Stromboli….

Vulkanen på Stromboli rører på sig men stadig inden for dens normale udbrudsrytme. Stromboli er en af verdens meste virksomme vulkaner og har været konstant aktiv i årtusinder. På øen bor der om sommeren ca. 500 mennesker og beskæftiger sig med dels fiskeri og turisme.

Atmosfæren er helt unik. man er vant til vulkanens humør og skiftende udbrudsrytme. Vulkanen holdes under konstant opsyn fra INGV Catanias vulkanologiske Institut og indtil videre må man kun bestige den til 290 meters højde. 

 

 

Kilde: Henning Andersen og INGV.
Stromboli….

 

Bulletin fra Ritzau: 

For anden gang på to måneder er der udbrud i vulkanen på den italienske turistø Stromboli ud for Sicilien.
Den lokale redningstjeneste rapporterer om en kraftig eksplosion, og brandmænd er sat ind for at bekæmpe skovbrande antændt af lavastrømme.

Hustagene på den lille ø er fyldt med aske fra udbruddet, som onsdag havde skabt en paddehattesky over vulkanøen.
Redningstjenesten siger, at ingen mennesker er kommet noget alvorligt til.

Vulkanen, som er et populært udflugtsmål, har været lukket af for besøg siden et udbrud i juni, hvor en siciliansk vandrer blev dræbt.
Vandreren blev slået ihjel af faldende sten, da han var på vej op ad en af de stier, der fører til vulkanens top, da udbruddet skete. Flere personer blev kvæstet.

Under udbruddet i juni blev omkring 1000 turister tvunget til at flygte fra øen i en fart om bord på færger.

Mange kom væk uden deres pas og bagage, da udbruddet skete pludseligt – uden nogen form for varsel.

Præsidenten for Sicilien-regionen, Nello Musumeci, siger, at lystsejlere onsdag fik et midlertidigt forbud mod at lægge til ved den italienske ø.

Stromboli blev berømt gennem en film fra 1950 af Roberto Rosselini med Ingrid Bergman i hovedrolle.
Tusindvis af turister besøger årligt det lavaudspyende krater.

/ritzau/Reuters

 

 
Stromboli hoster…

Vulkanøen Stromboli havde i går et par lidt kraftigere eksplosioner i sin normale udbrudsrytme. Lava er begyndt at flyde fra krateråbningerne ned af “Il Sciara del Fuoco” – den normale udbrudskanal på vulkanens nordlige flanke. Magma har presset sig op igennem vulkanens indvendige rørsystem og på et tidspunkt skal det ud.

Det er stadig forbudt at bestige Stromboli – ikke til mere end knapt 300 meter. Det er farverigt at se i mørket.

 

Kilde: INGV Catania.

Henning Andersen

www.vulkaneksperten.dk 
Stromboli

Vulkanøen Stromboli i havet ud for Sicilien må indtil videre kun bestiges til 290 meters højde indtil videre. Det er INGV`s det italienske Institut fra Catania, hvor de holder Syd – Italiens vulkaner under konstant opsyn, der har udsendt denne bulletin. 

“Seismic and ground deformation activity have not shown significant variations, except for an increase in volcanic tremor amplitude from generally low values to generally medium-low values starting from 11 Aug. It is also worth noting the occurrence of some low energy hybrid events recorded in recent days, which could indicate the rising of new magma. SO2 emissions have been at medium levels.

Based on the given data, it is impossible to predict whether the now classic strombolian activity will continue at similar levels or build up to new, stronger explosions. The summit area remains closed for excursions”.

Ikke desto mindre er øen et “must” at besøge og opleve øens helt unikke atmosfære. Man kan ret så tydeligt se aktiviteten i kraterne nedefra

Ellers indtil kunne Stromboli bestiges til ca. 800 meters højde.

Herunder lidt mere information om Stromboli:

