Bogen “Vulkaner”, der handler om Vesuv – Stromboli og Etna kan købes for kr. 50,00.

Som ekstra godt tilbud kan man nu købe Hennings bog om “Vulkaner” for kr. 50,00 og bogen kan bestilles via hans email: info@vulkaneksperten.dk. Bogen handler om de italienske vulkaner: Vesuv – Etna og Stromboli. Bogen “Vulkaner” handler om vulkanen Vesuvs historie både vulkanologisk og kulturelt – Pompejis undergang og historie foruden vulkanerne Stromboli og Etna. Hans bog: “Mod Vesuv jeg øjet vender” som han skrev om H.C. Andersen tegninger og fascination af vulkanen Vesuv er også til salg for kr. 50,00. Hans bog: “Nå vulkaner går amok”, der handler om de største vulkanudbrud på jorden i historisk tid kan også købes for kr. 50,00. Endelig hans bog fra 2016: “Hekla Islands dronning”, der handler om vulkanen Hekla og de gamle sagnlegender er ligeledes at få for kr. 50,00. Kort og godt lidt åndelig føde for en slik. Hvis bøgerne skal sendes pr. post kommer der portogebyr på. Ellers kan de afhentes på adressen: Tingskrivervej 20,4.th., 2400 København NV. tlf....

Learn More

Anak Krakataus lavere højde efter sit kollaps…

Vulkanøen Anak Krakatau havde inden det store udbrud i 1883 en højde af 813 meter over havets overflade. Efter det store eksplosive udbrud i august 1883 eksploderede det meste af øen væk indtil den 1. januar i 1927, hvor den nye vulkanø dannedes – nemlig Anak Krakatau, der betyder Krakataus barn.  Denne vulkan byggede sig selv op i sine egne udslyngede udbrudsprodukter af lava og aske  til en højde af 338 meter, men kollapsede den 24. december i 2018 og er i dag kun ca. 110 meter over havets overflade. Omtrent 2 kvadratkilometer af vulkanøen skred i havet og dannede den tsunami, der er ansvarlig for alle de druknede mennesker langs Javas og Sumatras kyster i julen 2018. Vulkanen omtales i gamle javanesiske folkesagn som et flere tusinde meter højt bjerg på øen, der i år 416 e. Kr. eksploderede væk i et stort udbrud. “Støjen var forfærdelig, og til sidst styrtede bjerget sammen og sank i dybet med enorme drøn. Indbyggerne druknede og blev skyllet væk sammen med deres ejendele”, fortæller legenderne bl.a. Kongernes Bog.   Hele den centrale del af vulkankeglen sank sammen og kun tre små rester af øen stod tilbage og stak op over havets overflade.  I løbet af de næste århundreder opbyggedes en ny vulkankegle i ruinerne af den forhenværende bortsprængte vulkan på omtrent 40 kvadratkilometer indtil 1680, hvor et nyt udbrud lagde det meste af øen øde.   I maj 1883 begyndte vulkanen igen at røre på sig og 26. august 1883 eksploderede den så igen med et dommedagsbrag, som verden aldrig før havde oplevet i nyere tid.  I et telegram fra Jakarta til Singapore stod der: “Hvor bjerget Krakatau på øen engang har stået, der leger nu havets bølger”.  Så begyndte det hele forfra. Den vulkanske cyklus er tilbagevendende, en ny ø dukkede op i 1927 indtil vulkanens udbrud igen fik en del af den til at skride i havet i julen 2018. Uddrag af Henning Andersen: “Øer født af ild”, der handler om mennesker og vulkaner i Indonesien.  Copyright: Henning Andersen...

Learn More

Vejr påvirker vulkaner.

”Vulkaner er ikke til at spøge med.. men de er heller ikke til at undvære… Vulkaner har skabt den luft vi til daglig indånder… Og det ligeså uundværlige vand i verdenshavene.. Så intet liv på jorden uden vulkaner. Hurra for dem”.. Citat: Henning Andersen Vejr og vulkaner hænger sammen – specielt i forbindelse med de store eksplosive vulkanudbrud – hvor sænkning af temperaturen er særdeles påvirkelig på jordens overflade og dermed for livet på jorden. Der er både negative men også positive ting at sige om vulkanerne, idet vi i dag ved, at de har været med til dannelsen af jordens atmosfære og dermed igen betingelserne for, at liv kan eksistere på vores jordklode. Hvorfra vandet er kommet, er nu flere og flere forskere efterhånden af den opfattelse, at kometnedslag gennem milliarder af år – indeholdende is – fordi man ved, at kometer indeholder is i store mængder, er baldret ind i jorden. Men hvordan opstod livet på jorden? Vi ved, at for 3,7 milliarder år siden var vores jordklode udsat for et bombardement af meteorer. Mikroskopiske organismer omdanner vand til drivhusgas, kuldioxid fra organiske forbindelser og ilt. De mikroskopiske organismer var den dynamo, der satte skub i livets udvikling og medvirkede til at gøre jorden til en frugtbar oase. For omtrent 6 milliarder år siden opstår vort solsystem af en gas- og og støvsky, der fortættes og danner først inderst solen. Det materiale, som svæver om kring solen samler sig og danner igen planeterne. Skyen som planeterne dannes ud af er kold, men grundet fortætningsvarmen og energi fra radioaktivt nedfald bliver jorden varm indeni og gør den flydende. De tungeste grundstoffer synker til bunds mod centrum og de letteste stiger opad til overfladen. Selve vores jord blev dannet for ca. 4,6 milliarder år siden, idet sten og støv samlede sig til en hed planet. Ca. 800 millioner år efter jordens fødsel stilnede meteorstormen af og tillod jorden at danne de ældste kontinenter. I 1999 fandt man på Grønland den ældste form for livstegn – bittesmå partikler af organisk stof , opstået af alger, 3,7 milliarder år gamle. Alger, som hjalp til med at kontrollere livet og klimaet, så livet på jorden kan udvikles til et beboeligt sted. Når algerne døde, sank de ned...

