af en magmatisk indtrængen i dybden. Midten af ​​løftesignalet er omkring 1,5 km nordvest for Þorbjörn, tæt på Den Blå Lagune. I 2020 og 2022 blev lignende opløftningssignaler detekteret i samme område og med lignende geometri. Dette er nu den femte inflationsbegivenhed i området. Fra en indledende vurdering forekommer det igangværende opløftningssignal hurtigere end tidligere. I øjeblikket er der ingen indikationer på, at magma bevæger sig på lavere dybde. Situationen kan dog udvikle sig hurtigt. For eksempel er der sket betydelige fraktureringer i Svartsengi-området på grund af udløst seismicitet i de seneste dage. En sådan frakturering kunne gøre det muligt for magma at finde veje til mindre dybde.

Samlet set viser de seneste deformationsresultater fra Reykjanes-halvøen en kompleks, igangværende proces med magmabevægelser i jordskorpen. Disse processer påvirker et bredt område, herunder Fagradalsfjall (hvor langsigtet inflation fortsætter), øst for Festarfjall (hvor deformationen ser ud til at være stoppet), og – i de sidste 24 timer – viser et område tæt på Svartsengi inflation.

Den seismiske sværm, der begyndte den 25. oktober nord for Grindavík, har resulteret i over 7.000 jordskælv. Niveauet af jordskælv er reduceret betydeligt, selv om sværmen stadig er i gang, hvilket betyder, at mærkede jordskælv stadig er sandsynlige.

Geofysisk modellering er i gang i dag for at bestemme dybden og størrelsen af ​​hævningskilden tæt på Svartsengi. Et ekstra satellitradarbillede vil være tilgængeligt fra Reykjanes-halvøen den 29. oktober. Dette billede skulle give et endnu nærmere indblik i de seneste magmabevægelser og deformationsmønstre på halvøen.

Insar-28-okt-nr-2

 

 

“Line-of-sight” (LOS)-deformation målt af ICEYE SAR-satellitten mellem den 26. oktober kl. 05:21 UTC og den 28. oktober kl. 05:21 UTC. Satellitdata leveret i samarbejde med ICEYE ( https://www. iceye.com/ ).


 

Opdateret 27. oktober kl. 14.00

 

The ground-deformation signal detected since yesterday in the area East of Festarfjall is confirmed by the latest cGPS data. The horizontal displacement over the past few days is ~ 2 cm as seen at FEFC station and movement has now also been measured at another cGPS station located in Selatangar. A 1-day interferogram spanning 26 to  27 of October, does not reveal any significant changes in the area, but the signal at FEFC measured during this 24-hr period was smaller than 1 cm, likely too small to be detected by this interferogram.  cGPS stations in Grindavík and north of here show no significant changes.

The seismic swarm north of Grindavík continues with around 1000 earthquakes since midnight. A total of 5800 eqs have been recorded since the beginning of the activity. An earthquakes M4.0 was measured at 04:02 UTC on 27 October around 2 km north of Grindavík. The seismic activity is interpreted as the response of the crust to the stress changes induced by continued magmatic inflow at depth beneath the Fagradalsfjall volcanic system.

Gps-stod-27-okt

 

Displacement at cGNSS station FEFC east of Festarfjall. Blue vertical line marks the onset of a dike intrusion in July 2023 and the red line the start an eruption near Litli-Hrútur 10th of July 2023. Most recent data points show up movement and horizontal movement towards SE.

Kort-27-okt

cGNSS stations at Reykjanes Peninsula. Data from stations FEFC and STAN east of Festarfjall show movement in the last day.

Updated: 26th of October at 5pm

 

The seismic swarm that commenced on 24 October continues. Over 4,000 earthquakes have been recorded on the Reykjanes Peninsula, of which 14 had a magnitude exceeding M3. Most of the activity has occurred between Stóra-Skogafell and North-East of Eldvörp. Seismicity is located between 2 and 6 km depth, with the largest earthquake (M4.5) measured on 25 October at 08:18 UTC. Scientists at the Icelandic Meteorological Office (IMO) interpret the ongoing seismic activity as triggered by stress induced by the ongoing deformation at Fagradalsfjall, which began soon after the summer 2023 eruption. The ongoing seismic swarm is expected to continue for the coming days. In the longer-term, the continued accumulation of magma beneath Fagradalsfjall could cause further seismic swarms on the peninsula.

Ground deformation measurements near Svartsengi and Grindavík show no changes related to the ongoing seismic swarm north of Grindavík. A single GPS station (FEFC), east of Festarfjall, is beginning to show localised movement in a south-east direction. These measurements could indicate the presence of magma at depth along the continuation of north-east – south-west-trending dyke intrusions, which have formed under Fagradalsfjall since 2021.

Personale fra IMO fortsætter med at overvåge de seismiske uroligheder nøje. I de kommende dage vil satellitdata blive brugt til bedre at vurdere den rumlige udstrækning af enhver jorddeformation. Målingerne vil også blive brugt til bedre at forstå igangværende geofysiske processer på Reykjanes-halvøen.

Kort-a-ensku-26102023

 

Gennemgået udløste jordskælv fra 20.-26. oktober.

Skrevet 25. oktober: 

I nat startede en intens jordskælvsværm nær Svartsengi, nord for Grindavík. Over 1000 jordskælv er blevet opdaget der siden midnat, og sværmen er stadig i gang. De største jordskælv, der er registreret, er M3.9 kl. 5.35 UTC og M4.5 kl. 8.18 UTC. Begge disse jordskælv opstod på omkring 5 km dybde. Seneste deformationsdata indsamlet fra flere stationer omkring Þorbjörn/Grindavík området viser ikke signifikante ændringer korreleret med den igangværende seismiske aktivitet. I lyset af de data, der aktuelt er tilgængelige, fortolkes denne seismicitet som sandsynligt udløst af stressændringer relateret til tidligere påtrængende aktivitet på halvøen. Der er i øjeblikket ingen indikationer på magmavandring under Þorbjörn/Grindavík-området, men situationen kan ændre sig når som helst, og den kan udvikle sig over kort tid fra timer til dage. Som rapporteret i september er en magmatisk indtrængen i gang under Fagradalsfjall.

 

Personale fra IMO fortsætter med at overvåge området tæt og fortolke de nyeste data, efterhånden som de bliver tilgængelige.

Usikkerhedsniveauet for Department of Civil Protection er blevet erklæret på grund af denne seismiske sværm.

Gps-mynd-fyrir-frett

 

 

8-timers løsning til cGNSS THOB-stationen i Þorbjörn, der viser det seneste datapunkt opdateret kl. 08:00 UTC i dag.

Mynd-3

Gennemgået jordskælvssteder fra midnat til middag den 25. oktober .

 

SjalfvirktAutomatiske lokaliseringer af jordskælv fra midnat til middag den 25. oktober .