Stromboli er en af de syv Lipariske Øer(opkaldt efter den største vulkanø i øgruppen De Lipariske Øer). Man kalder dem også de Eoliske Øer, da der er stormfuldt og blæsende vejr omkring øerne. De gamle grækere påstod, at vindguden Aeolis boede her, hvilket også fortælles i beretningen om Odysseus.
Stromboli er og bliver Europas mest aktive vulkan. Med en 10 – 20 minutters mellemrum slynges glødende lavablokke og slagger op i luften. Om dagen ligner det røde røgskyer – om natten et ildrødt festfyrværkeri.
Lavaen er trægtflydende, og der kan forekomme korte lavastrømme, men for det meste slynges materialet ud som småsten, lavabomber og aske. Denne vulkans hyppige mindre udbrud har givet navn til Stromboliansk vulkanvirksomhed – altså svag men næsten konstant vulkansk aktivitet med udslyngning af basaltisk(se nederst her om ordet basalt) lava i form af sten, aske og lavabomber med korte intervaller. Enkelte lavastrømme flyder engang imellem ned ad “Ildvejen”, på vulkanøens nordflanke.
Vulkanøen har opført sig på denne måde i de sidste 5000 år. I oldtiden blev den kaldt “Middelhavets fyrtårn” på grund af de talrige udbrud, og om natten kunne man på forbisejlende skibe se de røde lavafontæner flere gange i timen over vulkantoppen.
Stromboli er dannet for mange millioner år siden ved den subduktion(d.v.s. underskydning), som den Afrikanske Kontinentalplade danner ved sin pladeforskydning ned under Italien fra syd og øst.
Stromboli er fra havbunden ca. 3000 meter, men fra havets overflade 926 meter høj. Navnet Stromboli kommer af det græske ord Strongyle og betyder den runde. Grækerne mente, at deres ild og smedegud Hefaistos havde et ekstra værksted under Stromboli, hvor han arbejdede ihærdigt sammen med de eenøjede kykloper. Lavastenene, som udslyngedes måtte være de gnister, der føg, når guden og hans hjælpere bearbejdede det glødende jern og brugte blæsebælgen i det underjordiske værksted.
Senere hen påstod den italienske digter Gisoue Carducci i det 19. århundrede, at goterkongen Theoderik skulle være set forsvinde ned i vulkanens flammer, klamrende sig til sin sort ustyrlige hest.
I 1971 sad jeg første gang på toppen af Stromboli i 920 meters højde og kigge ned i det store krater mod de tre mindre kratere, hvorfra et orangerødligt skær kunne skimtes gennem røgskyerne, og jeg må indrømme, at det må have været svært for Theoderik at få sin hest op ad Strombolis stejle løse askeskråninger, og hvorfor skulle han derop.
Langt mere sandsynligt er det at forstå, at Jules Verne lod sine brave videnskabsmænd i sin bog ”Rejsen til jordens indre” komme ud igennem Strombolis flammende ildkrater, selvom det er den mest usandsynlige af Jules Vernes fremtidsromaner.
Andre har beskrevet Stromboli som en gammel højt snorkende hidsig mand.
H.C. Andersen beskrev levende vulkanøen, da han sejlede forbi øen i midten af 1800-tallet.
Stromboli er faktisk mere aktiv end Etna men står til dels i skyggen af Etna, hvilket jeg synes er synd, fordi Stromboli ligger på en mere ufarbar vej langt ude i havet end Etna.
I december år 2002 havde Stromboli et kraftigere udbrud, der skabte en mindre tsunami- bølge i Middelhavet, men ingen omkom. Pyroklastiske askeskyer sendtes som en bølge gennem ” Il Scara del Fuocco ” – Ildvejen – en lavakøft på nordflanken og ud i havets bølger. Mængder af sten og aske haglede ned over husene i Stromboli, men heldigvis mest på den side af øen, der vender væk fra de små byer på øen.
Øens to kirker og vejaltre er bevis på, at vulkanen bestemmer og hersker over øen.
Det er også det indtryk man får af vulkanøen, når man ser Roberto Rosselinis berømte film: ”Stromboli” fra 1949 med Ingrid Bergman i hovedrollen. Øen er et smukt, isoleret men nådeløst sted, hvor folk lever fattigt og forknyttet med vulkanen og havet som konstante trusler.
Øens ældste husker endnu Ingrid Bergmanns ophold på øen, da filmen blev indspillet, og cafeen ”Club Ingrid” ligger på torvepladsen.
Det er dog lidt andre forhold i dag.
”Jeg har boet her i hele mit liv, og jeg vil ikke flytte andre steder hen”, siger Turid Hatlen ”og også selvom vulkanen rører på sig har den ikke gjort noget alvorligt i min tid”. Turid er en af øens 500 beboere.
Der er ikke rigtige biler på Stromboli, da gaderne er for snævre. Trehjulede vogne og knallerter er transportmidlerne. Der er ikke gadebelysning om aftenen.
“Man skal se tre udbrud, hvoraf det tredje betyder, at man skal vende tilbage til Stromboli igen.
Jeg vil gerne tilbage til Stromboli igen”…
Citat: Henning Andersen…
Ordet Basalt (af latin basaltes) – en forvranskning af det græske ”basanos” ”prøvesten” efter det egyptiske landskab Bashan, tæt finkornet vulkansk lavabjergart og en af de mest almindelige bjergarter på jordens overflade. Den opbygger oceanernes bund og store plateaubasalter på kontinenterne, bl.a. Deccanplateauet i Indien(det største på jorden med et overfladeareal på 512.000 kvadratkilometer) og i Østgrønland. Basalt er hovedlavatypen i de vulkanske oceanøer, f.eks. Island og Hawaiiøerne. Basalt består af små krystaller – mineralerne calciumrig plagioglas og clinopyroxen i nogenlunde lige store dele. Andre vigtige mineraler er olivin, orthopyroxen, jern-titan-oxider og nefelin eller kvarts. Basaltlava er en basisk bjergart med 45 – 52 % SiO2(Kiselsyre) eller fattigt på Kiselsyre. Kisel eller Kiselsyre er en betegnelse for Siliciumdioxid. Man troede før, at SiO2 var en slags syre, men det er en metal-ilte.
Det er det fundamentale strukturelement i opbygningen af de mineraler, der udgør halvfems procent af jordskorpens mineraler, de såkaldte silikater. Silikater er igen en betegnelse for alle de mineraler, som indeholder grundstoffet Silicium som hovedbestanddel. De mest almindelige er: kvarts, feldspat, olivin, pyroxen, amfibol, granat og glimmermineraler. Størstedelen af alle jordens bjergarter inddeles i deres indhold af SiO2.
Hvis den størkner i revner i jorden dannes gange(dykes) af den finkornede bjergart diabas eller dolerit. Når basaltiske smeltemasser størkner i et magmakammer, dannes den grovkornede bjergart gabbro. Basalt, diabas og gabbro har samme kemiske sammensætning, men forskellig kornstørrelse som udtryk for forskellige størkningsforløb.
Basaltiske smelter opstår eller dannes ved opsmeltning af kappen under oceanryggene, riftzonerne eller under hot-spots. Sker det f.eks. ved kraftig opsmeltning under lavt tryk i ringe dybde(f.eks.i 15 – 35 kilometers dybde), som det er tilfældet under oceanryggene, dannes tholeiitiske basalter. Ved ringe grad af opsmeltning på stor dybde(f.eks. i 35 – 70 kilometers dybde), som det er tilfælde under øerne i oceanerne, dannes alkalibasalter.
Når basaltlava størkner dannes der ofte sekskantede søjler ved afkølingen.
Ca. 80 % af jordens vulkaner producerer basaltlava. Jo højere temperatur basaltlavaen har, desto lavere flydetræghed. – og lavaen strømmer hurtigere af sted. På Hawaii kalder man den for ”pahoehoe-lava”, d.v.s. reblava eller tovlava, idet overfladen ligner reb eller tove. Hvis basaltlavaen har en høj flydetræghed, desto langsommere flyder den, og der dannes ”aa-lava” eller bloklava, da overfladen har kantede og ru blokke. Den hedeste temperatur på jorden er målt i basaltvulkanen Kilauea på Hawaii med ca. 1500 graders Celsius.
Når hed basaltlava strømmer ud på havbunden, afkøler vandmasserne den så hurtigt, at der dannes pudeformede stenblokke fra få cm`s størrelse til flere meter. Det samme fænomen dannes under tykke ismasser.
Navnet basalt blev i år 77 e. Kr.f. brugt af Plinius den Ældre(der omkom ved Vesuvs udbrud over Pompeji to år senere), om tætte sorte sten anvendt til skulpturer, søjler o.s.v. I 1546 blev navnet indført i geologien af Georg Agricola for sorte bjergarter af vulkansk oprindelse.
Copyright: Henning Andersen
www.vulkaneksperten.dk
tlf. 20764247
Etna koger over…