Learn More

Etna sådan fungerer den…

Tegningen af Etna i tværsnit er fra bogen: “Etna ildens bjerg” af Henning Andersen. Europas højeste og en af verdens mest aktive vulkaner Etna på Sicilien er i udbrud igen. Den er 3350 meter høj og har i 2 døgn udspyet lava og aske igennem topkrateret og lava flyder ned igennem “Valle del Bove”, der betyder Oksedalen, en stor ubeboet dyb og sprække i vulkanens østlige flank. Udbruddet sker i 2500 meter højde og anses ikke for at være farligt. Der har været flere jordskælv bl.a. i nat på 4,8, der vækkede folk i byerne på vulkanens østlige nedre skråninger. Svage harmoniske jordskælv er almindelige, når en vulkan er i udbrud.  Det er for tidligt at sige på nuværende tidspunkt om, hvornår aktiviteten aftager. Det er vær at huske, at Etna anses for at være en venlig vulkan og har generelt ikke slået mennesker ihjel igennem de senest par tusinde år bortset fra turister, der er kommet for nær krateret i toppen eller ikke har adlydt vulkanologernes advarsler. Til gengæld er det de kraftige tektoniske jordskælv, der har ramt Sicilien, bl.a. i 1693, hvor Catania blev ødelagt og i 1908, hvor Messina blev jævnet med jorden.  På Etnas nedre skråninger og i Catania bor der tilsammen omkring 600.000 mennesker.   Se mere om Etna herunder: ”Skønt er det, vi ser… skønnere det, vi har erkendt… men langt det skønneste er det, vi ikke fatter”… (Præst og geolog Niels Steensen`s berømteste citat fra 1673) ”Etna bestemmer selv, hvornår og hvor den vil udgylpe sine lavafloder og vise sit temperament. Forskere og videnskabsfolk har delte opfattelser af vulkanens ubrudsteknik – selvom vi i dag ved mere om vor jordklode, end da Jules Verne skrev: ”Rejsen til jordens indre”. Naturens kræfter er stærkere end menneskets”. Etna har forskellige typer udbrud. Ved flankeudbrud på bjergsiden, er der oftest tale om en sprække, som får tilført magma fra det centrale hovedkrater. Et exentrisk udbrud er et udbrud, som finder sted på siden af vulkanflanken, men med sit eget magmakammer i dybet. Det skete netop i år 2001/2002/2003. Man formoder, at de øverste magmakamre ligger kun få kilometers dybde under vulkanens top, mens den store magmakilde i dybet i Jordens kappe befinder sig fra 50 til 100 kilometers dybde.(Kilde: Instituto...

Learn More

Etna i udbrud igen…

Europas højeste og mest aktive vulkan, Etna på Sicilien er i udbrud igen. Små svage jordskælv i den seneste tid har sat gang i vulkanens  udbrudsrytme, hvilket igen betyder, at magma trænger op igennem vulkanens indvendige rørsystem. I 2005 meters højde på vulkanens østflanke er lava begyndt at flyde ned igennem den ubeboede dal “Valle del Bove”, der betyder Oksedalen.  Etna er 3229 meter høj og ligger på Siciliens østkyst. Det er en af verdens mest virksomme vulkaner med udbrud fra få år til 15 – til 20 års mellemrum. Seneste større udbrud var i 2001 – 2002. Modsat mange andre vulkaner har Etna næsten aldrig slået menneske ihjel ved sine udbrud, mest turister, de ikke respekterer naturens kræfter og er komme for tæt på. Til gengæld er det de mange kraftige jordskælv i regionen, der har menneskeliv på samvittigheden men ikke Ernas udbrud. Se artiklen: Etna for det meste en venlig vulkan. og Sådan fungerer Etna. Copyright: Henning Andersen...

Learn More

Den præcise årsag til Anak Krakataus kollaps og tsunami.

Vulkanen Anak Krakataus tiltagende virksomhed i de seneste par døgn med kulminationen af den tsunamibølge, der den 22. december kl. 21.30 ramte Javas vestkyst har man analyseret. Allerede den 20 – 21. december pressedes ny magma op igennem vulkanens indvendige rørsystem og frigjordes i eksplosioner, der slyngede både lavablokke i vejret og udsendte glødende lavastrømme ned ad den 338 meter høje vulkans flanker. Man kunne fra Javas vestkyst se de ildrøde lavafontæner og røde ildstriber på vulkanøen, der ligger i midten af Sundastrædet. Kl. 21.00 kollapsede den sydvestlige flanke af øen ved dels ophobningen af nye mængder smeltede stenmasser på den stejle vulkans skråninger og dels undermineringen i vulkanens indvendige rørsystem. Når magma bevæger sig inde i vulkanens rørsystem og presses i vejret, ryster jorden ovenover og danner sprækker, der igen underminerer vulkanens udvendige skråninger og derved får flanken til at kollapse og skride. Copyright: Henning Andersen. www,vulkaneksperten.dk Tlf....

Learn More
image_print