Batholit

Batholit er et stort størknet, afkølet magmaområde under jordens overflade – eventuelt magmakammer og somme tider mange hundrede kvadratkilometer stort – som ved erosion eller hævning af jordskorpen kommer frem i dagslyset, som f.eks. granit. Granitten er den mest udbredte bjergart på jorden og har et SIO2-indhold på 72%. Bornholms undergrund består næsten udelukkende af granit. Studier af sådanne blotlagte, størknede magmabjergarter har givet os oplysning om de processer, som foregår inde i jorden. Der er ofte tale om genopsmeltning af andre bjergarter i dybet grundet forskydninger af kontinenterne.

Kort og godt samling af hundrevis af magmakamre.