I lørdags buldrede Etna igen – en af verdens mest virksomme vulkaner.

Italienske vulkanologer fra vulkanobservatoriet i Catania på Sicilien, hvor de holder Etna under konstant opsyn udtaler, at udbruddet er forholdsvis normalt i forhold til Etnas udbrudsrytme.  

Store askeskyer fra vulkanen tvang to lufthavne i Catania, der ligger ved foden af Etna til at lukke. Begge lufthavne er dog delvist genåbnet.

Ud over askeskyer er der også løbet varm lava ud af et af vulkanens toppkratere og halvanden kilometer ned ad bjergsiden. Der er ikke umiddelbart meldinger om ødelæggelser eller tilskadekomne.

Etnas udbrud kom efter en del ‘livlige brag’ i begyndelsen af juni og et tidligere udbrud i december sidste år, oplyser Italiens Nationale Institut for Geofysik og Vulkanologi (INGV).
Etna har relativt ofte mindre udbrud. Det seneste større udbrud fandt sted i begyndelsen af 2009.

Tidligere på måneden mistede en vandrer livet under bestigning af den meget virksomme vulkan på øen Stromboli, der ligger nord for Sicilien. Det var delvist selvforskyldt, da det på dette tidspunkt var ganske ulovligt selv at bestige Stromboli uden lokal vulkanguide.

Kilde:

Dr. Boris Behncke
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Osservatorio Etneo – Sezione di Catania
Piazza Roma, 2
95125 Catania – ITALY
phone: +39-095-7165859
cell phone: +39-329-4444196

Se mine artikler om Etna, bl.a. “Sådan fungerer Etna”. på hjemmesiden.

Copyright:

www.vulkaneksperten.dk 

Henning Andersen